Difference between revisions of "Dmidecode"

From ICO wiki
Line 1: Line 1:
 +
Koostamisel
 +
==Sissejuhatus==
 +
Dmidecode näitab arvuti DMI (SMBIOS) tabeli sisu inimloetavas  keeles. Tabel sisaldab süsteemi riistvara komponente ja muid  kasulike andmeid nagu näiteks seerianumbreid ja BIOS'i ülevaadet. See tabel annab riistvarast ülevaate ilma, et peaks arvuti korpust avama, tagab info  kättesaadavuse  ja ohutuse.
 +
 +
==Toetatud platvormid==
 +
 +
Linux i386, x86-64, ia64
 +
 +
FreeBSD i386, amd64
 +
 +
NetBSD i386, amd64
 +
 +
OpenBSD i386, amd64
 +
 +
BeOS i386
 +
 +
Cygwin i386
 +
 +
Solaris x86
 +
 +
Haiku i586
 +
 +
Läbiviidud toimingud on tehtud  Ubuntu 11.10 server Linuxist ja dmidecode  2.9 versioonil.
 +
 +
==Kasutamise juhend==
 +
Kasutamiseks pead olema juurkasutaja õigustes. Dmidecode - BIOS info koguja.
 +
<pre>
 +
sudo dmidecode
 +
</pre>
 +
Iga DMI tabeli päis sisaldab endas unikaalset identifikaatorit, tüüpi ja otsitavat märksõna.
 +
Kõige lihtsam viis oma arvutist ülevaate saamiseks on  dmidecode --type lõppu kirjutada soovitud märksõna vastavalt kas '''bios, system, baseboard, chassis, processor, memory, cache, connector''' või '''slot'''. Näiteks süsteemi ülevaateks kirjuta käsk:
 +
<pre>
 +
dmidecode --type system
 +
</pre>
 +
Samuti võib kasutada märksõna asemel numbreid. Tabelis on toodud tüüpide numbrid märksõnade järgi:
 +
 +
{|border="1"
 +
!Keyword
 +
!Types
 +
|-
 +
|bios 
 +
|0, 13
 +
|-
 +
|system
 +
|1, 12, 15, 23, 32
 +
|-
 +
|baseboard
 +
|2, 10
 +
|-
 +
|chassis
 +
|3
 +
|-
 +
|processor
 +
|4
 +
|-
 +
|memory 
 +
|5, 6, 16, 17
 +
|-
 +
|cache 
 +
|7
 +
|-
 +
|connector
 +
|8
 +
|-
 +
|slot
 +
|9
 +
|}
 +
       
 +
Näiteks saamaks teadma oma arvuti RAM-i kasuta vastavalt käsku:
 +
<pre>
 +
dmidecode --type 17
 +
</pre>
 +
Tulemuseks saad analoogse tabeli:
 +
 +
[[File:DMI.png ]]
 +
 +
Põjalikuma tüüpide numbrite vaatamiseks kasuta kasutusjuhendit, mille saad avada käsuga:
 +
<pre>
 +
man dmidecode
 +
</pre>
 +
 +
Järgmised käsud on omavahel identsed:
 +
* dmidecode --type 0 --type 13
 +
* dmidecode --type 0,13
 +
* dmidecode --type bios
 +
 +
==Võtmed==
 +
 +
demidecode --[VÕTI]
 +
 +
'''-d, --dev-mem FILE'''
 +
 +
loeb infot seadme mälust  (vaikimisi: /dev/mem)
 +
 +
'''-q, --quiet'''
 +
 +
lühikirjeldus. Ilma detailse infota, mis ei anna infot mitteaktiivsetest komponentidest.
 +
 +
'''-s, --string KEYWORD '''
 +
 +
näitab informatsiooni kindlast märksõnast. Märksõna peab olema järgnevast loetelust: bios-vendor, bios-version, bios-release-date, system-manufacturer, systemproduct-name, system-version, system-serial-number, baseboard-manufacturer, baseboard-product-name, baseboard-version, baseboard-serial-number, baseboard-asset-tag, chassis-manufacturer, chassis-version, chassis-serial-number, chassis-asset-tag, processor-manufacturer, processor-version. Iga märksõna vastab kindale DMI tüübile.
 +
Mitte kõik märksõnad ei oma tähendust või isegi ei ole määratletud kõikides süsteemides. Mõned märksõnad võivad anda rohkem kui ühe tulemuse mõnes süsteemis (näiteks processor-version  mitme protsessoriga süsteemis). Kui märksõna ei ole õige, siis kuvatakse ekraanile nimekiri võimalikest märksõnadest ja demidecode väljub .
 +
 +
'''-t, --type TYPE'''
 +
 +
näitab sisestatud tüüpi. Tüübi numbreid või märksõnu saab sisestada ka järjest eraldades neid komaga. Vigaselt sisestatu puhul kuvatakse ekraanile nimekiri tüüpidest ja märksõnadest, ning demidecode väljub veateatega.
 +
 +
'''-u, --dump'''
 +
 +
näitab tulemit dekodeerimata.  See on peamiselt vea parandamiseks kasutusel.
 +
 +
'''-h, --help'''
 +
 +
kuvab abi ja väljub
 +
 +
'''-V, --version'''
 +
 +
kuvab versiooni ja väljub
 +
 +
==Koostaja==
 
Aive Haavel
 
Aive Haavel
 +
19.11.2011
 +
==Kasutatud materjal==
 +
http://www.nongnu.org/dmidecode/
 +
 +
http://linux.die.net/man/8/dmidecode
 +
 +
http://www.thegeekstuff.com/2008/11/how-to-get-hardware-information-on-linux
 +
 +
 +
 
[[Category:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine]]
 
[[Category:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine]]

Revision as of 14:55, 19 December 2011

Koostamisel

Sissejuhatus

Dmidecode näitab arvuti DMI (SMBIOS) tabeli sisu inimloetavas keeles. Tabel sisaldab süsteemi riistvara komponente ja muid kasulike andmeid nagu näiteks seerianumbreid ja BIOS'i ülevaadet. See tabel annab riistvarast ülevaate ilma, et peaks arvuti korpust avama, tagab info kättesaadavuse ja ohutuse.

Toetatud platvormid

Linux i386, x86-64, ia64

FreeBSD i386, amd64

NetBSD i386, amd64

OpenBSD i386, amd64

BeOS i386

Cygwin i386

Solaris x86

Haiku i586

Läbiviidud toimingud on tehtud Ubuntu 11.10 server Linuxist ja dmidecode 2.9 versioonil.

Kasutamise juhend

Kasutamiseks pead olema juurkasutaja õigustes. Dmidecode - BIOS info koguja.

sudo dmidecode

Iga DMI tabeli päis sisaldab endas unikaalset identifikaatorit, tüüpi ja otsitavat märksõna. Kõige lihtsam viis oma arvutist ülevaate saamiseks on dmidecode --type lõppu kirjutada soovitud märksõna vastavalt kas bios, system, baseboard, chassis, processor, memory, cache, connector või slot. Näiteks süsteemi ülevaateks kirjuta käsk:

dmidecode --type system 

Samuti võib kasutada märksõna asemel numbreid. Tabelis on toodud tüüpide numbrid märksõnade järgi:

Keyword Types
bios 0, 13
system 1, 12, 15, 23, 32
baseboard 2, 10
chassis 3
processor 4
memory 5, 6, 16, 17
cache 7
connector 8
slot 9

Näiteks saamaks teadma oma arvuti RAM-i kasuta vastavalt käsku:

dmidecode --type 17

Tulemuseks saad analoogse tabeli:

DMI.png

Põjalikuma tüüpide numbrite vaatamiseks kasuta kasutusjuhendit, mille saad avada käsuga:

man dmidecode

Järgmised käsud on omavahel identsed:

  • dmidecode --type 0 --type 13
  • dmidecode --type 0,13
  • dmidecode --type bios

Võtmed

demidecode --[VÕTI]

-d, --dev-mem FILE

loeb infot seadme mälust (vaikimisi: /dev/mem)

-q, --quiet

lühikirjeldus. Ilma detailse infota, mis ei anna infot mitteaktiivsetest komponentidest.

-s, --string KEYWORD

näitab informatsiooni kindlast märksõnast. Märksõna peab olema järgnevast loetelust: bios-vendor, bios-version, bios-release-date, system-manufacturer, systemproduct-name, system-version, system-serial-number, baseboard-manufacturer, baseboard-product-name, baseboard-version, baseboard-serial-number, baseboard-asset-tag, chassis-manufacturer, chassis-version, chassis-serial-number, chassis-asset-tag, processor-manufacturer, processor-version. Iga märksõna vastab kindale DMI tüübile. Mitte kõik märksõnad ei oma tähendust või isegi ei ole määratletud kõikides süsteemides. Mõned märksõnad võivad anda rohkem kui ühe tulemuse mõnes süsteemis (näiteks processor-version mitme protsessoriga süsteemis). Kui märksõna ei ole õige, siis kuvatakse ekraanile nimekiri võimalikest märksõnadest ja demidecode väljub .

-t, --type TYPE

näitab sisestatud tüüpi. Tüübi numbreid või märksõnu saab sisestada ka järjest eraldades neid komaga. Vigaselt sisestatu puhul kuvatakse ekraanile nimekiri tüüpidest ja märksõnadest, ning demidecode väljub veateatega.

-u, --dump

näitab tulemit dekodeerimata. See on peamiselt vea parandamiseks kasutusel.

-h, --help

kuvab abi ja väljub

-V, --version

kuvab versiooni ja väljub

Koostaja

Aive Haavel 19.11.2011

Kasutatud materjal

http://www.nongnu.org/dmidecode/

http://linux.die.net/man/8/dmidecode

http://www.thegeekstuff.com/2008/11/how-to-get-hardware-information-on-linux