Elekter

From EIK wiki
Revision as of 02:02, 25 January 2017 by Saasma (talk | contribs) (Workload)

Meeskond

 • Sigrid Aasma
 • Kristo Oidermaa - projektijuht
 • Tiit Post

Idee

Korteriühistule või haldusfirmale sobiv programm, mis võimaldab mugavalt hallata kortermajadele laekuvaid arveid, neid jaotada korterite vahel ning kontrollida võlglaste staatust.

Elekter logo 3.png

Tehnoloogia

C#, Windows Presentation Foundation, andmebaasid.

Analüüs

Rakenduse üldkirjeldus:

Tiimi Elekter rakendus on mõeldud korteriühistule või haldusfirmale, et mugavalt hallata ja koostada arveid. Rakendus hõlmab nii laekuvate arvete (haldustasu, koristus, üldelekter, küte, remondifond, prügivedu, kindlustus) süsteemis registreerimist kui ka ühistuliikmetele arvete väljastamist iga kuu kaupa. Samuti peab rakendus ja andmebaas sisaldama kõike muud vajalikku infot, mis kajastuvad tavapärasel korteriühistu poolt saadetaval arvel.

Kasutust leiaks antud rakendus pigem väiksemate haldusfirmade või ühistute endi käes. Suurematel haldusfirmadel on endal sarnased programmid olemas (näiteks Kvatro oma). Tegemist ei oleks ühistule/haldusfirmale sobiva raamatupidamistarkvaraga vaid pigem lisarakendusega, mis on mõeldud eelkõige haldurile ning tulevikus võiks antud rakendus olla otse seotud ka raamatupidamissüsteemiga. Arvatavasti väiksemate haldusfirmade või ühistute puhul käib jagamine paljuski excelis või niipalju kui raamatupidamistarkvara lubab teha.


Täpsem sisu:

Rakendus sisaldab endas kortermajade/ühistuste lisamist, sellega seoses ka kõigi korterite, vastutavate isikute ja nende kontaktide lisamist. Ennekõike on tähtis kätte saada vajalik algandmestik hilisemateks arvutusteks ning kokku leppida, kuidas hakkab toimuma erinevate kululiikide jagamine korterite vahel (ruutmeertri põhiselt, korteri põhiselt või fikseeritud summa).

Teine osa rakendusest on laekunud kommunaalarvete lisamine (elekter, prügi jne). Osad arved laekuvad iga korteri kohta, osad arved on kogu ühistu kanda ja jaotada korterite vahel. Rakendus keskendub just nendele arvetele, mis laekuvad otse ühistule ning mida on vaja ühistuliikmete vahel jaotada. Lisaks tuleb arvetust pidada muude lisakulude üle nagu remondifondid, parkimiskohtade kulud/süsteem jne.

Kolmas osa on arvete koostamise süsteem, mis kõigepealt kontrollib kas kõik soovitava kuu kommunaalarved on laekunud ühistule ning jaotab vastavalt kokkulepitud valemitele need korterite vahel ära. Soov oleks antud arved koostada eraldi dokumendina ja tuleviku võimalusena saata otse ka vastutavale isikule näiteks e-maili peale.

Neljas osa süsteemist oleks võlglaste/ettemaksete haldus. Süsteem võimaldaks ka arvet pidada iga korteri kohta välja läinud arvete ja laekunud maksete üle ning edasiarendusena võiks arvestada ka viiviseid. Nii saaks iga uue väljastatava arve puhul kohe kajastada ka korteri varasemat võlgnevust või ettemakset. Samuti võiks toimuda automaatsed teavitused või märguanded kui mõne korteri võlgnevus on liiga suureks läinud.


Eesmärk ja võimalikud tulevikusuunad:

Eesmärk on muuta erinevate arvete haldamine ühistutele lihtsamaks rakenduse keskkonna kaudu. Kui ühistu andmed on juba sisestatud kasutaja poolt, on ainuke töö sisestada info erinevate arvete kohta. Tulevikufunktsioonidena võivad lisanduda ka analüüsi pool ja täpsemad otsingufunktsioonid. Näiteks korteritemüügi puhul saab potentsiaalsetele ostjatele näidata täpsemat kommunaalarvete ajalugu iga kuu kaupa.

Samuti võib tulevikus tekkinud andmebaas olla kasulik haldusfirmadele renoveerimiste planeerimisel – näiteks küttearved ruutmeetri kohta renoveerimata ja renoveeritud majas, mis oleks oluline sisend remontide planeerimise protsessis.

Edasiseks arenduseks oleks ühe võimalusena ka korteriomanikule sobiva rakenduse loomine, kus korteriomanik ise saab enda korteriga seotud infot turvaliselt vaadata.


Milliste osade realiseerimine võib osutuda problemaatiliseks?

Üks tähtsamaid tegevusi on kohe alguses andmebaasid sobivalt valmis disainida juba ette mõelda, et milliseid andmeid on täpselt vaja, et lõppprodukt väljastatava arve põhjal saaks valmis. Üks pool hõlmab kindlasti erinevate korterite/majade sidumist erinevate arvetega, et päringud oleks võimalikud lihtsad ning kiired.

Teine keerulisem pool on vast valmisolek erijuhtudeks. Esineb kortermajasid, kus parkimist kasutavad ainult osa korterid või katusekorruse korteritel on eraldi küttelahendused. Seega võivad kajastuda sama maja erinevate korterite ühistuarvetel ka erinevad kululiigid.

Samuti võib keeruliseks osutuda viiviste ja ettemaksete arvestus. Siinkohal tuleks täpselt välja mõelda, mis ajahetkel hakkab viivise arvestus peale ning mis hetkedel uued arved väljastatakse. Just ajalise mõõte planeerimine on tähtis, et ei tekiks probleeme, kui mõni arve laekub hiljem või varem eeldatavast plaanis.


Tööde jaotus:

Sigrid – user interface ja disain WPFs, väljundi disain ja kood, blogi eest hoolitsemine

Kristo – projektijuht ja järelevalve, teeb kõike natukene

Tiit – kirjutab koodi ja loob andmebaase


Must have:

 • Kortermajade lisamine andmebaasi (vajalik info:maja id, tänava nimi ja maja nr, korterite arv, ruutmeetreid kokku, ühistuinfo ja rekvisiidid)
 • Korterite lisamine kortermajadele (vajalik info: kortermaja id, korteri nr, suurus ruutmeetrites, omaniku nimi, omaniku kontakid)
 • Lihtsamad otsingufuntksioonid – näiteks korteriomaniku kontakti leidmiseks
 • Majade/korterit info muutmine/kustutamine (näiteks uue omaniku kirjapanek)
 • Laekunud arvete lisamine andmebaasi (vajalik info kortermaja id, arve liik, mis perioodi arve, summa)
 • Võimalus vaadata, kas kortermaja kohta on kõik arved laekunud enne korterile arve koostamist
 • Korteritele arvete koostamine koos arvutustega iga kuu kohta ning rakenduses kuvamine
 • Uute arvete salvestamine (doc/pdf)
 • Korterite võlgnevuste/ettemaksete üle arvepidamine, koos korteritelt laekunud maksete registreerimisega. Viiviste arvutus ja arvele lisamine.
 • Lisakululiikide haldus, mille kohta ei laeku arveid või mis ei käi kõigi korterite kohta.

Nice to have:

 • Koostatud arvete saatmise võimalus omaniku e-mailile
 • Võlglastele automaatsete teadete saatmine
 • Automaatsed meeldetuletused (et mingi arve koostada, kontrollida laekumist.
 • Erinevad raportid/koondväljavõtted (korterite, majade ja kululiikide kohta)
 • Veearvete koostamise süsteem, kus iga korter raporteerib näidud ja seeläbi jaotatakse ka veekulud. Hõlmaks ka tasandamist juhtudele kui näite ei raporteerita ja seega automaatseid prognoose.

Andmebaasimudelid

Elekter Andmebaasi mudel.jpg

Prototüüp

Prototüüp asub siin: prototüüp

Workload

09.10.2016

 • Tiimi moodustamine ja esimene kogunemine
 • Teema valik ja esimeste tegevussuundade paika panemine

11.10.2016

 • Loodi wiki leht

16.10.2016

30.10.2016

 • Projekti analüüsi osa lõpetamine

30.10.2016

07.11.2016

07.11.2016

 • Lisatud andmebaasiskeem

18.12.2016

 • Saime valmis prototüübi täpselt tähtajaks: prototüüp

22.01.2017

 • Viimased uuendused projektis ja valmistatud dokumentatsioon kasutusjuhendiga: lõpp-produkt