Difference between revisions of "Echo"

From ICO wiki
(Created page with 'Priit Pobbul A22 teeb sellel teemal.')
 
Line 1: Line 1:
Priit Pobbul A22 teeb sellel teemal.
+
Priit Pobbul A22
 +
 
 +
== Sissejuhatus ==
 +
Echo on informatsiooni tagastamiseks, nagu ka sõna tähendus "kaja" ongi sisuliselt echo eesmärk tagastada kasutaja poolt soovitud teksti, käske või muutujaid.
 +
 
 +
== Süntaks ==
 +
<pre>
 +
echo "Tere maailm"
 +
</pre>
 +
 
 +
== Kasutamine ==
 +
Echo on mitme külgne käsk, näiteks saab sisestada teksti reavahetusega kasutades argumenti -e ja reavahetuseks \n.
 +
<pre>
 +
echo -e "Tere \nolen test \nnägemist"
 +
</pre>
 +
 
 +
Echo -e'd on hea kasutada kui on vaja kindlal kohal reavahetust, näiteks logidesse trükkides või muutujaid väljastades mis võiks eri ridades olla.
 +
 
 +
 
 +
== Kasutatavad võtmed ==
 +
'''-V'''
 +
Koostab verbaalse väljundi, kaasaarvatud kõik süsteemipõhised käsud, mis täitmisele antakse. Täpsustades seda valikut mitu korda keelatakse kõik süsteemipõhiste käskude tätmised. See on kasulik vaid testimiseks
 +
 
 +
'''-t ''fstype'' '''
 +
Täpsustab failisüsteemi, mida luuakse. Kui seda pole lisatud kasutatakse vaikimisi failisüsteemi.
 +
 
 +
'''fs-options'''
 +
Failisüsteemipõhised valikud, mida edastada reaalsele failisüsteemi loojale. Kuigi see pole garanteeritud, siis neid valikuid toetavad kõik failisüsteemi loojad.
 +
 
 +
'''-c'''
 +
Kontrolli seadme vigaseid blokke enne failisüsteemi loomist.
 +
 +
'''-l ''filename'''''
 +
Loeb vigaste blokkide listi failinimest.
 +
 
 +
'''-v'''
 +
Protseduuri verbaalne väljund.
 +
 
 +
== Näited ==
 +
* Teeme /dev/hda1 partitsioonile ext3 failisüsteemi
 +
    mkfs -t ext3 /dev/hda1
 +
== Kasutatud kirjandus ==
 +
* http://nixcraft.com/getting-started-tutorials/899-unix-linux-echo-command-examples.html
 +
* http://manpages.ubuntu.com/manpages/lucid/man1/echo.1.html
 +
* http://www.computerhope.com/unix/uecho.htm
 +
* http://lowfatlinux.com/linux-echo-command.html

Revision as of 21:22, 16 May 2011

Priit Pobbul A22

Sissejuhatus

Echo on informatsiooni tagastamiseks, nagu ka sõna tähendus "kaja" ongi sisuliselt echo eesmärk tagastada kasutaja poolt soovitud teksti, käske või muutujaid.

Süntaks

echo "Tere maailm"

Kasutamine

Echo on mitme külgne käsk, näiteks saab sisestada teksti reavahetusega kasutades argumenti -e ja reavahetuseks \n.

echo -e "Tere \nolen test \nnägemist"

Echo -e'd on hea kasutada kui on vaja kindlal kohal reavahetust, näiteks logidesse trükkides või muutujaid väljastades mis võiks eri ridades olla.


Kasutatavad võtmed

-V Koostab verbaalse väljundi, kaasaarvatud kõik süsteemipõhised käsud, mis täitmisele antakse. Täpsustades seda valikut mitu korda keelatakse kõik süsteemipõhiste käskude tätmised. See on kasulik vaid testimiseks

-t fstype Täpsustab failisüsteemi, mida luuakse. Kui seda pole lisatud kasutatakse vaikimisi failisüsteemi.

fs-options Failisüsteemipõhised valikud, mida edastada reaalsele failisüsteemi loojale. Kuigi see pole garanteeritud, siis neid valikuid toetavad kõik failisüsteemi loojad.

-c Kontrolli seadme vigaseid blokke enne failisüsteemi loomist.

-l filename Loeb vigaste blokkide listi failinimest.

-v Protseduuri verbaalne väljund.

Näited

  • Teeme /dev/hda1 partitsioonile ext3 failisüsteemi
   mkfs -t ext3 /dev/hda1

Kasutatud kirjandus