Category:Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine

From ICO wiki
Revision as of 22:29, 8 March 2018 by Mposka (talk | contribs) (Veebiteenused)

Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine

Eesmärk

Õppeaine eesmärgiks on tutvustada õppijale XML märgendikeelel baseeruvaid hajuslahendusi ja nende loomise võimalusi ning arendada õppijates .Net raamistiku vahenditega tarkvara arendamisoskuseid

Lühitutvustus

Õppeaines käsitletakse XML märgendikeelt ning veebiteenuseid. Kursuse käigus disainitakse, koostatakse ja testitakse veebiteenustel ning XML märgendikeelel põhinevaid lahendusi.

Õpiväljundid

 • Õppija oskab kasutada XML märgendikeelt keerulisema strukuuriga andmete hoidmiseks ja esitamiseks struktureeritud kujul.
 • Õppija oskab avalikult kättesaadavate juhendite abil koostada lihtsamaid klientrakendusi levinud veebiteenustele.
 • Õppija oskab luua lihtsamaid veebiteenuseid kasutades selleks .Net raamistiku tehnoloogiaid ning vahendeid.
 • Õppija teab veebiteenuste turvamiseks kasutatavaid tehnoloogiaid ja vahendeid ning oskab leid tavaolukorras rakendada.
 • Õppija teab ning oskab kirjeldada hajusrakenduste kasutusvaldkondi ning nende arhitektuure.
 • Õppija oskab töötada 3-5 liikmelises meeskonnas.

Õppejõud

Mait Poska

 • mait.poska<ät> itcollege.ee või mait.poska <ät> netgroup.ee
 • Skype: minamait
 • +372 53 469 734

Hinne

 • Hinne (100p / 100%) - Hinde kujunemisel arvestatakse kahte tööd:
  • Kodutöö aines "Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine" 2017, mi moodustab hindest 55%. 55p (koosneb kolmest osast) (vähemalt 51%)
   • XML (xsd, xslt) 5p
    • Retsensioonid XML-i kohta 2p
   • Veebiteenus 18p
    • Veebiteenuse analüüs 3p
    • Retsensioonid Veebiteenuse kohta 3p
   • Klientrakendus veebiteenusele 18p
    • Retsensioonid Klientrakenduse kohta 3p
   • Esitlus 3p
  • Individuaalne teadmiste kontroll 45p
   • Teooria (Test) 20p (tulemus vähemalt 51%)
   • Praktiline (Programmeerimine) 25p (tulemus vähemalt 51%)


Võrgurakendused II: 2011 kevadel valminud kodutööd

Tähtajad

 • Veebiteenus
  • Veebiteenuse analüüs peab olema valmis ja kirjeldatud wikilehel hiljemalt 01.04.2018
  • Veebiteenus peab olema valmis, esitatud ja ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 27.05.2018
  • Retsensioonid veebiteenuste kohta peavad tehtud olema 03.06.2018
 • Klientrakendused
  • Klientrakendused peavad olema valmis, esitatud ja ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 27.05.2018
  • Retsensioonid klientrakenduste kohta peavad tehtud olema 03.06.2018
 • XML fail
  • XML fail, stiilifail ja skeemifail peavad olema valmis ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 01.06.2018
  • Retsensioonid XML-failide kohta peavad tehtud olema 05.06.2018

Retsensioonid

Retsensioonid võib teha vabalt valitud gruppide tööde kohta. Tingimuseks on see, et ühe töö kohta saab teha maksimaalselt kolm retsensiooni.

Seega kokku tuleb esitada 3 retsensiooni ühel grupil.

Lisaks tuleb silmas pidada retsensioonide minimaalseid pikkusi projektide kohta. Retsensioonide minimaalsed pikkused

Meeskonnad

Ühte meeskonda võib kuuluda 3 kuni 4 tudengit. Gruppi kuuluvate tudengite nimekiri kinnitatakse esimese projekti esitamisega.

Projekti kaitsmisele registreerumine

Siia lisada meeskonna nimetus ja wiki leht. Palun aegu täita järjest võimaluse korral.

Teemad

XML failivorming ja sellega seotud tehnoloogiad

XML failivorming

Teooria

Lugemiseks ja harjutamiseks

Praktika

JSON

Veebiteenuste kasutamine

Praktika

Praktikum: REST veebiteenusele klientrakenduse loomine

Arhiiv

2012 Kevad

Loengud

Praktikumid

Meeskonnad 2012

 • Meeskond "-.-"*
  • Erki Miilberg (projektijuht)
  • Kalev Vallsalu
  • Oliver Naaris
  • Margo Kuustik
 • Meeskond "PhoneBook"
  • Lauri Jansen
  • Tanel Jüris
  • Madis Rääk
 • Meeskond "LLL"
  • Joonas Püüa
  • Janno Toomingas
  • Janek Kople
  • Roland Krindal
 • Meeskond "Peeter VR2"
  • Lennart Lüsi
  • Kairo Koik
  • Marek Kikas
  • Kaivar Kull

Pages in category "Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine"

The following 50 pages are in this category, out of 50 total.