Cowsay: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
Line 157: Line 157:


http://www.linuxbox.co.uk/cowsay.php
http://www.linuxbox.co.uk/cowsay.php
http://linuxgazette.net/67/orr.html

Revision as of 23:10, 7 January 2013

Sissejuhatus

Cowsay puhul on tegemist programmiga, mis genereerib ASCII pilte lehmast koos mingi kasutaja poolt sisestatud sõnumiga. Cowsay on kirjutatud kasutades Perl'i programmeerimiskeelt ja on kergesti kohandatav Unixi süsteemi ülesannetesse. Cowsay loodi enam kui 13 aasta eest Tony Monroe poolt.

Süntaks ja parameetrid:

Cowsay süntaksiks on:

cowsay [message]


Parameetrid:


Argument või suvand Funktsioon
-n selleks, et kirjutada suvalisi sõnumeid,suvaliste tühikutega. Kui kasutada n parameetrit, siis kirjutatud sõnumil keelatakse ära reamurdmine. Seda kasutatakse siis, kui soovitakse et lehm "räägiks" figlet'it
-W määrab täpselt ära koha, kus sõnum "murtakse". Vaikimisi on väärtus võrdne -W 40, ehk sõnum murtakse ära neljakümnenda veeru juures või pärast seda


On olemas ka võimalusi kuidas muuta lehma välimust, sõltuvalt siis lehma emotsionaalsest või füüsilisest seisundist. Lehma välimuse muutmiseks muudetakse lehma silmi, vahel ka lehma keelt. [1]


Argument või suvand Funktsioon
-b "Borg'i viis" , muudab lehma silmad oo asemel ==
-d "Surnud", lehm ilmub ekraanile "surnuna", ehk silmade asemel
-g "Ahne", ahnusele viitamiseks kasutatakse $$
-P "Paranoiline", lehm muutub paranoiliseks, kasutatakse @@
-s "Kivis", kujutab lehma ekraanile ilmudes pilves olevana, kasutatakse ** ja U-d väljapressitud keele kujutamiseks
-t "väsinud", kasutatakse --
-w vastupidine väsinule: kasutatakse OO
-y "Nooruslik", kasutatakse .. väiksemate silmade kujutamiseksKasutaja võib ka ise valida lehma silmade välimuse kasutades selleks -e parameetrit ja lehma keele välimuse kasutades -T parameetrit. Näiteks -e ^^ või -T \(\)


Argument või suvand Funktsioon
-e eye_string lehma silmade välimuse muutmine
-T tongue_string lehma keele välimuse muutmineArgument või suvand Funktsioon
-f cowfile määrab ära .cow faili kust laadida alternatiivset ASCII kunsti
-l näitab võimalike cow-failide nimesid COWPATH kataloogisCowsay sisendisse saab toru (pipe) abil suunata ka teiste programmide väljundeid

[program] | cowsay


Lehm on võimalik muuta ka Tuxiks: [2]


cowsay -f tux


Sama parameetri abil on võimalik lehma muuta veel näiteks ka draakoniks.


Autor

Kristiina Liebert A21 (õppeaasta 2012/2013).


Allikad

http://linux.die.net/man/1/cowsay

http://lmpeiris.wordpress.com/2011/01/17/cowsayhow-to-make-a-cow-talk-on-terminal-startup/

http://www.linuxbox.co.uk/cowsay.php

http://linuxgazette.net/67/orr.html