DHCP serveri paigaldamine ja haldamine Windows Server operatsioonisüsteemis: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
Line 70: Line 70:
See käsk sunnib võrgukaart saada uut IP aadressi.
See käsk sunnib võrgukaart saada uut IP aadressi.
Pärast seda peame nägema järgmine vastus (sõltuvuselt teie võrgu konfiguratsioonist):
Pärast seda peame nägema järgmine vastus (sõltuvuselt teie võrgu konfiguratsioonist):
 
[[File:14.jpg]]
 
Pildil on hästi näha, et arvuti sai esimene jagatud DHCP serveriga aadressi ehk 192.168.0.10,  vajaliku alamvõrgumaski ja vaikellüüsi aadress.
Pildil on hästi näha, et arvuti sai esimene jagatud DHCP serveriga aadressi ehk 192.168.0.10,  vajaliku alamvõrgumaski ja vaikellüüsi aadress.
Rohkem infot teie võrgust (näiteks kasutatud DNS serverid) saate teada saada järgmise käsu abil
Rohkem infot teie võrgust (näiteks kasutatud DNS serverid) saate teada saada järgmise käsu abil

Revision as of 21:21, 27 March 2011

Pavel Kodotšigov AK22


Üldinfo

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) on mõeldud kohtvõrgus olevate seadmete võrgukonfiguratsiooni automaatseks seadistuseks, võimaldades jagada arvutitele IP aadresse, alamvõrgumaski, ruutingut (routing), nimeservereid (DNS serverid) ja muid parameetreid teatud ajavahemikuks.

Paigaldamine

Kujutame ette et meil on lokaalvõrk, kus asuvad: vaikelüüs (gateway) ühendatud teisega võrguga (s.t. sisaldab vähemalt 2 võrgukaarti ja kasutab NAT tehnoloogiat, nimeserver (DNS server) ja klientarvutid. Meie ülesandeks on lisada DHCP teenuse OS Windows 2008 R2 serveriks alltoodud skeemi järgi, et klientarvutid saaksid dünaamilised IP aadressid (nimeserveri ja vaikelüüsi IP aadressid) automaatselt Windows DHCP serverist.

Skeem.jpg

Kõigepealt valime menüüst Start : Administrative Tools : Server Manager. Avatud aknast klõpsame viite peale „Add Roles“ (lisa roll), vt. pilt

01.jpg

Avanenud aknas loeme hoiatused tähelepanelikult ja valime Next

02.jpg

Järgmises aknas määrame kindaks (paneme linnukest), et soovime seadistada DHCP server.

04.jpg

Seejärel ilmub aken, kus selgitakse mis on DHCP server ja DHCP sätted, loeme ja vajutame Next.

05.jpg

Teie arvutis peab olema vähemalt üks kaart mis omab staatiline IP aadress. Ainult sellised IP aadressid ilmuvad alltoodud aknas. Valime vajaliku aadressi ja vajutame Next.

06.jpg

Järgmises aknas kirjutame sisse vastavalt nn. DNS nimi prefiks (või teie domeeni nimi), primaarse ja sekundaarse DNS serverite IP aadressid. Nupu „Validate“ abil saate kontrollida, kas tõesti nimetatud DNS serverid on aktiivsemaks.

07.jpg

Kui teie võrgus asub nn. WINS server, siis saate sisestada selles aknas vastavat IP aadressi, valides teine variant, meie juhus on valitud esimene:

08.jpg

Vajutame nupp Next, siis nupp Add (Lisa) ning sisestame alltoodud aknas järgmised DHCP serveri vajalikud parameetrid: Skoopi nimi (ehk IP aadresside diapasooni nimetus), jagatavate aadresside vahemiku esimene IP aadress, jagatavate aadresside vahemiku viimane IP aadress, alamvõrgu tüüp (traadi- või traadita), alamvõrgumask ja vaikelüüs. Linnuke „Activate this scope“ - aktiveerib sisestatud skoop.

09.jpg

Pärast sisestamist valige OK. Kui soovite, et DHCP server toetas IPv6 siis valige esimene esitatud variant ja vajutage Next.

10.jpg

Kui eelmises menüüs te valisite esimene variant siis sisestage DNS nimi prefiks (või domeeni nimi) IPv6 protokolli jaoks ja valige Next.

11.jpg

Lõppude lõpuks teile on esitatud kogu informatsioon teie poolt varem koostatud DHCP serverist, kui te olete nõus sellega siis valige nupp Install.

12.jpg

Kui installimine läks hästi, siis te näete lõpus sellist teadet.

13.jpg

DHCP serveri testimine Klientarvutis käivitame käsurealt (valime Start : Run ja kirjutame sisse käsu cmd) järgmised käsud: ipconfig /release Ülaltoodud käsk kustutab kõik varem saadud võrgukaardiga IP aadressi. ipconfig /renew See käsk sunnib võrgukaart saada uut IP aadressi. Pärast seda peame nägema järgmine vastus (sõltuvuselt teie võrgu konfiguratsioonist):

14.jpg

Pildil on hästi näha, et arvuti sai esimene jagatud DHCP serveriga aadressi ehk 192.168.0.10, vajaliku alamvõrgumaski ja vaikellüüsi aadress. Rohkem infot teie võrgust (näiteks kasutatud DNS serverid) saate teada saada järgmise käsu abil ipconfig /all

Haldamine