E-ITSPEA eksamiajad

From ICO wiki
Revision as of 19:03, 6 December 2021 by Kaido.kikkas (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Tagasi kursuse esilehele


Eksam toimub COVID-19 pandeemia jätkumise tõttu distantsilt esseevormis järgmistel kuupäevadel:

  • esmaspäeval, 3. jaanuaril
  • reedel, 7. jaanuaril
  • kolmapäeval, 12. jaanuaril.

Algus on kõigil päevadel kell 10.

NB! Eksamile registreerumine toimub sel korral vaid ülikooli ÕISis. Igaks juhuks tasub registreeruda ka neil, kes on juba enda hinde kätte saanud - et oleks kindel, et ÕISis on olemas koht hinde sisestamiseks (sel juhul on see aga formaalsus, hinne läheb kirja).


Eksami korraldus

Eksami korraldus

Üldine protokoll on järgmine:

  1. ca 15 min enne sessiooni algust (umbes kell 9.45) saadavad selles kirjutada soovijad õppejõule e-kirja, milles teatavad (vabas vormis), et on valmis kirjutama.
  2. Õppejõud võtab juhuvalikuga 3 esseeteemat ja vastab igale soovijale eraldi, käivitades kella mõni minut hiljem (kui vastus saadetakse 10.05, siis tüüpiliselt käivitub aeg 10.10-st). NB! Kui kirjad kuhjuvad (10 inimest tahavad korraga teemat), siis tuleb veidi oodata - aga aeg ei käivitu enne, kui vastus on saadetud. Kui valmisolekukirjale ei tule õppejõu vastust ca 15 minuti jooksul, tuleks see igaks juhuks uuesti saata (vähetõenäoline; kui aga peaks juhtuma, ei käivitu aeg enne teemade saatmist).
  3. Eksamiessee kirjutatakse ühel saadetud teemadest (mitte kõigil kolmel!). Orienteeruv maht on tavapärase 12-punktise kirjastiili korral umbes 2 lehekülge. Eksamiessee tuleb esitada PDF-vormingus (kõige universaalsem variant eri platvormidel).
  4. Eksamiessee tuleb saata e-kirjaga õppejõule 2 tundi peale aja käivitumist (jäik ajapiir on 2,5 tundi - peale seda saatmine ei lähe arvesse ja eksam loetakse ebaõnnestunuks, aga eelnevad punktid ja nende pealt saada võidav hinne jäävad kehtima!).
  5. Essee kättesaamisel vastab õppejõud kirjale, kinnitab kättesaamist ja seiskab essee ajaarvestuse. Sarnaselt algusega: kui õppejõult ei ole vastust 15 minuti jooksul peale essee saatmist, tuleks see uuesti saata.
  6. Ärge kustutage saadetud esseesid enne lõpphinde teadasaamist (võimalike vaidluste või ka tehniliste probleemide puhuks)!
  7. Kui õppejõud on kõik esseed läbi lugenud ja hinnanud, lähevad hinded ÕISi.

Tähelepanuks: need, kes saadavad töö ära tublisti enne tähtaega, võivad saada e-kirjaga vastuse (ja hinde) juba varem. Kui aga lõpus tuleb taas 55 tööd 5 minutiga, siis tekib selge järjekord, seega vaikimisi lahendus on hinded ÕISis. Peale viimast eksamipäeva (12. jaanuar) aga läheb välja ka lõplik versioon punktitabelist (samasse kohta ja parooli alla, nagu varemgi).


Tagasi kursuse esilehele