Estobuntu jätkuprojekt

From ICO wiki
Revision as of 15:27, 27 December 2021 by Edlaug (talk | contribs) (→‎Töövahendid ja muud viited)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

... ehk eestikeelse ja Eesti kontekstile sobiva Linuxi arendus TTÜ IT kolledžis.

Põhiidee

2020. sügise seisuga on omaaegse Estobuntu jätkuna kavas panna kokku esialgu Ubuntu/Minti metapakk (analoogiliselt varamutest saadaoleva estonianidcard'i ehk ID-kaardi tarkvara omaga), mis sisaldaks Eesti arvutikasutajale vajaliku tarkvara paigaldamist ja seadistamist. Olulise aspektina näeme võimalust realiseerida projekt eri tasemete (kursuseprojektid, bakalaureuse- ja magistritööd) üliõpilastöödena.

Varasemad sellelaadsed projektid:

 • Estobuntu - 2007-2014, terve Ubuntu Linuxi distro Eesti-keskne, kohandatud variant (mh toetas ID-kaarti ja omaaegset Eesti Energia Kõu internetiühendust; alguses KDE, hiljem GNOME/Unity töölauaga). Viimane väljalase oli Ubuntu 14.04 põhine.
 • Ubuntu Estonian Remix - Bash'i käsukesta skriptina realiseeritud väiksem kohandus, võimaldas Ubuntu 16.04-st teha varasema Estobuntu sarnase süsteemi. Projekt jäi Ubuntu 18.04 juures pooleli, uuemate versioonidega (20.04) ei toimi ja vajab ümbertegemist.

Arendusideed

Siia tuleks hakata koguma arendusideid. Loodava süsteemi piirjooned, arendusmehhanismid, kaasatav tarkvara (samas mõned asjad on ka aegunud - Kõu Internet on hea näide).


Kasutuslood ja lahendatavad valdkonnad

 • Tavakasutaja töölaud:
  • töölauakeskkond
  • heli
  • video
  • ID-taristu
  • kontoritarkvara ja dokumendihaldus
  • suhtlusvahendid (Zoomi ja Teamsi alternatiivid)
  • sotsiaalmeedia
  • mängud (eriti Steami mängud, aga ka Wine, Playonlinux, DosBox, Lutris...)
 • Turvalisus (minimeerides kasutaja sekkumise)
 • ...


Tudengitööde teemad

Teema lisamisel tuleks panna kirja orienteeruv pealkiri (või ka üldisem suund), juhendaja ning eeldatav akadeemiline aste (kursusetöö, bakalaureus, magister).


Töövahendid ja muud viited

Suhtluskanal IT Kolledži Nextcloudis

Algatusrühm

 • Meelis Antoi
 • Lauri Anton
 • Kaido Kikkas
 • Edmund Laugasson
 • Veiko Tuul

Seltskonnaga liitumiseks võib pöörduda ükskõik kelle poole ülalmainitutest.