Fabric: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
 
(21 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
= Autor =
= Autor =


Rain Kärner AK31 [mailto:rain.karner@itcollege.ee rain.karner@itcollege.ee]
Rain Kärner AK31  
 
[mailto:rain.karner@itcollege.ee rain.karner@itcollege.ee]
 
2015 kevad
2015 kevad


Line 8: Line 11:
Fabric on vabavaraline tarkvara, mis võimaldab läbi SSH ühenduse käivitada Pythoni(2.5-2.7) programeeerimiskeele käske.
Fabric on vabavaraline tarkvara, mis võimaldab läbi SSH ühenduse käivitada Pythoni(2.5-2.7) programeeerimiskeele käske.


Selle programmiga saab käivitada nii lihtsamaid kui ka keerulisemad käske kas siis ühe või mitme masina peal.<ref>http://www.fabfile.org/</ref>
Selle käsurea tööriistaga saab käivitada nii lihtsamaid kui ka keerulisemad käske kas siis ühe või mitme masina peal.<ref>http://www.fabfile.org/</ref>
 
== Eeldused ==


== Toetatud operatsioonisüsteemid ==
Ubuntu server 14.04 [192.168.56.200]
 
Ubuntu desktop 14.04 [192.168.56.101]
 
Python 2.7.5
 
SSH seadistatud kliendi ja serveri vahel


= Paigaldamine =
= Paigaldamine =
Line 16: Line 27:
<b> NB! Kõik käsureategevused on läbi viidud juurkasutaja õigustes! </b>
<b> NB! Kõik käsureategevused on läbi viidud juurkasutaja õigustes! </b>


Järgnev juhend on tehtud Linux Ubuntu 14.04 peal.
Järgnev juhend on tehtud Linux Ubuntu server 14.04 peal.
 
Enne installeerimist tasub uuendada tarkvara nimekirja:
<pre>
apt-get update
</pre>
 
Paki paigaldamine:
 
<pre>apt-get install fabric</pre>
 
= Teenuse seadistamine <ref>https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-fabric-to-automate-administration-tasks-and-deployments</ref>=
 
Teeme kõigepealt lihtsama skripti testimaks kas fabric sai korralikult paigaldatud ja ka töötab.
 
 
Selleks loome faili fabfile.py ja avame selle endale sobiva tekstiredaktoriga.
 
<pre>nano fabile.py</pre>
 
Sisestame järgneva koodi ja salvestame.
 
<pre>def hello():
 
    print "Hello World!"
 
</pre>
 
Kontrollime kas fab käsk lisati
 
<pre>fab --list</pre>
 
[[File:Fab_hello_list.png]]
Pilt 1: Näitab, et saame kasutada käsku hello.
 
 
Kui selline tagastus on olemas saame käivitada skripti käsuga


Installeerimiseks lae alla deb fail Nessuse kodulehelt, mis on mõeldud Ubuntu 64bit 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10 ja 14.04 versioonidele.
<pre>fab hello</pre>


<pre>wget "http://goo.gl/1sBOMs" -O /var/tmp/nessus-6.1.2.deb</pre>
See käsk tagastab meile Hello World! mis näitab, et fabric töötab.


Paki paigaldamine:
[[File:Fab_hello.png]]
Pilt 2: Tagastab Hello World!
 
 
== Kliendi arvutisse htopi paigaldamine ==
 
Avame uuesti faili fabfile.py.


<pre>nano fabile.py</pre>
Lisame sellesse faili juurde kliendi arvuti andmed, paki paigaldamise käsud ja salvestame.


<pre>
from fabric.api import *


= Teenuse seadistamine =
env.hosts = ["192.168.56.101"]
env.user = "root"


def update():
        run("apt-get update")


def install_htop():
        run("apt-get install -y htop")


def update_install():
      update()
   
      install_htop()
</pre>


== Skanneerimine ==
Kontrollime kas kõik sai korrektselt.


<pre>fab --list</pre>


[[File:Fab_htop_list.png]]
Pilt 3: Näitab milliseid käske saame kasutada.
Kui tagastatakse käsud saame käivitada tarkvara pakettide uuendamise ja htopi paigaldamise kliendi arvutisse.


== Tulemus ==
<pre>fab update_install</pre>
.


= Kokkuvõtteks =
= Kokkuvõtteks =


Kokkuvõtteks saab öelda, et fabric käsureatööriist võib saada administraatori parimaks sõbraks, sest võimaldab lihtsalt hallata oma arvutiparki, kus piiriks on ainult Pythoni keele tundmine.


= Lingid =
= Lingid =
<references />
<references />

Latest revision as of 12:06, 11 June 2015

Autor

Rain Kärner AK31

rain.karner@itcollege.ee

2015 kevad

Sissejuhatus

Fabric on vabavaraline tarkvara, mis võimaldab läbi SSH ühenduse käivitada Pythoni(2.5-2.7) programeeerimiskeele käske.

Selle käsurea tööriistaga saab käivitada nii lihtsamaid kui ka keerulisemad käske kas siis ühe või mitme masina peal.[1]

Eeldused

Ubuntu server 14.04 [192.168.56.200]

Ubuntu desktop 14.04 [192.168.56.101]

Python 2.7.5

SSH seadistatud kliendi ja serveri vahel

Paigaldamine

NB! Kõik käsureategevused on läbi viidud juurkasutaja õigustes!

Järgnev juhend on tehtud Linux Ubuntu server 14.04 peal.

Enne installeerimist tasub uuendada tarkvara nimekirja:

apt-get update

Paki paigaldamine:

apt-get install fabric

Teenuse seadistamine [2]

Teeme kõigepealt lihtsama skripti testimaks kas fabric sai korralikult paigaldatud ja ka töötab.


Selleks loome faili fabfile.py ja avame selle endale sobiva tekstiredaktoriga.

nano fabile.py

Sisestame järgneva koodi ja salvestame.

def hello():

  print "Hello World!"

Kontrollime kas fab käsk lisati

fab --list

Fab hello list.png

Pilt 1: Näitab, et saame kasutada käsku hello.


Kui selline tagastus on olemas saame käivitada skripti käsuga

fab hello

See käsk tagastab meile Hello World! mis näitab, et fabric töötab.

Fab hello.png

Pilt 2: Tagastab Hello World!


Kliendi arvutisse htopi paigaldamine

Avame uuesti faili fabfile.py.

nano fabile.py


Lisame sellesse faili juurde kliendi arvuti andmed, paki paigaldamise käsud ja salvestame.

from fabric.api import *

env.hosts = ["192.168.56.101"]
env.user = "root"

def update():
    run("apt-get update")

def install_htop():
    run("apt-get install -y htop")

def update_install():
    update()
  
    install_htop()

Kontrollime kas kõik sai korrektselt.

fab --list

Fab htop list.png

Pilt 3: Näitab milliseid käske saame kasutada.


Kui tagastatakse käsud saame käivitada tarkvara pakettide uuendamise ja htopi paigaldamise kliendi arvutisse.

fab update_install

Kokkuvõtteks

Kokkuvõtteks saab öelda, et fabric käsureatööriist võib saada administraatori parimaks sõbraks, sest võimaldab lihtsalt hallata oma arvutiparki, kus piiriks on ainult Pythoni keele tundmine.

Lingid