Category:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine

From ICO wiki
Revision as of 18:07, 29 October 2016 by Edmund (talk | contribs) (Päevaõppe tundide kava ning materjalid 2016)

Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete konfigureerimist, ketaste kasutuselevõttu, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja käivitumise juhtimist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmiseid. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server.

Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.

Aine läbinud õppur teab:

 • Operatsioonisüsteemide administreerimise põhialuseid

Aine läbinud õppur oskab:

 • Hallata kasutajaid ja gruppe Linux laadsetest süstemides
 • Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 • Hallata ja paigaldada tarkvara Ubuntu Linux Server keskkonnas (ja teistes Debiani-põhistes distributsioonides)
 • Hallata Linux käsurea abil servereid
 • Hallata Linux serverite kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalealasid)
 • Suudab leida üles programmide konfiguratsioonifailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad

Ainekaart

Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine aine arutelu

Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine õppeaine leht

ÕISis olev õppematerjali viide viitab siia lehele! Eraldi loenguid ÕISi ei laeta kuna: Kui teed ainet järele ja ei deklareeri, siis sa ei näe ÕIS'is asuvaid materjale. Aine viki on üks ja ainus, kuht kuhu kõik koondub ja eraldi asuvad materjalid (kontrolltööd, eksamid jne on siit lehelt viidatud)

Õppejõud

Edmund Laugasson

Ruum 516 (5.korrus)

sisetelefon 842

telefon 6285842

Õpimapp

Eesmärgid:

 • infovahetus õppejõuga
  • tööde esitamised
  • tagasiside


Veebivorm - kasutada esmase info, sh õpimapi lingi edastamiseks.
NB! Salvestada peale vastamist antud link endale kindlasse kohta! See on vajalik edasiseks info muutmiseks.


Soovitus:

 • pilvekettal luua aine kataloog
 • loodud kataloogi sisse alamkataloog ja see jagada õppejõule kirjutamisõigusega välja, et oleks võimalik tagasisidet anda
 • kui soov saata fail siis paigutada see õpimappi veebipõhiselt redigeeritavale kujule ning saata vaid link failile - siis on võimalus faili ka PÄRAST saatmist muuta ega ole vaja uuesti saata
 • veendu, et lingi saajal on vajalik ligipääsuõigus viidatud failile, kataloogile


Pilveketta funktsionaalsus:

 • veebipõhine faili muutmine ja kommenteerimine samaaegselt mitme kasutaja poolt
 • eelistatult tasuta või vabavara


Pilveketta valik:

Tähtajad

Päevaõppele 2016 Sügis

01.11.2016 - Referaadi teema esitamine õppejõule

07.12.2016 - Eelkontrolltöö neile, kel laborid on kaitstud (praktikumi ajal)

07.12.2016 23:59 - Referaat on esitatud (tagasiside ja parandused viimasel semestri nädalal)

14.12.2016 - Laborid kaitstud

14.12.2016 - Kontrolltöö (praktikumi ajal)

 ??.01.2017 - Järelkontrolltöö (+ kordamine) ruumis ???

 ??.01.2017 - Eksam ruumis ???

Kõik kuupäevad on kaasa arvatud

Kaugõppele 2016 Sügis

18.11.2016 - Eelkontrolltöö neile, kellel laborid on kaitstud

18.11.2016 - Referaadi teema esitamine/kinnitamine

06.01.2017 - Referaat on esitatud

27.01.2017 - Laborid kaitstud

27.01.2017 - Kontrolltöö (praktikumi ajal)

29.01.2017 - Eksam

??.01.2017 - Järelkontrolltöö (+ kordamine) ruumis ???

??.01.2017 - Järelkontrolltöö võimalus + Eksam ruumis ???

Kõik kuupäevad on kaasa arvatud

Päevaõppe tundide kava ning materjalid 2016

Salvestused tulevad tagantjärele. Materjalid leitavad siit. Vt veel materjale. Lisaks ka praktikumide materjalid, tulevad siia hiljem kui väga enam ei täiendata. Uusimad versioonid leiab kursusel osalejatele jagatud pilvekettalt. Kui osaled kursusel ja ei saa ligi siis palun ühendust võtta.

Võimalusel võtke oma sülearvutid ka loengutesse kaasa. Hea kui seal oleks ka Ubuntu Linux paigaldatud - soovitav virtuaalselt (nt VirtualBox) ja enne katsetamist teha ära snapshot.

Küsi asju, mis segaseks jäid: vestlusgrupp Telegrammis (programmist täpsemalt).

NB! Kodulugemine kogu kursuse ajal

 • 29. august 2016
 • 05. september 2016
  • Loeng 2: Operatsioonisüsteemi alglaadimine ODF | PDF
 • 12. september 2016
  • Loeng 3: Võrgu seadistamine ODF | PDF
 • 19. september 2016
 • 26. september 2016
 • 03. oktoober 2016
  • Loeng 6: Tarkvara haldamine ODF | PDF
 • 10. oktoober 2016
  • Loeng 7: Kasutajate haldus ODF | PDF
 • 17. oktoober 2016
  • Loeng 8: Failiõigused ODF | PDF
 • 24. oktoober 2016
  • Loeng 9: Keskkond, protsessid ODF | PDF
 • 31. oktoober 2016
  • Loeng 10: Failisüsteemi hierarhia ODF | PDF
 • 07. november 2016
  • Loeng 11: Ketase kasutamine 1 ODF | PDF
 • 14. november 2016
  • Loeng 12: Ketase kasutamine 2 ODF | PDF
 • 21. november 2016
  • Loeng 13: Dokumenteerimine ODF | PDF
 • 28. november 2016
  • Loeng 14: Süsteemi jälgimine ODF | PDF
 • 05. detsember 2016
  • Loeng 15: Käideldavus ODF | PDF
 • 12. detsember 2016
  • Loeng 16: Teenused, IT-taristu ODF | PDF

Viki artikkel

Tutvuge materjaliga:

PS: Mainitud vead korduvad aastast aastasse ja antud materjaliga tuleks kindlasti tutvuda. Artiklite kirjutamine on üks ettevalmistus lõputöö tegemiseks ja on soovitatav sellesse väga tõsiselt suhtuda.

 • Teema valib tudeng ning saadab selle info õppejõule läbi vastava veebivormi, mille lingi leiab õpimapi alt.
 • Õppejõud kinnitab teema (veebivormis teema järele ilmub: "... - kinnitatud")
 • Artikkel tuleb esitada EIK'i vikisse
 • Leida kaastudeng kes hindab artiklit alamlehe discussion all (vt hindamismudel)
 • Kui artikkel on valmis ja kaastudengi poolt hinnatud, siis tuleb sellest õppejõule teada anda, et saaks tagasisidet anda ja hinnata


Varasemad operatsioonisüsteemide referaadid

Kaduma kippuvad virtuaalmasinad

Probleemi tuvastamiseks ja sellega süsteemseks tegelemiseks on loodud vastav veebivorm.

Teema oli üleval septembri lõpus 2016. Kui sinna vastatakse millalgi hiljem siis palve õppejõule teada anda.

Üldiselt salvestame virtuaalmasinad ~/VirtualBox VMs/ kataloogi, mis on automaatselt EIK'i poolt juba suunatud ringi sellele kettale kus kõige rohkem ruumi on. See võib ajas muutuda ja VirtualBox'i ametlikus juhendi vastavas osas on kirjas kuhu vaikimisi virtuaalmasinad salvestatakse.

Kui soovitakse vaikimisi kataloogi muuta siis tuleks seda teha enne kui virtuaalmasinaid looma hakatakse. Hiljem on selle muutmine ka võimalik ent keerukam. Seda on võimalik teha ka käsurealt.

Lingid

Varasemad õppematerjalid

Aastate kaupa:

Siit allpoolt saate lugeda aines varem esitatud referaate

Pages in category "Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine"

The following 200 pages are in this category, out of 433 total.

(previous page) (next page)
(previous page) (next page)