Difference between revisions of "Föderaalreserv"

From ICO wiki
(XSLT 2)
(XSLT 1)
Line 290: Line 290:
  
 
===XSLT 1===
 
===XSLT 1===
 +
Kuvab isikute menetlusi, milles nad on osalised üle asjade.
 +
 
<source lang="xml">
 
<source lang="xml">
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

Revision as of 15:10, 15 February 2017

Meeskond

 • Rene Ott

Retsensioonid

XML, XSD ning XSL

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Asjad xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <Asi onKohtuasi="false" id="1">
   <AsjaNr>166366</AsjaNr>
   <Liik>Väärteoasi</Liik>
   
   <Menetlused kogus="1">
     <Menetlus id="11">
      <MenetluseNr>1666366</MenetluseNr>
      <Liik>Kohtuväline menetlus</Liik>

      <Osalised kogus="2">
        <Osaline id="111" onMenetleja="true">
         <Liik>Kohtuväline menetleja</Liik>
         <Isik id="1000">
           <Nimi>Inspektor Kukeke</Nimi>
         </Isik>
        </Osaline>
        <Osaline id="112" onMenetleja="false">
         <Liik>Menetlusalune isik</Liik>
         <Isik id="1001">
           <Nimi>Andrus ElBling</Nimi>
         </Isik>
        </Osaline>
        <Osaline id="113" onMenetleja="false">
         <Liik>Tunnistaja</Liik>
         <Isik id="1002">
           <Nimi>Paks Peeter</Nimi>
         </Isik>
        </Osaline>
      </Osalised>

      <Toimingud kogus="2">
        <Toiming id="114">
         <Liik>Kiirmenetluse otsus</Liik>
         <ToiminguOsalised>
           <ToiminguOsaline osaliseId="111" />
           <ToiminguOsaline osaliseId="112" />
         </ToiminguOsalised>
        </Toiming>
        <Toiming id="115">
         <Liik>Ülekuulamisprotokoll</Liik>
         <ToiminguOsalised>
           <ToiminguOsaline osaliseId="111" />
           <ToiminguOsaline osaliseId="113" />
         </ToiminguOsalised>
        </Toiming>
      </Toimingud>
     </Menetlus>
   </Menetlused>
   
   <SeotudAsjad>
     <Asi id="2" />
   </SeotudAsjad>
  </Asi>
 
  <Asi onKohtuasi="true" id="2">
   <AsjaNr>1-3-455</AsjaNr>
   <Liik>Väärteoasi</Liik>

   <Menetlused kogus="1">
     <Menetlus id="21">
      <MenetluseNr>1-3-455(1)</MenetluseNr>
      <Liik>Kohtu I Astme menetlus</Liik>
      <Osalised>
        <Osaline id="211" onMenetleja="true">
         <Liik>Kohtunik</Liik>
         <Isik id="1003">
           <Nimi>Kohtu Mõistja</Nimi>
         </Isik>
        </Osaline>
        <Osaline id="212" onMenetleja="false">
         <Liik>Menetlusalune isik</Liik>
         <Isik id="1001">
           <Nimi>Andrus ElBling</Nimi>
         </Isik>
        </Osaline>
      </Osalised>
      
      <Toimingud kogus="2">
        <Toiming>
         <Liik>Kaebus kohtuvälise menetleja otsuse peale</Liik>
         <ToiminguOsalised>
           <ToiminguOsaline osaliseId="211" />
         </ToiminguOsalised>
        </Toiming>
        <Toiming>
         <Liik>Kohtuotsus</Liik>
         <ToiminguOsalised>
           <ToiminguOsaline osaliseId="211" />
           <ToiminguOsaline osaliseId="212" />
         </ToiminguOsalised>
        </Toiming>
      </Toimingud>
     </Menetlus>
   </Menetlused>

   <SeotudAsjad>
     <Asi id="1" />
   </SeotudAsjad>
  </Asi>
 
  <Asi onKohtuasi="false" id="3">
   <AsjaNr>180000</AsjaNr>
   <Liik>Kriminaalasi</Liik>

   <Menetlused kogus="1">
     <Menetlus id="31">
      <MenetluseNr>17554354</MenetluseNr>
      <Liik>Kohtueelne menetlus</Liik>

      <Osalised kogus="2">
        <Osaline id="311" onMenetleja="true">
         <Liik>Uurija</Liik>
         <Isik id="1005">
           <Nimi>Elmar Vaher</Nimi>
         </Isik>
        </Osaline>
        <Osaline id="312" onMenetleja="true">
         <Liik>Prokuror</Liik>
         <Isik id="1006">
           <Nimi>Lavly Perling</Nimi>
         </Isik>
        </Osaline>
      </Osalised>
      
      <Toimingud xsi:nil="true" />
     </Menetlus>
   </Menetlused>

   <SeotudAsjad xsi:nil="true" />
  </Asi>

  <Asi onKohtuasi="false" id="4">
   <AsjaNr>170000</AsjaNr>
   <Liik>Kriminaalasi</Liik>

   <Menetlused kogus="1">
     <Menetlus id="41">
      <MenetluseNr>17554355</MenetluseNr>
      <Liik>Kohtueelne menetlus</Liik>

      <Osalised kogus="2">
        <Osaline id="411" onMenetleja="false">
         <Liik>Uurija</Liik>
         <Isik id="1005">
           <Nimi>Elmar Vaher</Nimi>
         </Isik>
        </Osaline>
        <Osaline id="412" onMenetleja="false">
         <Liik>Prokuror</Liik>
         <Isik id="1006">
           <Nimi>Lavly Perling</Nimi>
         </Isik>
        </Osaline>
      </Osalised>

      <Toimingud kogus="1">
        <Toiming>
         <Liik>Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus</Liik>
         <ToiminguOsalised>
           <ToiminguOsaline osaliseId="412" />
         </ToiminguOsalised>
        </Toiming>
      </Toimingud>
     </Menetlus>
   </Menetlused>
   
   <SeotudAsjad xsi:nil="true" />
  </Asi>
</Asjad>

XSD

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="Asjad">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    
    <xs:element name="Asi" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       
       <xs:element name="AsjaNr" type="xs:string"/>
       <xs:element name="Liik" type="xs:string"/>
       
       <xs:element name="Menetlused">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="Menetlus" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             
             <xs:element name="MenetluseNr" type="xs:string"/>
             <xs:element name="Liik" type="xs:string"/>
             
             <xs:element name="Osalised" maxOccurs="1" nillable="true">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="Osaline" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                 <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                   <xs:element name="Liik" type="xs:string"/>
                   <xs:element name="Isik">
                    <xs:complexType>
                     <xs:sequence>
                      <xs:element name="Nimi" type="xs:string"/>
                     </xs:sequence>
                     <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedInt"/>
                    </xs:complexType>
                   </xs:element>
                  </xs:sequence>
                  <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedInt"/>
                  <xs:attribute name="onMenetleja" type="xs:boolean"/>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
               </xs:sequence>
               <xs:attribute name="kogus" type="xs:int"/>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             
             <xs:element name="Toimingud" maxOccurs="1" nillable="true">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="Toiming" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                 <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                   <xs:element name="Liik" type="xs:string"/>
                   <xs:element name="ToiminguOsalised" maxOccurs="1" nillable="true">
                    <xs:complexType>
                     <xs:sequence>
                      <xs:element name="ToiminguOsaline" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                       <xs:complexType>
                        <xs:attribute name="osaliseId" type="xs:string"/>
                       </xs:complexType>
                      </xs:element>
                     </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                   </xs:element>
                  </xs:sequence>
                  <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedInt"/>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
               </xs:sequence>
               <xs:attribute name="kogus" type="xs:unsignedInt"/>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedInt"/>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="kogus" type="xs:unsignedInt"/>
        </xs:complexType>
       </xs:element>

       <xs:element name="SeotudAsjad" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="Asi" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedInt"/>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedInt"/>
      <xs:attribute name="onKohtuasi" type="xs:boolean"/>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

XSLT 1

Kuvab isikute menetlusi, milles nad on osalised üle asjade.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:output method="html" indent="yes" encoding="UTF-8" />

 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <title>Kuvab kõik isikud ning nendega seotud menetlused.</title>
   </head>
   <body>
    <table border="1">
     <thead>
      <th>Isik</th>
      <th>Menetlus</th>
     </thead>
     <tbody>
      <xsl:apply-templates select="//Isik"/>
     </tbody>
    </table>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>

 <!--Eraldab kõik erinevad nimed välja -->
 <!-- Kasutame for loopi asemel eraldi template'i -->
 <xsl:template match="//Isik">
  <xsl:if test="Nimi[not(.=preceding::*)]">
  <xsl:variable name="isikuId" select="./@id"/>
   <tr>
    <td>
     <ul>
      <li><xsl:value-of select="Nimi"/> [<xsl:value-of select="$isikuId"/>]</li>
     </ul>
    </td>
    <td>
     <xsl:call-template name="IsikuMenetlused">
      <xsl:with-param name="isikuId" select="$isikuId"/>
     </xsl:call-template>
    </td>
   </tr>
  </xsl:if>
 </xsl:template>

 <!-- Eraldame kõikide isikute menetlused, kasutame alamtemplate'i -->
 <xsl:template name="IsikuMenetlused">
  <xsl:param name="isikuId"/>
  <ul>
   <xsl:for-each select="//Menetlus">
    <xsl:if test="./Osalised/Osaline/Isik/@id=$isikuId">
    <li>
     <xsl:value-of select="./MenetluseNr"/> - <xsl:value-of select="./Liik"/>
    </li>
    </xsl:if>
   </xsl:for-each>
  </ul>
 </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

XSLT 2

Kuvab asjadega seotud infot toimingute täpsuseni.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:output method="html" indent="yes" encoding="UTF-8" />

 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <title>Kuvab kõikide asjadega seotud info</title>
    <!--
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="asjad.css"/>
    -->
    <style>
      .table {
       border-collapse:collapse;
      }
      .inner-table{
       width: 100%;
       padding: 200px;
      }
      tr.equal-width td,
      tr.equal-width th {
       width: 25%;
      }
    </style>
   </head>
   <body>
    <h1>
     Kõik menetluses olevad asjad (<xsl:value-of select="count(Asjad/Asi)"/>)
    </h1>
    <table border="1" style="border-collapse:collapse">
     <thead>
      <th>Asi</th>
      <th>Menetlused</th>
      <th>Seotud asjade number</th>
     </thead>
     <tbody>
      <xsl:apply-templates select="Asjad/Asi"/>
     </tbody>
    </table>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>

 <!-- Koik menetletavad asjad -->
 <xsl:template match="Asjad/Asi">
  <tr>
   <td>
    <xsl:value-of select="./Liik"/>
    <br/>
    <xsl:value-of select="./AsjaNr"/>
   </td>
   <td>
    <table border="1" class="table inner-table">
     <thead>
      <tr class="equal-width">
       <th>Menetluse liik</th>
       <th>Menetluse number</th>
       <th>Kohtumenetlus</th>
       <th>Toimingud</th>
      </tr>
     </thead>
    <tbody>
     <xsl:apply-templates select="Menetlused"/>
    </tbody>
    </table>
   </td>
   <td><xsl:apply-templates select="SeotudAsjad/Asi"/> </td>
  </tr>
 </xsl:template>
 
 <!-- Asjas olevad menetlused -->
 <xsl:template match="Menetlused">
  <xsl:for-each select="./Menetlus">
   <tr class="equal-width">
    <td><xsl:value-of select="./Liik"/></td>
    <td><xsl:value-of select="./MenetluseNr"/></td>
    <td>
    <xsl:choose >
     <xsl:when test="../../@onKohtuasi='true'">Jah</xsl:when>
     <xsl:otherwise>Ei</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </td>
    <td>
     <xsl:apply-templates select="./Toimingud"/>
    </td>
   </tr>
  </xsl:for-each>
 </xsl:template>
 
 <!-- Menetluses olevad toimingud -->
 <xsl:template match="Toimingud">
  <xsl:variable name="toiminguidMenetluses" select="./Toiming"/>
   <xsl:choose>
    <xsl:when test="count($toiminguidMenetluses) != 0">
     <ul>
      <xsl:for-each select="./Toiming">
       <li><xsl:value-of select="./Liik"/></li>
      </xsl:for-each>
     </ul>
     </xsl:when>
     <xsl:otherwise>
      <em>Puuduvad</em>
     </xsl:otherwise>
   </xsl:choose>
 </xsl:template>

 <!-- Asjaga seotud teised asjad -->
 <xsl:template match="SeotudAsjad/Asi">
  <xsl:variable name="seotudAsjaId" select="./@id"/>
    <ul>
     <xsl:for-each select="/Asjad/Asi">
      <xsl:if test="./@id=$seotudAsjaId">
       <li><xsl:value-of select="./AsjaNr"/></li>
      </xsl:if>
     </xsl:for-each>
    </ul>
 </xsl:template>

</xsl:stylesheet>