Difference between revisions of "Category:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine"

From ICO wiki
m (Päevaõpe)
m (Praktikumid)
 
(495 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
<!--==Sissejuhatus==-->
+
aine nimetus eesti keeles: '''Operatsioonisüsteemid ja nende haldamine'''<br>
Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete konfigureerimist, ketaste kasutuselevõttu, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja käivitumise juhtimist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.
+
aine nimetus inglise keeles: '''Operating systems and its management'''<br>
 +
aine kood: '''ICA0001'''<br>
 +
aine maht: '''6 EAP'''
  
Loengutes käsitletakse üldiseid teadmiseid. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server.
+
Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole. Samas videosalvestusi saate ikka vaadata igal ajal.
  
'''Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.'''
+
'''2021 kevadsemestril oleme täielikult distantsõppes.'''
  
Aine läbinud õppur teab:
+
Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete seadistamist, ketaste haldamist, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja haldamist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.
* Operatsioonisüsteemide administreerimise põhialuseid
 
  
Aine läbinud õppur oskab:
+
Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server. Püüame kaasata ka teisi operatsioonisüsteeme.
* Hallata kasutajaid ja gruppe Linux laadsetest süstemides
 
* Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 
* Hallata ja paigaldada tarkvara Ubuntu Linux Server keskkonnas (ja teistes Debiani-põhistes distributsioonides)
 
* Hallata Linux käsurea abil servereid
 
* Hallata Linux serverite kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalealasid)
 
* Suudab leida üles programmide konfiguratsioonifailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad
 
  
[http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/I233_osadmin.pdf Ainekaart]
+
Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.
  
[[Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine aine arutelu]]
+
Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.
  
==Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine õppeaine leht==
+
<span style="color:#FF0000">Küsi asju, mis segaseks jäid!</span>
ÕISis olev õppematerjali viide viitab siia lehele! Eraldi loenguid ÕISi ei laeta kuna: Kui teed ainet järele ja ei deklareeri, siis sa ei näe ÕIS'is asuvaid materjale. Aine viki on üks ja ainus, kuht kuhu kõik koondub ja eraldi asuvad materjalid (kontrolltööd, eksamid jne on siit lehelt viidatud)
 
  
==Õppejõud==
+
'''Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.'''
[[User:Edmund|Edmund Laugasson]]
+
=Õpiväljundid=
  
==Õpimapp==
+
Aine läbinud õppur teab:
Eesmärgid:
+
* Operatsioonisüsteemide administreerimise põhialuseid
*infovahetus õppejõuga
 
**tööde esitamised
 
**tagasiside
 
  
 +
Aine läbinud õppur oskab:
 +
* Hallata kasutajaid ja gruppe
 +
* Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 +
* Hallata ja paigaldada tarkvara
 +
* Hallata servereid
 +
* Hallata kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalealasid)
 +
* Suudab leida üles programmide sätetefailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad
  
[https://goo.gl/forms/e5K6Yy1cGyzmmZEt2 Veebivorm] - kasutada esmase info, sh õpimapi lingi edastamiseks.<br />
+
=Ainekaart, tunniplaan=
<span style="color:#FF0000">NB! Salvestada peale vastamist antud link endale kindlasse kohta!</span> See on vajalik edasiseks info muutmiseks.
+
* Ainekaart
 
+
** [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ainekaart/OSadmin.pdf PDF]
 
+
** ÕIS: [https://ois.ttu.ee/aine/ICA0001 EST] | [https://ois.ttu.ee/subject/ICA0001 ENG]
Soovitus:<br />
+
* Tunniplaan: [https://ois.ttu.ee/tunniplaan/ICA0001 EST] | [https://ois.ttu.ee/timetable/ICA0001 ENG]
*pilvekettal luua aine kataloog
 
*loodud kataloogi sisse alamkataloog ja see jagada õppejõule kirjutamisõigusega välja, et oleks võimalik tagasisidet anda
 
*kui soov saata fail siis paigutada see õpimappi veebipõhiselt redigeeritavale kujule ning saata vaid link failile - siis on võimalus faili ka PÄRAST saatmist muuta ega ole vaja uuesti saata
 
*veendu, et lingi saajal on vajalik ligipääsuõigus viidatud failile, kataloogile
 
 
 
 
 
Pilveketta funktsionaalsus:<br />
 
*veebipõhine faili muutmine ja kommenteerimine samaaegselt mitme kasutaja poolt
 
*eelistatult tasuta või [https://viki.pingviin.org/images/9/97/Floss-vabavara-skeem.png vabavara]
 
 
 
 
 
Pilveketta valik:<br />
 
*eelistatult [https://drive.google.com/ Google Drive] (vt ka [https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Drive Wikipedia artikli] lõpus olevaid viiteid teistele analoogidele) (õppejõu Google aadress: edmund punkt laugasson ätt gmail punkt com), [https://support.google.com/drive/?hl=en Google Drive'i abiinfo inglise keeles]
 
*[https://open365.io/ Open365] (õppejõu konto aadress: edmund punkt laugasson ätt open365 punkt io), [http://community.open365.io/ kogukonna tugi foorumi, IRC-kanali näol]
 
*teiste variantide puhul [[#Õppejõud|suhelda õppejõuga]]
 
 
 
==Tähtajad==
 
==Päevaõpe==
 
* 01.11.2016 - Referaadi teema esitamine õppejõule
 
* 07.12.2016 - Eelkontrolltöö neile, kel laborid on kaitstud (praktikumi ajal)
 
* 07.12.2016 23:59 - Referaat on esitatud (tagasiside ja parandused viimasel semestri nädalal)
 
* 14.12.2016 - Laborid kaitstud
 
* 14.12.2016 - Kontrolltöö (praktikumi ajal)
 
* ''' ??.01.2017 - Järelkontrolltöö (+ kordamine) ruumis ???'''
 
* ''' 03.01.2017 - kell 10.00 eksam ruumis 319'''
 
Kõik kuupäevad on kaasa arvatud
 
 
 
==Kaugõpe==
 
 
 
18.11.2016 - Eelkontrolltöö neile, kellel laborid on kaitstud
 
 
 
18.11.2016 - Referaadi teema esitamine/kinnitamine
 
 
 
06.01.2017 - Referaat on esitatud
 
 
 
27.01.2017 - Laborid kaitstud
 
 
 
27.01.2017 - Kontrolltöö (praktikumi ajal)
 
 
 
29.01.2017 - Eksam
 
 
 
'''??.01.2017 - Järelkontrolltöö (+ kordamine) ruumis ???'''
 
 
 
'''??.01.2017 - Järelkontrolltöö võimalus + Eksam ruumis ???'''
 
 
 
Kõik kuupäevad on kaasa arvatud
 
 
 
=Tundide kava=
 
 
 
Materjalid [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ leitavad siit]. Vt [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/ veel materjale]. Lisaks ka [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/praktikumid/ praktikumide materjalid], tulevad siia hiljem kui väga enam ei täiendata. Uusimad versioonid leiab kursusel osalejatele jagatud pilvekettalt. Kui osaled kursusel ja ei saa ligi siis [[#Õppejõud|palun ühendust võtta]].
 
 
 
Võimalusel võtke oma sülearvutid ka loengutesse kaasa. Hea kui seal oleks ka Ubuntu Linux paigaldatud - soovitav virtuaalselt (nt [http://virtualbox.org/ VirtualBox]) ja enne katsetamist teha ära ''[https://www.virtualbox.org/manual/ch01.html#snapshots snapshot]''.
 
 
 
<span style="color:#FF0000">
 
Küsi asju, mis segaseks jäid: </span> [https://telegram.me/joinchat/BWsQfD8FIBtQwiNcdp5JVw vestlusgrupp Telegrammis] ([http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/Telegram/Telegramm.html programmist täpsemalt]).
 
 
 
<span style="color:#FF0000">'''NB!'''</span> '''[[#Lingid|Kodulugemine kogu kursuse ajal]]'''
 
 
 
==Päevaõpe==
 
 
 
[https://echo360.e-ope.ee/ess/portal/section/d514e046-d151-4e0d-aa85-d85e72f0f41c Päevaõppe salvestused 2016.]
 
 
 
* 29. august 2016
 
** Loeng 0: Õppeaine sissejuhatus [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/sissejuhatus/sissejuhatus_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/sissejuhatus/sissejuhatus_OSadmin.pdf PDF]
 
** Loeng 1: Operatsioonisüsteem [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/operatsioonisysteem/operatsioonisysteem_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/operatsioonisysteem/operatsioonisysteem_OSadmin.pdf PDF]
 
*** <span style="color:#FF0000"> Kodutöö :</span> [https://www.codecademy.com/courses/learn-the-command-line Codecademy käsurea algõpe (haakub väga OSADMIN teemadega)]
 
* 05. september 2016
 
** Loeng 2: Operatsioonisüsteemi alglaadimine [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/OS-alglaadimine/OS-alglaadimine_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/OS-alglaadimine/OS-alglaadimine_OSadmin.pdf PDF]
 
* 12. september 2016
 
** Loeng 3: Võrgu seadistamine  [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/vorgu-seadistamine/vorgu-seadistamine_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/vorgu-seadistamine/vorgu-seadistamine_OSadmin.pdf PDF]
 
* 19. september 2016
 
** Loeng 4: Tulemüür  [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/tulemyyr/tulemyyr_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/tulemyyr/tulemyyr_OSadmin.pdf PDF]
 
* 26. september 2016
 
** Loeng 5: Turvalisus [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/turvalisus/turvalisus_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/turvalisus/turvalisus_OSadmin.pdf PDF]
 
* 03. oktoober 2016
 
** Loeng 6: Tarkvara haldamine [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/tarkvara-haldamine/tarkvara-haldamine_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/tarkvara-haldamine/tarkvara-haldamine_OSadmin.pdf PDF]
 
* 10. oktoober 2016
 
** Loeng 7: Kasutajate haldus [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/kasutajate-haldus/kasutajate-haldus_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/kasutajate-haldus/kasutajate-haldus_OSadmin.pdf PDF]
 
* 17. oktoober 2016
 
** Loeng 8: Failiõigused [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/failioigused/failioigused_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/failioigused/failioigused_OSadmin.pdf PDF]
 
* 24. oktoober 2016
 
** Loeng 9: Keskkond, protsessid [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/keskkond-protsessid/keskkond-protsessid_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/keskkond-protsessid/keskkond-protsessid_OSadmin.pdf PDF]
 
* 31. oktoober 2016
 
** Loeng 10: Failisüsteemi hierarhia [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/failisysteemi-hierarhia/failisysteemi-hierarhia_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/failisysteemi-hierarhia/failisysteemi-hierarhia_OSadmin.pdf PDF]
 
* 07. november 2016
 
** Loeng 11: Ketase kasutamine 1 [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ketaste-kasutamine-1/ketaste-kasutamine-1_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ketaste-kasutamine-1/ketaste-kasutamine-1_OSadmin.pdf PDF]
 
* 14. november 2016
 
** Loeng 12: Ketase kasutamine 2 [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ketaste-kasutamine-2/ketaste-kasutamine-2_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ketaste-kasutamine-2/ketaste-kasutamine-2_OSadmin.pdf PDF]
 
* 21. november 2016
 
** Loeng 13: Dokumenteerimine [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/dokumenteerimine/dokumenteerimine_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/dokumenteerimine/dokumenteerimine_OSadmin.pdf PDF]
 
* 28. november 2016
 
** Loeng 14: Süsteemi jälgimine [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/systeemi-jalgimine/systeemi-jalgimine_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/systeemi-jalgimine/systeemi-jalgimine_OSadmin.pdf PDF]
 
* 05. detsember 2016
 
** Loeng 15: Käideldavus [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/kaideldavus/kaideldavus_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/kaideldavus/kaideldavus_OSadmin.pdf PDF]
 
* 12. detsember 2016
 
** Loeng 16: Teenused, IT-taristu [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/teenused_IT-taristu/teenused_IT-taristu_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/teenused_IT-taristu/teenused_IT-taristu_OSadmin.pdf PDF]
 
 
 
==Kaugõpe==
 
 
 
[https://echo360.e-ope.ee/ess/portal/section/a9c4f619-a040-4ab8-8ef3-6b771f9b45bc Kaugõppe salvestused 2016.]
 
 
 
'''Septembri sessioon'''
 
* R 23.09.2016 loeng:
 
** Sissejuhatus [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/sissejuhatus/sissejuhatus_OSadmin_kaugope.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/sissejuhatus/sissejuhatus_OSadmin_kaugope.pdf PDF]
 
** Operatsioonisüsteemi alglaadimine [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/OS-alglaadimine/OS-alglaadimine_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/OS-alglaadimine/OS-alglaadimine_OSadmin.pdf PDF]
 
* P 25.09.2016 loeng+praktikum
 
** Operatsioonisüsteem [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/operatsioonisysteem/operatsioonisysteem_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/operatsioonisysteem/operatsioonisysteem_OSadmin.pdf PDF]
 
 
 
'''Oktoobri sessioon'''
 
* R 28.10.2016 loeng
 
** Tarkvara haldamine [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/tarkvara-haldamine/tarkvara-haldamine_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/tarkvara-haldamine/tarkvara-haldamine_OSadmin.pdf PDF]
 
* Praktikumid:
 
** R 07.10.2016
 
** R 07.10.2016
 
** R 28.10.2016
 
 
 
'''Novembri esimene sessioon'''
 
* R 18.11.2016 loeng
 
* R 18.11.2016 praktikum
 
 
 
'''Detsembri sessioon'''
 
* R 09.12.2016 loeng
 
* R 09.12.2016 praktikum
 
 
 
'''Jaanuari sessioon'''
 
* Loengud:
 
** R 06.01.2017
 
** R 27.01.2017
 
* Praktikumid:
 
** R 06.01.2017
 
** R 27.01.2017
 
* Eksam:
 
** P 29.01.2017
 
 
 
=Laborid=
 
'''Keskkonna loomine'''
 
* Paigaldage Ubuntu Linux Server süsteem [http://virtualbox.org/ VirtualBox'i] abil:
 
**RAM 512MB
 
**HDD dynamically allocated, VDI, 8 GB
 
**2 Võrgukaarti
 
***Adapter 1 - NAT (eth0 - Ubuntus)
 
***Adapter 2 - HostOnly (eth1 - Ubuntus), lisada eelnevalt: ''File->Preferences->Network->Host-only networks'' ja vajutada pluss-märki paremal - tekib ''vboxnet0''
 
***võrguliideste tähised võivad ajas muutuda, vaatamiseks:
 
****ip a
 
****ip link
 
** peale paigaldamist tasub teha ''snapshot'' puhtast paigaldusest enne kui midagi muutma hakatakse
 
**Logige serverisse sisse ja seadistage võrk failis /etc/network/interfaces.d/<failinimi> (liidese eth1 ip aadress 192.168.56.200). <Failinimi> asemele soovitav selguse mõttes kirjutada seadistatava võrguliidese nimi. Linuxi üldine poliitika on, et <nimi>.d kataloogi pannakse sysadminni enda poolt lisatud seaded ja /etc/network/interfaces on süsteemi enda seadistus.
 
 
 
Staatilised võrguseaded:
 
<source lang="bash">
 
auto eth1
 
iface eth1 inet static
 
  address 192.168.56.200
 
  netmask 255.255.255.0
 
</source>
 
 
 
*Paigaldage openssh server, kui te seda serveri paigalduse käigus ei teinud:<br />
 
**uuendada pakettide nimekiri
 
**otsida SSH serveriga seotud paketid (sh SSH'ga seotud ''blacklist'' paketid)
 
 
 
Paigaldada ka Ubuntu Desktop - siin ei ole vaja teisele ''host-only'' võrguliidesele staatilisi seadeid määrata.
 
 
 
'''Abiinfo'''
 
* Ubuntu serveri paigaldus: [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/praktikumid/OSadmin-ubuntu-server-install.pdf PDF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/praktikumid/OSadmin-ubuntu-server-install.odp ODP] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/gfx/ubuntu-server-install-in-virtualbox/ PNG]
 
* Ubuntu tööjaama paigaldus: [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/praktikumid/OSadmin-ubuntu-desktop-install.pdf PDF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/praktikumid/OSadmin-ubuntu-desktop-install.odp ODP] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/gfx/ubuntu-desktop-install-in-virtualbox/ PNG]
 
* [[Ubuntu Serveri Install OS admin laborite tegemiseks]]
 
* [[Ubuntu server võrgu seadistamine]]
 
* [[VirtualBoxi võrgud]] (EIKi viki)
 
* [https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html VirtualBoxi võrkude ametlik dokumentatsioon]
 
* [https://www.virtualbox.org/manual/ VirtualBoxi ametlik dokumentatsioon]
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/VirtualBox-common-issues.html levinumad probleemid ja nende lahendused VirtualBox'i kasutamisel]
 
* ametlik Ubuntu serveri [https://wiki.ubuntu.com/LTS LTS]-versiooni [https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/ dokumentatsioon]
 
 
 
'''ISO ja OVA failid'''
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/ISO/iso.txt ISO-failid EIK'i serveris] - vajalikud operatsioonisüsteemide paigaldamiseks, olemas Ubuntu Desktop ja Server (soovitav: 64-bit; väga soovitav RAM>4GB korral, [https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_Address_Extension PAE] on hädaabilahendus)
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/OVA/ova.txt valmiskujul virtuaalmasinad EIK'i serveris] - juhuks kui vaja kiirelt virtuaalmasin käima saada, olemas nii Ubuntu Desktop kui Server (kasutaja/salasõna: student)
 
 
 
Enne kasutamist veendu allalaaditud ISO-, OVA-faili [http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=terviklus&F=M tervikluses]:
 
* [https://help.ubuntu.com/community/UbuntuHashes Ubuntu kontrollsummad]
 
* [https://help.ubuntu.com/community/VerifyIsoHowto üldine ISO-failide kontrollimise juhis]
 
* [https://help.ubuntu.com/community/HowToMD5SUM MD5 summa kontrollimine]
 
* [https://help.ubuntu.com/community/HowToSHA256SUM SHA256 summa kontrollimine]
 
 
 
 
 
<span style="color:#FF0000">
 
Alates 2014. aasta sügissemestrist kasutame laborite teostamiseks virtuaallaborite keskkonda [http://elab.itcollege.ee e-lab] | [https://i-tee.itcollege.ee/ i-tee].
 
</span>. Soovitav on kasutada [https://i-tee.itcollege.ee/ i-tee]'d.
 
 
 
'''Labor 1'''
 
 
 
Laborite [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/materials/Linux-Basics/Linux-Basics.html lühispikker mõistekaardi] vormingus. [https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map Mõistekaarditarkvara]: [http://freeplane.sourceforge.net/ Freeplane] (edasiarendus [http://freemind.sourceforge.net/ FreeMind'ist]).
 
 
 
Abiks laborite vormistamisel:<br />
 
*[http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/materials/linux-cheatsheets/ ''Linux cheatsheets'']
 
*[http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/labor1/labor1-teemad.html Labor1 näiteküsimused]
 
 
 
'''Töö kasutajatega'''
 
'''3p''' [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/labor1/labor1-kasutajate-haldamine.html Töö kasutajatega näiteküsimused]
 
 
 
'''Töö failidega'''
 
'''5p'''[http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/labor1/labor1-failidega-v2.html Töö failidega näiteküsimused]
 
 
 
'''Protsessid ja keskkonnamuutujad'''
 
'''4p''' Näiteküsimused  protsesside kohta:
 
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/labor1/protsessid.html  Näiteküsimused 1]
 
 
 
Näiteküsimused 2
 
* Käivitage programm top taustal.
 
* Suunake töötavate protsesside nimekiri faili ps.txt
 
* Suunake töötavate tööde nimekiri faili jobs.txt
 
* Saatke esimesele tööle term signaal protsessi numbri alusel
 
* Käivitage tekstiredaktor nano ja suruge see taustale
 
* Sulgege töö (nano oma) signaaliga TERM
 
* Käivitage korraldus cowsay või /usr/games/cowsay (kui games pole PATH muutujas). Cowsay sisend võtke failist /etc/issue ja väljund suunake faili /var/tmp/say.txt
 
* Käivitage korraldus cowsay ja võtke sisend failist /var/tmp/say.txt ning suunake väljund programmi less sisendisse
 
 
 
 
 
* Küsimused
 
** Mis vahe on KILL ja TERM signaalil?
 
** Miks ei ole mõistlik mõnda teenust, näiteks andmebaasiteenus sulgeda KILL signaali abil?
 
** Mis juhtub protsessiga, mis saab signaali, mida ta ei töötle (signaali handler programmi pole)?
 
** Selgitage, mida hoitakse keskkonnamuutujas PATH?
 
 
 
'''Tarkvara haldamine'''
 
'''3p''' [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/labor1/tarkvarahaldus.html Tarkvarahalduse näiteküsimused]
 
 
 
'''Labor 2'''
 
 
 
Näidisülesanne [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/labor2/kettahaldus.html ketaste kasutamise ja saaleala] kohta
 
 
 
'''Ketaste kasutamine'''
 
 
 
'''7p'''
 
 
 
'''Saaleala'''
 
'''3p'''
 
 
 
=Kontrolltööd=
 
'''2015'''
 
 
 
[https://drive.google.com/open?id=1_ZsNu1vQRNl3cReJK-GJbO_fb2LoKchQCamjdQZBRG8 Päevaõppe kontrolltöö Sügis 2015]
 
 
 
[https://drive.google.com/open?id=1f4QdhdfzWfTb4T7ZHvMislH2W-nQHHO3fO-rpu9H9EQ Päevaõppe eelkontrolltöö Sügis 2015]
 
 
 
[https://drive.google.com/open?id=1hGiQGFsCh2x47QfkTSf6Kevj8G_Vl6yeGrWE3X14sjs Kaugõppe kontrolltöö Sügis 2015]
 
 
 
[https://drive.google.com/open?id=1eutMW2lZ4svZisxlRTv0_v3ZGXrtVwN7NmCsRKZOHfo Päevaõppe järeltöö Sügis 2015]
 
 
 
'''2014'''
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1ufI9De6fY-gUblXxMCuHbLOiiu8E4plAI3sF52o_YMs/edit Kaugõppe kontrolltöö Sügis 2014]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1QhLfhDsRdlb20xXM89UYBlyqkiR-nh0KVIXZfbG_AUU/edit Päevaõppe kontrolltöö Sügis 2014]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1khwirL3R0g_8eptYqzhOlpEnXQkHJbDg2vxaQzlNESM/edit?usp=sharing Päevaõppe eelkontrolltöö Sügis 2014]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1d4QGFoR384OzNS8fquhWYVJFJ69Y6sWH_5CutzLSgsw/edit?usp=sharing Kaugõppe eelkontrolltöö Sügis 2014]
 
 
 
'''2013'''
 
[https://docs.google.com/document/d/17rlW8fU1LZOcQxO3bt12mba3frd7Xrkc9X2ytSKR-vA/edit?usp=sharing Päevaõppe kontrolltöö 1 Sügis 2013]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1pLsHgtBn_FlIC7z0tDZRlVJ9D9qfXcAQecKKL-mV5do/edit Päevaõppe kontrolltöö 2 Sügis 2013]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/10b1tn_kWsynk5kQMHKE1owsVay5ijaov_OrXct_i-60/edit Kaugõppe kontrolltöö Sügis 2013]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/10b1tn_kWsynk5kQMHKE1owsVay5ijaov_OrXct_i-60/edit Päevaõppe eelkontrolltöö 1 Sügis 2013]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/10b1tn_kWsynk5kQMHKE1owsVay5ijaov_OrXct_i-60/edit Päevaõppe eelkontrolltöö 2 Sügis 2013]
 
 
 
[https://wiki.itcollege.ee/images/b/b0/OSADMIN_-_p%C3%A4eva%C3%B5ppe_KT_s%C3%BCgis2013_n%C3%A4idislahendus.pdf Lahendatud kontrolltöö näidis. AK21 Deniss Krajuhhin]
 
 
 
'''Varasemad'''
 
[https://docs.google.com/document/d/10b1tn_kWsynk5kQMHKE1owsVay5ijaov_OrXct_i-60/edit Kaugõppe kontrolltöö 14.12.2013]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1GfGyQnQSvx7hah0J47izDUOGr0cuCBIcekHkPK_L0Yg/edit Päevaõppe kontrolltöö 20.12.2012]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1u0spdgCuCPGFSeEymgZuVui-i8m9zyivTTxujTcEmzE/edit Päevaõppe kontrolltöö 17.12.2012]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1htv1jmWHGkymhqUWJ6g1OLl4CV5xHEiDq88eZa2QLDs/edit Kaugõppe kontrolltöö 16.12.2012]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1eqOw0QJpqP7jpSZy5DXlv4wr9TSK56paMHU9g_a0jp8/edit Eelkontrolltöö kaugõppele 1]
 
 
 
[http://goo.gl/MVJJ2 Sügis 2012 - eelkontrolltöö 1]
 
 
 
[http://goo.gl/RXxwa Sügis 2012 - eelkontrolltöö 2]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/179CeI6J342pjO-xqgUt57wOgAv9CLyV0JGgmqltjdhk/edit?hl=en_US&pli=1 Proovikontrolltöö1]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1LaTWBAKqtlln-BtygXL9tckRa8zTg7bm6DQZtdzob8k/edit Proovikontrolltöö2]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1qOhAHcEzsB6FGA3kFfZOaWwyhltuWlV0yDezGIMI-Jk/edit Proovikontrolltöö2.2 - 30.11.2011]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1CMUErYFaWvljdbmt9kE-nztHz09ZHkCXtFtSG9lJBgQ/edit Kontrolltöö - 12.12.2011]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1K9EZ8tccoZ0p8wsXeOymzXcCwg2fE9OCuMvl64i-7FI/edit Kontrolltöö - 14.12.2011]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1sypEeqbFpj5SHEvownplYV4KKFy7C8haUXoM4z-QdeY/edit Kontrolltöö - 18.12.2011]
 
 
 
=Eksam=
 
  
Suuline osa:
+
=Õppejõud=
 +
[[User:Edmund|Edmund Laugasson]], Meelis Antoi, Margus Sumla, Rainer Liis. Lisaks ka Aleksei Talisainen, kes tegeleb kaugõppe ja inglisekeelsete rühmadega.
  
'''[http://enos.itcollege.ee/~kloodus/osadmin/Loeng2014/eksamiteemad2014.pdf Eksamiküsimused (parandatud)]'''
+
=Õpijuhis=
 +
* [https://www.notion.so/0a09637d41b94460a2f9ffd1816a1259 Auditoorne õppetöö ülikoolis]
 +
* [https://www.notion.so/8026dae6c80644d29d7bdd952f739af9 Distantsõpe]
  
[[Osadmin eksami lisaküsimused]] << iga teema kohta mõningad küsimused, mille jaoks tasub eksamil valmis olla
+
=Virtuaalsed vahendid=
 +
* [https://www.notion.so/bc721d4f344f43c080da8ac7b3e26316 ainega seotud keskkonnad]
  
Praktiline osa:
+
=Praktikumid=
  
[https://drive.google.com/open?id=1HthIAOItpSVK9C_Fokh3KkRx4GVlA07zntf5_5-322o Kaugõppe eksam 2016]
+
[https://www.notion.so/d0ff6cad52514f0990b7b4e8d41c6135 Praktikumide link] (materjalid täienevad veel)
  
[https://drive.google.com/open?id=1Xh0iUQf8XlaVE_FpYK2NXhWnpb70GNi8JpKWCpo7rF8 Päevaõppe eksam 2016]
+
Teamsi rühmas praktikumide kanalil failide all on tabelid, kus igaüks on kindla masina taha paigutatud. Palun teha kindlaks, kus te asute ja ühenduda selle konkreetse arvutiga. See on teie jaoks reserveeritud tunni ajaks. Tunnivälisel ajal on elav järjekord.
  
[https://docs.google.com/document/d/1uPu5NZM0uJtuCkv2mYJKOaBpeg2-FDKukfz5bWApsNU/edit Päevaõppe eksam 07.01.2015]
 
  
[https://docs.google.com/document/d/18zvTNBl-JRD7im1jTWnJqYPv-ir6_qWKlQJeOC98brA/edit?usp=sharing Kaugõppe eksam 10.01.2014]
+
[https://wiki.itcollege.ee/index.php/Shellshare Linuxi terminali jagamine veebis]
 +
* '''[http://linux.itcollege.ee:3000/r/osadmin IT Kolledži serveris (vaikimisi)]'''
 +
* [https://shellshare.net/r/osadmin varuvariandina avalik server]
  
[https://docs.google.com/document/d/1zr57_KFZtISZbpNhEfBD3o0m_80quzana4mVW-I0JgU/edit?usp=sharing Päevaõppe eksam 03.01.2014]
+
=Loengud=
  
[https://docs.google.com/document/d/1i2mGEXpUQZomuz29bk-8pzpC4K6Jn-S_6qG_0s-umzw/edit?authkey=CIGQ5cEL Päevaõppe eksam - 09.01.2012]
+
* [https://echo360.org.uk/section/6cdc670b-c2f8-4653-8824-1a26f1d89daf/public Echo360 salvestused]
  
[https://wiki.itcollege.ee/images/7/79/OSADMIN_-_p%C3%A4eva%C3%B5ppe_eksam_04.01.2014_n%C3%A4idislahendus.pdf Lahendatud eksamitöö näidis. AK21 Deniss Krajuhhin]
+
* [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/ Loengute failid]
  
==Lisapunkte saab==
+
* Sissejuhatus [https://echo360.org.uk/media/c9cd8b82-3f3f-46cf-887b-d57289d1f002/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/000-sissejuhatus/sissejuhatus_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Operatsioonisüsteem [https://echo360.org.uk/media/96c1f5b5-d06a-42e8-bdfc-70c3777fcf4f/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/001-operatsioonisysteem/operatsioonisysteem_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Operatsioonisüsteemi alglaadimine [https://echo360.org.uk/media/b7e581dd-8f5d-462a-ae03-071bc8869a00/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/002-OS-alglaadimine/OS-alglaadimine_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Võrkude seadistamine [https://echo360.org.uk/media/71896561-4f30-49ba-b4e7-f2873f70eea2/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/003-vorgu-seadistamine/vorgu-seadistamine_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Tulemüür: [https://echo360.org.uk/media/ece6c2a2-5a2e-4fc0-873b-963acdb770fc/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/004-tulemyyr/tulemyyr_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Turvalisus: [https://echo360.org.uk/media/93006c07-28fe-479c-b824-fc97fbf9f62d/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/005-turvalisus/turvalisus_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Tarkvara haldamine: [https://echo360.org.uk/media/dfa65b56-54d0-469e-bcf1-be6a58bc006e/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/006-tarkvara-haldamine/tarkvara-haldamine_OSadmin.pdf PDF]
  
*Eduka osalemise eest üritusel [[Intensiivõppe nädal]]
+
=Kodutöö=
*Foorumites (nt [https://pingviin.org/ pingviin.org]) algajate aitamise eest ([https://pingviin.org/forum41,algaja-k%C3%BCsib.html algaja küsib], [https://pingviin.org/kv Küsimused-Vastused])
+
* <span style="color:#FF0000"> Kodutöö neile kes ei ole varem Linuxi käsureaga kokku puutunud:</span>
*[http://kuutorvaja.eenet.ee/ Kuutõrvajas] kirjutamise eest
+
** ei pea kõike järgmiseks tunniks jõudma kuid soovitavalt siiski läbi teha niipea kui võimalik
*[https://viki.pingviin.org/ Pingviini vikis] kirjutamise eest
+
** võib valida ühe neist, kes tunneb vajadust võib mõlemad läbi teha
*[http://lug.itcollege.ee/ LUG] üritusel ettekande tegemise eest
+
** materjalidele ligipääsuks vajalik kasutaja loomine ja inglise keele oskus
*[http://www.softwarefreedomday.org/ Software Freedom Day] päeva korraldamise (sh kaasaaitamise) ja/või ettekande tegemise eest (vt [http://wiki.softwarefreedomday.org/2016/Estonia/Tallinn/SFD2016Tallinn 2016.aasta päeva korraldamine])
+
*** [https://www.udacity.com/course/linux-command-line-basics--ud595 Linux command line basics]
==Aine arvestus eritingimustel==
+
*** [https://www.udemy.com/course/command-line/ Linux command line basic commands]
Kui sooritada pakutud mahukas eriülesanne siis on võimalus saada aine arvestus otse. Teiste sõnadega mahuka eriülesande sooritamist arvestatakse kontrolltöö, laborite, eksami eest sooritamiseks. Ülesande sooritamisel tuleb kogu tegevus ka EIK'i vikis detailselt dokumenteerida, et oleks selle dokumentatsiooni järgi võimalik hiljem tegevust edukalt korrata. Lisainfoks vt [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/dokumenteerimine/ loeng dokumenteerimisest].
+
** algajatel on soovitav lugeda Anto Veldre kirjutatud raamatut [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/materials/Tigu-lahkamas-ehk-ekskursioon-UNIXi-maailma.pdf "Tigu lahkamas ehk ekskursioon UNIXi maailma"]
  
Pakutavad eritingimused:
+
=Tähtajad=
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/arvestus-eritingimustel/estobuntu-dev/estobuntu-osadmin.html Estobuntu arendus]
+
* tähtajad tulenevad akadeemilisest kalendrist
* [https://linuxjourney.com/ linuxjourney.com] materjalide tõlkimine (vajab veel õppejõuga kokkuleppel täpsustamist)
+
* jooksvad tähtajad tulevad koos testidega ja on nähtavad Moodle keskkonnas (link vt [[#Hindamine|hindamine]]), [https://www.notion.so/b278d85cbbdf4edb8fa8adced026549b?v=0acc87754cfb4364a0544b1847412e3e praktikumide failis olevas tabelis]
  
Kui leiad, et siin võiks veel midagi vajalikku olla, millest oleks kasu kogukonnale ja kogu riigile siis [[#Õppejõud|palun sellest teada anda]].
+
=Hindamine=
 +
Kasutame kombineeritud kaheastmelist hindamist kus testidega on võimalik positiivne hinne kätte saada ja eksamiga seda vaid paremaks muuta.
 +
Hinde moodustavad Moodle keskkonna testid:
 +
* 7 valikvastustega testi laborite teemadel á 11 punkti (p), kokku 77p
 +
** kõik 7 testi peavad olema vähemalt 51% sooritatud (6p)
 +
* '''NB! testide sooritamine on eelduseks eksamile saamiseks!'''
 +
* [[#Eksam|vt ka eksam]]
  
=Viki artikkel=
+
==Moodle keskkond==
 +
'''NB! Jälgige testide toimumise aegasid Moodles!'''
  
Tutvuge materjaliga:
+
'''[https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=21236 Kursuse aadress] Moodle'i keskkonnas.'''
* [[Artikli kondikava]]
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/viki-artikkel/pohilised-vead-viki-artiklites_OSadmin.html Põhilised vead viki artiklites]
 
  
PS: Mainitud vead korduvad aastast aastasse ja antud materjaliga tuleks kindlasti tutvuda. Artiklite kirjutamine on üks ettevalmistus lõputöö tegemiseks ja on soovitatav sellesse väga tõsiselt suhtuda.
+
Testi saab sooritada 2 korda nädala aja jooksul. Testi tegemise täpsem info konkreetse testi juures Moodles.
  
*Teema valib tudeng ning saadab selle info õppejõule läbi vastava veebivormi, [[#Õpimapp|mille lingi leiab õpimapi alt]].
+
Kui ei jõudnud nädala jooksul testi tegema siis viimane võimalus avaneb semestri lõpus (tuleb eraldi teavitus ÕIS+[[#Virtuaalsed vahendid|suhtluskanal]]). Eraldi testi kellegi jaoks lahti tegema ei hakata kuna see avaneb siis kõigi jaoks ja siis muutub ka soorituskordade arv ehk siis hilisemaks mõeldud soorituskord kasutatakse ära varem, mida ilmselt kõik ei soovi. Kõiki materjale saate kasutada, etteantud ajaga tuleb toime tulla.
*Õppejõud kinnitab teema (veebivormis teema järele ilmub: "... - kinnitatud")
 
*Artikkel tuleb esitada [https://wiki.itcollege.ee/ EIK'i vikisse]
 
*Leida kaastudeng kes hindab artiklit alamlehe ''discussion'' all (vt [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/viki-artikkel/hindamismudel-viki-artiklile.html hindamismudel])
 
*Kui artikkel on valmis ja kaastudengi poolt hinnatud, siis tuleb sellest [[#Õppejõud|õppejõule teada anda]], et saaks tagasisidet anda ja hinnata
 
  
 +
'''NB! Testide küsimuste vastuseid peale testi lõppu ei näe kuna seda kasutati kurjasti tudengite poolt. Tagasisidet (selgitust) testides olnud küsimuste kohta saab praktikumides küsida.''' Kui kahtlete oma vastuses siis pange see endale aegsasti kirja ja siis saate praktikumis üle küsida.
  
Varasemad operatsioonisüsteemide referaadid
+
==Moodle testide teemad==
*[[Operatsioonisüsteemide referaadid 2011 Sügis]]
+
* operatsioonisüsteemi paigaldamine (ISO-fail, tööjaam, server, tööjaam krüpteeritud)
*[[Operatsioonisüsteemide referaadid 2011 kevad‎]]
+
* operatsioonisüsteemi seadistamine (tööjaama seadistamine, veebirakendused)
*[[Operatsioonisüsteemide referaadid 2012 Sügis‎]]
+
* võrk, tulemüür
*[[Operatsioonisüsteemide referaadid 2013 Sügis‎]]
+
* kaughaldus (käsureal, graafiliselt, nutiseadme kaudu Androidi näitel)
*[[Osadmin referaadi teemad]] 2014 aasta sügissemestril
+
* õigused, kasutajad (failiõigused, kasutajate haldus)
*[[Operatsioonisüsteemide referaadid 2015 Sügis‎]]
+
* tarkvara, andmesalvestus (tarkvara-, andmesalvestusseadmete haldus)
 +
* käideldavuse tagamine (protsessid, keskkonnamuutujad, logifailid)
  
=Kaduma kippuvad virtuaalmasinad=
+
Maksimaalne hinne laboritestidega 3.
Probleemi tuvastamiseks ja sellega süsteemseks tegelemiseks on loodud [https://goo.gl/forms/iy6xFBgVEMzTs36G3 vastav veebivorm].
 
  
Teema oli üleval septembri lõpus 2016. Kui sinna vastatakse millalgi hiljem siis palve [[#Õppejõud|õppejõule]] teada anda.
+
==Eksam==
 +
* toimub Moodles testina
 +
* ei ole kohustuslik
 +
* eeldab testide sooritamist vähemalt miinimumtulemusega
 +
* eksam 23p, miinimum 51% (12p)
 +
* küsimused [[#Moodle testide teemad|kõikidel eelnevatel testide teemadel]] + [[#Loengud|loengute]] teemadel
 +
* neile kes taotlevad hinnet 4 või 5
 +
* ei võta testidega saavutatud hinnet maha - kui eksam ebaõnnestub siis jääb see, mis testidega saavutatud
  
Üldiselt salvestame virtuaalmasinad ~/VirtualBox VMs/ kataloogi, mis on automaatselt EIK'i poolt juba suunatud ringi sellele kettale kus kõige rohkem ruumi on. See võib ajas muutuda ja [https://www.virtualbox.org/manual/ch10.html#vboxconfigdata VirtualBox'i ametlikus juhendi vastavas osas] on kirjas kuhu vaikimisi virtuaalmasinad salvestatakse.
+
'''NB! Võimalik ka [[#Aine arvestus eritingimustel|hinde saamine eritingimustel]]!'''
  
Kui soovitakse vaikimisi kataloogi muuta siis tuleks seda teha '''enne''' kui virtuaalmasinaid looma hakatakse. Hiljem on [http://superuser.com/questions/256192/how-to-move-virtualbox-files selle muutmine] ka võimalik ent keerukam. Seda on [http://superuser.com/questions/599421/how-to-move-the-default-folder-for-headless-virtualbox võimalik teha ka käsurealt].
+
=Aine arvestus eritingimustel=
 +
[https://www.notion.so/9fdf9ad8f1444b9a9f1ff55edf5b8ccc võimaluste kirjeldused]
  
=Lingid=
+
=Tagasiside=
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ aine materjalid] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/materials/ aine lisamaterjalid] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/ lisamaterjalid]
+
* tagasiside tudengile: praktikumide ajal + vajadusel siin toodud koostöökanalite kaudu + [[#Õppejõud|otse õppejõuga]] suheldes
* [https://wiki.itcollege.ee/index.php/OSadmin_m%C3%B5isted OSadmin mõisted]
+
* ... saab anda [[User:Edmund#kiirsuhtlus|läbi kiirsuhtluse]] ja ka [https://goo.gl/forms/GXYO9QVdPyS9HkNq1 siin veebivormis].
* [https://wiki.itcollege.ee/index.php/Osadmin_spikker OSadmin spikker]
 
* [https://wiki.itcollege.ee/index.php/%C3%95pijuhend_-_Operatsioonis%C3%BCsteemide_administreerimine_ja_sidumine OSadmin õpijuhend]
 
* [https://viki.pingviin.org/index.php/Kuidas_targalt_k%C3%BCsida Kuidas targalt küsida]
 
* <span style="color:#FF0000">eriti oluline lugemisvara:</span>
 
** [http://debian-handbook.info/browse/stable/ Debian Administrator's Handbook]
 
** [https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/ Ubuntu Server Guide]
 
** [https://linuxjourney.com/ Linux Journey]
 
** [http://www.eenet.ee/EENet/assets/docs/tigu/ Tigu lahkamas] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/materials/Tigu-lahkamas-ehk-ekskursioon-UNIXi-maailma.pdf PDF (EIK'i serveris)]
 
** [http://kuutorvaja.eenet.ee/wiki/Kuut%C3%B5rvaja Kuutõrvaja]
 
*'''[http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/links.html Linuxiga jm vabatarkvaraga seotud viiteid]'''
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/news.html Linuxi uudised, ajakirjad]
 
* vabavaraga seotud terminid: [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/Floss-vabavara-skeem.png EIK serveris] | [https://viki.pingviin.org/images/9/97/Floss-vabavara-skeem.png originaalasukoht]
 
* ainet varasemalt lugenud õppejõudude materjalid: [http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/ Margus Ernits], [http://enos.itcollege.ee/~kloodus/osadmin/ Katrin Loodus]
 
* Pingviin.org kogukonna [https://pingviin.org/ foorum], [https://pingviin.org/kv/ Küsimused-Vastused] ja [https://viki.pingviin.org/ Viki]
 
  
==Varasemad õppematerjalid==
+
=Varasemad õppematerjalid=
 
Aastate kaupa:
 
Aastate kaupa:
 +
* [[2020. aasta OSadmin materjalid]]
 +
* [[2019. aasta OSadmin materjalid]]
 +
* [[2018. aasta OSadmin materjalid]]
 +
* [[2017. aasta materjalid]]
 +
* [[2016. aasta materjalid]]
 
* [[2015. aasta materjalid]]
 
* [[2015. aasta materjalid]]
 
* [[2014. aasta materjalid]]
 
* [[2014. aasta materjalid]]
Line 437: Line 147:
 
* [[2011. aasta materjalid]]
 
* [[2011. aasta materjalid]]
  
=Siit allpoolt saate lugeda aines varem esitatud referaate=
+
=Varasemad referaadid=

Latest revision as of 12:30, 2 March 2021

aine nimetus eesti keeles: Operatsioonisüsteemid ja nende haldamine
aine nimetus inglise keeles: Operating systems and its management
aine kood: ICA0001
aine maht: 6 EAP

Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole. Samas videosalvestusi saate ikka vaadata igal ajal.

2021 kevadsemestril oleme täielikult distantsõppes.

Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete seadistamist, ketaste haldamist, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja haldamist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server. Püüame kaasata ka teisi operatsioonisüsteeme.

Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.

Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.

Küsi asju, mis segaseks jäid!

Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.

Õpiväljundid

Aine läbinud õppur teab:

 • Operatsioonisüsteemide administreerimise põhialuseid

Aine läbinud õppur oskab:

 • Hallata kasutajaid ja gruppe
 • Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 • Hallata ja paigaldada tarkvara
 • Hallata servereid
 • Hallata kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalealasid)
 • Suudab leida üles programmide sätetefailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad

Ainekaart, tunniplaan

Õppejõud

Edmund Laugasson, Meelis Antoi, Margus Sumla, Rainer Liis. Lisaks ka Aleksei Talisainen, kes tegeleb kaugõppe ja inglisekeelsete rühmadega.

Õpijuhis

Virtuaalsed vahendid

Praktikumid

Praktikumide link (materjalid täienevad veel)

Teamsi rühmas praktikumide kanalil failide all on tabelid, kus igaüks on kindla masina taha paigutatud. Palun teha kindlaks, kus te asute ja ühenduda selle konkreetse arvutiga. See on teie jaoks reserveeritud tunni ajaks. Tunnivälisel ajal on elav järjekord.


Linuxi terminali jagamine veebis

Loengud

Kodutöö

Tähtajad

Hindamine

Kasutame kombineeritud kaheastmelist hindamist kus testidega on võimalik positiivne hinne kätte saada ja eksamiga seda vaid paremaks muuta. Hinde moodustavad Moodle keskkonna testid:

 • 7 valikvastustega testi laborite teemadel á 11 punkti (p), kokku 77p
  • kõik 7 testi peavad olema vähemalt 51% sooritatud (6p)
 • NB! testide sooritamine on eelduseks eksamile saamiseks!
 • vt ka eksam

Moodle keskkond

NB! Jälgige testide toimumise aegasid Moodles!

Kursuse aadress Moodle'i keskkonnas.

Testi saab sooritada 2 korda nädala aja jooksul. Testi tegemise täpsem info konkreetse testi juures Moodles.

Kui ei jõudnud nädala jooksul testi tegema siis viimane võimalus avaneb semestri lõpus (tuleb eraldi teavitus ÕIS+suhtluskanal). Eraldi testi kellegi jaoks lahti tegema ei hakata kuna see avaneb siis kõigi jaoks ja siis muutub ka soorituskordade arv ehk siis hilisemaks mõeldud soorituskord kasutatakse ära varem, mida ilmselt kõik ei soovi. Kõiki materjale saate kasutada, etteantud ajaga tuleb toime tulla.

NB! Testide küsimuste vastuseid peale testi lõppu ei näe kuna seda kasutati kurjasti tudengite poolt. Tagasisidet (selgitust) testides olnud küsimuste kohta saab praktikumides küsida. Kui kahtlete oma vastuses siis pange see endale aegsasti kirja ja siis saate praktikumis üle küsida.

Moodle testide teemad

 • operatsioonisüsteemi paigaldamine (ISO-fail, tööjaam, server, tööjaam krüpteeritud)
 • operatsioonisüsteemi seadistamine (tööjaama seadistamine, veebirakendused)
 • võrk, tulemüür
 • kaughaldus (käsureal, graafiliselt, nutiseadme kaudu Androidi näitel)
 • õigused, kasutajad (failiõigused, kasutajate haldus)
 • tarkvara, andmesalvestus (tarkvara-, andmesalvestusseadmete haldus)
 • käideldavuse tagamine (protsessid, keskkonnamuutujad, logifailid)

Maksimaalne hinne laboritestidega 3.

Eksam

 • toimub Moodles testina
 • ei ole kohustuslik
 • eeldab testide sooritamist vähemalt miinimumtulemusega
 • eksam 23p, miinimum 51% (12p)
 • küsimused kõikidel eelnevatel testide teemadel + loengute teemadel
 • neile kes taotlevad hinnet 4 või 5
 • ei võta testidega saavutatud hinnet maha - kui eksam ebaõnnestub siis jääb see, mis testidega saavutatud

NB! Võimalik ka hinde saamine eritingimustel!

Aine arvestus eritingimustel

võimaluste kirjeldused

Tagasiside

Varasemad õppematerjalid

Aastate kaupa:

Varasemad referaadid

Pages in category "Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine"

The following 200 pages are in this category, out of 433 total.

(previous page) (next page)
(previous page) (next page)