Category:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
 
(41 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
aine maht: '''6 EAP'''
aine maht: '''6 EAP'''


Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole. Samas videosalvestusi saate ikka vaadata igal ajal.
Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole.
 
'''Kursus toimub täielikult distantsõppes kuniks pandeemia ei ole raugenud.'''


Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete seadistamist, ketaste haldamist, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja haldamist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.
Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete seadistamist, ketaste haldamist, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja haldamist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.
Line 12: Line 10:
Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server. Püüame kaasata ka teisi operatsioonisüsteeme.
Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server. Püüame kaasata ka teisi operatsioonisüsteeme.


Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.
Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja teavet leidma.


Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.
Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel, osa materjale ja testid on Moodle'i kursusel.


<span style="color:#FF0000">Küsi asju, mis segaseks jäid!</span>
<span style="color:#FF0000">Küsi asju, mis segaseks jäid!</span>
Õppekeel: eesti (mõned materjalid võivad siiski ka inglise keeles olla)
''The subject in English is taught as a separate course.''


'''Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.'''
'''Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.'''
Line 36: Line 38:
** [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ainekaart/OSadmin.pdf PDF]
** [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ainekaart/OSadmin.pdf PDF]
** ÕIS: [https://ois.ttu.ee/aine/ICA0001 EST] | [https://ois.ttu.ee/subject/ICA0001 ENG]
** ÕIS: [https://ois.ttu.ee/aine/ICA0001 EST] | [https://ois.ttu.ee/subject/ICA0001 ENG]
* Tunniplaan: [https://ois.ttu.ee/tunniplaan/ICA0001 EST] | [https://ois.ttu.ee/timetable/ICA0001 ENG]
* Tunniplaan: [https://tunniplaan.taltech.ee/ tunniplaan.taltech.ee] ja otsida ainekoodi ICA0001 alusel ning jälgida ka oma õpperühma kuna sama ainekoodiga on tegelikult kolm eraldi ainet.


=Õppejõud=
=Õppejõud=
[[User:Edmund|Edmund Laugasson]], Meelis Antoi, Margus Sumla, Rainer Liis. Lisaks ka Aleksei Talisainen, kes tegeleb kaugõppe ja inglisekeelsete rühmadega.
[[User:Edmund|Edmund Laugasson]].


=Õpijuhis=
=Õpijuhis=
* [https://www.notion.so/0a09637d41b94460a2f9ffd1816a1259 Auditoorne õppetöö ülikoolis]
* [https://www.notion.so/0a09637d41b94460a2f9ffd1816a1259 Auditoorne õppetöö ülikoolis]
* [https://www.notion.so/8026dae6c80644d29d7bdd952f739af9 Distantsõpe]
* [https://www.notion.so/8026dae6c80644d29d7bdd952f739af9 Distantsõpe]
=Virtuaalsed vahendid=
=Virtuaalsed vahendid=
* [https://www.notion.so/bc721d4f344f43c080da8ac7b3e26316 ainega seotud keskkonnad]
* [https://www.notion.so/bc721d4f344f43c080da8ac7b3e26316 ainega seotud keskkonnad]
Line 50: Line 51:
=Praktikumid=
=Praktikumid=


[https://www.notion.so/d0ff6cad52514f0990b7b4e8d41c6135 Praktikumide link] (materjalid täienevad veel)
* [https://valley-railway-053.notion.site/OSadmin-praktikumid-d0ff6cad52514f0990b7b4e8d41c6135 Praktikumide link] (materjalid pidevas arengus)
* [https://echo360.org.uk/section/6a0c5638-1e5f-4d76-9b76-09df9e9798bf/public praktikumide, loengute salvestused] (hetkel toimuv tund vaadatav ka otseülekandena)
* Kuna tavaliselt on kahes klassis korraga tunnid, siis palve tundi hilinejatel minna teise klassi, et ei segaks tunni andmist, mis läheb ka heli-, videosalvestusse + otseülekandesse. Kui on ette näha, et jõuategi ka edaspidi hiljem, siis tasub kaaluda välise andmekandja kasutamist, kus virtuaalarvuteid hoida, et ei sõltuks arvutist kus istutakse tunni ajal.  Tavaliselt on õppejõud ICO-319, siis kõrvalklass ICO-317 on hilinejatele.
* NB! Klassiarvuteid ei sulgeta! Need peavad pidevalt töötama.
* NB! Arvuti juurest lahkudes tuleb välja logida!
* Praktikumid teostame klassiarvutites [https://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu Ubuntu Linuxis] ja sealolevas [https://www.notion.so/VirtualBox-4a850fe5913f4756b2fbd216e93bc0f5 VirtualBoxis].
* Palume luua [https://rha.ole.redhat.com/ Red Hat'i konto], et kasutada harjutamiseks mõeldud veebikursuseid.


Teamsi rühmas praktikumide kanalil failide all on tabelid, kus igaüks on kindla masina taha paigutatud. Palun teha kindlaks, kus te asute ja ühenduda selle konkreetse arvutiga. See on teie jaoks reserveeritud tunni ajaks. Tunnivälisel ajal on elav järjekord.
Praktikumide käigus loome virtuaalarvuteid (ka: virtuaalmasinaid, VM) kohalikus klassiarvutis. Seetõttu on oluline istuda sama arvuti taga, kus algselt istutakse. Siiski on võimalik võtta kaasa isiklik väline andmekandja, soovitavalt USB 3.x või uuem ja teha virtuaalmasinaid otse välisele andmekandjale. Siis ei sõltu enam arvutist, kus istuda. Üks VM võtab keskmiselt 10 GiB ja vahepealsed salvestused veel lisaks (täpset mahtu keeruline ette teada). Keskmiselt 4 VMi tuleb aines teha kuid see arv võib ka muutuda. Seega ilmselt piisab aine jaoks ka ~250 GiB mahust kui varuga võtta. Alati võib suurem andmekandja olla. Optimaalne on tänapäeval 1 TiB või ka enam, eriti kui ka muude asjade jaoks ruumi vaja. Failisüsteem võib NTFS olla, ka arvutiklassis on isegi Ubuntu Linuxis see failisüsteem kasutusel kuna vaja MS Windowsiga ühist salvestusruumi jagada. Kui MS Windowsiga andmekandja jagamist ei ole vaja, võib failisüsteem ka EXT4 olla. Palun valida failisüsteem, mis toetab suuri faile, ka 10+ GiB ja saab Ubuntu Linuxis kasutada. Näiteks FAT32 ei sobi kuna toetab kuni 4 GiB faile. Arvutiklassi arvutites tuleb arvestada, et pole superkasutaja (haldamise) õiguseid. Tavaliselt on ostes andmekandjatel sobiv failisüsteem olemas ja saab kohe kasutusele võtta. Tasub siiski ennem tunnis kasutamist veenduda, et andmekandja toimib (vähemalt NTFS failisüsteem, saab andmeid kirjutada, lugeda) ja seal piisavalt ruumi on. Vajadusel saab õppejõud aidata.


Kes soovib, saab ka oma arvutit kasutada, see peab siis võimaldama platvormi virtualiseerimist ja selleks olema piisavate näitajatega.


[https://wiki.itcollege.ee/index.php/Shellshare Linuxi terminali jagamine veebis]
[https://wiki.itcollege.ee/index.php/Shellshare Linuxi terminali jagamine veebis]
Line 61: Line 69:
=Loengud=
=Loengud=


* [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/ Loengute failid]
Loengud on [[#Moodle keskkond|Moodle'is]].


Lisateave Moodle'is
[https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/ Kuvastikud siin].


=Kodutöö=
=Kodutöö=
Line 124: Line 132:
=Tagasiside=
=Tagasiside=
* tagasiside tudengile: praktikumide ajal + vajadusel siin toodud koostöökanalite kaudu + [[#Õppejõud|otse õppejõuga]] suheldes
* tagasiside tudengile: praktikumide ajal + vajadusel siin toodud koostöökanalite kaudu + [[#Õppejõud|otse õppejõuga]] suheldes
* ... saab anda [[User:Edmund#kiirsuhtlus|läbi kiirsuhtluse]] ja ka [https://goo.gl/forms/GXYO9QVdPyS9HkNq1 siin veebivormis].
* õppejõule saab anda tagasisidet otse tundide ajal + [[User:Edmund#suhtlusrakendused|läbi suhtlusrakenduste]] ja ka [https://moodle.taltech.ee/mod/feedback/view.php?id=555344 Moodle'i kursusel].


=Varasemad õppematerjalid=
=Varasemad õppematerjalid=
Aastate kaupa:
Aastate kaupa:
* [[2023 kevad OSadmin materjalid]]
* [[2022. aasta OSadmin materjalid]]
* [[2021. aasta OSadmin materjalid]]
* [[2021. aasta OSadmin materjalid]]
* [[2020. aasta OSadmin materjalid]]
* [[2020. aasta OSadmin materjalid]]

Latest revision as of 11:38, 15 September 2023

aine nimetus eesti keeles: Operatsioonisüsteemid ja nende haldamine
aine nimetus inglise keeles: Operating systems and its management
aine kood: ICA0001
aine maht: 6 EAP

Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole.

Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete seadistamist, ketaste haldamist, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja haldamist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server. Püüame kaasata ka teisi operatsioonisüsteeme.

Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja teavet leidma.

Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel, osa materjale ja testid on Moodle'i kursusel.

Küsi asju, mis segaseks jäid!

Õppekeel: eesti (mõned materjalid võivad siiski ka inglise keeles olla)

The subject in English is taught as a separate course.

Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.

Õpiväljundid

Aine läbinud õppur teab:

 • Operatsioonisüsteemide administreerimise põhialuseid

Aine läbinud õppur oskab:

 • Hallata kasutajaid ja gruppe
 • Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 • Hallata ja paigaldada tarkvara
 • Hallata servereid
 • Hallata kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalealasid)
 • Suudab leida üles programmide sätetefailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad

Ainekaart, tunniplaan

 • Ainekaart
 • Tunniplaan: tunniplaan.taltech.ee ja otsida ainekoodi ICA0001 alusel ning jälgida ka oma õpperühma kuna sama ainekoodiga on tegelikult kolm eraldi ainet.

Õppejõud

Edmund Laugasson.

Õpijuhis

Virtuaalsed vahendid

Praktikumid

 • Praktikumide link (materjalid pidevas arengus)
 • praktikumide, loengute salvestused (hetkel toimuv tund vaadatav ka otseülekandena)
 • Kuna tavaliselt on kahes klassis korraga tunnid, siis palve tundi hilinejatel minna teise klassi, et ei segaks tunni andmist, mis läheb ka heli-, videosalvestusse + otseülekandesse. Kui on ette näha, et jõuategi ka edaspidi hiljem, siis tasub kaaluda välise andmekandja kasutamist, kus virtuaalarvuteid hoida, et ei sõltuks arvutist kus istutakse tunni ajal. Tavaliselt on õppejõud ICO-319, siis kõrvalklass ICO-317 on hilinejatele.
 • NB! Klassiarvuteid ei sulgeta! Need peavad pidevalt töötama.
 • NB! Arvuti juurest lahkudes tuleb välja logida!
 • Praktikumid teostame klassiarvutites Ubuntu Linuxis ja sealolevas VirtualBoxis.
 • Palume luua Red Hat'i konto, et kasutada harjutamiseks mõeldud veebikursuseid.

Praktikumide käigus loome virtuaalarvuteid (ka: virtuaalmasinaid, VM) kohalikus klassiarvutis. Seetõttu on oluline istuda sama arvuti taga, kus algselt istutakse. Siiski on võimalik võtta kaasa isiklik väline andmekandja, soovitavalt USB 3.x või uuem ja teha virtuaalmasinaid otse välisele andmekandjale. Siis ei sõltu enam arvutist, kus istuda. Üks VM võtab keskmiselt 10 GiB ja vahepealsed salvestused veel lisaks (täpset mahtu keeruline ette teada). Keskmiselt 4 VMi tuleb aines teha kuid see arv võib ka muutuda. Seega ilmselt piisab aine jaoks ka ~250 GiB mahust kui varuga võtta. Alati võib suurem andmekandja olla. Optimaalne on tänapäeval 1 TiB või ka enam, eriti kui ka muude asjade jaoks ruumi vaja. Failisüsteem võib NTFS olla, ka arvutiklassis on isegi Ubuntu Linuxis see failisüsteem kasutusel kuna vaja MS Windowsiga ühist salvestusruumi jagada. Kui MS Windowsiga andmekandja jagamist ei ole vaja, võib failisüsteem ka EXT4 olla. Palun valida failisüsteem, mis toetab suuri faile, ka 10+ GiB ja saab Ubuntu Linuxis kasutada. Näiteks FAT32 ei sobi kuna toetab kuni 4 GiB faile. Arvutiklassi arvutites tuleb arvestada, et pole superkasutaja (haldamise) õiguseid. Tavaliselt on ostes andmekandjatel sobiv failisüsteem olemas ja saab kohe kasutusele võtta. Tasub siiski ennem tunnis kasutamist veenduda, et andmekandja toimib (vähemalt NTFS failisüsteem, saab andmeid kirjutada, lugeda) ja seal piisavalt ruumi on. Vajadusel saab õppejõud aidata.

Kes soovib, saab ka oma arvutit kasutada, see peab siis võimaldama platvormi virtualiseerimist ja selleks olema piisavate näitajatega.

Linuxi terminali jagamine veebis

Loengud

Loengud on Moodle'is.

Kuvastikud siin.

Kodutöö

Tähtajad

Hindamine

Kasutame kombineeritud kaheastmelist hindamist kus testidega on võimalik positiivne hinne kätte saada ja eksamiga seda vaid paremaks muuta. Hinde moodustavad Moodle keskkonna testid:

 • 7 valikvastustega testi laborite teemadel á 11 punkti (p), kokku 77p
  • kõik 7 testi peavad olema vähemalt 51% sooritatud (6p)
 • NB! testide sooritamine on eelduseks eksamile saamiseks!
 • vt ka eksam

Moodle keskkond

NB! Jälgige testide toimumise aegasid Moodles!

Kursuse aadress Moodle'i keskkonnas.

Testi saab sooritada 2 korda nädala aja jooksul. Testi tegemise täpsem info konkreetse testi juures Moodles.

Kui ei jõudnud nädala jooksul testi tegema siis viimane võimalus avaneb semestri lõpus (tuleb eraldi teavitus ÕIS+suhtluskanal). Eraldi testi kellegi jaoks lahti tegema ei hakata kuna see avaneb siis kõigi jaoks ja siis muutub ka soorituskordade arv ehk siis hilisemaks mõeldud soorituskord kasutatakse ära varem, mida ilmselt kõik ei soovi. Kõiki materjale saate kasutada, etteantud ajaga tuleb toime tulla.

NB! Testide küsimuste vastuseid peale testi lõppu ei näe kuna seda kasutati kurjasti tudengite poolt. Tagasisidet (selgitust) testides olnud küsimuste kohta saab praktikumides küsida. Kui kahtlete oma vastuses siis pange see endale aegsasti kirja ja siis saate praktikumis üle küsida.

Moodle testide teemad

 • operatsioonisüsteemi paigaldamine (ISO-fail, tööjaam, server, tööjaam krüpteeritud)
 • operatsioonisüsteemi seadistamine (tööjaama seadistamine, veebirakendused)
 • võrk, tulemüür
 • kaughaldus (käsureal, graafiliselt, nutiseadme kaudu Androidi näitel)
 • õigused, kasutajad (failiõigused, kasutajate haldus)
 • tarkvara, andmesalvestus (tarkvara-, andmesalvestusseadmete haldus)
 • käideldavuse tagamine (protsessid, keskkonnamuutujad, logifailid)

Maksimaalne hinne laboritestidega 3.

Eksam

 • toimub Moodles testina
 • ei ole kohustuslik
 • eeldab testide sooritamist vähemalt miinimumtulemusega
 • eksam 23p, miinimum 51% (12p)
 • küsimused kõikidel eelnevatel testide teemadel + loengute teemadel
 • neile kes taotlevad hinnet 4 või 5
 • ei võta testidega saavutatud hinnet maha - kui eksam ebaõnnestub siis jääb see, mis testidega saavutatud

NB! Võimalik ka hinde saamine eritingimustel!

Aine arvestus eritingimustel

võimaluste kirjeldused

Tagasiside

Varasemad õppematerjalid

Aastate kaupa:

Varasemad referaadid

Pages in category "Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine"

The following 200 pages are in this category, out of 435 total.

(previous page) (next page)
(previous page) (next page)