Difference between revisions of "Category:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine"

From ICO wiki
m (Praktikumid)
m (Praktikumid)
 
(123 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
õppeaine nimetus eesti keeles: '''Operatsioonisüsteemid ja nende haldamine'''<br>
+
aine nimetus eesti keeles: '''Operatsioonisüsteemid ja nende haldamine'''<br>
õppeaine nimetus inglise keeles '''Operating systems and its management'''<br>
+
aine nimetus inglise keeles: '''Operating systems and its management'''<br>
aine kood '''ICA0001'''<br>
+
aine kood: '''ICA0001'''<br>
 +
aine maht: '''6 EAP'''
 +
 
 +
Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole. Samas videosalvestusi saate ikka vaadata igal ajal.
 +
 
 +
'''2021 kevadsemestril oleme täielikult distantsõppes.'''
  
 
Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete seadistamist, ketaste haldamist, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja haldamist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.
 
Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete seadistamist, ketaste haldamist, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja haldamist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.
  
 
Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server. Püüame kaasata ka teisi operatsioonisüsteeme.
 
Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server. Püüame kaasata ka teisi operatsioonisüsteeme.
 +
 +
Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.
 +
 +
Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.
 +
 +
<span style="color:#FF0000">Küsi asju, mis segaseks jäid!</span>
  
 
'''Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.'''
 
'''Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.'''
 +
=Õpiväljundid=
  
 
Aine läbinud õppur teab:
 
Aine läbinud õppur teab:
Line 20: Line 32:
 
* Suudab leida üles programmide sätetefailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad
 
* Suudab leida üles programmide sätetefailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad
  
[http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ainekaart/OSadmin.pdf Ainekaart (PDF)] | [http://ois.ttu.ee/aine/ICA0001 ÕIS]
+
=Ainekaart, tunniplaan=
 
+
* Ainekaart
Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.
+
** [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ainekaart/OSadmin.pdf PDF]
 
+
** ÕIS: [https://ois.ttu.ee/aine/ICA0001 EST] | [https://ois.ttu.ee/subject/ICA0001 ENG]
Võimalusel palun võtta (süle)arvutid loengutesse kaasa. Hea kui seal oleks ka Ubuntu Linux paigaldatud - soovitav virtuaalselt (nt [http://virtualbox.org/ VirtualBox]) ja enne katsetamist teha ära ''[https://www.virtualbox.org/manual/ch01.html#snapshots snapshot]''. Võib ka [https://www.virtualbox.org/manual/ch01.html#ovf importida] õppejõu poolt valmistatud [http://enos.itcollege.ee/~edmund/OVA/ova.html virtuaalmasinad].
+
* Tunniplaan: [https://ois.ttu.ee/tunniplaan/ICA0001 EST] | [https://ois.ttu.ee/timetable/ICA0001 ENG]
 
 
<span style="color:#FF0000">Küsi asju, mis segaseks jäid!</span>
 
  
 
=Õppejõud=
 
=Õppejõud=
[[User:Edmund|Edmund Laugasson]], Aleksei Talisainen, Meelis Antoi, Margus Sumla
+
[[User:Edmund|Edmund Laugasson]], Meelis Antoi, Margus Sumla, Rainer Liis. Lisaks ka Aleksei Talisainen, kes tegeleb kaugõppe ja inglisekeelsete rühmadega.
  
 
=Õpijuhis=
 
=Õpijuhis=
==Auditoorne õppetöö ülikoolis==
+
* [https://www.notion.so/0a09637d41b94460a2f9ffd1816a1259 Auditoorne õppetöö ülikoolis]
* soovitav on enda jaoks pidada konspekti kuhu kirja panna kõik, mida oluliseks peetakse. Igaüks ehitab ise oma teadmised üles sõltuvalt varasemast kogemusest. Konspekt võiks olla elektrooniline, et oleks mugav otsida ja juurde, vahele kirjutada. Oluline, et on alati kättesaadav (sh nutiseadmest) ja tasub teha ka varukoopiaid.
+
* [https://www.notion.so/8026dae6c80644d29d7bdd952f739af9 Distantsõpe]
* praktikumide jaoks on koostatud töölehed, mille leiab aine wikist - igaüks valib endale tempo, millega neid läbi teeb
 
* kasutame riistvara virtualiseerimist:
 
** arvutiklassides VirtualBox - paigaldatud vaid Linuxi poolele. Kasutusel ka veebipõhiselt.
 
** veebipõhised virtuaalmasinad võivad kasutada ka mõnda teist tarkvara (VMware, KVM vms)
 
** isiklikus arvutis on soovitav kasutada sama virtualiseerimistarkvara, mis arvutiklassides - VirtualBox
 
* tund arvutiklassis toimub Linuxis, isiklikus arvutis kasutab igaüks seda, mida soovib. Soovitame kasutada vabavaralist Linuxit, mida läheb mitmes õppeaines tegelikult vaja.
 
* loengutes räägitud teemad on praktikumidega seotud ja olulised eksami sooritamiseks (kes taotlevad hinnet 4 või 5)
 
* aine suhtluskanalis saab küsida täiendavaid selgitusi, vestelda kaastudengitega ja õppejõuga. Soovi korral saab ka privaatselt õppejõuga vestelda. '''Aine suhtluskanal on põhisuhtluskanal antud aine raames'''.
 
* Linuxi puhul kasutatakse ka käsurea jagamist, mis võimaldab käske oma ekraanil veebipõhiselt vaadata ja neid saab ka kopeerida
 
* üldiselt kasutatakse ka ekraanisubtiitrit, mis toob sisestatud klahvikombinatsioonid nähtavale
 
* videosilla abil saab jagada oma ekraani ning saada seeläbi kiiremini vastused oma küsimustele - seda eriti siis kui auditoorse õppetöö väliselt tekib küsimus. Üks pilt on rohkem kui 1000 sõna. Kui pilt liigub ja heli on juures siis on teabe edastamise võimalused maksimaalselt ära kasutatud. Sageli aitab videosilla kasutamine oluliselt vähendada aega, mis kulub küsimusele vastamisele kuna on näha, mis reaalselt toimub ja ei pea enam lahendust kirjeldama vaid saab seda juba näidata.
 
* kui osutub vajalikuks, et õppejõud peab abistama üliõpilast tema arvutis siis on selleks olemas [[#Kaughaldus|kaughalduse vahendid]]
 
  
==Distantsõpe==
+
=Virtuaalsed vahendid=
Seoses [https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus koroonaviirusega] kehtestatud [https://www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis eriolukorraga Eestis] (esialgu 12.03.-01.05.2020 kuid see võib pikeneda) on [[#Virtuaalsed vahendid|virtuaalsed vahendid]] ühtlasi distantsõppe vahendid.
+
* [https://www.notion.so/bc721d4f344f43c080da8ac7b3e26316 ainega seotud keskkonnad]
  
* kui on tunni aeg siis on [[#Õppejõud|õppejõud]] kättesaadavad videosilla vahendusel ja vastavad küsimustele
+
=Praktikumid=
* [https://echo360.org.uk/lesson/G_0da04c73-4234-4fca-8e96-49335343694f_7cb09d5f-f758-4462-a827-386acc380dd0_2020-03-13T14:00:00.000_2020-03-13T15:35:00.000/classroom#sortDirection=desc viimases auditoorses praktikumis] oli juttu virtuaalsete vahendite kasutamisest
 
* sama videosilla vahendusel saab tudeng jagada oma ekraani ja vastused küsimustele
 
* [[#Videosalvestused|Videosalvestuste]] all on kättesaadavad ka eelmise semestri salvestused - sealt saab vaadata siis eelmise semestri tunde (praktikumid ja loengud)
 
* kui osutub vajalikuks, et õppejõud peab abistama üliõpilast tema arvutis siis on selleks olemas [[#Kaughaldus|kaughalduse vahendid]]
 
* muus osas kehtivad samad põhimõtted
 
  
=Virtuaalsed vahendid=
+
[https://www.notion.so/d0ff6cad52514f0990b7b4e8d41c6135 Praktikumide link] (materjalid täienevad veel)
* [https://keybase.io/team/taltech.school_of_it.itcollege.osadmin.k2020 aine suhtluskanal] (nähtav kui olete kasutajana veebis sisse loginud ja [[Keybase#R.C3.BChmaga_liitumine|rühmaga liitunud]]), [[keybase|lisateave programmi kohta]]
+
 
** rakenduses liitumiseks rühma nimi:
+
Teamsi rühmas praktikumide kanalil failide all on tabelid, kus igaüks on kindla masina taha paigutatud. Palun teha kindlaks, kus te asute ja ühenduda selle konkreetse arvutiga. See on teie jaoks reserveeritud tunni ajaks. Tunnivälisel ajal on elav järjekord.
*** ''taltech.school_of_it.itcollege.osadmin.k2020''
 
* videosild - [https://jitsi.org/jitsi-meet/ Jitsi Meet] - võimaldab veebinari (veebipõhine seminar) vormis kõigil interneti vahendusel tunnis osaleda
 
** https://meet.jit.si/osadmin - kasutame veebilehitsejas Chromium, Google Chrome vm analoog + paigaldame pakutud laienduse
 
*** palume ühinemisel summutada mikrofon ja avada see vaid siis kui soovitakse rääkida (aitab vältida liigset taustamüra)
 
*** [https://meet.itcollege.ee/osadmin varuaadress] - siin tegemist oma serverisse paigaldatud versiooniga. Pakutav veebilehitseja laiendus on seotud vaid avaliku serveriga ja seda ei saa veel muuta - seetõttu tuleb ekraanijagamiseks kasutada Firefoxi, mis ei vaja laiendust ekraani jagamiseks. Võib tekkida probleeme ülekoormusega.
 
*** [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/videoconference.txt lisateave Jitsi Meeti kiirklahvide kohta]
 
*** [https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_remote_desktop_software ekraanijagamistarkvara võrdlus]
 
  
* käsurea jagamine
 
** https://shellshare.net/r/osadmin
 
** [http://linux.itcollege.ee:3000/r/osadmin varuvariant]
 
** lisateave: [https://shellshare.net/ Shellshare] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/terminal-streaming-sharing.txt käsurea jagamine]
 
  
==Kaughaldus==
+
[https://wiki.itcollege.ee/index.php/Shellshare Linuxi terminali jagamine veebis]
* kaughaldus - siin kirjeldatud tarkvara võimaldab mitte ainult näidata vaid lubab ka abistada ehk siis hädasolija küsib abi ning aitaja saab üle interneti näha ekraani ning kontrollida sisendseadmeid (hiir, klaviatuur) - seda kõike siis poolte vastastikusel kokkuleppel. See on kriitiline selles mõttes, et tuleb olla veendunud aitaja isikus ja vältida võimalikke rünnakuid. Graafilise kaughalduse korral näeb abivajaja sama seanssi töölaual, mida aitaja kasutab ja saab igal ajal kaughaldusühenduse muidugi ka katkestada. Katkestamiseks siiski tavaliselt vajadus puudub ja pigem toimub see poolte kokkuleppel, et millal ühendus aitaja poolt suletakse.
+
* '''[http://linux.itcollege.ee:3000/r/osadmin IT Kolledži serveris (vaikimisi)]'''
** [https://www.dwservice.net/ DWService] - vabavaraline võrgusätetest sõltumatu graafiline kaughaldus, veebilehitsejapõhine, vajab kasutaja loomist, muuhulgas ka eestikeelne. Võimaldab muuhulgas ligi pääseda ka käsureal ilma kasutajat segamata. Siin on vaja paigaldada agent abivajaja arvutisse ning siis alles saab aitaja aidata. Mõistlik kasutada juhtudel kui on vaja hallata arvuteid, mille taga ei ole inimest. Antud juhul õppetöö käigus aitamiseks kõige paremini seetõttu ei sobi. Nutiseadmele eraldi ei ole - seal tuleb seda üle veebilehitseja kasutada. See olukord võib muidugi tulevikus muutuda.
+
* [https://shellshare.net/r/osadmin varuvariandina avalik server]
** '''[https://anydesk.com/ AnyDesk] (soovitav)''' - [https://viki.pingviin.org/Omanduslik_tarkvara omanduslik] võrgusätetest sõltumatu graafiline kaughaldus, vaja eraldi rakendus alla laadida kuid saab kasutada ka ilma paigaldamata, kasutajat vaja luua ei ole, muuhulgas ka eestikeelne. Kui õppejõud ühendub siis on tema seadistanud AnyDeski kasutajaprofiilis oma nime ning lisanud ka enda pildi. Seega on lihtne veenduda kes ühendub. Kõige soovitavam kaughalduse versioon, mida kasutada kuna on lihtne kasutada ja veenduda aitaja isikus. Siin piisab kui abivajaja ütleb oma ID (kas siis dikteerib videosilla, telefonikõne kaudu või saadab suhtlusrakenduse kaudu) ning siis juba saab aitaja ühenduda ning abivajaja peab siis sissetuleva päringu kinnitama. Olemas ka nutiseadmele.
 
** [https://www.teamviewer.com/ Teamviewer] - [https://viki.pingviin.org/Omanduslik_tarkvara omanduslik] võrgusätetest sõltumatu graafiline kaughaldus, vaja eraldi rakendus alla laadida kuid saab kasutada ka ilma paigaldamata, kasutajat vaja luua ei ole. Teamvieweri puhul on märksa suurem tõenäosus, et ühendust peetakse ärilistel eesmärkidel toimuvaks ja selle tulemusena katkestatakse iga 2 minuti tagant 10 minutiks ühendus. Mõistagi need ajad muutuvad aga üldiselt lastakse väga vähe aega ühendusel toimida. Siin on vaja lisaks ID'le ka PIN-kood öelda ehk siis võtab rohkem aega, et ühendust saada.
 
** [https://www.teleconsole.com/ Teleconsole] - kaughaldus GNU/Linuxi (edaspidi: Linux) käsureal. Abivajaja näeb samal ajal kõike, mis käsureal toimub ja saab igal ajal selle katkestada. Võimalus oluliselt kiiremini aidata kuna Linuxis sageli ei ole graafilist liidest vaja ja käsurealt käivad enamus toiminguid kiiremini ja lihtsamalt. Siiski võib teinekord vajalik olla ka graafiline liides, et veelgi kiiremini toimetada. Teiste operatsioonisüsteemide puhul siis kasutab graafilist kaughaldust. Aeg-ajalt tasub uurida, mida pakutakse Teleconsole'i alternatiividena [https://alternativeto.net/software/teleconsole/?platform=windows MS Windowsile], [https://alternativeto.net/software/teleconsole/?platform=mac macOSile]
 
  
=Videosalvestused=
+
=Loengud=
Seoses õppetöö viimisega distantsõppele on võimalus vaadata varasemate aastate loenguid
 
* [https://echo360.org.uk/section/cb1549e3-20df-45fd-b33c-e32b29061af6/public kevad 2020 salvestused]
 
* [https://echo360.org.uk/section/ca51182a-1428-437f-ac88-b2974f35647e/public kevad 2019 salvestused]
 
  
=Praktikumid=
+
* [https://echo360.org.uk/section/6cdc670b-c2f8-4653-8824-1a26f1d89daf/public Echo360 salvestused]
* virtuaallaborid
 
** https://labnet.itcollege.ee/ - põhiserver
 
** https://elab.itcollege.ee/ - varuserver
 
** kupongi kood:
 
*** Ubuntu Linux: '''K2020-OSadmin''' (kehtib kuni 31.06.2020 kl 23.59)
 
  
* [https://drive.google.com/open?id=1h_A9gwHafxI0PsuPfyjRA3_zPbn8Ughp aine praktikumid]
+
* [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/ Loengute failid]
* [[OSadmin laborid-labs]]
 
* [[OSadmin viited-links]]
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ aine materjalid]
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/materials/ aine lisamaterjalid]
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/ üldised lisamaterjalid]
 
* [[Microsofti tarkvara]]
 
  
=Loengud=
+
* Sissejuhatus [https://echo360.org.uk/media/c9cd8b82-3f3f-46cf-887b-d57289d1f002/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/000-sissejuhatus/sissejuhatus_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Operatsioonisüsteem [https://echo360.org.uk/media/96c1f5b5-d06a-42e8-bdfc-70c3777fcf4f/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/001-operatsioonisysteem/operatsioonisysteem_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Operatsioonisüsteemi alglaadimine [https://echo360.org.uk/media/b7e581dd-8f5d-462a-ae03-071bc8869a00/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/002-OS-alglaadimine/OS-alglaadimine_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Võrkude seadistamine [https://echo360.org.uk/media/71896561-4f30-49ba-b4e7-f2873f70eea2/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/003-vorgu-seadistamine/vorgu-seadistamine_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Tulemüür: [https://echo360.org.uk/media/ece6c2a2-5a2e-4fc0-873b-963acdb770fc/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/004-tulemyyr/tulemyyr_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Turvalisus: [https://echo360.org.uk/media/93006c07-28fe-479c-b824-fc97fbf9f62d/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/005-turvalisus/turvalisus_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Tarkvara haldamine: [https://echo360.org.uk/media/dfa65b56-54d0-469e-bcf1-be6a58bc006e/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/006-tarkvara-haldamine/tarkvara-haldamine_OSadmin.pdf PDF]
  
* Loeng 1
+
=Kodutöö=
** Õppeaine sissejuhatus [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/sissejuhatus/sissejuhatus_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/sissejuhatus/sissejuhatus_OSadmin.pdf PDF]
+
* <span style="color:#FF0000"> Kodutöö neile kes ei ole varem Linuxi käsureaga kokku puutunud:</span>
** [[OSadmin laborid-labs]]
+
** ei pea kõike järgmiseks tunniks jõudma kuid soovitavalt siiski läbi teha niipea kui võimalik
** <span style="color:#FF0000"> Kodutöö neile kes ei ole varem Linuxi käsureaga kokku puutunud:</span>
+
** võib valida ühe neist, kes tunneb vajadust võib mõlemad läbi teha
*** ei pea kõike järgmiseks tunniks jõudma kuid soovitavalt siiski läbi teha niipea kui võimalik
+
** materjalidele ligipääsuks vajalik kasutaja loomine ja inglise keele oskus
*** võib valida ühe neist, kes tunneb vajadust võib mõlemad läbi teha
+
*** [https://www.udacity.com/course/linux-command-line-basics--ud595 Linux command line basics]
*** materjalidele ligipääsuks vajalik kasutaja loomine ja inglise keele oskus
+
*** [https://www.udemy.com/course/command-line/ Linux command line basic commands]
**** [https://www.udacity.com/course/linux-command-line-basics--ud595 Linux command line basics]
+
** algajatel on soovitav lugeda Anto Veldre kirjutatud raamatut [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/materials/Tigu-lahkamas-ehk-ekskursioon-UNIXi-maailma.pdf "Tigu lahkamas ehk ekskursioon UNIXi maailma"]
**** [https://www.udemy.com/course/command-line/ Linux command line basic commands]
 
*** algajatel on soovitav lugeda Anto Veldre kirjutatud raamatut [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/materials/Tigu-lahkamas-ehk-ekskursioon-UNIXi-maailma.pdf "Tigu lahkamas ehk ekskursioon UNIXi maailma"]
 
* Loeng 2
 
** Operatsioonisüsteem [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/operatsioonisysteem/operatsioonisysteem_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/operatsioonisysteem/operatsioonisysteem_OSadmin.pdf PDF]
 
** Operatsioonisüsteemi alglaadimine [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/OS-alglaadimine/OS-alglaadimine_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/OS-alglaadimine/OS-alglaadimine_OSadmin.pdf PDF]
 
** Võrgu seadistamine  [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/vorgu-seadistamine/vorgu-seadistamine_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/vorgu-seadistamine/vorgu-seadistamine_OSadmin.pdf PDF]
 
* Loeng 3
 
** Tulemüür  [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/tulemyyr/tulemyyr_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/tulemyyr/tulemyyr_OSadmin.pdf PDF]
 
** Turvalisus [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/turvalisus/turvalisus_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/turvalisus/turvalisus_OSadmin.pdf PDF]
 
** Tarkvara haldamine [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/tarkvara-haldamine/tarkvara-haldamine_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/tarkvara-haldamine/tarkvara-haldamine_OSadmin.pdf PDF]
 
* Loeng 4
 
** Kasutajate haldus [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/kasutajate-haldus/kasutajate-haldus_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/kasutajate-haldus/kasutajate-haldus_OSadmin.pdf PDF]
 
** Failiõigused [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/failioigused/failioigused_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/failioigused/failioigused_OSadmin.pdf PDF]
 
* Loeng 5
 
** Keskkond, protsessid [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/keskkond-protsessid/keskkond-protsessid_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/keskkond-protsessid/keskkond-protsessid_OSadmin.pdf PDF]
 
** Failisüsteemi hierarhia [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/failisysteemi-hierarhia/failisysteemi-hierarhia_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/failisysteemi-hierarhia/failisysteemi-hierarhia_OSadmin.pdf PDF]
 
* Loeng 6
 
** Ketaste kasutamine 1 [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ketaste-kasutamine-1/ketaste-kasutamine-1_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ketaste-kasutamine-1/ketaste-kasutamine-1_OSadmin.pdf PDF]
 
** Ketaste kasutamine 2 [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ketaste-kasutamine-2/ketaste-kasutamine-2_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ketaste-kasutamine-2/ketaste-kasutamine-2_OSadmin.pdf PDF]
 
* Loeng 7
 
** Dokumenteerimine [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/dokumenteerimine/dokumenteerimine_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/dokumenteerimine/dokumenteerimine_OSadmin.pdf PDF]
 
** Süsteemi jälgimine [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/systeemi-jalgimine/systeemi-jalgimine_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/systeemi-jalgimine/systeemi-jalgimine_OSadmin.pdf PDF]
 
* Loeng 8
 
** Käideldavus [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/kaideldavus/kaideldavus_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/kaideldavus/kaideldavus_OSadmin.pdf PDF]
 
** Teenused, IT-taristu [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/teenused_IT-taristu/teenused_IT-taristu_OSadmin.odp ODF] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/teenused_IT-taristu/teenused_IT-taristu_OSadmin.pdf PDF]
 
  
 
=Tähtajad=
 
=Tähtajad=
 
* tähtajad tulenevad akadeemilisest kalendrist
 
* tähtajad tulenevad akadeemilisest kalendrist
* jooksvad tähtajad tulevad koos testidega ja on nähtavad Moodle keskkonnas (link vt [[#Hindamine|hindamine]])
+
* jooksvad tähtajad tulevad koos testidega ja on nähtavad Moodle keskkonnas (link vt [[#Hindamine|hindamine]]), [https://www.notion.so/b278d85cbbdf4edb8fa8adced026549b?v=0acc87754cfb4364a0544b1847412e3e praktikumide failis olevas tabelis]
  
 
=Hindamine=
 
=Hindamine=
Hinde moodustavad:
+
Kasutame kombineeritud kaheastmelist hindamist kus testidega on võimalik positiivne hinne kätte saada ja eksamiga seda vaid paremaks muuta.
* 7 valikvastustega testi laborite teemadel, millest 6 paremat lähevad arvesse, á 12 punkti (p), kokku 72p
+
Hinde moodustavad Moodle keskkonna testid:
** kõik 6 testi peavad olema vähemalt 51% sooritatud (7p).
+
* 7 valikvastustega testi laborite teemadel á 11 punkti (p), kokku 77p
 +
** kõik 7 testi peavad olema vähemalt 51% sooritatud (6p)
 +
* '''NB! testide sooritamine on eelduseks eksamile saamiseks!'''
 +
* [[#Eksam|vt ka eksam]]
  
=='''Testid [https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=21236 Moodle keskkonnas].'''==
+
==Moodle keskkond==
 
'''NB! Jälgige testide toimumise aegasid Moodles!'''
 
'''NB! Jälgige testide toimumise aegasid Moodles!'''
  
Registreerumiseks vajalik võti on '''os''' [https://www.rapidtables.com/convert/number/ascii-to-binary.html kahendkoodis].
+
'''[https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=21236 Kursuse aadress] Moodle'i keskkonnas.'''
  
Testi lõppemisel näeb tudeng ka õigeid vastuseid ja saab kohe tulemuse teada.
+
Testi saab sooritada 2 korda nädala aja jooksul. Testi tegemise täpsem info konkreetse testi juures Moodles.
Kokku on tulemas on 7 testi, 6 tuleb ära teha: 6 paremat tulemust läheb arvesse.
 
  
Testi saab sooritada 2 korda nädala aja jooksul. Testi tegemise täpsem info konkreetse testi juures Moodles. Kui ei jõudnud nädala jooksul testi tegema siis viimane võimalus avaneb semestri lõpus (tuleb eraldi teavitus ÕIS+kiirsuhtluskanal). Eraldi testi kellegi jaoks lahti tegema ei hakata kuna see avaneb siis kõigi jaoks ja siis muutub ka soorituskordade arv ehk siis hilisemaks mõeldud soorituskord kasutatakse ära varem, mida ilmselt kõik ei soovi. Kõiki materjale saate kasutada, etteantud ajaga tuleb toime tulla.
+
Kui ei jõudnud nädala jooksul testi tegema siis viimane võimalus avaneb semestri lõpus (tuleb eraldi teavitus ÕIS+[[#Virtuaalsed vahendid|suhtluskanal]]). Eraldi testi kellegi jaoks lahti tegema ei hakata kuna see avaneb siis kõigi jaoks ja siis muutub ka soorituskordade arv ehk siis hilisemaks mõeldud soorituskord kasutatakse ära varem, mida ilmselt kõik ei soovi. Kõiki materjale saate kasutada, etteantud ajaga tuleb toime tulla.
  
Teemad
+
'''NB! Testide küsimuste vastuseid peale testi lõppu ei näe kuna seda kasutati kurjasti tudengite poolt. Tagasisidet (selgitust) testides olnud küsimuste kohta saab praktikumides küsida.''' Kui kahtlete oma vastuses siis pange see endale aegsasti kirja ja siis saate praktikumis üle küsida.
* tööjaam, VirtualBox
 
* võrkude seadistamine, SSH ühendus
 
* kataloogide, failide haldamine (sh liikumine, sisu vaatamine)
 
* kasutajate haldamine
 
* tarkvara haldamine
 
* ketaste haldamine
 
* protsesside, teenuste haldamine
 
* maksimaalne hinne laboritestidega 3
 
  
'''Eksam'''
+
==Moodle testide teemad==
 +
* operatsioonisüsteemi paigaldamine (ISO-fail, tööjaam, server, tööjaam krüpteeritud)
 +
* operatsioonisüsteemi seadistamine (tööjaama seadistamine, veebirakendused)
 +
* võrk, tulemüür
 +
* kaughaldus (käsureal, graafiliselt, nutiseadme kaudu Androidi näitel)
 +
* õigused, kasutajad (failiõigused, kasutajate haldus)
 +
* tarkvara, andmesalvestus (tarkvara-, andmesalvestusseadmete haldus)
 +
* käideldavuse tagamine (protsessid, keskkonnamuutujad, logifailid)
 +
 
 +
Maksimaalne hinne laboritestidega 3.
 +
 
 +
==Eksam==
 +
* toimub Moodles testina
 
* ei ole kohustuslik
 
* ei ole kohustuslik
* eksam 28p (28%), miinimum 51% (15p)
+
* eeldab testide sooritamist vähemalt miinimumtulemusega
* küsimused ka loengute teemadel
+
* eksam 23p, miinimum 51% (12p)
 +
* küsimused [[#Moodle testide teemad|kõikidel eelnevatel testide teemadel]] + [[#Loengud|loengute]] teemadel
 
* neile kes taotlevad hinnet 4 või 5
 
* neile kes taotlevad hinnet 4 või 5
* eksam on inglisekeelne - selle keele mõistmine on osa eksamist (süsteemiadministraatori amet nõuab seda)
 
 
* ei võta testidega saavutatud hinnet maha - kui eksam ebaõnnestub siis jääb see, mis testidega saavutatud
 
* ei võta testidega saavutatud hinnet maha - kui eksam ebaõnnestub siis jääb see, mis testidega saavutatud
  
Line 176: Line 128:
  
 
=Aine arvestus eritingimustel=
 
=Aine arvestus eritingimustel=
Kui sooritada pakutud mahukas eriülesanne siis on võimalus saada aine arvestus otse. Teiste sõnadega mahuka eriülesande sooritamist arvestatakse kontrolltöö, laborite, eksami eest sooritamiseks. Ülesande sooritamisel tuleb kogu tegevus ka EIK'i vikis detailselt dokumenteerida, et oleks selle dokumentatsiooni järgi võimalik hiljem tegevust edukalt korrata. Lisainfoks vt [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/dokumenteerimine/ loeng dokumenteerimisest].
+
[https://www.notion.so/9fdf9ad8f1444b9a9f1ff55edf5b8ccc võimaluste kirjeldused]
 
 
Pakutavad eritingimused:
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/arvestus-eritingimustel/estobuntu-dev/estobuntu-osadmin.html Estobuntu arendus]
 
* [[Ubuntu Estonian Remix]] edasiarendus (vt [http://linux.itcollege.ee/Ubuntu-Estonian-Remix/to-do.html ''todo''])
 
* Vaba Tarkvara Päeva ([https://en.wikipedia.org/wiki/Software_Freedom_Day SFD ''Software Freedom Day'']) korraldamine - võib ka grupis teha (mitu tudengit)
 
** ürituse esmane toimumiskoht IT Kolledž, võib ka teistes kohtades lisaks teha
 
** [http://wiki.softwarefreedomday.org/FrontPage?action=newaccount luua SFD viki konto] kui seda veel ei ole
 
** luua viki leht vastavalt valitud asukohale:
 
*** [http://wiki.softwarefreedomday.org/ SFD viki avalehel] viitab käesoleva aasta osale ja seejärel "country/city/team" ja saab spikerdada varasemate aastate omadest ([http://wiki.softwarefreedomday.org/2013/Estonia 2013], [http://wiki.softwarefreedomday.org/2014/Estonia 2014], [http://wiki.softwarefreedomday.org/2015/Estonia 2015], [http://wiki.softwarefreedomday.org/2016/Estonia 2016]) kus Eesti kohta info kirjas
 
** minna aadressile https://www.softwarefreedomday.org/cgi-bin/register.py ja registreerida üritus
 
** soovitav on teha ka ettekanne üritusel (praktilise iseloomuga, nt Linuxi paigaldamine, seadistamine)
 
** leida lahendus kiireks Linuxi paigaldamiseks, näiteks [https://github.com/laurivosandi/butterknife Butterknife] vms.
 
*** kogu tegevus tuleb ka dokumenteerida [https://wiki.itcollege.ee/ IT Kolledži vikis] selliselt, et selle järgi on võimalik lahendus püsti panna
 
* Oskad või oled teinud midagi ägedat? Võimalus sisustada (2x)90 min tund (loeng, praktikum või ka mõlemad) ainega seotud temaatikaga.
 
 
 
'''Lisapunkte saab'''
 
 
 
*Eduka osalemise eest üritusel [[Intensiivõppe nädal]]
 
*Foorumites (nt [https://pingviin.org/ pingviin.org]) algajate aitamise eest ([https://pingviin.org/forum41,algaja-k%C3%BCsib.html algaja küsib], [https://pingviin.org/kv Küsimused-Vastused])
 
*[http://kuutorvaja.eenet.ee/ Kuutõrvajas] kirjutamise eest
 
*[https://viki.pingviin.org/ Pingviini vikis] kirjutamise eest
 
*[http://lug.itcollege.ee/ LUG] üritusel ettekande tegemise eest
 
*[http://www.softwarefreedomday.org/ Software Freedom Day] päeva korraldamise (sh kaasaaitamise) ja/või ettekande tegemise eest
 
 
 
Kui leiad, et siin võiks veel midagi vajalikku olla, millest oleks kasu kogukonnale ja kogu riigile siis [[#Õppejõud|palun sellest teada anda]].
 
  
 
=Tagasiside=
 
=Tagasiside=
Line 209: Line 136:
 
=Varasemad õppematerjalid=
 
=Varasemad õppematerjalid=
 
Aastate kaupa:
 
Aastate kaupa:
 +
* [[2020. aasta OSadmin materjalid]]
 
* [[2019. aasta OSadmin materjalid]]
 
* [[2019. aasta OSadmin materjalid]]
 
* [[2018. aasta OSadmin materjalid]]
 
* [[2018. aasta OSadmin materjalid]]

Latest revision as of 12:30, 2 March 2021

aine nimetus eesti keeles: Operatsioonisüsteemid ja nende haldamine
aine nimetus inglise keeles: Operating systems and its management
aine kood: ICA0001
aine maht: 6 EAP

Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole. Samas videosalvestusi saate ikka vaadata igal ajal.

2021 kevadsemestril oleme täielikult distantsõppes.

Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete seadistamist, ketaste haldamist, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja haldamist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server. Püüame kaasata ka teisi operatsioonisüsteeme.

Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.

Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.

Küsi asju, mis segaseks jäid!

Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.

Õpiväljundid

Aine läbinud õppur teab:

 • Operatsioonisüsteemide administreerimise põhialuseid

Aine läbinud õppur oskab:

 • Hallata kasutajaid ja gruppe
 • Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 • Hallata ja paigaldada tarkvara
 • Hallata servereid
 • Hallata kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalealasid)
 • Suudab leida üles programmide sätetefailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad

Ainekaart, tunniplaan

Õppejõud

Edmund Laugasson, Meelis Antoi, Margus Sumla, Rainer Liis. Lisaks ka Aleksei Talisainen, kes tegeleb kaugõppe ja inglisekeelsete rühmadega.

Õpijuhis

Virtuaalsed vahendid

Praktikumid

Praktikumide link (materjalid täienevad veel)

Teamsi rühmas praktikumide kanalil failide all on tabelid, kus igaüks on kindla masina taha paigutatud. Palun teha kindlaks, kus te asute ja ühenduda selle konkreetse arvutiga. See on teie jaoks reserveeritud tunni ajaks. Tunnivälisel ajal on elav järjekord.


Linuxi terminali jagamine veebis

Loengud

Kodutöö

Tähtajad

Hindamine

Kasutame kombineeritud kaheastmelist hindamist kus testidega on võimalik positiivne hinne kätte saada ja eksamiga seda vaid paremaks muuta. Hinde moodustavad Moodle keskkonna testid:

 • 7 valikvastustega testi laborite teemadel á 11 punkti (p), kokku 77p
  • kõik 7 testi peavad olema vähemalt 51% sooritatud (6p)
 • NB! testide sooritamine on eelduseks eksamile saamiseks!
 • vt ka eksam

Moodle keskkond

NB! Jälgige testide toimumise aegasid Moodles!

Kursuse aadress Moodle'i keskkonnas.

Testi saab sooritada 2 korda nädala aja jooksul. Testi tegemise täpsem info konkreetse testi juures Moodles.

Kui ei jõudnud nädala jooksul testi tegema siis viimane võimalus avaneb semestri lõpus (tuleb eraldi teavitus ÕIS+suhtluskanal). Eraldi testi kellegi jaoks lahti tegema ei hakata kuna see avaneb siis kõigi jaoks ja siis muutub ka soorituskordade arv ehk siis hilisemaks mõeldud soorituskord kasutatakse ära varem, mida ilmselt kõik ei soovi. Kõiki materjale saate kasutada, etteantud ajaga tuleb toime tulla.

NB! Testide küsimuste vastuseid peale testi lõppu ei näe kuna seda kasutati kurjasti tudengite poolt. Tagasisidet (selgitust) testides olnud küsimuste kohta saab praktikumides küsida. Kui kahtlete oma vastuses siis pange see endale aegsasti kirja ja siis saate praktikumis üle küsida.

Moodle testide teemad

 • operatsioonisüsteemi paigaldamine (ISO-fail, tööjaam, server, tööjaam krüpteeritud)
 • operatsioonisüsteemi seadistamine (tööjaama seadistamine, veebirakendused)
 • võrk, tulemüür
 • kaughaldus (käsureal, graafiliselt, nutiseadme kaudu Androidi näitel)
 • õigused, kasutajad (failiõigused, kasutajate haldus)
 • tarkvara, andmesalvestus (tarkvara-, andmesalvestusseadmete haldus)
 • käideldavuse tagamine (protsessid, keskkonnamuutujad, logifailid)

Maksimaalne hinne laboritestidega 3.

Eksam

 • toimub Moodles testina
 • ei ole kohustuslik
 • eeldab testide sooritamist vähemalt miinimumtulemusega
 • eksam 23p, miinimum 51% (12p)
 • küsimused kõikidel eelnevatel testide teemadel + loengute teemadel
 • neile kes taotlevad hinnet 4 või 5
 • ei võta testidega saavutatud hinnet maha - kui eksam ebaõnnestub siis jääb see, mis testidega saavutatud

NB! Võimalik ka hinde saamine eritingimustel!

Aine arvestus eritingimustel

võimaluste kirjeldused

Tagasiside

Varasemad õppematerjalid

Aastate kaupa:

Varasemad referaadid

Pages in category "Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine"

The following 200 pages are in this category, out of 433 total.

(previous page) (next page)
(previous page) (next page)