Difference between revisions of "Category:Erialatutvustus 2012"

From ICO wiki
(Essee)
(Õpingukorralduse küsimused)
Line 2: Line 2:
 
Autor: Jevgenia Motorenko
 
Autor: Jevgenia Motorenko
 
Esitamise kuupäev: 31.oktoober 2012
 
Esitamise kuupäev: 31.oktoober 2012
 
==Õpingukorralduse küsimused==
 
 
Küsimus A
 
 
Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik arvestust teha? Kellega kokkuleppida, et arvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?
 
 
Vastus
 
 
Eksami uuesti sooritamiseks pean tegema järgmised tegevused :
 
 
1.Õigus kordusarvestusteks kehtib kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani, kuid reeglina eeldab kordusarvestus õppuripoolset täiendavat ettevalmistust, mille tagamiseks on õppejõul õigus anda õppurile piiratud mahuga täiendavaid iseseisva töö  ülesandeid.
 
 
2. Ühe õppeaine piires on õppuril õigus kolmele sooritusele.
 
 
3.Kordusarvestuste tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga.
 
 
4.arvestusele registreerumine on nõutav:
 
1)kordusearvestuse puhul
 
2) üliõpilastel, kes soovivad sooritada arvestust akadeemilisel puhkusel olles;
 
 
5.Kordusarvestused on tasulised (kordussoorituse tasu - 14,2 €.) inimesele kes on REV kohtades. Tasu suurus kehtestatakse rektori käskkirjaga.
 
 
6.Kordusarvestused on tasuta inimestele, kes on RE kohtades.
 
 
7. Õppur peab olema arvestusele registreerunud(REV ja RE õppijad) ja kordussoorituse korral tasunud  toodud tasu(REV) hiljemalt üleeelmise tööpäeva lõpuks arvestatuna eksami toimumise päevast.
 
 
 
 
 
 
 
 
Küsimus 3
 
 
Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele esimesel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?
 
 
Vastus
 
 
1. Üliõpilasel on võimalik taotleda akadeemilist puhkust:
 
 
1)Tervislikel  põhjustel – kuni kaheks aastaks;
 
Akadeemilise puhkuse taotlemise avaldusele lisab üliõpilane  meditsiiniasutuse tõendi, kus on märgitud arsti soovitus akadeemilise  puhkuse osas ja akadeemilise puhkuse soovitatav periood. Avaldust saab esitada ja üliõpilane lubatakse akadeemilisele puhkusele mistahes ajal õppeaasta vältel.
 
2)Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel – kuni üheks aastaks;
 
Avaldusele lisatakse kutse kaitseväe tegevteenistusse. Avaldust saab esitada ja üliõpilane lubatakse akadeemilisele puhkusele mistahes ajal õppeaasta vältel.
 
3)Lapse hooldamiseks – kuni lapse kolme aastaseks saamiseni-see on kõige pikkem maksimaalne puhkuse aeg.  Avaldusele lisab üliõpilane lapse sünnitunnistuse. Avaldust saab esitada ja üliõpilane lubatakse akadeemilisele puhkusel mistahes ajal õppeaasta vältel.
 
4)Muudel põhjustel – kuni üheks aastaks. Akadeemilisele puhkusele võib üliõpilane minna alates teisest  õpinguaastast.  Avaldust saab esitada semestri punase joone päevani.
 
 
2.Üliõpilane peab  esitama avaldust akadeemilise puhkuse lõpetamiseks või pikendamiseks. Kui ta seda ei teinud, siis lõpetatakse  automaatselt akadeemilise puhkuse viimasele semestrile järgneva semestri punase joone päevaks ja üliõpilane eksmatrikuleeritakse õpingutest mitteosavõtu tõttu.
 
 
3.Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud sooritada arvestusi ja eksameid. Muud IT Kolledži poolsed õppeteenuse osutamise kohustused on akadeemilise puhkuse ajaks peatatud.  Üliõpilasel, kes on akadeemilisel puhkusel lapse hooldamiseks on õigus osaleda õppetöös esitades ainete deklareerimiseks kirjaliku taotluse õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks.
 
 
4. Õppeosakonnas eksamile/ arvestusele registreerumine on nõutav üliõpilastel, kes soovivad sooritada eksamit/arvestust akadeemilisel puhkusel olles.
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Category:Erialatutvustus 2012]] [[Category:Erialatutvustus 2012 kaugõpe]]
 

Revision as of 02:57, 31 October 2012

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Jevgenia Motorenko Esitamise kuupäev: 31.oktoober 2012

Pages in category "Erialatutvustus 2012"

The following 124 pages are in this category, out of 124 total.