E-ITSPEA õpijuhis

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Tagasi kursuse esilehele

Kursuse eesmärgid

Käesolev kursus on põhiosas e-vormis variatsioon IT Kolledžis juba traditsiooniliseks saanud päeva-/statsionaarõppe kursusest ning selle eesmärgiks on anda osalejatele laiapõhjalised teadmised IT seostest ümbritseva maailmaga ning mõjust sellele (käsitletavad teemad hõlmavad IT eetilisi ja juriidilisi küsimusi, tehnikaajalugu ja -kultuuri, filosoofiat jm). Sihiks on panna osaleja mõtlema oma tegevuse laiemate tulemuste üle ning kujundada IT-inimesele vajalikke hoiakuid.

Oodatavaks tulemuseks on käsitletavate teemade parem tundmine kursuse läbinute poolt, samuti töökogemus avatud e-kursuselt. Täpsemad õpiväljundid on sõnastatud allpool.

 • Teadmised eriala põhimõistetest - aine läbinu omab ülevaadet IT arenguloost, tarkvara ja võrgusisu õiguslikest regulatsioonivahenditest (autoriõigus, litsentsid jne), tunneb IT-ga seotud eetilisi probleeme ning erialast tehnokultuuri.
 • Uurimis-, arendus- ja loometööoskused - aine läbinu on saanud põhiteadmised ja mõningase kogemuse kirjalike tööde koostamisest ja retsenseerimisest, samuti Web 2.0 vahendite kasutamisest nende tegevuste juures.
 • Oskus töötada avatud keskkonnas - eriti on seda teadvustama hakatud viimastel aastatel turvalisuse ja privaatsuse kontekstis. Käesoleval kursusel toimub suur osa tööst avalikus veebiruumis (ajaveeb, foorum, wiki) ning vaja on leida mõistlik tasakaal seal esitatava info ning privaatsuse säilitamise vahel, samuti valida kohane "digitaalne mina" (alates kasutajanimest ja lõpetades esinemisstiili, sõnavara ja kirjaoskusega).
 • Hoiakud ja väärtushinnangud - aine läbinu teadvustab endale IT ühiskondlikku mõõdet ja eetilisi norme ning suudab näha end erialase kultuuri kontekstis.


Märkusː see kursus on viimastel aastatel teinud läbi erinevaid pöördeid. Kursus on tavaolukorras kavas kevadsemestriti IT süsteemide arendamise ja administreerimise erialade kaugõppes (ainekoodiga ICY0004, nagu statsionaarõppes). Lisaks on olemas ka kursuse ingliskeelne versioon (SPEAIT) ainekoodiga ICS0006, mida õpetatakse põhiliselt TTÜ IT kolledži küberturbe tehnoloogiate õppekaval (varem üksnes statsionaarõppes, ent alates 2020. aasta kevadest ka e-õppevormis analoogiliselt käesoleva kursusega. Kursuse õpetamine Infosüsteemide analüüsi ja kavandamise magistriõppekaval ning Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudis on üldiselt lõppenud - tagantjärele "sabatajad" võetakse jutule, kuid peavad kursuse arvesseminekuga seonduvad organisatoorsed küsimused ise ära lahendama.

2021. aasta kevadsemestril toimub see kursus tarkvaraarenduse sessioonõppe rühmadele IADB20A, -B ja -C (koroonapandeemia tõttu väikeste kohandustega, ent põhivorm jääb samaks).


Kursusel vajatavad töövahendid

 • ajaveeb ehk blog(i) - võib kasutada olemasolevat (sel juhul tuleks teha kursusele omaette teema või silt) või teha uue, Algajale sobib https://www.wordpress.com või https://www.blogger.com . NB! Ajaveeb peab võimaldama postituste jälgimist RSS-voo abil!
 • Nabble'is asuva [foorumi] (link on ka esilehel) kasutajakonto.
 • e-postiaadress (võib kasutada ülikooli oma, aga ei pea).

NB! Osalejate nimed ja ajaveebiaadressid võiks lisada kasutajate lehele (alternatiiv on saata need e-kirjaga otse õppejõule).

Kuidas töö käib?

Loengukonspekt

Iga nädala jaoks on kursuse esilehel üks teematekst, mis tuleks nädala jooksul läbi lugeda. Konspekti lugemine eraldi punkte ei anna, kuid annab infot, mõtteid ja ideid.


Ajaveebiartiklid

Iga teema kohta tuleks kirjutada üks ajaveebipostitus (arvestusliku mahuga ca 0,5 - 1 lk) nädala teksti lõpus etteantud teemal. Iga nädala postitus annab kuni 3 punkti, seega kokku on ajaveebi eest võimalik saada kuni 45 punkti.

NB! Et inimesed liiga hilja ei ärkaks, tuleb ajaveebi kirjutada iga nädal. Iganädalane tähtaeg on reede keskpäev (12.00). Erandiks on sel korral lihavõttenädal, mil tähtaeg on suurel neljapäeval ehk 1. aprilli keskpäeval (12.00) (suur reede on riigipüha - järgmisel nädalal peale lihavõtteid ja sealt edasi on tähtaeg taas reedel).

Foorumiarutelu

Igaüks peaks endale tegema kasutajakonto Nabble'is asuvasse [kursuse foorumisse] ja postitama iga nädal kas teistele arutamiseks mõne huvipakkuva küsimuse nädala teema kohta või võtma sõna teiste poolt püstitatud teemades (seega võib kirjutada olemasolevatesse teemadesse või luua uue). Iga nädala eest läheb arvesse kuni kaks postitust (1 postitus = 1 punkt; lubatud on kirjutada ka rohkem, aga punkte saab kuni 2 eest) ning võib saada kuni 2 punkti, kokku 2 x 15 = kuni 30 punkti. Nädalatähtaeg on üldiselt sama, mis ajaveebis (reedel kell 12.00), ent foorumis ei järgita seda nii rangelt - lubatud on postitada kuni kaks nädalat tagantjärele ehk kuni üle-eelmise nädala teemadesse. See piirang on vajalik - vastasel juhul hakkavad hilised ärkajad kursuse lõpus foorumimaratone tegema, nende tulemused on aga reeglina kehva kvaliteediga.

Lisaks kursuse teemafoorumile on sealsamas olemas ka muude teemade foorum (mistahes muude arutelude tarbeks - näiteks "Kes laupäeval Tartu poole sõidab?" vms) ning kursuse majapidamise foorum (õppetöö-alasteks teadeteks ning selle korralduse arutamiseks), kuhu postitamine aga eraldi punkte ei anna.

NB! Foorumis võiks esineda enda (vähemalt ees-) nimega (võib lisada perenime algustähe vmm, näiteks KalleK) - nii on suure rahvaarvu juures seda kõige lihtsam jälgida. Kui aga keegi tahab kindlasti "Püksinööp", "Zorro" vmm loominguline tegelane olla, tuleb enda identiteedist õppejõudu teavitada.

Wiki-põhine rühmatöö

See on sisuliselt alternatiiv eksami sooritamisele - punkte saab sama palju (kuni 30 punkti) ning korraliku nädalatööde tegemise juures võib tugeva lõpphinde saada. Töö kirjutatakse 4-5-liikmelistes rühmades (mille moodustavad liikmed ise!) ning lisaks lõpptulemusele on üheks positiivseks väljundiks ka rühma koostöö harjutamine (seda võiks teha erinevate e-kanalite kaudu). Niisiis ei ole rühmatöö kohustuslik - ent selle koostamine semestri jooksul vähendab semestri lõpu koormust (eksamist võib vabaks saada).

Tähelepanuksː

 • Rühma koostamiseks ja töö teema valikuks on aega kolm esimest nädalat. Seega tuleks rühmatöö valijatel registreerida enda teema ja rühma nimekiri õppejõu juures (e-post sobib) 19. veebruari keskpäevaks (12.00). Rühmatöö viide tuleks lisada tööde registreerimislehele (põhimõtteliselt võib selle aga panna ka kõigi kirjatööde lehele.
 • Teema peaks olema mingitpidi seotud õppeainega - kuna aga selle profiil on lai, siis on ka teemavalik laialdane (rusikareegelː peaks olema seotud a) IT ja b) inimestega). Kui teema tõesti ei sobi (kaugelt liiga suur või väike, täiesti teine "ooper" vms), palub õppejõud uue teema valida.
 • Maht on orienteeruvalt 2-3 lk rühmaliikme kohta - seega 4 inimest võiks kirjutada 8-10 lk töö (arvesse läheb põhiosa pikkus, mitte tiitellehed jms vormistus). Joonlauaga mõõtma ei hakka, aga selgelt alamõõduline looming saab vähem punkte,
 • Töö võiks kirjutada siiasamasse IT Kolledži wikisse, varuvariandina võib kasutada erinevaid muid wikisid (Wikidot, Wikia, mõni enda wiki vmm). Ent sel juhul tuleb veenduda, et õppejõud on töö asukohast informeeritud.
 • Töö peab valmima kursuse eelviimaseks reedeks ehk 7. mai keskpäevaks (12.00) - viimasel nädalal saavad kurjad(ʔ) kaaskodanikud seda siis retsenseerida. Varem valmisjõudmine on aga väga teretulnud (õppejõu jaoks tekib vähem kuhjumist).
 • Töö peab järgima häid akadeemilisi tavasid - olema korrektses keeles, piisavate algallikatega ning nendele viitamise süsteemiga (süsteemi valik on vaba - Vancouver, APA, MLA, Harvard vmm; vt. ka https://akadeemia.kakupesa.net/viitamine.php). Tiitellehte ei ole vaja, piisab korralikest pealkirjadest. Illustratsioonide kasutamine on teretulnud, ent mitte kohustuslik (ja igasuguse materjali puhul tuleb järgida õigusnõudeid).


Rühmatöö arvustus

Igaüks võiks kirjutada ühe rühmatöö kohta (milles ta ise ei osalenud) arvustuse ehk retsensiooni. Arvustuse kirjutab igaüks individuaalselt (s.t. see ei ole rühmatöö) ning see on eristaatuses ajaveebipostitus, mis annab tavalise 3 asemel 5 punkti (seepärast tasub see ära teha, kuigi rangelt kohustuslik ei ole - ka need, kes ise rühmatööd ei teinud, võivad teiste omi lugeda ja arvustada). Kirjutatakse siis, kui rühmatööd on valmis, ehk kursuse viimasel nädalal (7.-14. mail), tähtaeg on reede, 14. mai keskpäev (12.00). Hinnata võiks töö teemavalikut ja vaatenurka, käsitluse põhjalikkust, allikaid ja viitamist, keelt ja vormilist korrektsust...


Raamatuarvustus

Veel üheks võimalusest punkte teenida on lugeda ja retsenseerida mõnd ainekohast raamatut (üks võimalik nimekiri on siin). Esitada võib ühe retsensiooni (s.t. asi on vabatahtlik), mille eest võib saada kuni 5 punkti. Retsensiooni on kõige lihtsam esitada ajaveebis (põhimõtteliselt on lubatud ka e-kirjaga saatmine). Orienteeruv pikkus võiks olla 0,5-1 lk. Esitada saab kuni eelviimase reedeni ehk 7. mai keskpäevani (12.00).


Preemiapunktid

Et panna rahvast natuke ka teiste kirjutisi lugema, on võimalik ühe tuntud telesaate eeskujul anda kursuse jooksul ühele kaaslasele 5 lisapunkti (NBǃ see ei ole kohustuslikǃ). Vastav soov tuleb e-kirjaga saata õppejõule - seal tuleks mainida, kellele punktid lähevad, millise kirjutise eest ning paari lausega ka põhjendus, miks preemia antakse. Üks osaleja võib saada kuni 10 preemiapunkti (ehk tüüpiliselt kuni kahelt kaastudengilt) - kui selgub, et adressaadil on juba limiit täis, siis annab õppejõud sellest teada (punktid kaduma ei lähe, need võib sel juhul suunata kellelegi teisele). Preemiapunkte saab anda kuni eelviimase reedeni ehk 7. mai keskpäevani (12.00).

Vältimaks seda, et preemiapunkte annavad ka "surnud hinged" ehk praktiliselt kursusel mitteosalenud inimesed, peab preemia andjal endal olema vähemalt 30 punkti (see on ka praktiline miinimumlävi eksamiga läbisaamiseks) - preemiaid jagatakse nagunii kursuse lõpupoole ning selleks ajaks on aktiivsetel osavõtjatel see summa kuhjaga koos.


Valik on suur... Ja üks hoiatus ka

Kuna punktiteenimisvariante on väga palju, siis võib igaüks enda jaoks kaaluda erinevaid kombinatsioone, mida teha (ajaveeb ja rühmatöö, foorum koos arvustuste ja eksamiga jne). Tõsises ajahädas inimeste jaoks on seega süsteem üsna paindlik, ent siiski oleks tungiv soovitus osaleda kogu õppetöö jooksul (eriti ajaveebi ja/või foorumi näol) - nii on kursusest saadav efekt kõige suurem, kuna inimesi on palju ja kogukonnana õppimine annab reeglina parima tulemuse (erinevalt traditsioonilisest tudengi sündroomist stiilis "kolm päeva enne eksamit hakkan õppima, kolm päeva peale eksamit ei mäleta kogu asjast muhvigi"). ː)

Tähelepanuks veel: punkte saab vaid kursuse toimumise ajal ehk kuni 14.05 keskpäevani (vastavalt tähtaegadele). See tähendab seda, et igaüks võib kirjutada blogi või foorumit edasi ka hiljem, kuid selle kursuse punkte see tegevus enam ei anna - kell kukub 14. mail kell 12.00 ning pärast seda lisanduvad osalejate kontole üksnes eksami punktid.

Aga see hoiatus... Ärge tootke plagiaati. Isegi kui kogu Internet on käeulatuses. Esiteks on see iseenese tagant näppamine - niimoodi kuigivõrd targemaks ei saa (ehk õpite Ctrl-C ja Ctrl-V vajutama, aga neid teadsite nagunii varemgi). Teiseks aga võib igasugune tõestatud plagiaadijuhtum (igasuguse mittetriviaalse infohulga kopipeisti esitamine omaloomingu pähe) lõppeda kursuselt (kurjemal juhul ka ülikoolist) eemaldamisega. Kas on mõtet...?


Punktide edastamine

Iseseisva IT Kolledži ajal oli selle kursuse punktiseisu jooksev edastamine lihtne - selleks sobis seal kasutatud rakenduskõrgkoolide ühine ÕIS, mis võimaldas õppeaine punktisüsteemi väga paindlikult määrata. TTÜ alla minekuga tekkis siin rida probleeme, mida pole tänini lõplikult lahendatud.

Tagasiside ilmub kursuse foorumisse Majapidamise rubriiki, punktiseisu hakkame selgi korral avaldama parooli alla pandud PDF-tabeli kujul (aadressi ja parooli saab avaloengus (2021. aasta kevade voorus aga alguses laialisaadetud meiliga) või vajadusel hiljem e-kirjaga õppejõu käest). Parooli ja asukoha edastamine "omadele" on lubatud, otsimootorid ja kiibitsejad katsuks eemal hoida.

Iganädalane punktiseis peaks ilmuma hiljemalt 24 tundi peale tähtaega - võimaluse korral varem (sama päeva õhtuks), ent kuna rahvast on kursusel palju ja muid kohustusi võib samuti tulla, siis alati ei pruugi töid samal päeval loetud jõuda.


Eksam ja hindamine

Eksamiga (mis positiivse tulemuse saavutamisel eelneva tööga võib põhimõtteliselt ka tegemata jääda) võib teenida kuni 30 punkti. Eksamiks on tavaolukorras kaks varianti:

 • Suuline kiireksam - arvuti kuvab ekraanile juhuvalikuga 10 konkreetset küsimust, mis pärinevad nädalateemadest. Paar minutit mõtlemiseks ning siis vastab eksamineeritav vabas järjekorras nii paljudele kui suudab. Iga küsimuse täisvastus annab 3 punkti, mittetäielike eest saab vähem.
 • Kirjalik essee-eksam - arvuti kuvab ekraanile juhuvalikuga 3 esseeteemat. Eksamineeritav valib neist ühe ning kirjutab sel teemal ca 1,5 tunniga umbes 2-lk kirjatöö (statistiliselt on see ca 800-1000 sõna või 6000-7000 tähemärki - jällegi, joonlauaga ei mõõdeta, ent selgelt vähem materjali kaotab punkte). Eksamiks võib kasutada nii isiklikku arvutit kui ka arvutiklassi oma.

NB! Eksami punktid lisatakse olemasolevale - ka 0-punktine eksam ei kukuta ainest läbi, kui eelnevalt kogutud punktisumma ületab 51.

Kui eksami ajaks (mais-juunis 2021) on lubatud kontaktõpe, siis toimub eksam eespoolkirjeldatud variantides. Kui kontaktõpet ei lubata, toimub eksam üldjuhul "kaugjuhtimisega" esseevormis (vt eespool; vajadusel saab teha erandeid). Info eksami täpsema korralduse laekub sel juhul mai alguseks.

Märkusedː

 • Kuna osalejaid on palju, siis eelistatavam oleks suurema osa rahvaga essee kirjutada, aga mingi osa huvilisi võib ka lühivarianti teha (sõltub ka sellest, kui paljud üldse eksami kasuks otsustavad).

̈* Kui ühele päevale peaks registreeruma väga palju inimesi, kirjutame esseed mitmes rühmas (näiteks kell 10, kell 13 ja vajadusel ka kell 16).

Hindamissüsteem on tüüpiline:

 • 91 ja enam - 5
 • 81-90 - 4
 • 71-80 - 3
 • 61-70 - 2
 • 51-60 - 1
 • alla 51 - 0

Kursuse kalender

 • 29.01 - e-variandi avaloeng (sel korral distantsilt!) ja õppetöö algus
 • 05.02 - esimese õppenädala tööde tähtaeg - edasi jätkub igareedene režiim
 • 19.02 - tagasiside ametlik algus (võib juhtuda, et jõuab ka varem alustada), rühmatööde kirjutajate selgumine ja rühmade moodustumine
 • 07.05 - rühmatööde, raamaturetsensioonide ja preemiapunktide tähtaeg, eksamile registreerumise orienteeruv algus
 • 14.05 - rühmatöö retsensioonide tähtaeg, kursuse põhiosa lõpp
 • 24.05, 28.05, 31.05 - eksamipäevad
 • igal reedel (05.02-14.05) kell 12.00 - nädalatööde (ajaveeb, foorum) tähtaeg (erandiks on lihavõttenädal, mil tähtaeg on neljapäeva, 1. aprilli keskpäeval).

Tagasi kursuse esilehele


Käesoleva materjali kasutamine ja levitamine on sätestatud Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi (inglise keeles CC Attribution-ShareAlike ehk BY-SA) või selle uuema versiooniga.