Cat

From ICO wiki
Revision as of 23:14, 6 December 2012 by Isibul (talk | contribs)

Sissejuhatus

Cat on imelihtne tööriist, mis kuvab faile (ja liidab neid) ning seejärel kirjutab tulemuse standardväljundisse. Ehk teda saab kasutada failide lugemiseks ja/või liitmiseks.

CAT'i spetsifikatsioon

Single Unix spetsifikatsiooni kohaselt loeb CAT iga jadas antud faili argumentidena ja seejärel kirjutab argumendid standardväljundisse samas järjekorras Kui kasutatakse võtit -u, trükitakse iga bait kohe, kui see on loetud (ilma tavapärase puhverdamiseta). Kui failinimi on märgitud kui -, siis CAT loeb standardsisendit sellel hetkel järjekorras. Kui ühtegi faili ei ole täpsustatud, loeb CAT standardsisendist.

Kasutus

cat [valikud]... [Fail]...

Valikud

Mõlemad nii BSD versioon CAT'ist ja GNU versioon CAT'ist omavad alljärgnevaid valikuid:

-A, --show-all --> võrdub -vET'ga

-b, --number-nonblank --> kuvab reanumbrid nende ridade ette, mis ei ole tühjad

-e --> võrdub -vE'ga

-E, --show-ends --> kuvab $-märgi iga rea lõppu

-n, --number --> kuvab numbrid kõikide ridade ette

-s, --squeeze-blank --> surub mitu tühja rida kokku üheks

-t --> võrdub -vT'ga

-T, --show-tabs --> kuvab tabulaatorid kui ^I

-u trükib UNIXis väljundi ilma puhverdamata (vaikimisi puhverdatakse väljund plokkide või ekraaniridade kaupa). Funktsiooni ei kasutata kõigis UNIXil põhinevates süsteemides.

-v, --show-nonprinting --> kuvab mitteprinditavad tähemärgid nagu nad oleksid nähtavad, välja arvatud tabulaatorid ja realõpu märgid.

--help --> kuvab abifaili ja väljub

--version --> väljastab versiooni informatsiooni ja väljub

Kui faili nime ei ole määratud või failiks on -, loeb CAT standardsisendist.

Näiteid CATi kasutamisest

Kuidas liita failid A ja B failiks C:

$ cat A - B > C

vajuta ENTER klahvi 2 korda ja vajuta Ctrl-D.

CAT'i autorid

CATi kirjutasid Torbjorn Granlund ja Richard M. Stallman.

WIKI artikli Autor

Urmo Laaneots A21 aasta 2011