C++ harjutus 1

From EIK wiki

Koostada programm, mis väljastab stringi pikkuse

String sisestatakse käsurea argumendina. Näiteks

./pikkus 1234
4