Games or What? Inc

From ICO wiki
Revision as of 17:47, 28 April 2013 by Hkroonsa (talk | contribs) (Tööjaotus)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Üldine idee

Kavas on teha 2d platvormmäng, mis saab olema üliäge.


Analüüs

Mida see endast sisaldab?

Mäng luuakse XNA-baasil ja see saab olema 2D formaadis adventure/action. Mängija juhib klaviatuuri abil tegelast. Mängu eesmärgiks on erinevate tasemete läbimine. Selleks, et seda edukalt teha on vaja korjata erinevaid asju, mille eest saab punkte. Mängus on vaja vältida vaenlasi ja ületada erinevatel tasemetel olevaid takistusi. Mängus on võimalik ka surra, mis juhtub siis, kui satutakse kontakti vastasega või kukutakse lõksu. Mängu raskusaste muutub keerulisemaks uuele tasemele jõudmisega. Kokku on viis mängutaset. Mängijale kuvatakse aplikatsiooni avamisel menüü, mis annab võimaluse jätkata mängu sealt, kus see pooleli jäi või alustada otsast peale. Mäng saab olema analoogne mingil määral "Super Mario"-le ja "Sonic the Hedgehog" mängudele.

Mida mäng võimaldab ?

Kasutaja interaktsioon toimub klaviatuuri abil. Menüüdes toimub liikumine noolteklahvidega ja valiku tegemine Enter klahviga. Nupud on fikseeritud ja neid muuta ei saa. Mängutegelase juhtimiseks kasutatakse nooleklahve, hüppamiseks tühikut. Mänguseisu salvestatakse kui mingi tase on läbitud, siis on hiljem võimalik alustada sealt, kus pooleli jäi või on võimalik lemmiktase uuesti läbimängida. Ekraanipilt liigub kaasa mängutegelasega ja tegelast hoitakse ekraanikeskmes.

Mis on selle mängu eesmärk ?

Põhieesmärgiks on anda mänguloojatele head kogemust programmeerimisest, meeskonnatööst, tähtaegadest kinnipidamisest, esmakogemust mänguloomisest ning sellega seonduvast ja projektijuhtimisest. Sekundaarne eesmärk on pakkuda mängijatele lõbusat ja huvitavat ajaviidet.

Milliste osade realiseerimine võib osutuda problemaatiliseks?

 • Vastaste AI - Keeruliseks võib osutuda arvutijuhitud vastaste käitumise loomine.
 • Salvestusfunktsioon - Ka võib keeruliseks osutuda mänguseisu salvestamisfunktsiooni implementeerimine.
 • Vähene programmeerimisoskus - Ohuks on ka vähene programmeerimisoskus ehk võib tekkida ennenägematuid takistusi.
 • Collision detection - Collision detection loomine võib osutuda keeruliseks, põhjuseks olematu kogemustepagas.
 • Põnevust pakkuvate tasemete loomine - Tasemed võivad osutuda liiga kergeks, üksluiseteks ja seega ebahuvitavaks.

Must Have

 • Erinevad tasemed - On vaja luua erinevad tasemed (vähemalt viis). Tasemed peaksid pakkuma mõningast raskust nende läbimisel. Hea oleks kui saaks rakendada loogikat, mingi takistuse läbimisel. Mängija puutub kokku erinevate lõksudega. Uus tase peab olema mõnevõrra keerulisem eelnevast ja nõudma seega teistsugust lähenemist, et seda läbida.
 • Erinevad raskusastmed - Mängu raskusaste muutub keerulisemaks uuele tasemele jõudmisega. Rohkem vaenlasi, kes on kiiremad ja rohkemate võimalustega, keerulisem tase oma ülesehituselt, rohkem lõkse.
 • Vaenlased ja nende algeline AI - Vaenlased oleks algelised oma olemuselt. Liiguksid seni kuni tekib takistus ja siis pööraks ümber. Kui vaenlased põrkavad omavahel, siis toimub ka ümberpöörd. Raskuse lisamiseks võib panna vastase näiteks hüppama või tulistama.
 • Klaviatuuri tugi - Mängitakse kasutades klaviatuuri eeldefineeritut nuppudega.
 • Mänguseisu salvestamine - Mängu on võimalik jätkata sellest tasemest, kus mäng pooleli jäi.
 • Punktisüsteem ja edetabel - Mängija saab punkte läbitud tasemete eest ja kogutud boonus elementide eest.
 • Mitmekülgne mängutegelase liikumine - On võimalik liikuda edasi-tagasi ja on võimalik hüppamine diagonaalis. Lisaks ehk liikumine kükitades ja topelthüpe.
 • Kasutajaliides - Luua peamenüü, kus saab teha valikuid uue mängu alustamiseks, vana mängu jätkamiseks, edetabeli vaatamiseks ja mängust väljumiseks.
 • Graafilise poole implementeerimine - Aja kokkuhoiu huvides ja oskuste puudumise pärast kasutame internetist leitavaid tasuta graafilise toe elemente. Meie tööks jääb nende implementeerimine mängu.

Nice To Have

 • Heli - Kui jääb aega, siis lisab mängu ka helid. Liikumise, kollide, suremise, tulistamise, asjade kogumise heli ja taustmuusika.
 • Story - Mõelda välja süžee ja leida mängule sügavam eesmärk, kui lihtsalt tasemete läbimine. Lisada missioonid näiteks, mille sisuks on mingi objekti korjamine või fikseeritud arvu vastaste tapmine.
 • Settings - Tekitada kasutajale võimalus muuta mängusätteid nagu nuppude konfiguratsioon.
 • Parem AI - Parandada arvuti poolt juhitud tegelasi, andes neile lisafunktisoone ja võimalusi nagu mängija jälitamine, tulistamine mängija suunas.
 • Vaenlaste tapmine - Tekitada võimalus vaenlasi tappa neid tulistades või mõne esemega lüües.
 • Informatiivsed lisad - Südamekestega elude kuvamine, allesjäänud boonus objektide arvu näitamine.
 • Lisavarustus - Võimaldada kasutada lisavarustust, nagu erinevad relvad.
 • Võrgupõhine edetabel - Mängu punktitulemus salvestatakse võrku ja koostatakse sellepõhjal kõikide mängijate edetabel.
 • Xbox 360 padi tugi - Mängu on võimalik lisaks klaviatuurile mängida ka Xbox 360 puldiga.
 • Iseloodud tasemete lisamine - Tekitada võimalus luua ja lisada enda tehtud tasemeid.
 • Pausi funktsioon - Mängu on võimalik peatada nupuvajutusega (p, Pause, Esc) või mäng peatub automaatselt, kui mänguaken pole aktiivne.
 • Cheat funktsioon - Sisestades salakoodi muutub peategelane surematuks ja võimalik on lennata. Kõik tasemed on automaatselt mängitavad.

Tööjaotus

Täpsem tööjaotus selgub töö käigus, hetkel veel pole paigas.

 • H31mar Kr00nsaare - projektijuht
 • Silver Vanamets - asjapulk
 • Kristo Roosileht -asjapulk
 • Reio Ruus - asjapulk

Games or What? Inc. ajalugu

22.10- 28.10

 • Meeskonna loomine
 • Wiki-lehe loomine.
 • Projekti idee vormistamine.

29.10 - 04.11

 • Meeskonnaga liitus Reio
 • Analüüsi koostamine

05.11 - 02.12

 • Analüüsi retsensiooni koostamine [1]
 • Prototüübi retsensiooni koostamine [2]


Prototüüp

Viimane versioon