Failiserveri paigaldus ja haldamine Windows Server operatsioonisüsteemis: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 118: Line 118:
2. Paigaldada '''Command promt''' aknas kasutades käsku  '''ServerManagerCmd.exe''' mida mida saab kasutada ka  XML vastusefaili tegemisel, et kiirendada korduvate seadistustööde automatiseerimist. Täpsemalt vastusefaili tegemisest on juttu siin:[http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc730792.aspx Creating an Answer File for Server Manager Commands]
2. Paigaldada '''Command promt''' aknas kasutades käsku  '''ServerManagerCmd.exe''' mida mida saab kasutada ka  XML vastusefaili tegemisel, et kiirendada korduvate seadistustööde automatiseerimist. Täpsemalt vastusefaili tegemisest on juttu siin:[http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc730792.aspx Creating an Answer File for Server Manager Commands]


DFS'i command-line käsukood võiks välja näha selline:
DFS'i paigaldamise command-line käsukood võiks välja näha selline:


  ServerManagerCmd -install RSAT-DFS-Mgmt-Con
  ServerManagerCmd -install RSAT-DFS-Mgmt-Con

Revision as of 22:20, 14 April 2011

Sissejuhatus

File Services roll kujutab endast tehnoloogiat, mis võimaldab arvutivõrgus tsentraalselt hallata failide ja kataloogde ressursse. Administraatoritel on võimalik hallata failide ja kataloogide ühiskasutust (ka UNIX klientarvutist), kasutajate ligipääsuõiguseid failidele ja kataloogidele, samuti hallata kõvakettaruumi kasutust ja seada sellele piiranguid. Lisaks tsentraalsele hallatavusele hõlmab tehnoloogia failide kiire otsingu, indekseerimise, sünkroniseerimise ja varundamise funktsionaalsust.

Hierarhia


File Services rolli teenused

Distributed File System (DFS)

Distributed File System (DFS) nimeruumid ja DFS Replication pakuvad lihtsustatud ja kergesti kättesaadavatele failidele , koormuse jagamist ja WAN-sõbralikku kopeerimist. Microsoft on lisanud mitmeid uusi võimalusi ja täiendusi Windows Server ® 2008 R2 operatsioonisüsteemi juba olemasolevatele funktsioonidele.

Järgmised muudatused on saadaval Windows Server 2008 R2 DFS nimeruumide teenuses:

 • DFS Management tugi võimaldab juurdepääsul põhinevat loendamist
 • Jõudluse loendurid
 • Jõudlustäiustused suurtele nimeruumidele
 • DFS Management tugi valikuliselt võimaldada nimeruumi juure üleandmist
 • Paremad Dfsdiag.exe käsurea abitekstid

Järgmised muudatused on saadaval Windows Server 2008 R2 DFS Replication teenuses:

 • Kirjutuskaitstud kopeeritud kaustad
 • Kirjutuskaitstud domeenikontrollerid omavad kirjutuskaitstud SYSVOL kaustu
 • Täiendav DFS Replication diagnostika funktsionaalsus Dfsrdiag.exe käsurea tööriistal


Tarkvaravahend jagatud failiresursside paremaks haldamiseks ning monitoorimiseks. File Server Resource Manager võimaldab süsteemiadministraatoritel määrata lihtsalt mahupiiranguid ketastele ja kaustadele, piirata\lubada kasutajatel salvestada ainult teatud failitüüpe serverisse, ning luua erinevaid raporte ketaste või kaustade kasutuse kohta. See ainult ei aita administraatoritel kontrollida ja jälgida mahuresurrside kasutamist keskhaldusega, vaid aitab tulevikus paremini planeerida ja rakendada muudatusi andmesalvestuse resursside infrastruktuuris. Wiki artikkel: FSRM


Services for Network File System (NFS)


Shared folder (SMB) server

Server Message Block (SMB) protokoll on võrgufailide jagamise protokoll, mis on kasutuses Microsoft Windows operatsioonisüsteemides ja on tuntud Microsofti SMB protokollina. Windows Vista ja uuemad operatsioonisüsteemid kasutavad omavahel suhtluses SMB2 protokolli.


Windows Search Service

Windows Search teenus võimaldab teostada kiiret failide otsingut. Windows Search kogub detailset informatsiooni failide kohta indekseeritult võimaldades kasutajatel efektiivselt otsida nii failide nime, sisu, suuruse, loomise ja muutmise aja järgi.


'BranchCache for network files

BranchCache™ on Windows® 7 ja Windows Server® 2008 R2 funktsionaalus, mille abil saab vähendada laivõrgu (WAN) koormust ja parandada võrgurakenduste kättesaadavust kui harukontori(te) töötajad tahavad juurde pääseda materjalidele peakontori serveris. BranchCache kasutamisel salvestatakse veebi- või failiserverist saadud sisu harukontori BranchCache serverisse või klientarvutisse. Kui teine klient samast harukontorist soovib sama sisu, siis saab ta selle alla laadida juba kohalikust harukontori võrgust, pole vajadust laivõrku kasutada. Laivõrgu asemel sisevõrgu kasutamisega paraneb märgatavalt ka failide kätte saamise kiirus.Paigaldamine serverisse

Kõigepealt tuleb Windows 2008 serveris vastav roll lisada. Selleks käivitage Server Manager kasutades teekonda Start > Administrative Tools > Server Manager

Valige paremalt puust Roles ja klikkige vasakul Add Roles peal

Edasi palutakse veenduda, et oleksid täidetud vajalikud eeltingimused. Jätkamiseks vajutada Next.Jätkamiseks vajutada Next.Jätkamiseks vajutada Next.Jätkamiseks vajutada Next.


Oodake kuni instaleerimine jõuab lõpule ja vajuage jätkamiseks Next
 • DFS'i toe lisamine

Kui failiserveri roll on juba lisatud siis selleks, et lisada ka Distributed File System (DFS) teenus võib toimida järgmiselt:

1. Kasutada paigaldamiseks Server manager'i klikkides Start > All Programs > Administrative Tools jaServer Manager


2. Paigaldada Command promt aknas kasutades käsku ServerManagerCmd.exe mida mida saab kasutada ka XML vastusefaili tegemisel, et kiirendada korduvate seadistustööde automatiseerimist. Täpsemalt vastusefaili tegemisest on juttu siin:Creating an Answer File for Server Manager Commands

DFS'i paigaldamise command-line käsukood võiks välja näha selline:

ServerManagerCmd -install RSAT-DFS-Mgmt-Con

 • File Server Resource Manager'i lisamine


 • Windows Search Service'i lisamine


Allikad

Technet Technet SMB


Autor

Andres Kõrvemaa AK21