Estobuntu jätkuprojekt

From ICO wiki
Revision as of 19:25, 30 October 2020 by Kaido.kikkas (talk | contribs) (Created page with "... ehk eestikeelse ja Eesti kontekstile sobiva Linuxi arendus TTÜ IT kolledžis. == Põhiidee == 2020. sügise seisuga on omaaegse Estobuntu jätkuna kavas panna kokku esi...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

... ehk eestikeelse ja Eesti kontekstile sobiva Linuxi arendus TTÜ IT kolledžis.

Põhiidee

2020. sügise seisuga on omaaegse Estobuntu jätkuna kavas panna kokku esialgu Ubuntu/Minti metapakk (analoogiliselt estonianidcard'i ehk ID-kaardi tarkvara omaga), mis sisaldaks Eesti arvutikasutajale vajaliku tarkvara paigaldamist ja seadistamist. Olulise aspektina näeme võimalust realiseerida projekt eri tasemete (kursuseprojektid, bakalaureuse- ja magistritööd) üliõpilastöödena.

Varasemad sellelaadsed projektid:

  • Estobuntu - 2007-2014, terve Ubuntu Eesti-keskne, kohandatud variant (mh toetas ID-kaarti ja omaaegset Eesti Energia Kõu internetiühendust; alguses KDE, hiljem GNOME/Unity töölauaga). Viimane väljalase oli Ubuntu 14.04 põhine.
  • Ubuntu Estonian Remix - Bash'i käsukesta skriptina realiseeritud väiksem kohandus, võimaldas Ubuntu 16.04-st teha varasema Estobuntu sarnase süsteemi. Projekt jäi Ubuntu 18.04 juures pooleli, uuemate versioonidega (20.04) ei toimi ja vajab ümbertegemist.


Arendusideed

Siia tuleks hakata koguma arendusideid. Loodava süsteemi piirjooned, arendusmehhanismid, kaasatav tarkvara (samas mõned asjad on ka aegunud - Kõu Internet on hea näide).


Tudengitööde teemad

Teema lisamisel tuleks panna kirja orienteeruv pealkiri (või ka üldisem suund), juhendaja ning eeldatav akadeemiline aste (kursusetöö, bakalaureus, magister).


Töövahendid ja muud viited


Algatusrühm

  • Meelis Antoi
  • Lauri Anton
  • Kaido Kikkas
  • Edmund Laugasson
  • Veiko Tuul

Seltskonnaga liitumiseks võib pöörduda ükskõik kelle poole ülalmainitutest.