Category:Windows-tööjaamade haldamine

From ICO wiki
Revision as of 23:22, 8 November 2012 by Htahis (talk | contribs) (Tähtajad)

Õppeaine: Windows-tööjaamade haldamine

Contents

Windows-tööjaamade haldamine

Eesmärk

Käesoleva õppeaine eesmärgiks on tutvustada õppijale Windows operatsioonisüsteemiga tööjaamade haldamise vahendeid ja peamisi töövõtteid ning arendada seeläbi tööjaamade haldamise põhioskuseid ja -teadmisi.

Lühitutvustus

Õppeaines käsitletakse Windows-tööjaamade peamisi haldamise tegevusi ja töövahendeid. Aine on soovituslikuks eelduseks Windows Server administreerimine ainele.

Õpiväljundid

Õppija:

 • kasutab Windows-tööjaamade paigaldamiseks parimate praktikate kohaseid tehnoloogiaid ja töövõtteid;
 • koostab tavakasutajatele ja teistele süsteemihalduritele mõeldud juhendeid;
 • loetleb Windows-tööjaamadele mõeldud operatsioonisüsteemide versioonid ning selgitab vajadusel nende peamiseid erinevusi;
 • seadistab Windows tööjaamade teenused (võrguühendused, tulemüür, ligipääsuõigused, uuendused);
 • loob tagavarakoopiaid ning taastab tõrgete korral riknenud andmed tagavarakoopiate abiga;
 • mõistab mobiilsete tööjaamade peamisi eripärasid ning seadistab mobiilsed Windows-tööjaamad vastavalt nende eripäradele.


Hinde kujunemise selgitus

Hinnet ei teki. tegemist on arvestusliku ainega ehk lõpptulemus saab olla kas arvestatud, mittearvestatud või mitteilmunud

Selleks, et tekiks märge "arvestatud", tuleb:

 • koostada juhend või põhjalik referaat – wiki.itcollege.ee
 • arvustada 4. sama kursuse käigus valminud juhendit või referaati
 • sooritada arvestustöö
  • valikvastustega test (läbimispiir 60%)
  • praktiline töö (sooritatud/mittesooritatud)
   • kindlasti paigalduse ülesanne
   • kindlasti ühe muu teema ülesanne

või

 • sooritada oma kulu ja kirjadega 70-680 või 70-687 sertifikaadieksam

Lisainfo: Kuidas teha Microsofti sertifikaadieksameid?

Juhenditele (referaatidele) esitatavad nõuded

Nõuded juhendile:

 • juhend peab võimaldama teemat mittevaldaval inimesel seadistada või mõne konkreetse teenuse või teostada haldustegevuse
 • minimaalne maht vähemalt 4000 tähemärki + pildimaterjal;
 • kasutatud vähemalt viit allikat, mis on viidatud
 • keeleliselt korrektne
 • eesti keeles (ühe erandiga)


Nõuded referaadile

 • Referaat peab andma täieliku ülevaate mõnest tehnoloogiast või tootest
 • minimaalne maht vähemalt 10000 tähemärki + pildimaterjal;
 • kasutatud vähemalt kümmet allikat, mis on viidatud
 • keeleliselt korrektne
 • eesti keeles (ühe erandiga)

Arvustustele esitatavad nõuded

Tähtajad

Päevaõpe:

 • teema ja selle valik: 11. september 2012
 • juhendi esimene versioon: 24. september 2012
 • juhendi arvustamisele kuuluv versioon: 2. oktoober
 • arvustused: 17. oktoober


Kaugõpe:

 • teema ja selle valik: 20. oktoober 2012
 • juhendi esimene versioon: 1. november 2012
 • juhendi arvustamisele kuuluv versioon: 22. november 2012
 • arvustused: 29. november 2012

Windows-tööjaamade haldamise aines valminud referaadid 2012 sügis, päevaõpe

Windows-tööjaamade haldamise aines valminud referaadid 2012 sügis, kaugõpe

Windows-tööjaamad: 2012 sügisel pakutud teemad

Teemad

Microsoft Windows 8 lühiülevaade

Loengusalvestus

Teooria

Teemad ja juhendid

Microsoft Windows 7 lühiülevaade

Loengusalvestus

Teooria

Juhendid ja ülevaated

Windows 1.0, Windows 3.11, Windows 95, Windows NT, Explorer Libraries

Windows operatsioonisüsteemi paigaldus, uuendamine ning migreerimine

Loengusalvestus

Teooria

Praktika

Teemad

Windows operatsioonisüsteemi hulgipaigaldus

Loengusalvestus

Teooria

Praktika

Teemad

Riist- ja rakendustarkvara paigaldamine Windows operatsioonisüsteemis

Praktika

Praktikum: Ketaste haldus Windows 7'mes - käib ka 8 kohta

Teemad

Võrguühenduste, tulemüüri seadistamine ja kaughaldus

Teooria

Praktika

Teemad

PowerShell, Windows Firewall, ipconfig, nslookup, hosts fail Windows operatsioonisüsteemis, Network and Sharing Center, Network Discovery, netstat, Link Layer Topology Discovery, WinRM

Juurdepääsuõiguste seadistamine

Loengusalvestus

Teooria

Praktika

Teemad

NTFS, Kerberos, NTLM User Account Control, BranchCache, EFS, HomeGroup, Shadow Copy, Icacls, *.VHD, Access Control List, Public Folder, NTFS failiõiguste seadistamine Windows 7 operatsioonisüsteemis, Jagatud kataloogide seadistamine Windows 7 operatsioonisüsteemis, Jagatud printerite seadistamine Windows 7 operatsioonisüsteemis, effective permissions,

Mobiilsete töökohtade seadistamine

Loengusalvestus

Teooria

Praktika

Teemad

BitLocker, BitLocker To Go, DirectAccess, Windows Mobility Center, Offline Files, Sync Center, Sync Center kasutamine üle VPN-i, VPN Reconnect, Toiteplaanid, Powercfg.exe, data recovery agent, Offline Files

Tööjaamade monitooring

Loengusalvestus

Teemad

Windows Experience Index, Performance Monitor, Task Manager, Resource Monitor, Reliability Monitor, Process Explorer, System Configuration Tool, Performance Option seadistamine Windows 7 operatsioonisüsteemis, Toiteseadete seadistamine Windows 7 operatsioonisüsteemis, ReadyBoost, SuperFetch, Windows Experience Index, Remote Assistance

Tagavarakoopiate loomine ning taastevahendid

Teemad

Windows RE, WinRS, System Repair Disk, volume shadow copies, system restore point, system image backup, incremental backup

Veaotsing Windows-tööjaamadel

Teemad

Problem Steps Recorder, Windows Remote Management, Remote Desktop, Remote Assistance

Internet Exploreri seadistamine ning uuenduste haldus

Teemad

Internet Explorer, Internet Exploreri seadistamine GPO abil, WSUS, Microsoft Update, Windows Update, security zones, SmartScreen Filter, Background Intelligent Transfer Service

Grupipoliitikate ning registri lühitutvustus

Loengusalvestus

Praktika

Teemad

Group Policy, regedit.exe, Windowsi register, GPO, mandatory user profile, roaming user profile, workgroup, special identity, Windows Biometric Framework, Boot Configuration Data

Kirjutamiseks pakutud juhendite teemad

Kirjandus

Raamatud

 • McLean, Ian, and Orin Thomas. MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-680): Configuring Windows 7. Microsoft Press. © 2010.
 • Tulloch, Mitch, Tony Northrup, Jerry Honeycutt, and Ed Wilson. Windows 7 Resource Kit. Microsoft Press. © 2010.

Lingid

Õppematerjalid

Artiklid

Pages in category "Windows-tööjaamade haldamine"

The following 67 pages are in this category, out of 67 total.

W