E-ITSPEA

From ICO wiki
Revision as of 12:32, 5 September 2020 by Kaido.kikkas (talk | contribs) (Created page with "Tagasi kursuste nimekirja juurde == Lühidalt == * e-ITSPEA kolis 2020. aasta sügisel [https://beta.wikiversity.org/wiki/IT_eetilised,_...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tagasi kursuste nimekirja juurde

Lühidalt

 • e-ITSPEA kolis 2020. aasta sügisel [1] siia IT kolledži wikisse (Wikiversity asjaajamine läks liiga keeruliseks).
 • 2020. aasta sügissemestril toimub kursus Tallinna Tehnikaülikooli IT kolledži IT süsteemide administreerimise ja arenduse erialadele (koroonaviiruse tõttu erandina e-õppevariandis, traditsiooniliselt saavad need erialad muidu kontaktõppevarianti). Infosüsteemide analüüsi ja kavandamise eriala magistriõppe, samuti Tallinna Ülikooli õppekavas seda kursust enam ei ole, endiselt on aga mõeldav mõnede "sabatajate" jutulevõtmine.
 • Õppevormiks on kahe näost-näkku kohtumisega (alguses ja lõpus eksamil) e-õpe, eksam toimub tavavormis suuliselt või kirjalikult (vt õpijuhist).
 • Õppejõud: Kaido Kikkas
 • Ainekood: ICY0004 (TTÜ päeva-, kaug/sessioon- ja vabaõpe) / ICM0001 (varasem TTÜ analüütikute magistrikursus) / I026 (EIK vana kood) / IFI6063 (TLÜ vana kood)
 • Ainekaartː TTÜ ÕISis
 • Maht: 6,0 EAP (varasematel aastakäikudel oli maht väiksem - seda kursust pakuti nii 4 kui 5 EAP mahus).

Kursuse info

NB! Keskne dokument siin on õpijuhis - seal on kirjas kõik põhiline kursuse kohta!

Kursuse teated

 • ̟Teated ilmuvad siia järgmise kursuse toimumise ajal.

Nädalateemad

 1. Noppeid IT ajaloost
 2. Arpanetist Facebookiniː Interneti kujunemislugu
 3. Uus meedia...?
 4. Info- ja võrguühiskond
 5. Tarzan suurlinnas: võrgusuhtluse eripäradest
 6. Arvutid ja paragrahvid Iː tants intellektuaalomandi ümber
 7. Arvutid ja paragrahvid IIː litsentsid ja autoriõigus
 8. IT proff...?
 9. IT juhtimine ja riskihaldus
 10. Võrkude rikkusː vabast tarkvarast vaba kultuurini
 11. Arendus- ja ärimudelid
 12. Inimese ja arvuti suhtlus, ergonoomika ja kasutatavus
 13. Teistmoodi IT
 14. Andmeturveː tehnoloogia, koolitus ja reeglid
 15. Eetika ja IT

Korduma Kippuvad Küsimused

 • K: Kust leiab infot kursuse läbiviimise korra, ülesannete jms kohta?
 • V: Õpijuhisest
 • K: Kust leiab iganädalase blogimisülesande?
 • V: Iga nädalateema lõpust ("Uuri & kirjuta")
 • K: Kust näeb iganädalaste tööde eest saadavaid punkte?
 • V: Selles küsimuses lepime kokku avakohtumisel. Varem oli IT Kolledži puhul selleks ÕIS. aga TTÜ-s kasutatav samalaadne asi ei ole siiani kuigi õnnestunud. Parema puudumisel kasutame iganädalast PDF-kujul tabelit, mis läheb Kakupesa serverisse ja on ühise parooli all (omad inimesed teavad ja näevad kõike, võõrad ei näe). Tabeli asukoha ja parooli saab avaloengus või vajadusel hiljem e-posti teel.
 • K: Mul on X nädala eest null punkti, aga ma kirjutasin küll!
 • V: Null punkti ühegi vähegi asjaliku kirjutise eest ei panda - seega paluks sel juhul õppejõuga e-posti teel ühendust võtta ja märku anda. Tõenäoliselt on tegu õppejõu näpukaga (mis parata, vahel suure koormuse juures juhtub).