Category talk:Erialatutvustus 2012

From ICO wiki
Revision as of 03:04, 31 October 2012 by Jmotoren (talk | contribs) (Created page with 'Aine õpingukorraldus ja erialatutvustus pakkus kõikidele meile suurepärast võimalust tutvuda sellega, mis ootab meid tulevikus pärast IT-kooli lõpetamist ja mis ootab meid …')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Aine õpingukorraldus ja erialatutvustus pakkus kõikidele meile suurepärast võimalust tutvuda sellega, mis ootab meid tulevikus pärast IT-kooli lõpetamist ja mis ootab meid üsna pea IT-koolis endas. Oli väga huvitav kuulata erinevaid inimesi, kellele meeldib väga enda töö ja enda eriala ning kes võivad tekitada ka meis niisugust huvi töö vastu. Õpingukorraldusest räägiti meile ainult esimeses loengus, see ongi peamiseks erinevuseks võrreldes teiste loengutega. Saime teada, mis meid ees ootab. Mind isiklikult innustas see loeng kodus hoolikalt lugema õppekorralduse eeskirja, sest see on vajalik edasiseks õppimiseks. Loengu lõpus öeldi: „õppimine on minu enda, mitte kooli asi“ - see on heaks saatesõnaks uue aasta alguses, sest motiveerib kohe alustada tõsist õppimist. Alatest teisest loengust tutvustati meile IT erialasid ja inimesi, kes on seotud IT valdkonnaga, nagu juba mainisin. Teises loengus esinesid kaks Peetrit: Peeter Uustal ja Peeter Raielo. Nad töötavad Skype´s ja rääkisid meile oma pikast töökogemusest. Jutt oli helpdeskist, mis oli minu jaoks uueks asjaks. Sain teada, et see on töö inimestega, sest helpdeski töötajad peavad iga päev kasutajaid IT alas abistama lahendades kõik probleemid. Kui oled hea suhtleja, armastad rääkida (siin on eelis naistel), oled antud tööle tervetulnud. Mulle väga meeldis, et nad pidevalt suhtlesid auditooriumiga, sest see tegi atmosfäär sõbralikuks ja lihtsaks, tegu ei olnud tõsise, igava koolitunniga. Mäletan veel videot Skype kontorist, kus on väga mugavad ja head töötingimused. Tekkis soov minna tööle sinna. Kolmandas loengus, nagu ka teises, oli kohtumine IT-koledzi vilistalsega. Tema nimi oli Janika Liiv. Tegu naisterahvaga, kes töötab IT valdkonnas. See näitab, et ka naised võivad olla programmeerijad ja see, et naisi on vähem kui mehi selles valdkonnas, ei tähenda mitte midagi! Ta tutvustas meid Ruby programeerimiskeelega. Huvitav on see, et esialgselt tahtis ta olla kirjanik või töötada tööl, mis on seotud keeltega, aga läks hoopiski IT-koledzisse, kui tal polnud üldse õrna aimugi, mis on programeerimine. Tast kujunes hea programeeria. Kuna olen ka naine ja tahtsin õppida hoopis teist asja, siis tema jutt meeldis minule kõige rohkem ja andis lootust, et ka minust võib saada hea programmeeria. Janika motiveeris mind edasi õppida ja oma eesmärki saavutada. Neljas esineja oli samuti ITK vilistlane Andres Septer, kes lõpetas selle kooli 2010 aastal. Ta ei läinud pärast keskkooli IT-kolledzisse ja see näitab, et ei ole tähtis kui vanana sa kõrgkooli lähed, tähtsam on soov õppida ja areneda igas vanuses. Mäletan, et ta joonistas erinevaid seletavaid joonistusi tahvlil, see tõi tundi positiivsust ja erilisust. Ta rääkis kahest spetsialisti tüübist: spetsialistidest, kes teavad midagi kogu IT valdkonnast ja spetsialistidest, kes on targad ainult ühes kitsas valdkonnas. Teised spetsialistid olevat tema arvates tähtsamad. Olen temaga nõus, nagu olen ka eelnevate esinejatega. Teema „Karma“ oli selgitatud Martin Paljaku poolt. Mind üllatas, et Martinil pole IT-alast kõrgharidust, sest kõik eelnevad esinejad omasid kõrgharidust IT alas. Kõrgahariduse puudumist võib asendada tema suur töökogemus freelancerina. Melle väga meeldis, et ta mainis, et inimene võib proovida erinevat tööd, sest ainult siis võib ta leida ja valida endale sellise töö, mida ta tahab ja mis talle kõige enam sobib. Igal tööl on plussid ja miinused, seda ka freelancerina olles: võib töötada enda jaoks sobival ajal kodus, ent kodus võib olla raske tööle keskenduda. Kuuendal loengul oli auditooriumi ees kuus inimest: Rene Katsevm, Mihhail Lapuškin, Stanislav Vasilyev ja Deja Oja. Nende firma pakub tarkvaralahedusi. Nad tegelevad kliendi ärivajaduste katmisega. Väga palju räägiti meeskondlikust tööst. Nende firmas on sõbralik keskkond, sest nad arvavad,et töö on produktiivsem aktiivses kollektiivis. Kui töötajaid on rohkem, on kasu suurem ja kõrgem on kvaliteet. Selline loeng innustab meid töötama keskkonnas koos kellegagi, mitte aga üksi. Testimisest ja tarkavarakvaliteedist rääkis Kristjan Karmo, kes on jällegi IT kolledzi vilistlane. Tema töökoht praegu on ASA Quality Services ettevõttes. Ta töötab testijana. Tal on üsna suur töökogemus, sest ta proovis erinevaid töökohti, aga rahul on ta ainult praeguse tööga. See on sarnane viienda loenguga, täpsemalt Martin Paljaku mõttega, et inimene võib proovida erinevaid töid ja siis otsustada, mis on kõige parem neist. Karmo ütles, et testimine ei ole nii lihtne ja igav nagu paljud mõtlevad. Testimisest sõltub palju. Kristjanil oli selle kohta näiteks selline suurepärane näide, kus kahjumid olid mõnikord lausa miljardites dollarites. Ta rääkis ka testimise erinevatest liikidest ja omadustest, olid mainitud plussid ja miinused. Mulle meeldis see, et ta ei rääkinud üldiselt, vaid kõike konkreetselt. Enne seda ettekannet pidasin ma testimist väga igavaks, nüüd aga tundub see mulle vägagi põnevana. Kõige viimane esineja oli Siim Vene, kes on nagu paljud teisedki lõpetanud EIK. Praegu töötab ta Põhja Regionaalhaigla infoturbe tehnilise valdkonna juhina. Meeldis kuidas ta jutustas, oli huvitav kuulata teda. Ta tõi erinevaid näited, mis seostuvad IT ja meditsiiniga. Eriti meeldis see, et ta jutustas ise ja ei keskendanud slaididele, see on suureks erinevuseks teiste esinejatega võrreldes. Ta näitas ,et IT on väga tähtis meditsiinis. Oma esitluse teises osas rääkis enda ootustest IT-spetsialiistidele ja jagas ka soovitusi meile: see on praegu väga tähtis, kuna me alles alustasime IT-d õppida. Siim soovitas spetsialiseeruda vaid ühes valdkonnas. tunnid olid hästi läbi mõeldud ja huvitavad. Inimesed, kes olid kutsunud on väga erinevad, nenadel on erinevad töökohad ja palju huvitavaid mõisteid, aga paljud nendest on itkollezi lõpetajad. See hästi näitab , et ITs on väga lai valik tööturul, iga inimene võid valida endale sobivat kohta, ja ei pea karta valida, sest kogemus IT sfääris on vajalik kas tööd seotud keskonnaga, või tööd kus ise võid töötada, või kodus töötada jne. Mulle meeldis väga ka see, et olid naised kutsunud, kes võivad rääkida enda tööst Its. Praegu mina võin ei karda tulevikust, sest muidugi leian tööd ja kui alguses mingeid Kokkuvõtteks võin öelda,et tunnid olid hästi läbi mõeldud ja huvitavad. Inimestel, kes räägisid loengutes, töötavad väga erinevates IT sfäärides aga nad meeldivad oma tööd.Minule see hästi näitab , et ise ka saan tulevikus leida huvitavat tööd endale. Kõiki ettekandeid külastasin hea meelega, sest omandasin nende käigus olulist infot. See ongi põhjuseks, miks õppeaine Õpingukorraldus ja erialatutvustus peab olema kohustusliku ainena esimese semestri õppekavas. Mingeid soovitusi ei anna, sest kõik meeldis ja midagi muuta ei taha.