Fabric: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
Line 38: Line 38:
= Teenuse seadistamine =
= Teenuse seadistamine =


Teeme kõigepealt lihtsama skripti testimaks kas fabric sai korralikult installeeritud.
Teeme kõigepealt lihtsama skripti testimaks kas fabric sai korralikult paigaldatud ja ka töötab.


Selleks tuleb luua fabfile.py


Selleks loome faili fabfile.py ja avame selle endale sobiva tekstiredaktoriga.


Lets do a small test run first to make sure Fabric runs okay. Create a new file called fabfile.py (requirement as well else it won’t work) and put this code in it, then save:
<pre>nano fabile.py</pre>
 
Sisestame järgneva koodi ja salvestame.
 
<pre>def hello():
 
print "Hello World!"
 
</pre>
 
Kontrollime kas fab käsk lisati
 
<pre>fab --list</pre>
 
 
Peaks näitama
 
<pre>Available commands:
 
hello</pre>
 
 
Kui selline tagastus on olemas saame käivitada skripti käsuga
 
<pre>fab hello</pre>


== Skanneerimine ==  
== Skanneerimine ==  

Revision as of 17:41, 6 June 2015

Autor

Rain Kärner AK31

rain.karner@itcollege.ee

2015 kevad

Sissejuhatus

Fabric on vabavaraline tarkvara, mis võimaldab läbi SSH ühenduse käivitada Pythoni(2.5-2.7) programeeerimiskeele käske.

Selle käsurea tööriistaga saab käivitada nii lihtsamaid kui ka keerulisemad käske kas siis ühe või mitme masina peal.[1]

Eeldused

Ubuntu server 14.04

Ubuntu desktop 14.04

Python 2.7.5

Paigaldamine

NB! Kõik käsureategevused on läbi viidud juurkasutaja õigustes!

Järgnev juhend on tehtud Linux Ubuntu server 14.04 peal.

Enne installeerimist tasub uuendada tarkvara nimekirja:

apt-get update

Paki paigaldamine:

apt-get install fabric

Teenuse seadistamine

Teeme kõigepealt lihtsama skripti testimaks kas fabric sai korralikult paigaldatud ja ka töötab.


Selleks loome faili fabfile.py ja avame selle endale sobiva tekstiredaktoriga.

nano fabile.py

Sisestame järgneva koodi ja salvestame.

def hello():

print "Hello World!"

Kontrollime kas fab käsk lisati

fab --list


Peaks näitama

Available commands: 

hello


Kui selline tagastus on olemas saame käivitada skripti käsuga

fab hello

Skanneerimine

Tulemus

.

Kokkuvõtteks

Lingid