Difference between revisions of "Category:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine"

From ICO wiki
(New page: =Õppeain: Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine sisuleht= Siit leiab referaadid, viited labori- ja loengumaterjalidele.)
 
m (Praktikumid)
 
(982 intermediate revisions by 12 users not shown)
Line 1: Line 1:
=Õppeain: Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine sisuleht=
+
aine nimetus eesti keeles: '''Operatsioonisüsteemid ja nende haldamine'''<br>
 +
aine nimetus inglise keeles: '''Operating systems and its management'''<br>
 +
aine kood: '''ICA0001'''<br>
 +
aine maht: '''6 EAP'''
  
Siit leiab referaadid, viited labori- ja loengumaterjalidele.
+
Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole. Samas videosalvestusi saate ikka vaadata igal ajal.
 +
 
 +
'''2021 kevadsemestril oleme täielikult distantsõppes.'''
 +
 
 +
Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete seadistamist, ketaste haldamist, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja haldamist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.
 +
 
 +
Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server. Püüame kaasata ka teisi operatsioonisüsteeme.
 +
 
 +
Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.
 +
 
 +
Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.
 +
 
 +
<span style="color:#FF0000">Küsi asju, mis segaseks jäid!</span>
 +
 
 +
'''Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.'''
 +
=Õpiväljundid=
 +
 
 +
Aine läbinud õppur teab:
 +
* Operatsioonisüsteemide administreerimise põhialuseid
 +
 
 +
Aine läbinud õppur oskab:
 +
* Hallata kasutajaid ja gruppe
 +
* Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 +
* Hallata ja paigaldada tarkvara
 +
* Hallata servereid
 +
* Hallata kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalealasid)
 +
* Suudab leida üles programmide sätetefailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad
 +
 
 +
=Ainekaart, tunniplaan=
 +
* Ainekaart
 +
** [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ainekaart/OSadmin.pdf PDF]
 +
** ÕIS: [https://ois.ttu.ee/aine/ICA0001 EST] | [https://ois.ttu.ee/subject/ICA0001 ENG]
 +
* Tunniplaan: [https://ois.ttu.ee/tunniplaan/ICA0001 EST] | [https://ois.ttu.ee/timetable/ICA0001 ENG]
 +
 
 +
=Õppejõud=
 +
[[User:Edmund|Edmund Laugasson]], Meelis Antoi, Margus Sumla, Rainer Liis. Lisaks ka Aleksei Talisainen, kes tegeleb kaugõppe ja inglisekeelsete rühmadega.
 +
 
 +
=Õpijuhis=
 +
* [https://www.notion.so/0a09637d41b94460a2f9ffd1816a1259 Auditoorne õppetöö ülikoolis]
 +
* [https://www.notion.so/8026dae6c80644d29d7bdd952f739af9 Distantsõpe]
 +
 
 +
=Virtuaalsed vahendid=
 +
* [https://www.notion.so/bc721d4f344f43c080da8ac7b3e26316 ainega seotud keskkonnad]
 +
 
 +
=Praktikumid=
 +
 
 +
[https://www.notion.so/d0ff6cad52514f0990b7b4e8d41c6135 Praktikumide link] (materjalid täienevad veel)
 +
 
 +
Teamsi rühmas praktikumide kanalil failide all on tabelid, kus igaüks on kindla masina taha paigutatud. Palun teha kindlaks, kus te asute ja ühenduda selle konkreetse arvutiga. See on teie jaoks reserveeritud tunni ajaks. Tunnivälisel ajal on elav järjekord.
 +
 
 +
 
 +
[https://wiki.itcollege.ee/index.php/Shellshare Linuxi terminali jagamine veebis]
 +
* '''[http://linux.itcollege.ee:3000/r/osadmin IT Kolledži serveris (vaikimisi)]'''
 +
* [https://shellshare.net/r/osadmin varuvariandina avalik server]
 +
 
 +
=Loengud=
 +
 
 +
* [https://echo360.org.uk/section/6cdc670b-c2f8-4653-8824-1a26f1d89daf/public Echo360 salvestused]
 +
 
 +
* [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/ Loengute failid]
 +
 
 +
* Sissejuhatus [https://echo360.org.uk/media/c9cd8b82-3f3f-46cf-887b-d57289d1f002/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/000-sissejuhatus/sissejuhatus_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Operatsioonisüsteem [https://echo360.org.uk/media/96c1f5b5-d06a-42e8-bdfc-70c3777fcf4f/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/001-operatsioonisysteem/operatsioonisysteem_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Operatsioonisüsteemi alglaadimine [https://echo360.org.uk/media/b7e581dd-8f5d-462a-ae03-071bc8869a00/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/002-OS-alglaadimine/OS-alglaadimine_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Võrkude seadistamine [https://echo360.org.uk/media/71896561-4f30-49ba-b4e7-f2873f70eea2/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/003-vorgu-seadistamine/vorgu-seadistamine_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Tulemüür: [https://echo360.org.uk/media/ece6c2a2-5a2e-4fc0-873b-963acdb770fc/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/004-tulemyyr/tulemyyr_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Turvalisus: [https://echo360.org.uk/media/93006c07-28fe-479c-b824-fc97fbf9f62d/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/005-turvalisus/turvalisus_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Tarkvara haldamine: [https://echo360.org.uk/media/dfa65b56-54d0-469e-bcf1-be6a58bc006e/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/006-tarkvara-haldamine/tarkvara-haldamine_OSadmin.pdf PDF]
 +
 
 +
=Kodutöö=
 +
* <span style="color:#FF0000"> Kodutöö neile kes ei ole varem Linuxi käsureaga kokku puutunud:</span>
 +
** ei pea kõike järgmiseks tunniks jõudma kuid soovitavalt siiski läbi teha niipea kui võimalik
 +
** võib valida ühe neist, kes tunneb vajadust võib mõlemad läbi teha
 +
** materjalidele ligipääsuks vajalik kasutaja loomine ja inglise keele oskus
 +
*** [https://www.udacity.com/course/linux-command-line-basics--ud595 Linux command line basics]
 +
*** [https://www.udemy.com/course/command-line/ Linux command line basic commands]
 +
** algajatel on soovitav lugeda Anto Veldre kirjutatud raamatut [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/materials/Tigu-lahkamas-ehk-ekskursioon-UNIXi-maailma.pdf "Tigu lahkamas ehk ekskursioon UNIXi maailma"]
 +
 
 +
=Tähtajad=
 +
* tähtajad tulenevad akadeemilisest kalendrist
 +
* jooksvad tähtajad tulevad koos testidega ja on nähtavad Moodle keskkonnas (link vt [[#Hindamine|hindamine]]), [https://www.notion.so/b278d85cbbdf4edb8fa8adced026549b?v=0acc87754cfb4364a0544b1847412e3e praktikumide failis olevas tabelis]
 +
 
 +
=Hindamine=
 +
Kasutame kombineeritud kaheastmelist hindamist kus testidega on võimalik positiivne hinne kätte saada ja eksamiga seda vaid paremaks muuta.
 +
Hinde moodustavad Moodle keskkonna testid:
 +
* 7 valikvastustega testi laborite teemadel á 11 punkti (p), kokku 77p
 +
** kõik 7 testi peavad olema vähemalt 51% sooritatud (6p)
 +
* '''NB! testide sooritamine on eelduseks eksamile saamiseks!'''
 +
* [[#Eksam|vt ka eksam]]
 +
 
 +
==Moodle keskkond==
 +
'''NB! Jälgige testide toimumise aegasid Moodles!'''
 +
 
 +
'''[https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=21236 Kursuse aadress] Moodle'i keskkonnas.'''
 +
 
 +
Testi saab sooritada 2 korda nädala aja jooksul. Testi tegemise täpsem info konkreetse testi juures Moodles.
 +
 
 +
Kui ei jõudnud nädala jooksul testi tegema siis viimane võimalus avaneb semestri lõpus (tuleb eraldi teavitus ÕIS+[[#Virtuaalsed vahendid|suhtluskanal]]). Eraldi testi kellegi jaoks lahti tegema ei hakata kuna see avaneb siis kõigi jaoks ja siis muutub ka soorituskordade arv ehk siis hilisemaks mõeldud soorituskord kasutatakse ära varem, mida ilmselt kõik ei soovi. Kõiki materjale saate kasutada, etteantud ajaga tuleb toime tulla.
 +
 
 +
'''NB! Testide küsimuste vastuseid peale testi lõppu ei näe kuna seda kasutati kurjasti tudengite poolt. Tagasisidet (selgitust) testides olnud küsimuste kohta saab praktikumides küsida.''' Kui kahtlete oma vastuses siis pange see endale aegsasti kirja ja siis saate praktikumis üle küsida.
 +
 
 +
==Moodle testide teemad==
 +
* operatsioonisüsteemi paigaldamine (ISO-fail, tööjaam, server, tööjaam krüpteeritud)
 +
* operatsioonisüsteemi seadistamine (tööjaama seadistamine, veebirakendused)
 +
* võrk, tulemüür
 +
* kaughaldus (käsureal, graafiliselt, nutiseadme kaudu Androidi näitel)
 +
* õigused, kasutajad (failiõigused, kasutajate haldus)
 +
* tarkvara, andmesalvestus (tarkvara-, andmesalvestusseadmete haldus)
 +
* käideldavuse tagamine (protsessid, keskkonnamuutujad, logifailid)
 +
 
 +
Maksimaalne hinne laboritestidega 3.
 +
 
 +
==Eksam==
 +
* toimub Moodles testina
 +
* ei ole kohustuslik
 +
* eeldab testide sooritamist vähemalt miinimumtulemusega
 +
* eksam 23p, miinimum 51% (12p)
 +
* küsimused [[#Moodle testide teemad|kõikidel eelnevatel testide teemadel]] + [[#Loengud|loengute]] teemadel
 +
* neile kes taotlevad hinnet 4 või 5
 +
* ei võta testidega saavutatud hinnet maha - kui eksam ebaõnnestub siis jääb see, mis testidega saavutatud
 +
 
 +
'''NB! Võimalik ka [[#Aine arvestus eritingimustel|hinde saamine eritingimustel]]!'''
 +
 
 +
=Aine arvestus eritingimustel=
 +
[https://www.notion.so/9fdf9ad8f1444b9a9f1ff55edf5b8ccc võimaluste kirjeldused]
 +
 
 +
=Tagasiside=
 +
* tagasiside tudengile: praktikumide ajal + vajadusel siin toodud koostöökanalite kaudu + [[#Õppejõud|otse õppejõuga]] suheldes
 +
* ... saab anda [[User:Edmund#kiirsuhtlus|läbi kiirsuhtluse]] ja ka [https://goo.gl/forms/GXYO9QVdPyS9HkNq1 siin veebivormis].
 +
 
 +
=Varasemad õppematerjalid=
 +
Aastate kaupa:
 +
* [[2020. aasta OSadmin materjalid]]
 +
* [[2019. aasta OSadmin materjalid]]
 +
* [[2018. aasta OSadmin materjalid]]
 +
* [[2017. aasta materjalid]]
 +
* [[2016. aasta materjalid]]
 +
* [[2015. aasta materjalid]]
 +
* [[2014. aasta materjalid]]
 +
* [[2013. aasta materjalid]]
 +
* [[2012. aasta materjalid]]
 +
* [[2011. aasta materjalid]]
 +
 
 +
=Varasemad referaadid=

Latest revision as of 11:30, 2 March 2021

aine nimetus eesti keeles: Operatsioonisüsteemid ja nende haldamine
aine nimetus inglise keeles: Operating systems and its management
aine kood: ICA0001
aine maht: 6 EAP

Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole. Samas videosalvestusi saate ikka vaadata igal ajal.

2021 kevadsemestril oleme täielikult distantsõppes.

Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete seadistamist, ketaste haldamist, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja haldamist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server. Püüame kaasata ka teisi operatsioonisüsteeme.

Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.

Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.

Küsi asju, mis segaseks jäid!

Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.

Õpiväljundid

Aine läbinud õppur teab:

 • Operatsioonisüsteemide administreerimise põhialuseid

Aine läbinud õppur oskab:

 • Hallata kasutajaid ja gruppe
 • Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 • Hallata ja paigaldada tarkvara
 • Hallata servereid
 • Hallata kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalealasid)
 • Suudab leida üles programmide sätetefailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad

Ainekaart, tunniplaan

Õppejõud

Edmund Laugasson, Meelis Antoi, Margus Sumla, Rainer Liis. Lisaks ka Aleksei Talisainen, kes tegeleb kaugõppe ja inglisekeelsete rühmadega.

Õpijuhis

Virtuaalsed vahendid

Praktikumid

Praktikumide link (materjalid täienevad veel)

Teamsi rühmas praktikumide kanalil failide all on tabelid, kus igaüks on kindla masina taha paigutatud. Palun teha kindlaks, kus te asute ja ühenduda selle konkreetse arvutiga. See on teie jaoks reserveeritud tunni ajaks. Tunnivälisel ajal on elav järjekord.


Linuxi terminali jagamine veebis

Loengud

Kodutöö

Tähtajad

Hindamine

Kasutame kombineeritud kaheastmelist hindamist kus testidega on võimalik positiivne hinne kätte saada ja eksamiga seda vaid paremaks muuta. Hinde moodustavad Moodle keskkonna testid:

 • 7 valikvastustega testi laborite teemadel á 11 punkti (p), kokku 77p
  • kõik 7 testi peavad olema vähemalt 51% sooritatud (6p)
 • NB! testide sooritamine on eelduseks eksamile saamiseks!
 • vt ka eksam

Moodle keskkond

NB! Jälgige testide toimumise aegasid Moodles!

Kursuse aadress Moodle'i keskkonnas.

Testi saab sooritada 2 korda nädala aja jooksul. Testi tegemise täpsem info konkreetse testi juures Moodles.

Kui ei jõudnud nädala jooksul testi tegema siis viimane võimalus avaneb semestri lõpus (tuleb eraldi teavitus ÕIS+suhtluskanal). Eraldi testi kellegi jaoks lahti tegema ei hakata kuna see avaneb siis kõigi jaoks ja siis muutub ka soorituskordade arv ehk siis hilisemaks mõeldud soorituskord kasutatakse ära varem, mida ilmselt kõik ei soovi. Kõiki materjale saate kasutada, etteantud ajaga tuleb toime tulla.

NB! Testide küsimuste vastuseid peale testi lõppu ei näe kuna seda kasutati kurjasti tudengite poolt. Tagasisidet (selgitust) testides olnud küsimuste kohta saab praktikumides küsida. Kui kahtlete oma vastuses siis pange see endale aegsasti kirja ja siis saate praktikumis üle küsida.

Moodle testide teemad

 • operatsioonisüsteemi paigaldamine (ISO-fail, tööjaam, server, tööjaam krüpteeritud)
 • operatsioonisüsteemi seadistamine (tööjaama seadistamine, veebirakendused)
 • võrk, tulemüür
 • kaughaldus (käsureal, graafiliselt, nutiseadme kaudu Androidi näitel)
 • õigused, kasutajad (failiõigused, kasutajate haldus)
 • tarkvara, andmesalvestus (tarkvara-, andmesalvestusseadmete haldus)
 • käideldavuse tagamine (protsessid, keskkonnamuutujad, logifailid)

Maksimaalne hinne laboritestidega 3.

Eksam

 • toimub Moodles testina
 • ei ole kohustuslik
 • eeldab testide sooritamist vähemalt miinimumtulemusega
 • eksam 23p, miinimum 51% (12p)
 • küsimused kõikidel eelnevatel testide teemadel + loengute teemadel
 • neile kes taotlevad hinnet 4 või 5
 • ei võta testidega saavutatud hinnet maha - kui eksam ebaõnnestub siis jääb see, mis testidega saavutatud

NB! Võimalik ka hinde saamine eritingimustel!

Aine arvestus eritingimustel

võimaluste kirjeldused

Tagasiside

Varasemad õppematerjalid

Aastate kaupa:

Varasemad referaadid

Pages in category "Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine"

The following 200 pages are in this category, out of 433 total.

(previous page) (next page)
(previous page) (next page)