Difference between revisions of "Category:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine"

From ICO wiki
(Õppematerjalid 2012)
m (Praktikumid)
 
(912 intermediate revisions by 9 users not shown)
Line 1: Line 1:
=Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine õppeaine leht=
+
aine nimetus eesti keeles: '''Operatsioonisüsteemid ja nende haldamine'''<br>
 +
aine nimetus inglise keeles: '''Operating systems and its management'''<br>
 +
aine kood: '''ICA0001'''<br>
 +
aine maht: '''6 EAP'''
  
Õppejõud:
+
Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole. Samas videosalvestusi saate ikka vaadata igal ajal.
  
Margus Ernits
+
'''2021 kevadsemestril oleme täielikult distantsõppes.'''
  
Katrin Loodus
+
Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete seadistamist, ketaste haldamist, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja haldamist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.
  
Kaido Kikkas
+
Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server. Püüame kaasata ka teisi operatsioonisüsteeme.
  
=Sissejuhatus=
+
Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.
  
Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete konfigureerimist, ketaste kasutuselevõttu, operatsioonisüsteemi installeerimist ja käivitumise juhtimist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste konfigureerimist.
+
Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.
 
 
Loengutes käsitletakse üldiseid teadmiseid. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server.
 
  
 +
<span style="color:#FF0000">Küsi asju, mis segaseks jäid!</span>
  
 
'''Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.'''
 
'''Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.'''
 
+
=Õpiväljundid=
  
 
Aine läbinud õppur teab:
 
Aine läbinud õppur teab:
Line 23: Line 25:
  
 
Aine läbinud õppur oskab:
 
Aine läbinud õppur oskab:
 
+
* Hallata kasutajaid ja gruppe
* Hallata kasutajaid ja gruppe Linux laadsetest süstemides
 
 
 
 
* Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 
* Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 +
* Hallata ja paigaldada tarkvara
 +
* Hallata servereid
 +
* Hallata kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalealasid)
 +
* Suudab leida üles programmide sätetefailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad
  
* Hallata ja paigaldada tarkvara Ubuntu Linux Server keskkonnas (deb ja apt baasil ka teistes distributsioonides)
+
=Ainekaart, tunniplaan=
 
+
* Ainekaart
* Hallata Linux käsurea abil servereid
+
** [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/ainekaart/OSadmin.pdf PDF]
 
+
** ÕIS: [https://ois.ttu.ee/aine/ICA0001 EST] | [https://ois.ttu.ee/subject/ICA0001 ENG]
* Hallata Linux serverite kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalelasid)
+
* Tunniplaan: [https://ois.ttu.ee/tunniplaan/ICA0001 EST] | [https://ois.ttu.ee/timetable/ICA0001 ENG]
 
 
* Suudab leida üles programmide konfiguratsioonifailid ja log failid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine aine arutelu]]
 
 
 
=Õppematerjalid 2012=
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/loeng01%20-%20Sissejuhatus.odp Loeng01 - Sissejuhatus, Nõuded, Hindamine ja korralduslik osa]
 
* Järgmiseks praktikumiks läbi lugeda Anto Veldre [http://www.eenet.ee/EENet/assets/docs/tigu/ - Tigu lahkamas] esimesed kolm osa
 
 
 
[http://akadeemia.kakupesa.net/OSAS/loengud/ Kaku LPI-teemaliste loengute materjali ilmub Kaku Akadeemia vastavale lehele].
 
 
 
=Laborid=
 
 
 
Laborite [http://elab.itcollege.ee:8000/Linux-Basics.mm lühispikker FreeMind] vormingus
 
 
 
==Keskkonna loomine==
 
* Paigaldage Ubuntu Linux Server süsteem VirtualBox abil
 
**RAM 512MB
 
**HDD dynamicly allocated 8GB
 
**2 Võrgukaarti NIC1 - NAT (eth0 - Ubuntus) ja NIC2 - HostOnly (eth1 - Ubuntus)
 
**Logige serverisse sisse ja seadistage võrk failis /etc/network/interfaces (liidese eth1 ip aadress 192.168.56.200).
 
***Abiinfo [[Ubuntu server võrgu seadistamine]] ja [[VirtualBoxi võrgud]]
 
 
 
<source lang="bash">
 
auto eth1
 
iface eth1 inet static
 
  address 192.168.56.200
 
  netmask 255.255.255.0
 
</source>
 
 
 
*Paigaldage openssh server, kui te seda installi käigus ei teinud (apt-get update && apt-get install ssh)
 
 
 
Ubuntu Server 12.04.1 LTS ISO (64bit) http://elab.itcollege.ee:8000/ubuntu-12.04.1-server-amd64.iso
 
 
 
 
 
 
 
==Labor 1==
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/Labor1.pdf Labor01 teemad]
 
===Töö failidega===
 
'''5p'''
 
===Töö kasutajatega===
 
'''3p'''
 
===Protsessid===
 
'''4p''' Näiteküsimused protsesside kohta [http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/protsessid.txt  protsessid.txt ]
 
 
 
===Tarkvara paigaldamine===
 
'''3p''' Tarkvara paigaldamise näiteküsimused [http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/tarkvara.txt tarkara.txt]
 
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/labor1_sample.txt Labor01 näiteküsimused]
 
 
 
==Labor 2==
 
===Ketaste kasutamine===
 
'''4p'''
 
===Saaleala===
 
'''2p'''
 
 
 
===Arvustus===
 
'''6p'''
 
 
 
===Teenused===
 
'''3p'''
 
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/labor2_sample.txt Labor02 näiteküsimused]
 
Vaata esimest loengut ja mõttekaarti.
 
 
 
=Kontrolltööd=
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/179CeI6J342pjO-xqgUt57wOgAv9CLyV0JGgmqltjdhk/edit?hl=en_US&pli=1 Proovikontrolltöö1]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1LaTWBAKqtlln-BtygXL9tckRa8zTg7bm6DQZtdzob8k/edit Proovikontrolltöö2]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1qOhAHcEzsB6FGA3kFfZOaWwyhltuWlV0yDezGIMI-Jk/edit Proovikontrolltöö2.2 - 30.11.2011]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1CMUErYFaWvljdbmt9kE-nztHz09ZHkCXtFtSG9lJBgQ/edit Kontrolltöö - 12.12.2011]
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1K9EZ8tccoZ0p8wsXeOymzXcCwg2fE9OCuMvl64i-7FI/edit Kontrolltöö - 14.12.2011]
 
 
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1sypEeqbFpj5SHEvownplYV4KKFy7C8haUXoM4z-QdeY/edit Kontrolltöö - 18.12.2011]
 
 
 
 
 
=Eksamid=
 
 
 
[https://docs.google.com/document/d/1i2mGEXpUQZomuz29bk-8pzpC4K6Jn-S_6qG_0s-umzw/edit?authkey=CIGQ5cEL Päevaõppe eksam - 09.01.2012]
 
 
 
=Lisapunkte saab=
 
 
 
*eduka osalemise eest üritusel [[Intensiivõppe nädal]]
 
*Foorumites algajate aitamise eest
 
*Kuutõrvajas kirjutamise eest
 
*Pingviini vikis kirjutamise eest
 
*LUG üritusel ettekande tegemise eest
 
 
 
=Referaat=
 
[[Operatsioonisüsteemide referaadid 2011 Sügis]]
 
 
 
[[Operatsioonisüsteemide referaadid 2011 kevad‎]]
 
 
 
*Teema valib tudeng
 
*Õppejõud kinnitab teema
 
*Referaat tuleb esitada ITK vikisse.
 
*Kui referaat on valmis, siis tuleb sellest õppejõule teada anda (et saaks tagasisidet anda ja hinnata)
 
*Tagasiside läheb ''discussion'' lehele.
 
[[Osadmin referaadi teemad]]
 
 
 
=Lingid=
 
 
 
 
 
[http://www.eenet.ee/EENet/assets/docs/tigu/index.html Tigu lahkamas]
 
 
 
[http://kuutorvaja.eenet.ee/wiki/Kuut%C3%B5rvaja Kuutõrvaja - Suurepärane koht alustamiseks ja ka jätkamiseks]
 
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur I363 - IT infrastruktuuri teenused - Antud ainele järgnevas aines esitatud kodutööd ja laborid]
 
 
 
[[Category: Skriptimiskeeled]]
 
 
 
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Unix_history-simple.en.svg  UNIX perekonna ajalugu]
 
=Õppematerjalid 2011 - (Ajaloohvilistele)=
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/ Aine õppematerjalid]
 
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/osadmin2009-java.html Aine mõttekaart]
 
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/loeng01%20-%20Sissejuhatus.odp Loeng01 - Sissejuhatus]
 
 
 
* Järgmiseks praktikumiks läbi lugeda Anto Veldre [http://www.eenet.ee/EENet/assets/docs/tigu/ - Tigu lahkamas] esimene ja teine osa
 
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/loeng02%20-%20Kasjutajate%20haldamine.odp Loeng02 - Kasutajate haldamine]
 
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/loeng03%20-%20Faili%c3%b5igused.odp Loeng03 - Failiõigused]
 
 
 
* [[Linux/Unix failiõigused]]
 
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/loeng04%20-%20kasutaja%20keskkond%20ja%20protsessid.odp Loeng04 - Kasutaja keskkond ja protsessid]
 
 
 
[[Signaalid ja kill]]
 
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/loeng05%20-%20tarkvara%20haldamine.odp Loeng05 - Tarkvara haldamine]
 
 
 
* [[Apt]]
 
* [[Tarkvara haldus apt-get baasil]]
 
* [[dpkg]]
 
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/loeng06%20-%20Failisysteemi%20hierarhia.odp Loeng06 - Failisüsteemi hierarhia]
 
 
 
 
 
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/infrastruktuur/loeng05%20-%20Dokumentatsioon.odp Vahepalana dokumentatsioonist - Abiks referaadi tegemisel]
 
  
 +
=Õppejõud=
 +
[[User:Edmund|Edmund Laugasson]], Meelis Antoi, Margus Sumla, Rainer Liis. Lisaks ka Aleksei Talisainen, kes tegeleb kaugõppe ja inglisekeelsete rühmadega.
  
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/loeng07%20-%20Ketaste%20kasutamine.odp Loeng07 - Ketaste kasutamine]
+
=Õpijuhis=
 +
* [https://www.notion.so/0a09637d41b94460a2f9ffd1816a1259 Auditoorne õppetöö ülikoolis]
 +
* [https://www.notion.so/8026dae6c80644d29d7bdd952f739af9 Distantsõpe]
  
* [[Fstab]]
+
=Virtuaalsed vahendid=
 +
* [https://www.notion.so/bc721d4f344f43c080da8ac7b3e26316 ainega seotud keskkonnad]
  
 +
=Praktikumid=
  
 +
[https://www.notion.so/d0ff6cad52514f0990b7b4e8d41c6135 Praktikumide link] (materjalid täienevad veel)
  
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/loeng08%20RAID,%20LVM,%20Saaleala.odp Loeng08 - RAID, LVM, saaleala]
+
Teamsi rühmas praktikumide kanalil failide all on tabelid, kus igaüks on kindla masina taha paigutatud. Palun teha kindlaks, kus te asute ja ühenduda selle konkreetse arvutiga. See on teie jaoks reserveeritud tunni ajaks. Tunnivälisel ajal on elav järjekord.
  
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/loeng09%20-%20Operatsioonis%c3%bcsteemi%20k%c3%a4ivitamine.odp Loeng09 - Operatsioonisüsteemi käivitamine]
 
  
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/loeng10%20V%c3%b5rgu%20seadistamine.odp Loeng10 - Võrgu seadistamine]
+
[https://wiki.itcollege.ee/index.php/Shellshare Linuxi terminali jagamine veebis]
 +
* '''[http://linux.itcollege.ee:3000/r/osadmin IT Kolledži serveris (vaikimisi)]'''
 +
* [https://shellshare.net/r/osadmin varuvariandina avalik server]
  
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/loeng11%20iptables.odp Loeng11 - Tulemüürid]
+
=Loengud=
  
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/loeng12%20s%c3%bcsteemi%20j%c3%a4lgimine.odp Loeng12 - Süsteemi jälgimine]
+
* [https://echo360.org.uk/section/6cdc670b-c2f8-4653-8824-1a26f1d89daf/public Echo360 salvestused]
  
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/loeng13%20K%c3%a4ideldavus.odp Loeng13 - Süsteemi käideldavus]
+
* [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/ Loengute failid]
  
[http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/loeng14%20-%20IT%20infrastruktuur.odp Loeng14 - IT infrastruktuuri teenused]
+
* Sissejuhatus [https://echo360.org.uk/media/c9cd8b82-3f3f-46cf-887b-d57289d1f002/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/000-sissejuhatus/sissejuhatus_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Operatsioonisüsteem [https://echo360.org.uk/media/96c1f5b5-d06a-42e8-bdfc-70c3777fcf4f/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/001-operatsioonisysteem/operatsioonisysteem_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Operatsioonisüsteemi alglaadimine [https://echo360.org.uk/media/b7e581dd-8f5d-462a-ae03-071bc8869a00/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/002-OS-alglaadimine/OS-alglaadimine_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Võrkude seadistamine [https://echo360.org.uk/media/71896561-4f30-49ba-b4e7-f2873f70eea2/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/003-vorgu-seadistamine/vorgu-seadistamine_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Tulemüür: [https://echo360.org.uk/media/ece6c2a2-5a2e-4fc0-873b-963acdb770fc/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/004-tulemyyr/tulemyyr_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Turvalisus: [https://echo360.org.uk/media/93006c07-28fe-479c-b824-fc97fbf9f62d/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/005-turvalisus/turvalisus_OSadmin.pdf PDF]
 +
* Tarkvara haldamine: [https://echo360.org.uk/media/dfa65b56-54d0-469e-bcf1-be6a58bc006e/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/loengud/006-tarkvara-haldamine/tarkvara-haldamine_OSadmin.pdf PDF]
  
=Tähtajad kaugõppele 2011 Sügis=
+
=Kodutöö=
 +
* <span style="color:#FF0000"> Kodutöö neile kes ei ole varem Linuxi käsureaga kokku puutunud:</span>
 +
** ei pea kõike järgmiseks tunniks jõudma kuid soovitavalt siiski läbi teha niipea kui võimalik
 +
** võib valida ühe neist, kes tunneb vajadust võib mõlemad läbi teha
 +
** materjalidele ligipääsuks vajalik kasutaja loomine ja inglise keele oskus
 +
*** [https://www.udacity.com/course/linux-command-line-basics--ud595 Linux command line basics]
 +
*** [https://www.udemy.com/course/command-line/ Linux command line basic commands]
 +
** algajatel on soovitav lugeda Anto Veldre kirjutatud raamatut [https://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/materials/Tigu-lahkamas-ehk-ekskursioon-UNIXi-maailma.pdf "Tigu lahkamas ehk ekskursioon UNIXi maailma"]
  
05.11.2011 - Referaadi teema esitamine
+
=Tähtajad=
 +
* tähtajad tulenevad akadeemilisest kalendrist
 +
* jooksvad tähtajad tulevad koos testidega ja on nähtavad Moodle keskkonnas (link vt [[#Hindamine|hindamine]]), [https://www.notion.so/b278d85cbbdf4edb8fa8adced026549b?v=0acc87754cfb4364a0544b1847412e3e praktikumide failis olevas tabelis]
  
17.12.2011 - Laborite kaitsmine
+
=Hindamine=
 +
Kasutame kombineeritud kaheastmelist hindamist kus testidega on võimalik positiivne hinne kätte saada ja eksamiga seda vaid paremaks muuta.
 +
Hinde moodustavad Moodle keskkonna testid:
 +
* 7 valikvastustega testi laborite teemadel á 11 punkti (p), kokku 77p
 +
** kõik 7 testi peavad olema vähemalt 51% sooritatud (6p)
 +
* '''NB! testide sooritamine on eelduseks eksamile saamiseks!'''
 +
* [[#Eksam|vt ka eksam]]
  
18.12.2011 - Kontrolltöö
+
==Moodle keskkond==
 +
'''NB! Jälgige testide toimumise aegasid Moodles!'''
  
20.12.2011 - Referaat on esitatud
+
'''[https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=21236 Kursuse aadress] Moodle'i keskkonnas.'''
  
05.01.2012 - Referaadi hindamine
+
Testi saab sooritada 2 korda nädala aja jooksul. Testi tegemise täpsem info konkreetse testi juures Moodles.
  
06.01.2012 - Eksam
+
Kui ei jõudnud nädala jooksul testi tegema siis viimane võimalus avaneb semestri lõpus (tuleb eraldi teavitus ÕIS+[[#Virtuaalsed vahendid|suhtluskanal]]). Eraldi testi kellegi jaoks lahti tegema ei hakata kuna see avaneb siis kõigi jaoks ja siis muutub ka soorituskordade arv ehk siis hilisemaks mõeldud soorituskord kasutatakse ära varem, mida ilmselt kõik ei soovi. Kõiki materjale saate kasutada, etteantud ajaga tuleb toime tulla.
  
=Tähtajad päevaõppele 2012 sügis=
+
'''NB! Testide küsimuste vastuseid peale testi lõppu ei näe kuna seda kasutati kurjasti tudengite poolt. Tagasisidet (selgitust) testides olnud küsimuste kohta saab praktikumides küsida.''' Kui kahtlete oma vastuses siis pange see endale aegsasti kirja ja siis saate praktikumis üle küsida.
  
29.10 - Referaadi teema esitamine
+
==Moodle testide teemad==
 +
* operatsioonisüsteemi paigaldamine (ISO-fail, tööjaam, server, tööjaam krüpteeritud)
 +
* operatsioonisüsteemi seadistamine (tööjaama seadistamine, veebirakendused)
 +
* võrk, tulemüür
 +
* kaughaldus (käsureal, graafiliselt, nutiseadme kaudu Androidi näitel)
 +
* õigused, kasutajad (failiõigused, kasutajate haldus)
 +
* tarkvara, andmesalvestus (tarkvara-, andmesalvestusseadmete haldus)
 +
* käideldavuse tagamine (protsessid, keskkonnamuutujad, logifailid)
  
03.12 - Referaat on esitatud
+
Maksimaalne hinne laboritestidega 3.
  
kuskil.12 ja veel üks aeg.12 - Kontrolltöö
+
==Eksam==
 +
* toimub Moodles testina
 +
* ei ole kohustuslik
 +
* eeldab testide sooritamist vähemalt miinimumtulemusega
 +
* eksam 23p, miinimum 51% (12p)
 +
* küsimused [[#Moodle testide teemad|kõikidel eelnevatel testide teemadel]] + [[#Loengud|loengute]] teemadel
 +
* neile kes taotlevad hinnet 4 või 5
 +
* ei võta testidega saavutatud hinnet maha - kui eksam ebaõnnestub siis jääb see, mis testidega saavutatud
  
10.12 ja 13.12 - Laborite kaitsmise tähtaeg
+
'''NB! Võimalik ka [[#Aine arvestus eritingimustel|hinde saamine eritingimustel]]!'''
  
 +
=Aine arvestus eritingimustel=
 +
[https://www.notion.so/9fdf9ad8f1444b9a9f1ff55edf5b8ccc võimaluste kirjeldused]
  
kuskil.01.2013 - Eksam
+
=Tagasiside=
 +
* tagasiside tudengile: praktikumide ajal + vajadusel siin toodud koostöökanalite kaudu + [[#Õppejõud|otse õppejõuga]] suheldes
 +
* ... saab anda [[User:Edmund#kiirsuhtlus|läbi kiirsuhtluse]] ja ka [https://goo.gl/forms/GXYO9QVdPyS9HkNq1 siin veebivormis].
  
 +
=Varasemad õppematerjalid=
 +
Aastate kaupa:
 +
* [[2020. aasta OSadmin materjalid]]
 +
* [[2019. aasta OSadmin materjalid]]
 +
* [[2018. aasta OSadmin materjalid]]
 +
* [[2017. aasta materjalid]]
 +
* [[2016. aasta materjalid]]
 +
* [[2015. aasta materjalid]]
 +
* [[2014. aasta materjalid]]
 +
* [[2013. aasta materjalid]]
 +
* [[2012. aasta materjalid]]
 +
* [[2011. aasta materjalid]]
  
=Siit allpoolt saate lugeda aines varem esitatud referaate=
+
=Varasemad referaadid=

Latest revision as of 12:30, 2 March 2021

aine nimetus eesti keeles: Operatsioonisüsteemid ja nende haldamine
aine nimetus inglise keeles: Operating systems and its management
aine kood: ICA0001
aine maht: 6 EAP

Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole. Samas videosalvestusi saate ikka vaadata igal ajal.

2021 kevadsemestril oleme täielikult distantsõppes.

Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete seadistamist, ketaste haldamist, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja haldamist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server. Püüame kaasata ka teisi operatsioonisüsteeme.

Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.

Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.

Küsi asju, mis segaseks jäid!

Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.

Õpiväljundid

Aine läbinud õppur teab:

 • Operatsioonisüsteemide administreerimise põhialuseid

Aine läbinud õppur oskab:

 • Hallata kasutajaid ja gruppe
 • Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 • Hallata ja paigaldada tarkvara
 • Hallata servereid
 • Hallata kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalealasid)
 • Suudab leida üles programmide sätetefailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad

Ainekaart, tunniplaan

Õppejõud

Edmund Laugasson, Meelis Antoi, Margus Sumla, Rainer Liis. Lisaks ka Aleksei Talisainen, kes tegeleb kaugõppe ja inglisekeelsete rühmadega.

Õpijuhis

Virtuaalsed vahendid

Praktikumid

Praktikumide link (materjalid täienevad veel)

Teamsi rühmas praktikumide kanalil failide all on tabelid, kus igaüks on kindla masina taha paigutatud. Palun teha kindlaks, kus te asute ja ühenduda selle konkreetse arvutiga. See on teie jaoks reserveeritud tunni ajaks. Tunnivälisel ajal on elav järjekord.


Linuxi terminali jagamine veebis

Loengud

Kodutöö

Tähtajad

Hindamine

Kasutame kombineeritud kaheastmelist hindamist kus testidega on võimalik positiivne hinne kätte saada ja eksamiga seda vaid paremaks muuta. Hinde moodustavad Moodle keskkonna testid:

 • 7 valikvastustega testi laborite teemadel á 11 punkti (p), kokku 77p
  • kõik 7 testi peavad olema vähemalt 51% sooritatud (6p)
 • NB! testide sooritamine on eelduseks eksamile saamiseks!
 • vt ka eksam

Moodle keskkond

NB! Jälgige testide toimumise aegasid Moodles!

Kursuse aadress Moodle'i keskkonnas.

Testi saab sooritada 2 korda nädala aja jooksul. Testi tegemise täpsem info konkreetse testi juures Moodles.

Kui ei jõudnud nädala jooksul testi tegema siis viimane võimalus avaneb semestri lõpus (tuleb eraldi teavitus ÕIS+suhtluskanal). Eraldi testi kellegi jaoks lahti tegema ei hakata kuna see avaneb siis kõigi jaoks ja siis muutub ka soorituskordade arv ehk siis hilisemaks mõeldud soorituskord kasutatakse ära varem, mida ilmselt kõik ei soovi. Kõiki materjale saate kasutada, etteantud ajaga tuleb toime tulla.

NB! Testide küsimuste vastuseid peale testi lõppu ei näe kuna seda kasutati kurjasti tudengite poolt. Tagasisidet (selgitust) testides olnud küsimuste kohta saab praktikumides küsida. Kui kahtlete oma vastuses siis pange see endale aegsasti kirja ja siis saate praktikumis üle küsida.

Moodle testide teemad

 • operatsioonisüsteemi paigaldamine (ISO-fail, tööjaam, server, tööjaam krüpteeritud)
 • operatsioonisüsteemi seadistamine (tööjaama seadistamine, veebirakendused)
 • võrk, tulemüür
 • kaughaldus (käsureal, graafiliselt, nutiseadme kaudu Androidi näitel)
 • õigused, kasutajad (failiõigused, kasutajate haldus)
 • tarkvara, andmesalvestus (tarkvara-, andmesalvestusseadmete haldus)
 • käideldavuse tagamine (protsessid, keskkonnamuutujad, logifailid)

Maksimaalne hinne laboritestidega 3.

Eksam

 • toimub Moodles testina
 • ei ole kohustuslik
 • eeldab testide sooritamist vähemalt miinimumtulemusega
 • eksam 23p, miinimum 51% (12p)
 • küsimused kõikidel eelnevatel testide teemadel + loengute teemadel
 • neile kes taotlevad hinnet 4 või 5
 • ei võta testidega saavutatud hinnet maha - kui eksam ebaõnnestub siis jääb see, mis testidega saavutatud

NB! Võimalik ka hinde saamine eritingimustel!

Aine arvestus eritingimustel

võimaluste kirjeldused

Tagasiside

Varasemad õppematerjalid

Aastate kaupa:

Varasemad referaadid

Pages in category "Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine"

The following 200 pages are in this category, out of 433 total.

(previous page) (next page)
(previous page) (next page)