Echo

From ICO wiki
Revision as of 22:17, 16 May 2011 by Ppobbul (talk | contribs)

Priit Pobbul A22

Sissejuhatus

Echo on informatsiooni tagastamiseks, nagu ka sõna tähendus "kaja" ongi sisuliselt echo eesmärk tagastada kasutaja poolt soovitud teksti, käske või muutujaid.

Süntaks

echo "Tere maailm"

Kasutamine ja näited

-e abil reavahetus

Echo on mitme külgne käsk, näiteks võtme -e erinevad kasutus võimalused. \a on häälega väljastamine juhuks kui koguaeg silmad ekraanil pole.

echo -e "\aÄRKA!"

\b on backspace asendus võib vaja minna kui mõne muutuja lõpp vaja ära süüa.

echo -e "Täna \bn"

Väljundiks tuleb Tänan.

\n on reavahetuseks.

echo -e "Tere \nolen test \nnägemist"

\n on hea kasutada, kui on vaja kindlal kohal reavahetust, näiteks logidesse trükkides või muutujaid väljastades mis võiks eri ridades olla.


Echo faili salvestamine

Võib kasutada ka lihtsamate logide sisestuse jaoks, et muutuseid jälgida.

echo 'File has been deleted' > /tmp/log.txt

Praegu siis loodi näite jaoks tmp kausta logi fail, mida üks korralik admin eales ei teeks. Hea lihtne viis teada saada, mis mõnes skriptis toimub näiteks. Kasutades skriptis, kus juhul kui midagi kustutatakse, siis väljastatakse see echo on hea jälgida, mida keegi teinud on, saab ka lisada muutujatena kasutajad ning kasutus aja.

Echo ja muutujad

Echo on võimeline ka muutujaid näitama, mis järjekordselt kasuks mõnes skriptis.

echo "Tänane kuupäev on $(date)"

Lühendamiseks hea nipp

Teine kord kui vaja, siis saab ka lühendada oletades et mingi väljundi esimene osa on muutuv ja lõpp alati sama. Saab ka vastupidi.

echo {one,two,red,blue}fish

!NB Siin enam pole "" sest siis see funktsioon ei töötaks ja väljastataks täpselt samal kujul, nagu sisend on.

Eelmise käsu lõppemise staatus

Echo võimaldab isegi vaadata, kas eelmine käsk lõpetas korrektselt või oli seal viga.

echo $?

Väljundi 0 puhul oli käsu toiming ja lõpp korrektne, 1-255 puhul oli mingi viga.

Vaata palju faile kauste siin on

Saamaks teada kui palju faile ja kaustu on praeguses ja alam kataloogides.

echo * | wc


Saamaks teada ainult selles kataloogis, kus kasutaja on, kaustade arvu.

echo */ | wc

Saamaks ainult kataloogis asuvate failide arvu teada.

!NB Selles näites on oletatud, et failidel on laiendid, mistõttu . märke abil neid leida saaks! Ilma faililaiendita faile sel juhul ei loeta.

echo *.* | wc


Kasutatavad võtmed

NAME echo - display a line of text SYNOPSIS echo [SHORT-OPTION]... [STRING]... echo LONG-OPTION DESCRIPTION Echo the STRING(s) to standard output. -n do not output the trailing newline -e enable interpretation of backslash escapes -E disable interpretation of backslash escapes (default) --help display this help and exit --version output version information and exit If -e is in effect, the following sequences are recognized: \0NNN the character whose ASCII code is NNN (octal) \\ backslash \a alert (BEL) \b backspace \c produce no further output \f form feed \n new line \r carriage return \t horizontal tab \v vertical tab

Näited väljaspoolt, kus kasutatakse echot

* http://www.thegeekstuff.com/2010/06/bash-array-tutorial/

Kasutatud kirjandus

* http://nixcraft.com/getting-started-tutorials/899-unix-linux-echo-command-examples.html * http://manpages.ubuntu.com/manpages/lucid/man1/echo.1.html * http://www.computerhope.com/unix/uecho.htm * http://lowfatlinux.com/linux-echo-command.html