Difference between revisions of "Cat"

From ICO wiki
(CAT'i spetsifikatsioon)
 
(25 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
== Sissejuhatus ==
 
== Sissejuhatus ==
Cat on imelihtne tööriist, mis kuvab faile (ja liidab neid) ning seejärel kirjutab tulemuse standardväljundisse. Ehk teda saab kasutada failide lugemiseks ja/või liitmiseks.
+
Käesolev artikkel on kirjutatud eesmärgiga anda sissejuhatav ülevaade Linux ja Unix keskkonnas kasutatavast käsklusest cat. Artiklis defineeritakse kõnealune käsklus koos erinevate toimingutega, tuuakse välja levinumad kasutusvaldkonnad ning samuti käsitletakse triviaalsemaid näiteid.
  
== CAT'i spetsifikatsioon ==
+
Cat-i näol on tegemist ühe populaarseima käsuga Unix keskkonnas.
Single Unix spetsifikatsiooni kohaselt loeb CAT iga jadas antud faili argumentidena ja seejärel kirjutab argumendid standardväljundisse samas järjekorras. Kui kasutatakse võtit -u, trükitakse iga bait kohe, kui see on loetud (ilma tavapärase puhverdamiseta).
 
Kui failinimi on märgitud kui -, siis CAT loeb standardsisendit sellel hetkel järjekorras. Kui ühtegi faili ei ole täpsustatud, loeb CAT standardsisendist.
 
  
== Kasutus ==
+
== Definitsioon ==
cat [valikud]... [Fail]...
+
Lühend cat tuleb inglisekeelsest sõnast concatenate, mis tõlkes tähendab aheldama. Seega võib väita, et cat defineerituna on käsitletav kui tähemärkide, sõnade või teksti ühtseks aheldamine
  
== Valikud ==
+
== CAT'i spetsifikatsioon [http://www.computerhope.com/unix/ucat.htm [1]] ==
Mõlemad nii BSD versioon CAT'ist ja GNU versioon CAT'ist omavad alljärgnevaid valikuid:
+
Single Unix spetsifikatsiooni kohaselt väljastab cat temale järjekorras ette antud argumentidena failid standardväljundisse samas järjekorras. Kui failinimi on märgitud kasutades sümbolit "-" loeb cat standardsisendina argumendina kasutatud faili.
 +
 
 +
Põhilised Syntaxid:
 +
 
 +
<pre>
 +
cat filename
 +
</pre>
 +
 
 +
ja
 +
 
 +
<pre>
 +
cat > filename
 +
</pre>
 +
 
 +
ning
 +
 
 +
<pre>
 +
cat [options] filename
 +
</pre>
 +
 
 +
==Kasutamine [http://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-appleosx-bsd-cat-command-examples/ [2]]==
 +
 
 +
Cat-i kasutatakse:
 +
 
 +
<h5>1. Tekstifaili kuvamiseks ekraanile</h5>
 +
 
 +
<pre>
 +
cat minufail.txt
 +
</pre>
 +
 
 +
Võib kasutada ka mitme erineva faili järjestikuseks kuvamiseks ühtse sisuna
 +
 
 +
<pre>
 +
cat minufail.txt minufail2.txt
 +
</pre>
 +
 
 +
<h5>2. Tekstifaili lugemiseks</h5>
 +
 
 +
<pre>
 +
cat pikkfail | less
 +
</pre>
 +
 
 +
<h5>3. Uue tekstifaili loomiseks</h5>
 +
 
 +
<pre>
 +
cat >uusfail.txt
 +
</pre>
 +
 
 +
Seejärel ootab terminal kasutajalt faili kirjutatavat sisu. Näiteks: "See tekst läheb faili uusfail.txt sisse". Väljumiseks vajutada CTRL-D.
 +
 
 +
<h5>4. Failide aheldamiseks ehk kokku liitmiseks</h5>
 +
 
 +
<pre>
 +
cat algfail1.txt algfail2.txt > tulemus.txt
 +
</pre>
 +
 
 +
<h5>5. Failide modifitseerimiseks</h5>
 +
 
 +
Faili lõppu teksti lisamisene
 +
 
 +
<pre>
 +
cat >>muudetavfail.txt
 +
</pre>
 +
 
 +
Pärast käskluse käivitamist jääb terminal ootama kasutajapoolset sisestust. Näiteks: "See tekst läheb faili muudetavfail.txt lõppu ning ei kustuta seal eelnevalt asetsenud sisu". Väljumiseks vajutada CTRL-D
 +
 
 +
== Võtmed [http://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-appleosx-bsd-cat-command-examples/ [2]] ==
 +
Nii BSD versioonil CATist kui ka GNU versioonil on järgmised valikud:
  
 
'''-A, --show-all''' --> võrdub -vET'ga
 
'''-A, --show-all''' --> võrdub -vET'ga
Line 28: Line 93:
 
'''-T, --show-tabs''' --> kuvab tabulaatorid kui ^I
 
'''-T, --show-tabs''' --> kuvab tabulaatorid kui ^I
  
'''-u trükib UNIXis väljundi ilma puhverdamata (vaikimisi puhverdatakse väljund plokkide või ekraaniridade kaupa). Funktsiooni ei kasutata kõigis UNIXil põhinevates süsteemides.'''
+
'''-u''' trükib UNIXis väljundi ilma puhverdamata (vaikimisi puhverdatakse väljund plokkide või ekraaniridade kaupa). Funktsiooni ei kasutata kõigis UNIXil põhinevates süsteemides.
  
 
'''-v, --show-nonprinting''' --> kuvab mitteprinditavad tähemärgid nagu nad oleksid nähtavad, välja arvatud tabulaatorid ja realõpu märgid.
 
'''-v, --show-nonprinting''' --> kuvab mitteprinditavad tähemärgid nagu nad oleksid nähtavad, välja arvatud tabulaatorid ja realõpu märgid.
Line 38: Line 103:
 
Kui faili nime ei ole määratud või failiks on -, loeb CAT standardsisendist.
 
Kui faili nime ei ole määratud või failiks on -, loeb CAT standardsisendist.
  
== Näiteid CATi kasutamisest ==
+
== CAT'i autorid ==
'''Kuidas liita failid A ja B failiks C:'''
+
CATi kirjutasid Torbjorn Granlund ja Richard M. Stallman.
  
$ ''cat A - B > C''
+
==Kokkuvõte==
  
vajuta ENTER klahvi 2 korda ja vajuta Ctrl-D.
+
Antud Artikli kirjutamine aitas mul arusaada cati eripäradest teiste failivaatlus programmide kõrval ning samuti laiendas minu teadmisi omandades infot selle ülejäänud põhifunktsioonide kohta. Teades kõnealuse programmi erinevaid võimalusi ei imesta ma, et tegu on ühe kasutatavama programmiga Unix ja Linux keskkondades.
  
== CAT'i autorid ==
+
==Kasutatud kirjandus ja viited==
CATi kirjutasid Torbjorn Granlund ja Richard M. Stallman.
+
[1] http://www.computerhope.com/unix/ucat.htm
 +
 
 +
[2] http://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-appleosx-bsd-cat-command-examples/
 +
 
 +
http://www.tecmint.com/13-basic-cat-command-examples-in-linux/
 +
 
 +
http://alvinalexander.com/unix/edu/examples/cat.shtml
  
== WIKI artikli Autor ==
+
== WIKI artikli autor ==
 
Urmo Laaneots A21 aasta 2011
 
Urmo Laaneots A21 aasta 2011
 +
 +
 +
Täiendas ja korrigeeris:
 +
 +
Timo-Birger Vau AK21 aasta 2015
  
  
 
[[Category:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine]]
 
[[Category:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine]]

Latest revision as of 02:09, 16 January 2015

Sissejuhatus

Käesolev artikkel on kirjutatud eesmärgiga anda sissejuhatav ülevaade Linux ja Unix keskkonnas kasutatavast käsklusest cat. Artiklis defineeritakse kõnealune käsklus koos erinevate toimingutega, tuuakse välja levinumad kasutusvaldkonnad ning samuti käsitletakse triviaalsemaid näiteid.

Cat-i näol on tegemist ühe populaarseima käsuga Unix keskkonnas.

Definitsioon

Lühend cat tuleb inglisekeelsest sõnast concatenate, mis tõlkes tähendab aheldama. Seega võib väita, et cat defineerituna on käsitletav kui tähemärkide, sõnade või teksti ühtseks aheldamine

CAT'i spetsifikatsioon [1]

Single Unix spetsifikatsiooni kohaselt väljastab cat temale järjekorras ette antud argumentidena failid standardväljundisse samas järjekorras. Kui failinimi on märgitud kasutades sümbolit "-" loeb cat standardsisendina argumendina kasutatud faili.

Põhilised Syntaxid:

cat filename

ja

cat > filename

ning

cat [options] filename

Kasutamine [2]

Cat-i kasutatakse:

1. Tekstifaili kuvamiseks ekraanile
cat minufail.txt

Võib kasutada ka mitme erineva faili järjestikuseks kuvamiseks ühtse sisuna

cat minufail.txt minufail2.txt
2. Tekstifaili lugemiseks
cat pikkfail | less
3. Uue tekstifaili loomiseks
cat >uusfail.txt

Seejärel ootab terminal kasutajalt faili kirjutatavat sisu. Näiteks: "See tekst läheb faili uusfail.txt sisse". Väljumiseks vajutada CTRL-D.

4. Failide aheldamiseks ehk kokku liitmiseks
cat algfail1.txt algfail2.txt > tulemus.txt
5. Failide modifitseerimiseks

Faili lõppu teksti lisamisene

cat >>muudetavfail.txt

Pärast käskluse käivitamist jääb terminal ootama kasutajapoolset sisestust. Näiteks: "See tekst läheb faili muudetavfail.txt lõppu ning ei kustuta seal eelnevalt asetsenud sisu". Väljumiseks vajutada CTRL-D

Võtmed [2]

Nii BSD versioonil CATist kui ka GNU versioonil on järgmised valikud:

-A, --show-all --> võrdub -vET'ga

-b, --number-nonblank --> kuvab reanumbrid nende ridade ette, mis ei ole tühjad

-e --> võrdub -vE'ga

-E, --show-ends --> kuvab $-märgi iga rea lõppu

-n, --number --> kuvab numbrid kõikide ridade ette

-s, --squeeze-blank --> surub mitu tühja rida kokku üheks

-t --> võrdub -vT'ga

-T, --show-tabs --> kuvab tabulaatorid kui ^I

-u trükib UNIXis väljundi ilma puhverdamata (vaikimisi puhverdatakse väljund plokkide või ekraaniridade kaupa). Funktsiooni ei kasutata kõigis UNIXil põhinevates süsteemides.

-v, --show-nonprinting --> kuvab mitteprinditavad tähemärgid nagu nad oleksid nähtavad, välja arvatud tabulaatorid ja realõpu märgid.

--help --> kuvab abifaili ja väljub

--version --> väljastab versiooni informatsiooni ja väljub

Kui faili nime ei ole määratud või failiks on -, loeb CAT standardsisendist.

CAT'i autorid

CATi kirjutasid Torbjorn Granlund ja Richard M. Stallman.

Kokkuvõte

Antud Artikli kirjutamine aitas mul arusaada cati eripäradest teiste failivaatlus programmide kõrval ning samuti laiendas minu teadmisi omandades infot selle ülejäänud põhifunktsioonide kohta. Teades kõnealuse programmi erinevaid võimalusi ei imesta ma, et tegu on ühe kasutatavama programmiga Unix ja Linux keskkondades.

Kasutatud kirjandus ja viited

[1] http://www.computerhope.com/unix/ucat.htm

[2] http://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-appleosx-bsd-cat-command-examples/

http://www.tecmint.com/13-basic-cat-command-examples-in-linux/

http://alvinalexander.com/unix/edu/examples/cat.shtml

WIKI artikli autor

Urmo Laaneots A21 aasta 2011


Täiendas ja korrigeeris:

Timo-Birger Vau AK21 aasta 2015