Category talk:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine

From ICO wiki
Revision as of 19:09, 29 October 2016 by Edmund (talk | contribs) (Sissejuhatus: new section)

Oleks tänulik kui enne muudatusi ka õppejõuga seda kokku lepiks. --Edmund Laugasson

Sissejuhatus

See arutelu on mõeldud kõigile neile, kes on läbinud aine Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine, et saada neilt tagasisidet aine kohta.

Oodatud on kõiksugused ettepanekud ja arvamused. Kõige enam oleks oodaud soovitused, kuidas aine õpetamist paremini korraldada, et teil kui õppuritel oleks sellest ainest võimalikult palju kasu. Näiteks mis on hea, mis on halb ja mis võiks olla teistmoodi.

Väga oodatud on ka arutelud väljapakutud muutuste kohta, näiteks miks selline muutus oleks hea või halb.