Difference between revisions of "Category:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine"

From ICO wiki
m (Viki artikkel)
m (Praktikumid)
 
(570 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
=Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine õppeaine leht=
+
aine nimetus eesti keeles: '''Operatsioonisüsteemid ja nende haldamine'''<br>
ÕISis olev õppematerjali viide viitab siia lehele! Eraldi loenguid ÕISi ei laeta kuna: Kui teed ainet järele ja ei deklareeri, siis sa ei näe ÕIS'is asuvaid materjale. Aine viki on üks ja ainus, kuht kuhu kõik koondub ja eraldi asuvad materjalid (kontrolltööd, eksamid jne on siit lehelt viidatud)
+
aine nimetus inglise keeles: '''Operating systems and its management'''<br>
 +
aine kood: '''ICA0001'''<br>
 +
aine maht: '''6 EAP'''
  
==Õppejõud==
+
Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole. Samas videosalvestusi saate ikka vaadata igal ajal.
  
Edmund Laugasson
+
'''2021 kevadsemestril oleme täielikult distantsõppes.'''
*[https://telegram.me/edmundlaugasson Telegramm] - eelistatud suhtlusviis, vt [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/Telegramm.html programmist täpsemalt]
 
*e-post: edmund.laugasson@itcollege.ee
 
  
Ruum 516 (5.korrus)<br />
+
Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete seadistamist, ketaste haldamist, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja haldamist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.
sisetelefon 842<br />
 
telefon 6285842<br />
 
  
=Sissejuhatus=
+
Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server. Püüame kaasata ka teisi operatsioonisüsteeme.
  
Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete konfigureerimist, ketaste kasutuselevõttu, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja käivitumise juhtimist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.
+
Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.
  
Loengutes käsitletakse üldiseid teadmiseid. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server.
+
Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.
  
 +
<span style="color:#FF0000">Küsi asju, mis segaseks jäid!</span>
  
 
'''Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.'''
 
'''Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.'''
 
+
=Õpiväljundid=
  
 
Aine läbinud õppur teab:
 
Aine läbinud õppur teab:
Line 26: Line 25:
  
 
Aine läbinud õppur oskab:
 
Aine läbinud õppur oskab:
 
+
* Hallata kasutajaid ja gruppe
* Hallata kasutajaid ja gruppe Linux laadsetest süstemides
 
 
 
 
* Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 
* Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 +
* Hallata ja paigaldada tarkvara
 +
* Hallata servereid
 +
* Hallata kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalealasid)
 +
* Suudab leida üles programmide sätetefailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad
  
* Hallata ja paigaldada tarkvara Ubuntu Linux Server keskkonnas (ja teistes Debiani-põhistes distributsioonides)
+
=Ainekaart, tunniplaan=
 
+
* Ainekaart
* Hallata Linux käsurea abil servereid
+
** [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ainekaart/OSadmin.pdf PDF]
 
+
** ÕIS: [https://ois.ttu.ee/aine/ICA0001 EST] | [https://ois.ttu.ee/subject/ICA0001 ENG]
* Hallata Linux serverite kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalealasid)
+
* Tunniplaan: [https://ois.ttu.ee/tunniplaan/ICA0001 EST] | [https://ois.ttu.ee/timetable/ICA0001 ENG]
 
 
* Suudab leida üles programmide konfiguratsioonifailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad
 
 
 
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/I233_osadmin.pdf Ainekaart]
 
 
 
 
 
[[Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine aine arutelu]]
 
 
 
==Õpimapp==
 
Eesmärgid:
 
*infovahetus õppejõuga
 
**tööde esitamised
 
**tagasiside
 
 
 
 
 
[https://goo.gl/forms/e5K6Yy1cGyzmmZEt2 Veebivorm] - kasutada esmase info, sh õpimapi lingi edastamiseks.<br />
 
<span style="color:#FF0000">NB! Salvestada peale vastamist antud link endale kindlasse kohta!</span> See on vajalik edasiseks info muutmiseks.
 
 
 
 
 
Soovitus:<br />
 
*pilvekettal luua aine kataloog
 
*loodud kataloogi sisse alamkataloog ja see jagada õppejõule kirjutamisõigusega välja, et oleks võimalik tagasisidet anda
 
*kui soov saata fail siis paigutada see õpimappi veebipõhiselt redigeeritavale kujule ning saata vaid link failile - siis on võimalus faili ka PÄRAST saatmist muuta ega ole vaja uuesti saata
 
 
 
 
 
Pilveketta funktsionaalsus:<br />
 
*veebipõhine faili muutmine ja kommenteerimine samaaegselt mitme kasutaja poolt
 
*eelistatult tasuta või [https://viki.pingviin.org/images/9/97/Floss-vabavara-skeem.png vabavara]
 
 
 
 
 
Pilveketta valik:<br />
 
*eelistatult [https://drive.google.com/ Google Drive] (vt ka [https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Drive Wikipedia artikli] lõpus olevaid viiteid teistele analoogidele) (õppejõu Google aadress: edmund punkt laugasson ätt gmail punkt com)
 
*[https://open365.io/ Open365] (õppejõu konto aadress: edmund punkt laugasson ätt open365 punkt io)
 
*teiste variantide puhul [[#Õppejõud|suhelda õppejõuga]]
 
 
 
=Tähtajad päevaõppele 2016 Sügis=
 
 
 
01.11.2016 - Referaadi teema esitamine õppejõule
 
 
 
07.12.2016 - Eelkontrolltöö neile, kel laborid on kaitstud (praktikumi ajal)
 
 
 
07.12.2016 23:59 - Referaat on esitatud (tagasiside ja parandused viimasel semestri nädalal)
 
 
 
14.12.2016 - Laborid kaitstud
 
 
 
14.12.2016 - Kontrolltöö (praktikumi ajal)
 
 
 
''' ??.01.2017 - Järelkontrolltöö (+ kordamine) ruumis ???'''
 
 
 
''' ??.01.2017 - Eksam ruumis ???'''
 
 
 
Kõik kuupäevad on kaasa arvatud
 
 
 
=Tähtajad kaugõppele 2016 Sügis=
 
 
 
?? - Eelkontrolltöö neile, kellel laborid on kaitstud
 
 
 
?? - Referaadi teema esitamine/kinnitamine
 
 
 
?? - Laborid kaitstud
 
 
 
?? - Kontrolltöö (praktikumi ajal)
 
 
 
?? - Referaat on esitatud
 
 
 
'''??.01.2017 - Järelkontrolltöö (+ kordamine) ruumis ???'''
 
 
 
'''??.01.2017 - Järelkontrolltöö võimalus + Eksam ruumis ???'''
 
 
 
Kõik kuupäevad on kaasa arvatud
 
 
 
=Päevaõppe tundide kava ning materjalid 2016=
 
 
 
Salvestused tulevad tagantjärele. Materjalid [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ leitavad siit].
 
 
 
Võimalusel võtke oma sülearvutid kaasa (nt loengud).
 
 
 
<span style="color:#FF0000">
 
Küsi asju, mis segaseks jäid: </span> [https://telegram.me/joinchat/BWsQfD8FIBtQwiNcdp5JVw vestlusgrupp Telegrammis] ([http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/Telegramm.html programmist täpsemalt]).
 
 
 
==Loeng 0 ja 1==
 
 
 
29. august 2016
 
 
 
Loeng 0: Õppeaine sissejuhatus [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/000-sissejuhatus_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/000-sissejuhatus_OSadmin.pdf PDF]
 
 
 
Loeng 1: Operatsioonisüsteem [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/001-operatsioonisysteem_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/001-operatsioonisysteem_OSadmin.pdf PDF]
 
 
 
<span style="color:#FF0000">
 
Kodulugemine kogu kursuse ajal:</span> [http://www.eenet.ee/EENet/assets/docs/tigu/index.html Anto Veldre Tigu jutud veebis] ja [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/materials/Tigu-lahkamas-ehk-ekskursioon-UNIXi-maailma.pdf PDF-ina]
 
 
 
<span style="color:#FF0000">
 
Kodutöö :</span> [https://www.codecademy.com/courses/learn-the-command-line Codecademy käsurea algõpe (haakub väga OSADMIN teemadega)]
 
 
 
==Loeng 2==
 
 
 
05. september 2016 Loeng 2:  [ODF] | [PDF]
 
 
 
==Loeng 3==
 
 
 
12. september 2016 Loeng 3:  [ODF] | [PDF]
 
 
 
==Loeng 4==
 
 
 
19. september 2016 Loeng 4:  [ODF] | [PDF]
 
 
 
==Loeng 5==
 
 
 
26. september 2016 Loeng 5:  [ODF] | [PDF]
 
 
 
==Loeng 6==
 
 
 
03. oktoober 2016 Loeng 6:  [ODF] | [PDF]
 
 
 
==Loeng 7==
 
 
 
10. oktoober 2016 Loeng 7:  [ODF] | [PDF]
 
 
 
==Loeng 8==
 
 
 
17. oktoober 2016 Loeng 8:  [ODF] | [PDF]
 
 
 
==Loeng 9==
 
 
 
24. oktoober 2016 Loeng 9:  [ODF] | [PDF]
 
  
==Loeng 10==
+
=Õppejõud=
 +
[[User:Edmund|Edmund Laugasson]], Meelis Antoi, Margus Sumla, Rainer Liis. Lisaks ka Aleksei Talisainen, kes tegeleb kaugõppe ja inglisekeelsete rühmadega.
  
31. oktoober 2016 Loeng 10:  [ODF] | [PDF]
+
=Õpijuhis=
 +
* [https://www.notion.so/0a09637d41b94460a2f9ffd1816a1259 Auditoorne õppetöö ülikoolis]
 +
* [https://www.notion.so/8026dae6c80644d29d7bdd952f739af9 Distantsõpe]
  
==Loeng 11==
+
=Virtuaalsed vahendid=
 +
* [https://www.notion.so/bc721d4f344f43c080da8ac7b3e26316 ainega seotud keskkonnad]
  
07. november 2016 Loeng 11:  [ODF] | [PDF]
+
=Praktikumid=
  
==Loeng 12==
+
[https://www.notion.so/d0ff6cad52514f0990b7b4e8d41c6135 Praktikumide link] (materjalid täienevad veel)
  
14. november 2016 Loeng 12:  [ODF] | [PDF]
+
Teamsi rühmas praktikumide kanalil failide all on tabelid, kus igaüks on kindla masina taha paigutatud. Palun teha kindlaks, kus te asute ja ühenduda selle konkreetse arvutiga. See on teie jaoks reserveeritud tunni ajaks. Tunnivälisel ajal on elav järjekord.
  
==Loeng 13==
 
  
21. november 2016 Loeng 13: [ODF] | [PDF]
+
[https://wiki.itcollege.ee/index.php/Shellshare Linuxi terminali jagamine veebis]
 +
* '''[http://linux.itcollege.ee:3000/r/osadmin IT Kolledži serveris (vaikimisi)]'''
 +
* [https://shellshare.net/r/osadmin varuvariandina avalik server]
  
==Loeng 14==
+
=Loengud=
  
28. november 2016 Loeng 14:  [ODF] | [PDF]
+
* [https://echo360.org.uk/section/6cdc670b-c2f8-4653-8824-1a26f1d89daf/public Echo360 salvestused]
  
==Loeng 15==
+
* [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/ Loengute failid]
  
05. detsember 2016 Loeng 15: [ODF] | [PDF]
+
* Sissejuhatus [https://echo360.org.uk/media/c9cd8b82-3f3f-46cf-887b-d57289d1f002/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/000-sissejuhatus/sissejuhatus_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Operatsioonisüsteem [https://echo360.org.uk/media/96c1f5b5-d06a-42e8-bdfc-70c3777fcf4f/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/001-operatsioonisysteem/operatsioonisysteem_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Operatsioonisüsteemi alglaadimine [https://echo360.org.uk/media/b7e581dd-8f5d-462a-ae03-071bc8869a00/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/002-OS-alglaadimine/OS-alglaadimine_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Võrkude seadistamine [https://echo360.org.uk/media/71896561-4f30-49ba-b4e7-f2873f70eea2/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/003-vorgu-seadistamine/vorgu-seadistamine_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Tulemüür: [https://echo360.org.uk/media/ece6c2a2-5a2e-4fc0-873b-963acdb770fc/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/004-tulemyyr/tulemyyr_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Turvalisus: [https://echo360.org.uk/media/93006c07-28fe-479c-b824-fc97fbf9f62d/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/005-turvalisus/turvalisus_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Tarkvara haldamine: [https://echo360.org.uk/media/dfa65b56-54d0-469e-bcf1-be6a58bc006e/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/006-tarkvara-haldamine/tarkvara-haldamine_OSadmin.pdf PDF]
  
==Loeng 16==
+
=Kodutöö=
 +
* <span style="color:#FF0000"> Kodutöö neile kes ei ole varem Linuxi käsureaga kokku puutunud:</span>
 +
** ei pea kõike järgmiseks tunniks jõudma kuid soovitavalt siiski läbi teha niipea kui võimalik
 +
** võib valida ühe neist, kes tunneb vajadust võib mõlemad läbi teha
 +
** materjalidele ligipääsuks vajalik kasutaja loomine ja inglise keele oskus
 +
*** [https://www.udacity.com/course/linux-command-line-basics--ud595 Linux command line basics]
 +
*** [https://www.udemy.com/course/command-line/ Linux command line basic commands]
 +
** algajatel on soovitav lugeda Anto Veldre kirjutatud raamatut [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/materials/Tigu-lahkamas-ehk-ekskursioon-UNIXi-maailma.pdf "Tigu lahkamas ehk ekskursioon UNIXi maailma"]
  
12. detsember 2016 Loeng 16:  [ODF] | [PDF]
+
=Tähtajad=
 +
* tähtajad tulenevad akadeemilisest kalendrist
 +
* jooksvad tähtajad tulevad koos testidega ja on nähtavad Moodle keskkonnas (link vt [[#Hindamine|hindamine]]), [https://www.notion.so/b278d85cbbdf4edb8fa8adced026549b?v=0acc87754cfb4364a0544b1847412e3e praktikumide failis olevas tabelis]
  
=Kaugõppe sessioonide kava ning materjalid 2016=
+
=Hindamine=
 +
Kasutame kombineeritud kaheastmelist hindamist kus testidega on võimalik positiivne hinne kätte saada ja eksamiga seda vaid paremaks muuta.
 +
Hinde moodustavad Moodle keskkonna testid:
 +
* 7 valikvastustega testi laborite teemadel á 11 punkti (p), kokku 77p
 +
** kõik 7 testi peavad olema vähemalt 51% sooritatud (6p)
 +
* '''NB! testide sooritamine on eelduseks eksamile saamiseks!'''
 +
* [[#Eksam|vt ka eksam]]
  
Salvestused tulevad tagantjärele. Materjalid [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ leitavad siit].
+
==Moodle keskkond==
 +
'''NB! Jälgige testide toimumise aegasid Moodles!'''
  
==Septembri sessioon==
+
'''[https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=21236 Kursuse aadress] Moodle'i keskkonnas.'''
  
23. september 2016 ruum 219 loeng:  [ODF] | [PDF]
+
Testi saab sooritada 2 korda nädala aja jooksul. Testi tegemise täpsem info konkreetse testi juures Moodles.
  
==Oktoobri sessioon==
+
Kui ei jõudnud nädala jooksul testi tegema siis viimane võimalus avaneb semestri lõpus (tuleb eraldi teavitus ÕIS+[[#Virtuaalsed vahendid|suhtluskanal]]). Eraldi testi kellegi jaoks lahti tegema ei hakata kuna see avaneb siis kõigi jaoks ja siis muutub ka soorituskordade arv ehk siis hilisemaks mõeldud soorituskord kasutatakse ära varem, mida ilmselt kõik ei soovi. Kõiki materjale saate kasutada, etteantud ajaga tuleb toime tulla.
  
Praktikumid:<br />
+
'''NB! Testide küsimuste vastuseid peale testi lõppu ei näe kuna seda kasutati kurjasti tudengite poolt. Tagasisidet (selgitust) testides olnud küsimuste kohta saab praktikumides küsida.''' Kui kahtlete oma vastuses siis pange see endale aegsasti kirja ja siis saate praktikumis üle küsida.
R 07.10.2016 14.00-15.30 ruum 410<br />
 
R 07.10.2016 16.00-17.30 ruum 410
 
  
==Novembri esimene sessioon==
+
==Moodle testide teemad==
 +
* operatsioonisüsteemi paigaldamine (ISO-fail, tööjaam, server, tööjaam krüpteeritud)
 +
* operatsioonisüsteemi seadistamine (tööjaama seadistamine, veebirakendused)
 +
* võrk, tulemüür
 +
* kaughaldus (käsureal, graafiliselt, nutiseadme kaudu Androidi näitel)
 +
* õigused, kasutajad (failiõigused, kasutajate haldus)
 +
* tarkvara, andmesalvestus (tarkvara-, andmesalvestusseadmete haldus)
 +
* käideldavuse tagamine (protsessid, keskkonnamuutujad, logifailid)
  
 +
Maksimaalne hinne laboritestidega 3.
  
==Novembri teine sessioon==
+
==Eksam==
 +
* toimub Moodles testina
 +
* ei ole kohustuslik
 +
* eeldab testide sooritamist vähemalt miinimumtulemusega
 +
* eksam 23p, miinimum 51% (12p)
 +
* küsimused [[#Moodle testide teemad|kõikidel eelnevatel testide teemadel]] + [[#Loengud|loengute]] teemadel
 +
* neile kes taotlevad hinnet 4 või 5
 +
* ei võta testidega saavutatud hinnet maha - kui eksam ebaõnnestub siis jääb see, mis testidega saavutatud
  
 +
'''NB! Võimalik ka [[#Aine arvestus eritingimustel|hinde saamine eritingimustel]]!'''
  
==Detsembri sessioon==
+
=Aine arvestus eritingimustel=
 +
[https://www.notion.so/9fdf9ad8f1444b9a9f1ff55edf5b8ccc võimaluste kirjeldused]
  
=Laborid=
+
=Tagasiside=
==Keskkonna loomine==
+
* tagasiside tudengile: praktikumide ajal + vajadusel siin toodud koostöökanalite kaudu + [[#Õppejõud|otse õppejõuga]] suheldes
 
+
* ... saab anda [[User:Edmund#kiirsuhtlus|läbi kiirsuhtluse]] ja ka [https://goo.gl/forms/GXYO9QVdPyS9HkNq1 siin veebivormis].
* Paigaldage Ubuntu Linux Server süsteem VirtualBox abil
 
**RAM 512MB
 
**HDD dynamically allocated 8GB
 
**2 Võrgukaarti NIC1 - NAT (eth0 - Ubuntus) ja NIC2 - HostOnly (eth1 - Ubuntus)
 
**Logige serverisse sisse ja seadistage võrk failis /etc/network/interfaces (liidese eth1 ip aadress 192.168.56.200).
 
***Abiinfo [[Ubuntu server võrgu seadistamine]] ja [[VirtualBoxi võrgud]]
 
 
 
<source lang="bash">
 
auto eth1
 
iface eth1 inet static
 
  address 192.168.56.200
 
  netmask 255.255.255.0
 
</source>
 
 
 
*Paigaldage openssh server, kui te seda serveri paigalduse käigus ei teinud:<br />
 
**uuendada pakettide nimekiri
 
**otsida SSH serveriga seotud paketid (sh SSH'ga seotud ''blacklist'' paketid)
 
 
 
Ubuntu Server LTS ISO (64-bit)
 
üldaadress http://releases.ubuntu.com/ - valida sealt uusim LTS-versioon ja seejärel ''64-bit PC (AMD64) server install image''.
 
 
 
Ubuntu Server 16.04.x LTS ISO (64-bit)
 
üldaadress: http://releases.ubuntu.com/xenial/ <br />
 
ISO: http://releases.ubuntu.com/xenial/ubuntu-16.04.1-server-amd64.iso <br />
 
Enne kasutamist veendu allalaaditud ISO-faili terviklikkuses: [https://help.ubuntu.com/community/UbuntuHashes kontrollsumma kontrollimise juhis]
 
 
 
<span style="color:#FF0000">
 
Alates 2014. aasta sügissemestrist kasutame laborite teostamiseks virtuaallaborite keskkonda [http://elab.itcollege.ee e-lab] | [https://i-tee.itcollege.ee/ i-tee].
 
</span>
 
 
 
==Labor 1==
 
 
 
Laborite [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/materials/Linux-Basics/Linux-Basics.html lühispikker mõistekaardi] vormingus. [https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map Mõistekaarditarkvara]: [http://freeplane.sourceforge.net/ Freeplane] (edasiarendus [http://freemind.sourceforge.net/ FreeMind'ist]).
 
 
 
Abiks laborite vormistamisel:<br />
 
*[http://www.tuxarena.com/intro/cheatsheet.html ''Linux cheatsheet'']
 
*Unix/Linux Command Reference by FOSSwire [https://files.fosswire.com/2007/08/fwunixref.pdf originaal] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/materials/unix-linux_command-reference_FOSSwire.pdf koopia]
 
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/labor1/labor1-teemad.html Labor1 näiteküsimused]
 
 
 
===Töö kasutajatega===
 
'''3p''' [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/labor1/labor1-kasutajate-haldamine.html Töö kasutajatega näiteküsimused]
 
 
 
===Töö failidega===
 
'''5p'''[http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/labor1/labor1-failidega-v2.html Töö failidega näiteküsimused]
 
 
 
===Protsessid ja keskkonnamuutujad===
 
'''4p''' Näiteküsimused  protsesside kohta:
 
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/labor1/protsessid.html  Näiteküsimused 1]
 
 
 
Näiteküsimused 2
 
* Käivitage programm top taustal.
 
* Suunake töötavate protsesside nimekiri faili ps.txt
 
* Suunake töötavate tööde nimekiri faili jobs.txt
 
* Saatke esimesele tööle term signaal protsessi numbri alusel
 
* Käivitage tekstiredaktor nano ja suruge see taustale
 
* Sulgege töö (nano oma) signaaliga TERM
 
* Käivitage korraldus cowsay või /usr/games/cowsay (kui games pole PATH muutujas). Cowsay sisend võtke failist /etc/issue ja väljund suunake faili /var/tmp/say.txt
 
* Käivitage korraldus cowsay ja võtke sisend failist /var/tmp/say.txt ning suunake väljund programmi less sisendisse
 
 
 
 
 
* Küsimused
 
** Mis vahe on KILL ja TERM signaalil?
 
** Miks ei ole mõistlik mõnda teenust, näiteks andmebaasiteenus sulgeda KILL signaali abil?
 
** Mis juhtub protsessiga, mis saab signaali, mida ta ei töötle (signaali handler programmi pole)?
 
** Selgitage, mida hoitakse keskkonnamuutujas PATH?
 
 
 
===Tarkvara haldamine===
 
'''3p''' [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/labor1/tarkvarahaldus.html Tarkvarahalduse näiteküsimused]
 
 
 
==Labor 2==
 
 
 
Näidisülesanne [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/labor2/kettahaldus.html ketaste kasutamise ja saaleala] kohta
 
 
 
===Ketaste kasutamine===
 
 
 
'''7p'''
 
===Saaleala===
 
'''3p'''
 
 
 
=Kontrolltööd=
 
 
 
===2015===
 
 
 
[https://drive.google.com/open?id=1_ZsNu1vQRNl3cReJK-GJbO_fb2LoKchQCamjdQZBRG8 Päevaõppe kontrolltöö Sügis 2015]
 
 
 
[https://drive.google.com/open?id=1f4QdhdfzWfTb4T7ZHvMislH2W-nQHHO3fO-rpu9H9EQ Päevaõppe eelkontrolltöö Sügis 2015]
 
 
 
[https://drive.google.com/open?id=1hGiQGFsCh2x47QfkTSf6Kevj8G_Vl6yeGrWE3X14sjs Kaugõppe kontrolltöö Sügis 2015]
 
 
 
[https://drive.google.com/open?id=1eutMW2lZ4svZisxlRTv0_v3ZGXrtVwN7NmCsRKZOHfo Päevaõppe järeltöö Sügis 2015]
 
 
 
===2014===
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1ufI9De6fY-gUblXxMCuHbLOiiu8E4plAI3sF52o_YMs/edit Kaugõppe kontrolltöö Sügis 2014]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1QhLfhDsRdlb20xXM89UYBlyqkiR-nh0KVIXZfbG_AUU/edit Päevaõppe kontrolltöö Sügis 2014]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1khwirL3R0g_8eptYqzhOlpEnXQkHJbDg2vxaQzlNESM/edit?usp=sharing Päevaõppe eelkontrolltöö Sügis 2014]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1d4QGFoR384OzNS8fquhWYVJFJ69Y6sWH_5CutzLSgsw/edit?usp=sharing Kaugõppe eelkontrolltöö Sügis 2014]
 
 
 
===2013===
 
[https://docs.google.com/document/d/17rlW8fU1LZOcQxO3bt12mba3frd7Xrkc9X2ytSKR-vA/edit?usp=sharing Päevaõppe kontrolltöö 1 Sügis 2013]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1pLsHgtBn_FlIC7z0tDZRlVJ9D9qfXcAQecKKL-mV5do/edit Päevaõppe kontrolltöö 2 Sügis 2013]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/10b1tn_kWsynk5kQMHKE1owsVay5ijaov_OrXct_i-60/edit Kaugõppe kontrolltöö Sügis 2013]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/10b1tn_kWsynk5kQMHKE1owsVay5ijaov_OrXct_i-60/edit Päevaõppe eelkontrolltöö 1 Sügis 2013]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/10b1tn_kWsynk5kQMHKE1owsVay5ijaov_OrXct_i-60/edit Päevaõppe eelkontrolltöö 2 Sügis 2013]
 
 
 
[https://wiki.itcollege.ee/images/b/b0/OSADMIN_-_p%C3%A4eva%C3%B5ppe_KT_s%C3%BCgis2013_n%C3%A4idislahendus.pdf Lahendatud kontrolltöö näidis. AK21 Deniss Krajuhhin]
 
 
 
===Varasemad===
 
[https://docs.google.com/document/d/10b1tn_kWsynk5kQMHKE1owsVay5ijaov_OrXct_i-60/edit Kaugõppe kontrolltöö 14.12.2013]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1GfGyQnQSvx7hah0J47izDUOGr0cuCBIcekHkPK_L0Yg/edit Päevaõppe kontrolltöö 20.12.2012]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1u0spdgCuCPGFSeEymgZuVui-i8m9zyivTTxujTcEmzE/edit Päevaõppe kontrolltöö 17.12.2012]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1htv1jmWHGkymhqUWJ6g1OLl4CV5xHEiDq88eZa2QLDs/edit Kaugõppe kontrolltöö 16.12.2012]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1eqOw0QJpqP7jpSZy5DXlv4wr9TSK56paMHU9g_a0jp8/edit Eelkontrolltöö kaugõppele 1]
 
 
 
[http://goo.gl/MVJJ2 Sügis 2012 - eelkontrolltöö 1]
 
 
 
[http://goo.gl/RXxwa Sügis 2012 - eelkontrolltöö 2]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/179CeI6J342pjO-xqgUt57wOgAv9CLyV0JGgmqltjdhk/edit?hl=en_US&pli=1 Proovikontrolltöö1]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1LaTWBAKqtlln-BtygXL9tckRa8zTg7bm6DQZtdzob8k/edit Proovikontrolltöö2]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1qOhAHcEzsB6FGA3kFfZOaWwyhltuWlV0yDezGIMI-Jk/edit Proovikontrolltöö2.2 - 30.11.2011]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1CMUErYFaWvljdbmt9kE-nztHz09ZHkCXtFtSG9lJBgQ/edit Kontrolltöö - 12.12.2011]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1K9EZ8tccoZ0p8wsXeOymzXcCwg2fE9OCuMvl64i-7FI/edit Kontrolltöö - 14.12.2011]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1sypEeqbFpj5SHEvownplYV4KKFy7C8haUXoM4z-QdeY/edit Kontrolltöö - 18.12.2011]
 
 
 
=Eksamid=
 
 
 
Suuline osa:
 
 
 
'''[http://enos.itcollege.ee/~kloodus/osadmin/Loeng2014/eksamiteemad2014.pdf Eksamiküsimused (parandatud)]'''
 
 
 
[[Osadmin eksami lisaküsimused]] << iga teema kohta mõningad küsimused, mille jaoks tasub eksamil valmis olla
 
 
 
Praktiline osa:
 
 
 
[https://drive.google.com/open?id=1HthIAOItpSVK9C_Fokh3KkRx4GVlA07zntf5_5-322o Kaugõppe eksam 2016]
 
 
 
[https://drive.google.com/open?id=1Xh0iUQf8XlaVE_FpYK2NXhWnpb70GNi8JpKWCpo7rF8 Päevaõppe eksam 2016]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1uPu5NZM0uJtuCkv2mYJKOaBpeg2-FDKukfz5bWApsNU/edit Päevaõppe eksam 07.01.2015]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/18zvTNBl-JRD7im1jTWnJqYPv-ir6_qWKlQJeOC98brA/edit?usp=sharing Kaugõppe eksam 10.01.2014]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1zr57_KFZtISZbpNhEfBD3o0m_80quzana4mVW-I0JgU/edit?usp=sharing Päevaõppe eksam 03.01.2014]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1i2mGEXpUQZomuz29bk-8pzpC4K6Jn-S_6qG_0s-umzw/edit?authkey=CIGQ5cEL Päevaõppe eksam - 09.01.2012]
 
 
 
[https://wiki.itcollege.ee/images/7/79/OSADMIN_-_p%C3%A4eva%C3%B5ppe_eksam_04.01.2014_n%C3%A4idislahendus.pdf Lahendatud eksamitöö näidis. AK21 Deniss Krajuhhin]
 
 
 
=Lisapunkte saab=
 
 
 
*Eduka osalemise eest üritusel [[Intensiivõppe nädal]]
 
*Foorumites (nt [https://pingviin.org/ pingviin.org]) algajate aitamise eest ([https://pingviin.org/forum41,algaja-k%C3%BCsib.html algaja küsib], [https://pingviin.org/kv Küsimused-Vastused])
 
*[http://kuutorvaja.eenet.ee/ Kuutõrvajas] kirjutamise eest
 
*[https://viki.pingviin.org/ Pingviini vikis] kirjutamise eest
 
*[http://lug.itcollege.ee/ LUG] üritusel ettekande tegemise eest
 
*[http://www.softwarefreedomday.org/ Software Freedom Day] päeva korraldamise (sh kaasaaitamise) ja/või ettekande tegemise eest (vt [http://wiki.softwarefreedomday.org/2016/Estonia/Tallinn/SFD2016Tallinn 2016.aasta päeva korraldamine])
 
 
 
=Viki artikkel=
 
 
 
Tutvuge materjaliga: [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/viki-artikkel/pohilised-vead-viki-artiklites.html Põhilised vead viki artiklites]
 
 
 
PS: Mainitud vead korduvad aastast aastasse ja antud materjaliga tuleks kindlasti tutvuda. Artiklite kirjutamine on üks ettevalmistus lõputöö tegemiseks ja on soovitatav sellesse väga tõsiselt suhtuda.
 
 
 
*Teema valib tudeng ning saadab selle info õppejõule läbi vastava veebivormi, [[#Õpimapp|mille lingi leiab õpimapi alt]].
 
*Õppejõud kinnitab teema
 
*Artikkel tuleb esitada [https://wiki.itcollege.ee/ EIK'i vikisse]
 
*Leida kaastudeng kes hindab artiklit alamlehe ''discussion'' all (vt [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/viki-artikkel/hindamismudel-viki-artiklile.html hindamismudel])
 
*Kui artikkel on valmis ja kaastudengi poolt hinnatud, siis tuleb sellest [[#Õppejõud|õppejõule teada anda]], et saaks tagasisidet anda ja hinnata
 
 
 
 
 
Varasemad operatsioonisüsteemide referaadid
 
*[[Operatsioonisüsteemide referaadid 2011 Sügis]]
 
*[[Operatsioonisüsteemide referaadid 2011 kevad‎]]
 
*[[Operatsioonisüsteemide referaadid 2012 Sügis‎]]
 
*[[Operatsioonisüsteemide referaadid 2013 Sügis‎]]
 
*[[Osadmin referaadi teemad]] 2014 aasta sügissemestril
 
*[[Operatsioonisüsteemide referaadid 2015 Sügis‎]]
 
 
 
=Lingid=
 
 
 
[https://wiki.itcollege.ee/index.php/OSadmin_m%C3%B5isted OSadmin mõisted]
 
 
 
[https://viki.pingviin.org/index.php/Kuidas_targalt_k%C3%BCsida Kuidas targalt küsida]
 
 
 
[https://viki.pingviin.org/ Pingviini Viki]
 
 
 
[http://debian-handbook.info/browse/stable/ Debian Administrator's Handbook], [https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/ Ubuntu Server Guide] - sobiv lugemisvara neile, kes soovivad kursuse iseseisvalt omandada
 
 
 
[http://www.eenet.ee/EENet/assets/docs/tigu/index.html Tigu lahkamas]
 
 
 
[http://kuutorvaja.eenet.ee/wiki/Kuut%C3%B5rvaja Kuutõrvaja - Suurepärane koht alustamiseks ja ka jätkamiseks]
 
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur I363 - IT infrastruktuuri teenused - Antud ainele järgnevas aines esitatud kodutööd ja laborid]
 
 
 
[[Category: Skriptimiskeeled]]
 
 
 
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Unix_history-simple.en.svg  UNIX perekonna ajalugu]
 
  
 
=Varasemad õppematerjalid=
 
=Varasemad õppematerjalid=
 +
Aastate kaupa:
 +
* [[2020. aasta OSadmin materjalid]]
 +
* [[2019. aasta OSadmin materjalid]]
 +
* [[2018. aasta OSadmin materjalid]]
 +
* [[2017. aasta materjalid]]
 +
* [[2016. aasta materjalid]]
 +
* [[2015. aasta materjalid]]
 +
* [[2014. aasta materjalid]]
 +
* [[2013. aasta materjalid]]
 +
* [[2012. aasta materjalid]]
 +
* [[2011. aasta materjalid]]
  
Aastate kaupa:
+
=Varasemad referaadid=
 
 
[[2015. aasta materjalid]]
 
 
 
[[2014. aasta materjalid]]
 
 
 
[[2013. aasta materjalid]]
 
 
 
[[2012. aasta materjalid]]
 
 
 
[[2011. aasta materjalid]]
 
 
 
=Siit allpoolt saate lugeda aines varem esitatud referaate=
 

Latest revision as of 12:30, 2 March 2021

aine nimetus eesti keeles: Operatsioonisüsteemid ja nende haldamine
aine nimetus inglise keeles: Operating systems and its management
aine kood: ICA0001
aine maht: 6 EAP

Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole. Samas videosalvestusi saate ikka vaadata igal ajal.

2021 kevadsemestril oleme täielikult distantsõppes.

Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete seadistamist, ketaste haldamist, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja haldamist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server. Püüame kaasata ka teisi operatsioonisüsteeme.

Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.

Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.

Küsi asju, mis segaseks jäid!

Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.

Õpiväljundid

Aine läbinud õppur teab:

 • Operatsioonisüsteemide administreerimise põhialuseid

Aine läbinud õppur oskab:

 • Hallata kasutajaid ja gruppe
 • Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 • Hallata ja paigaldada tarkvara
 • Hallata servereid
 • Hallata kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalealasid)
 • Suudab leida üles programmide sätetefailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad

Ainekaart, tunniplaan

Õppejõud

Edmund Laugasson, Meelis Antoi, Margus Sumla, Rainer Liis. Lisaks ka Aleksei Talisainen, kes tegeleb kaugõppe ja inglisekeelsete rühmadega.

Õpijuhis

Virtuaalsed vahendid

Praktikumid

Praktikumide link (materjalid täienevad veel)

Teamsi rühmas praktikumide kanalil failide all on tabelid, kus igaüks on kindla masina taha paigutatud. Palun teha kindlaks, kus te asute ja ühenduda selle konkreetse arvutiga. See on teie jaoks reserveeritud tunni ajaks. Tunnivälisel ajal on elav järjekord.


Linuxi terminali jagamine veebis

Loengud

Kodutöö

Tähtajad

Hindamine

Kasutame kombineeritud kaheastmelist hindamist kus testidega on võimalik positiivne hinne kätte saada ja eksamiga seda vaid paremaks muuta. Hinde moodustavad Moodle keskkonna testid:

 • 7 valikvastustega testi laborite teemadel á 11 punkti (p), kokku 77p
  • kõik 7 testi peavad olema vähemalt 51% sooritatud (6p)
 • NB! testide sooritamine on eelduseks eksamile saamiseks!
 • vt ka eksam

Moodle keskkond

NB! Jälgige testide toimumise aegasid Moodles!

Kursuse aadress Moodle'i keskkonnas.

Testi saab sooritada 2 korda nädala aja jooksul. Testi tegemise täpsem info konkreetse testi juures Moodles.

Kui ei jõudnud nädala jooksul testi tegema siis viimane võimalus avaneb semestri lõpus (tuleb eraldi teavitus ÕIS+suhtluskanal). Eraldi testi kellegi jaoks lahti tegema ei hakata kuna see avaneb siis kõigi jaoks ja siis muutub ka soorituskordade arv ehk siis hilisemaks mõeldud soorituskord kasutatakse ära varem, mida ilmselt kõik ei soovi. Kõiki materjale saate kasutada, etteantud ajaga tuleb toime tulla.

NB! Testide küsimuste vastuseid peale testi lõppu ei näe kuna seda kasutati kurjasti tudengite poolt. Tagasisidet (selgitust) testides olnud küsimuste kohta saab praktikumides küsida. Kui kahtlete oma vastuses siis pange see endale aegsasti kirja ja siis saate praktikumis üle küsida.

Moodle testide teemad

 • operatsioonisüsteemi paigaldamine (ISO-fail, tööjaam, server, tööjaam krüpteeritud)
 • operatsioonisüsteemi seadistamine (tööjaama seadistamine, veebirakendused)
 • võrk, tulemüür
 • kaughaldus (käsureal, graafiliselt, nutiseadme kaudu Androidi näitel)
 • õigused, kasutajad (failiõigused, kasutajate haldus)
 • tarkvara, andmesalvestus (tarkvara-, andmesalvestusseadmete haldus)
 • käideldavuse tagamine (protsessid, keskkonnamuutujad, logifailid)

Maksimaalne hinne laboritestidega 3.

Eksam

 • toimub Moodles testina
 • ei ole kohustuslik
 • eeldab testide sooritamist vähemalt miinimumtulemusega
 • eksam 23p, miinimum 51% (12p)
 • küsimused kõikidel eelnevatel testide teemadel + loengute teemadel
 • neile kes taotlevad hinnet 4 või 5
 • ei võta testidega saavutatud hinnet maha - kui eksam ebaõnnestub siis jääb see, mis testidega saavutatud

NB! Võimalik ka hinde saamine eritingimustel!

Aine arvestus eritingimustel

võimaluste kirjeldused

Tagasiside

Varasemad õppematerjalid

Aastate kaupa:

Varasemad referaadid

Pages in category "Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine"

The following 200 pages are in this category, out of 433 total.

(previous page) (next page)
(previous page) (next page)