DHCP serveri paigaldamine ja haldamine Windows Server operatsioonisüsteemis: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
Line 97: Line 97:
<pre>ipconfig  /all</pre>
<pre>ipconfig  /all</pre>


== Haldamine ==
== HALDAMINE ==
 
 
== Skoopi lisamine ==
 
 
== Skoobi muutmine ==
 
 
 
 
[[File:Capture1.JPG]]
[[File:Capture1.JPG]]
[[File:Capture2.JPG]]
[[File:Capture2.JPG]]

Revision as of 13:11, 28 March 2011

Pavel Kodotšigov AK22


Üldinfo

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) on mõeldud kohtvõrgus olevate seadmete võrgukonfiguratsiooni automaatseks seadistuseks, võimaldades jagada arvutitele IP aadresse, alamvõrgumaski, ruutingut (routing), nimeservereid (DNS serverid) ja muid parameetreid teatud ajavahemikuks.

Paigaldamine

Käesolev juhend eeldab, et lugejal on lokaalvõrk, kus asuvad: vaikelüüs (gateway) ühendatud teisega võrguga (s.t. sisaldab vähemalt 2 võrgukaarti ja kasutab NAT tehnoloogiat, nimeserver ja klientarvutid. Meie ülesandeks on lisada DHCP teenuse OS Windows Server 2008 R2 serveriks alltoodud skeemi järgi, et klientarvutid saaksid dünaamilised IP aadressid (nimeserveri ja vaikelüüsi IP aadressid) automaatselt Windows DHCP serverist.

Skeem.jpg


Kõigepealt valime Windows menüüst Start : Administrative Tools : Server Manager. Sama tulemus võib saada kui hiirega klõpsata vastava ikooni peale, vt.pilt

Ikoon.jpg

Avatud aknast klõpsame viite peale "Add Roles" (lisa roll), vt. pilt

01.jpg


Avanenud aknas loeme hoiatused tähelepanelikult ja valime Next

02.jpg


Järgmises aknas määrame kindlaks (paneme linnukest), et soovime seadistada DHCP server.

04.jpg


Seejärel ilmub aken, kus selgitakse mis on DHCP server ja DHCP sätted, loeme ja vajutame Next.

05.jpg


Teie arvutis peab olema vähemalt üks kaart mis omab staatiline IP aadress. Ainult sellised IP aadressid ilmuvad alltoodud aknas. Valime vajaliku aadressi ja vajutame Next.

06.jpg


Järgmises aknas kirjutame sisse vastavalt nn. DNS nimi prefiks (või teie domeeni nimi), primaarse ja sekundaarse DNS serverite IP aadressid. Nupu Validate abil saate kontrollida, kas tõesti nimetatud DNS serverid on aktiivsemaks.

07.jpg


Kui teie võrgus asub nn. WINS server, siis saate sisestada selles aknas vastavat IP aadressi, valides teine variant, meie juhus on valitud esimene:

08.jpg


Vajutame nupp Next, siis nupp Add (Lisa) ning sisestame alltoodud aknas järgmised DHCP serveri vajalikud parameetrid: Skoopi nimi (ehk IP aadresside diapasooni nimetus), jagatavate aadresside vahemiku esimene IP aadress, jagatavate aadresside vahemiku viimane IP aadress, alamvõrgu tüüp (traadi- või traadita), alamvõrgumask ja vaikelüüs. Linnuke "Activate this scope" - muutub aktiivsemaks sisestatud skoop.

09.jpg


Pärast sisestamist valige OK. Kui soovite, et DHCP server toetas IPv6 internetiprotokoll , siis valige esimene esitatud variant ja vajutage Next.


10.jpg


Kui eelmises menüüs te valisite esimene variant siis sisestage DNS nimi prefiks (või domeeni nimi) IPv6 protokolli jaoks ja valige Next.

11.jpg


Lõppude lõpuks teile on esitatud kogu informatsioon teie poolt varem koostatud DHCP serverist, kui te olete nõus sellega siis valige nupp Install.

12.jpg

Kui installimine läks hästi, siis te näete lõpus sellist teadet.


13.jpg

DHCP serveri testimine

Klientarvutis käivitame käsurealt (valime Start : Run ja kirjutame sisse käsu cmd) järgmised käsud:

ipconfig  /release

Ülaltoodud käsk kustutab varem saadud võrgukaardiga IP aadressit.

ipconfig  /renew

See käsk sunnib võrgukaart saada uut IP aadressi.

Pärast seda peame nägema järgmine vastus (sõltuvuselt teie võrgu konfiguratsioonist):

14.jpg

Pildil on hästi näha, et klientarvuti sai DHCP serverist esimene jagatud aadressi ehk 192.168.0.10, vajaliku alamvõrgumaski ja vaikellüüsi aadressi.

Täpsemalt infot lokaalvõrgu kohta (näiteks kasutatud DNS serverid) saate teada saada järgmise käsu abil.

ipconfig  /all

HALDAMINE

Skoopi lisamine

Skoobi muutmine

Capture1.JPG Capture2.JPG Capture3.JPG Capture4.JPG Capture5.JPG

Kasutatud kirjandus

http://kuutorvaja.eenet.ee/wiki/Isc-dhcpd_server

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc755282.aspx

http://www.zdnetasia.com/configure-a-dhcp-server-in-windows-server-2008-62040983.htm