Category:I375/I803/I853 IT Infrastructure services: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
 
(95 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 1: Line 1:
=Üldinfo=
==Please follow the link below==
Aine info: [https://itcollege.ois.ee/study-material/round?round_id=2230 IT infrastruktuuri teenused ÕIS leht]


[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/ Aine õppematerjalid]
==[https://wiki.itcollege.ee/index.php/I803_IT_Infrastructure_services I803/I375]==
 
ECTS: 5
 
Hindamisviis: Arvestus
 
'''Rangelt soovituslik aine:''' Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine (I233)
 
==Õppejõud==
Margus Ernits  >>  margus (.) ernits (ät) itcollege (.) ee
 
Katrin Loodus  >>  katrin (.) loodus (ät) itcollege (.) ee
 
=Eesmärk ja sisu=
Tutvustada IT infrastruktuuri teenuste põhimõisteid. Anda oskused põhiliste teenuste paigaldamiseks ja turvamiseks. Anda oskused IT infrastruktuuri teenuste dokumenteerimiseks.
Eesmärgi saavutamiseks toimuvad laboratoorsed tööd, mille käigus installeeritakse ja konfigureeritakse teenuseid pöörates rõhku teenuse turvalisusele, millele eelnevad loengud alus- ja põhimõistete tutvustamiseks.
 
=Ainekaart=
Ainekaardi viimase, kuid mitte lõpliku versiooni leiab [https://wiki.itcollege.ee/images/6/67/I385_IT_infrastruktuuri_teenused_aineprogramm_2013.odt siit]
 
=Eelmiste aastate tagasiside=
[https://wiki.itcollege.ee/images/e/e3/Tagasiside.p%C3%A4eva%C3%B5pe-2013.pdf 2013 kaugõppe tagasiside]
 
[https://wiki.itcollege.ee/images/4/4d/It-infra-tagasiside-2012-1.pdf 2012 kaugõppe tagasiside]
 
[https://wiki.itcollege.ee/images/2/28/It-infra-tagasiside-2012-2.pdf 2012 päevaõppe tagasiside]
 
=Arvestus ja hindamine=
 
Aine on jagatud praktilisteks ja teoreetilisteks töödeks. Kaheksaks (8) laboriks ning kaheks (2) teoreetiliseks kontrolltööks.
 
Lisaks on tarvis teha eraldi dokumentatsiooni ehk ühe kaitstud labori kohta '''viki artikkel'''.
 
'''Praktiliste tööde''' hulka kuuluvad erinevate teenuste paigaldamine ning seadistamine. Ühe labori eest on võimalik saada maksimaalselt 6 punkti.
 
* 2 punkt on võimalik saada teenuse seadistamise, paigaldamise ning suulise kaitsmise eest. (Õppejõud võib seadistust muuta ning paluda paranduste kohta selgitust)
* 4 punkti on võimalik saada, kui kaitsta oskuslikult konkreetse labori kohta käivad teoreetilised teadmised suuliselt õppejõule. (Küsimused esitab õppejõud)
* 6 punkti on võimalik saada, kui parandada konkreetse teema kohta käivat juhendit ning esitada tulemuse õppejõule. (Mõeldud ambitsioonikamatele tudengitele)
 
Lävendiks on 2 punkt, mis tähendab praktilise osa teostust. Kui iga labori eest on ainult 2 punkt, tuleb teoreetilised teadmised kaitsta kontrolltöö käigus, aga kui iga labori eest on vähemalt 4 punkti, ei ole kontrolltööd tarvis teha.
 
==Tähtajad päevaõppele 2015==
 
Praktilise töö laborite kaitsmised (laborid 1-3): 16. märts
 
Praktilise töö laborite kaitsmised (Laborid 4-6): 18. mai
 
Praktilise töö labori kaitsmised (Labor 8): ~20. mai
 
 
Dokumentatsioon (viki artikkel): 25. mai
 
 
Kontrolltöö 1: 16. märts
 
Kontrolltöö 2: 18. mai
 
==Tähtajad kaugõppele 2015==
 
Praktilise töö laborite kaitsmised (laborid 1-3):
 
Praktilise töö laborite kaitsmised (Laborid 4-6):
 
Praktilise töö labori kaitsmised (Labor 8):
 
 
Dokumentatsioon (viki artikkel):
 
 
Kontrolltöö 1:
 
Kontrolltöö 2:
 
=Loengud=
 
'''Kaugõppe 2015. aasta kevadsemestri loengusalvestused on leitavad [https://echo360.e-ope.ee/ess/portal/section/57596897-5ba5-46cb-b1b2-b4a4619f5eb0 siit]'''
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/loeng00%20-%20Sissejuhatav%20loeng.odp Sissejuhatav loeng] - <span style="color: red;">NB siin on kirjas hindamiskriteeriumid ja tähtajad.</span> Lisaks on kirjas kontrolltööde ajad ja muu aine läbimiseks oluline info. (Päevaõppes toimus 02.02.2014)
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/skriptimine/bash/src/juurteenused-ntp.html NTP teenus] (Päevaõppes toimus 02.02.2015)
 
[https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA14-013A NTP amplification Attack]
 
<span style="color: red;">Kodutöö nr 1. Tähtaeg 9.02.2015. DNS loenguks lugeda läbi DNS põhimõisted järgnevatest materjalidest:</span>
 
Kohustuslik:
http://kuutorvaja.eenet.ee/wiki/DNS_ja_BIND
 
Soovituslik:
http://kuutorvaja.eenet.ee/wiki/DNS
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/Interneti%20domeeninimede%20s%c3%bcsteem%20-%20IT%20infra%20loeng.odp DNS loeng (OpenDocument)] [http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/Interneti%20domeeninimede%20s%c3%bcsteem%20-%20IT%20infra%20loeng.pdf (PDF)]
 
[http://elab.itcollege.ee:8000/infra/bind/ BIND9 konfiguratsiooni näitefailid]
 
[https://docs.google.com/document/d/1ZeQpPXdVq1C7RQpxQYR0gBB0OBMYB_0g6aFFxs_-fIA/edit DNS näide]
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/Infra%20loeng%20DHCP%202013.odp DHCP loeng]
 
[https://docs.google.com/document/d/1yUEWHldPhIbeVRh3k-zmwEg1OJmIGywMKVZY4XslpDY/edit# DHCP näitelabor]
 
[https://docs.google.com/document/d/14Cj90aWN4n4MCO_zZlZzu0aHJeIDTPEfQgiDXIuMxF4/edit# DNS uuendamine DHCP abil]
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/arhiiv/loeng04%20-%20Veebiserver.odp Veebiserveri loeng]
 
Screencast veebiserveri konfigureerimisest:
 
http://elab.itcollege.ee:8000/veebiserver/out-1.ogv
 
http://elab.itcollege.ee:8000/veebiserver/out-2.ogv
 
http://elab.itcollege.ee:8000/veebiserver/out-3.ogv
 
<span style="color: red;">Kodutöö nr 2. Tähtaeg 20.aprill.2015. Lugeda läbi [http://owasptop10.googlecode.com/files/OWASP%20Top%2010%20-%202013%20-%20RC1.pdf OWASP top 10 2013] </span>
 
=Mõisted kontrolltööks ja arvestuseks=
 
'''Esimese kontrolltöö küsimused:'''
 
*DNS mõistete kohta leiab infot: http://kuutorvaja.eenet.ee/wiki/DNS
*hostinimi (mis märgid on hostinimes lubatud ja kus?)
*host täisnimi
*domeeni täisnimi
*DNS
*A-kirje
*alias ehk CNAME
*puhverdamine
*dig ja selle kasutamine
*DNS spoofing
*domeen ja domeeninimi
*Authoritative ehk pädev server
*Forwarding ehk edastamine
*FQDN
*Host
*PTR-kirje
*rekursiivne lahendus
*primaarne server
*sekundaarne server
*open resolver
*kuidas nimelahendus töötab, kirjelda näiteks "kui veebisirvijas avatakse leht, siis mis võiks toimuda?"
*selgitage näitekonfi
<pre>
$TTL    600
@      IN      SOA    planet.zz. root.planet.zz. (
                              3        ; Serial - Mida see tähendab?
                        3600          ; Refresh - Mida see tähendab?
                          8640          ; Retry - Mida see tähendab?
                        36000          ; Expire - Mida see tähendab?
                        3600 ) ; Negative Cache TTL - Mida see tähendab?
;
 
</pre>
 
'''Teise kontrolltöö küsimused:'''
 
*virtuaalhost
*http
*Kuidas toimub ssl/tls ühenduse algatamine?
*Mis vahe on sümmeetrilisel ja asümmeetrilisel krüpteerimisel?
*Mis vahe on avalikul võtmel ja sertifikaadil?
*https
*SNI
*IPS
*IDS
*Mis vahe on reflected XSS ja stored XSS rünnetel?
*Mis vahe on SQL injectionil ja blind SQL injectionil?
*Mis on secure cookie? (http://php.net/session.cookie-secure ;session.cookie_secure =)
*Mis tähendab, et küpsised on http_only?
*Kas XSS ründeid saab filtreerida andmebaasikihis, näiteks SQL tulemüüriga?
*Mis on CSRF ja kuidas see toimib?
*Mis on same origin policy?
 
=Dokumentatsioon=
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/arhiiv/loeng05%20-%20Dokumentatsioon.odp Dokumentatsioonist (loeng)]
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/Aruannete%20hindamise%20juhend.pdf Hindamismaatriksi näide]
 
 
= ReferaadiTeemad 2015 =
 
[[SQL tulemüürid]] -- Otsida erinevaid SQL tulemüüre ja kirjata nende põhiparameerid
 
 
[[sqlmap]]
 
[[Kippo SSH Honeypot]]
 
[[p0f]] http://tools.kali.org/information-gathering/p0f
 
[[hping]] http://www.hping.org/
 
 
[[Yersinia]] -  http://www.yersinia.net/
 
 
[[WPScan]] - http://wpscan.org/
 
 
[[Aircrack]]
 
[[Nikto]]
 
 
[[Varnish]] - Artikkel on olemas, kuid vajab kaasajastamist (Artikli valimise korral kirjuta artikli algusesse suurelt: Kaasajastab <Sinu ees- ja perekonnanimi>, 2015, <rühm>
 
[[DigiNotar]]
 
[[Ipkungfu Tulemüür]]
 
=Abimaterjal=
* [http://tools.ietf.org/html/rfc2131 RFC2131]
* [http://kuutorvaja.eenet.ee/wiki/Isc-dhcpd_server Kuutõrvaja DHCP materjal]
 
Abimaterjal laboriks:
* Maskeraad [[Ufw]]
* DHCP serveri seadistamine [[DHCP]]
* [http://www.debian-administration.org/article/343/Configuring_Dynamic_DNS__DHCP_on_Debian_Stable Dünaamiline DNS kirjete uuendamine DHCP poolt]
* [http://debianclusters.org/index.php/Troubleshooting_DHCP DHCP probleemide lahendamine]
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/arhiiv/loeng11%20-%20Monitooring.odp Loeng 11 Monitooring]
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/arhiiv/loeng12%20-%20LDAP.odp Loeng 12 LDAP]
 
=Praktilised tööd=
 
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TiErlKTrnW3T_dcjceMyeLr9yCHBDwTmjXDxkAf1hDw/edit?usp=sharing Nimekiri] DNS labori masinate IP vahemikega ning domeeninimedega
 
==Sissejuhatav praktikum==
 
Valige endale domeeninimi, näiteks eikkasutaja.zz.
 
Seadke DNS serverile IP aadress 192.168.56.201
<source lang="bash">
nano /etc/network/interfaces # Avab võrguliideste faili.
# DNS serveri eth1 võrguliidesel tuleb muuta esialgne IP-address 192.168.56.200 uueks IP-addressiks 192.168.56.201
auto eth1
iface eth1 inet static
  address 192.168.56.201
  netmask 255.255.255.0
</source>
 
Taaskäivitage võrguliides '''eth1'''
<source lang="bash">
ifdown eth1 && ifup eth1
</source>
 
Muutke DNS serveril hostinimi ns.sinudomeen.
<source lang="bash">
echo ns > /etc/hostname
</source>
Muutke /etc/hosts failis masinanimi
 
127.0.1.1      ns.sinudomeen  ns
 
Näiteks valisin oma domeeniks mernits.zz
 
127.0.1.1      ns.mernits.zz  ns
 
startige teenus '''hostname'''
<source lang="bash">
service hostname start
</source>
 
Korraldus hostname -f peab tagastama FQDN-i
<source lang="bash">
hostname -f
</source>
 
 
 
 
 
Seadistage ka võtmetepõhine autentimine [[OpenSSH: võtmetega autentimine]]
 
 
[[Image:Infra-a21-2015.png|thumb|Kasutatav võrk]]
 
==Labor 1 - NTP seadistamine (6p/6%)==
Loe läbi õppematerjal (loengud) ja seadista NTP teenus nii kliendis, kui ka serveris selliselt, et klient küsib aega ainult serverist (ja ka localhostist, mille prioriteet on madal e fudge 10) Server küsib aega EENET NTP serverist ja mõnest muust Eestis asuvast NTP serverist.
 
Seadistage server selliselt, et ei välisvõrgust ei saa teha järgmisel lingil kirjeldatud rünnet https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA14-013A
 
[[NTP Ubuntus]]
 
==Labor 2 - DNS seadistamine (6p/6%)==
 
*Mõtle välja endale domeeninimi
*Loo domeeninimele tsoonifail ja seadiste nimeserver
*Luba rekursiivne lahendus oma sisevõrgust
*Loo reevers tsoon
*Loo A kirjed e-posti, nimeserveri jaoks
*Loo CNAME kirjed www, samba ja oma severi jaoks
 
Näitelahendus [https://docs.google.com/document/d/1ZeQpPXdVq1C7RQpxQYR0gBB0OBMYB_0g6aFFxs_-fIA/edit Domain Name Server ehk nimeserveri labor]
 
Näitelahendus2 [[Nimeserveri labor V.2]]
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/dns/DNS_BIND.html Väike abiinfo lisaks loengule]
 
Kaitsmisel pead oskama luua uut tsooni, lisama kirjeid, oskama kasutada rndc, dig, nslookup vahendeid.
 
==Labor 3 - DHCP seadistamine (6p/6%)==
* DHCP paigaldamine ja seadistamine (6p)
 
Seadista labori desktop VM saamaks IP aadressi ja nimeserverit sama labori serveri VM käest.
 
PS: desktop võrguseadetest eemalda esimeselt liideselt nimelahenduse küsimine (küsitakse DHCP abil ainult IP aadress). Kui seda ei tee, siis lähevad DNS päringud ikkagi esimese, NAT liidese kaudu.
 
[https://docs.google.com/document/d/1yUEWHldPhIbeVRh3k-zmwEg1OJmIGywMKVZY4XslpDY/edit DHCP näitelabor]
 
==Labor 4 - apache (või nginx) veebiserveri seadistamine (6p/6%)==
* Loo kaks virtualhosti nii http, kui ka https (self-signed cert) tarbeks.
** Mõlemad nimied peavad sirvijas töötama (desktop arvutis) nii http, kui ka https abil ja esilehel peab olema selgelt näha kumma virutalhostiga on tegemist. Seega index.html sisse lisa virtualhosti nimi.
 
* Abimaterjalina võib sobida: Apache2 paigaldamine ja virtualhostide seadistamine [[Virtualhost apache2 näitel]]. Algajale lisamaterjal [[Veebiserveri labor v.2]]
 
==Labor 5 - mõne veebirakenduse (nt Wordpress) paigaldamine ja turvamine varnishiga (10p/10%)==
 
Labori eesmärgiks on paigaldada veebirakendus, mõõta selle jõudlust ja seejärel suurendada veebirakenduse jõudlust kasutades puhvermälu. Veebirakenduse ja puhvermälu võib iga tudeng ise valida. Näite teeme WordPress ja WP SuperCace abil. Samas on väga soovitatav valida cache tehnoloogia ise, et erinevad inimesed saaksid võrrelda erinevaid asju.
 
 
* Wordpress paigaldamine https://docs.google.com/document/d/1AKVigVudVjxQuCz02i6p4Kv8oO4RD6aJiV9pbPuujZY/edit?pli=1
 
* Wordpress paigaldamine ja jõudluse testimine (varnish)
[[WordPress turvamine]]
 
http://wpdevshed.com/top-cache-plugins-wordpress/
 
[[Varnish]] - vaata http://www.howtoforge.com/putting-varnish-in-front-of-apache-on-ubuntu-debian
[[Apache logide seadistus]]
 
==Labor 6 - DVWA paigaldamine ja OWASP testimine (10p/10%)==
 
Paigaldage DVWA: https://wiki.itcollege.ee/index.php/DVWA
 
Loe läbi OWASP top 10 ja [http://enos.itcollege.ee/~ttanav/VRI/abiks/mysql_tut.php SQL põhitõed]
 
Mõned videod:
 
* https://www.youtube.com/watch?v=CDbWvEwBBxo
 
==Labor 7 - rakenduste tulemüürid (greensql ja mod_security baasil) (10p/10%)==
 
==Labor 8 - IDS (10p/10%)==
 
 
Seadistada IDS/IPS ühele oma valitud serverile ja demonstreeida ühe-kahe reegli toimimist.
 
Juhend: https://wiki.itcollege.ee/index.php/IDS_Systeemid_-_Labor_1
 
Abistav materjal: https://wiki.itcollege.ee/index.php/Suricata
 
==Questid, millede eest saab punkte==
 
Quest 1 (Läbi ja tehtud) - https://docs.google.com/document/d/1oRt9JLF6lcf_Z-ReHCfbZXnSoc-EOBzGprxvIyhq4qk/edit?usp=sharing
 
=Esitatud referaadid=
[[IT infrastruktuuri teenused 2013 kevad]]
 
[[Wordpressi turvalisuse suurendamine]]
 
=Juurteenuste kursus=
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/skriptimine/bash/src/juurteenused.html Interneti juurteenused]
 
=Täiendav lugemismaterjal=
[https://zib.wooop.biz/category/asd/ Erinevad juhendmaterjalid Linuxi teenuste jm seadistamiseks. Autor Gert Vaikre A21]
 
=Vanad loengumaterjalid=
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/arhiiv/loeng00%20-%20Sissejuhatav%20loeng.odp Loeng 00 - Sissejuhatav loeng - NB Tähtajad ja nõuded]
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/arhiiv/loeng01%20-%20E-post.odp Loeng 01 E-post]
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/arhiiv/loeng03%20-%20Failiserver.odp Loeng 03 Failiserver]
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/arhiiv/loeng04%20-%20Veebiserver.odp Loeng 04 Veebiserver]
 
[http://goo.gl/6XQ0U WordPress seadistamine]
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/arhiiv/loeng05%20-%20Dokumentatsioon.odp Loeng 05 Dokumentatsioon]
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/arhiiv/loeng06%20-%20VPN.odp Loeng 06 VPN]
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/arhiiv/loeng07%20-%20iptables.odp Loeng 07 Tulemüürid]
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/arhiiv/loeng08%20-%20SAN%20-%20NAS%20-%20CAS.odp Loeng 08 SAN NAS CAS]
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/arhiiv/loeng09%20-%20Virtualiseerimine.odp Loeng 09 Virtualiseerimine]
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/arhiiv/loeng10%20-%20DHCP.odp Loeng 10 DHCP]

Latest revision as of 13:34, 23 March 2018

Please follow the link below

I803/I375

This category currently contains no pages or media.