Echo

From ICO wiki
Revision as of 21:56, 16 May 2011 by Ppobbul (talk | contribs)

Priit Pobbul A22

Sissejuhatus

Echo on informatsiooni tagastamiseks, nagu ka sõna tähendus "kaja" ongi sisuliselt echo eesmärk tagastada kasutaja poolt soovitud teksti, käske või muutujaid.

Süntaks

echo "Tere maailm"

Kasutamine ja näited

-e abil reavahetus

Echo on mitme külgne käsk, näiteks saab sisestada teksti reavahetusega kasutades võtit -e ja reavahetuseks \n.

echo -e "Tere \nolen test \nnägemist"

Echo -e'd on hea kasutada, kui on vaja kindlal kohal reavahetust, näiteks logidesse trükkides või muutujaid väljastades mis võiks eri ridades olla.

Echo faili salvestamine

Võib kasutada ka lihtsamate logide sisestuse jaoks, et muutuseid jälgida.

echo 'File has been deleted' > /tmp/log.txt

Praegu siis loodi näite jaoks tmp kausta logi fail, mida üks korralik admin eales ei teeks. Hea lihtne viis teada saada, mis mõnes skriptis toimub näiteks. Kasutades skriptis, kus juhul kui midagi kustutatakse, siis väljastatakse see echo on hea jälgida, mida keegi teinud on, saab ka lisada muutujatena kasutajad ning kasutus aja.

Echo ja muutujad

Echo on võimeline ka muutujaid näitama, mis järjekordselt kasuks mõnes skriptis.

echo "Tänane kuupäev on $(date)"

Lühendamiseks hea nipp

Teine kord kui vaja, siis saab ka lühendada oletades et mingi väljundi esimene osa on muutuv ja lõpp alati sama. Saab ka vastupidi.

echo {one,two,red,blue}fish

!NB Siin enam pole "" sest siis see funktsioon ei töötaks ja väljastataks täpselt samal kujul, nagu sisend on.

Eelmise käsu lõppemise staatus

Echo võimaldab isegi vaadata, kas eelmine käsk lõpetas korrektselt või oli seal viga.

echo $?

Väljundi 0 puhul oli käsu toiming ja lõpp korrektne, 1-255 puhul oli mingi viga.

Vaata palju faile kauste siin on

Saamaks teada kui palju faile ja kaustu on praeguses ja alam kataloogides.

echo * | wc


Saamaks teada ainult selles kataloogis, kus kasutaja on, kaustade arvu.

echo */ | wc

Saamaks ainult kataloogis asuvate failide arvu teada.

!NB Selles näites on oletatud, et failidel on laiendid, mistõttu . märke abil neid leida saaks! Ilma faililaiendita faile sel juhul ei loeta.

echo *.* | wc


Kasutatavad võtmed

-V Koostab verbaalse väljundi, kaasaarvatud kõik süsteemipõhised käsud, mis täitmisele antakse. Täpsustades seda valikut mitu korda keelatakse kõik süsteemipõhiste käskude tätmised. See on kasulik vaid testimiseks -t fstype Täpsustab failisüsteemi, mida luuakse. Kui seda pole lisatud kasutatakse vaikimisi failisüsteemi. fs-options Failisüsteemipõhised valikud, mida edastada reaalsele failisüsteemi loojale. Kuigi see pole garanteeritud, siis neid valikuid toetavad kõik failisüsteemi loojad. -c Kontrolli seadme vigaseid blokke enne failisüsteemi loomist. -l filename Loeb vigaste blokkide listi failinimest. -v Protseduuri verbaalne väljund.

Näited

* Teeme /dev/hda1 partitsioonile ext3 failisüsteemi mkfs -t ext3 /dev/hda1

Kasutatud kirjandus

* http://nixcraft.com/getting-started-tutorials/899-unix-linux-echo-command-examples.html * http://manpages.ubuntu.com/manpages/lucid/man1/echo.1.html * http://www.computerhope.com/unix/uecho.htm * http://lowfatlinux.com/linux-echo-command.html