Groupmod

From ICO wiki
Revision as of 18:58, 23 December 2015 by Mmandel (talk | contribs) (→‎Kirjeldus)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Autor

Marko Mandel A21 2015-sügis

Esitamise kuupäev: 02.12.2015

Sissejuhatus

Groupmod käsk võimaldab Linux-i tüüpi operatsioonisüsteemi käsureal muuta grupi informatsiooni. [1]

Kirjeldus

Groupmod käsklus muudab sissekandeid failides: /etc/group ja /etc/gshadow.[2] Antud käsu kasutamiseks peavad tavaliselt kasutajal olema juurkasutajaõigused(oleneb masina konfiguratsioonist).[3]

Groupmod käsklus võimaldab kasutajal muuta juba eksisteeriva grupi nime, grupi id-d, ning isegi parooli(pole soovitatav).[4] Gruppi saab luua käsuga addgroup.

Võtmed

Groupmod käsul on olemas mitmed võtmed[5]:

Grupinime saab muuta võtmega -n. "grupinimi" muudetakse ära "uusgrupinimi"-ks

groupmod -n uusgrupinimi grupinimi

Grupi id muutmine käib võtmega -g. Grupil "grupinimi" muudetakse grupi id väärtuseks "1234". Grupi id väärtus peab olema mitte-negatiivne täisarv, mis on unikaalne (välja arvatud siis, kui kasutatakse ka -o võtit). Kuna 0-999 on tavaliselt reserveeritud süsteemsetele kasutajatele, siis on soovitatav kasutada GID-sid alates 1000-st.

groupmod -g 1234 grupinimi

Grupi id muutmine. Kasutades lisaks -g võtmele võtit -o ei pea uus grupi id olema unikaalne. Grupil "grupinimi" muudetakse grupi id ära "1234"-ks. Grupi id väärtus peab olema mitte-negatiivne täisarv.

groupmod -g 1234 -o grupinimi

Nagu peaaegu igal käsklusel, on ka groupmod käsklusel võimalik kasutada abi võtit -h, mis kuvab lisainfot käskluse kohta.

groupmod -h

Olemas on lisaks veel -p võti, mida kasutatakse paroolihaldusel, kuid enne selle kasutamist on soovitatav veenduda, et see on süsteemi parooli-eeskirjadega kooskõlas. Antud võtme kasutamine ei ole soovitatav, kuna parool (või krüpteeritud parool) on nähtav kasutajatele kes vaatavad protsessilisti.[6]

Väljundid

Groupmod käskluse sooritamise staatused:

tabel 1

Kood Kirjeldus
0 käsk õnnestus
2 viga käsu süntaksis
3 vigane argument
4 sisetatud gruppi ei eksisteeri
6 sisetatud gruppi ei eksisteeri
9 soovitud grupi nimi on juba kasutusel
10 grupi faili muutmine ebaõnnestus

Näited

Näide1

Muudab grupi "raamatupidajad" nime "raamatupidaja2"-ks. Kirje failis /etc/group enne käsu sisestamist: raamatupidajad:x:1041:mati,kati,azamat.

groupmod -n raamatupidaja2 raamatupidajad

Kirje failis /etc/group pärast käsu sisestamist: raamatupidaja2:x:1041:mati,kati,azamat.


Näide2

Muudab grupi "raamatupidajad" ID "1045"-ks. Kirje failis /etc/group enne käsu sisestamist: raamatupidajad:x:1041:mati,kati,azamat. Ehk GID 1041 muudetakse 1045-ks.

groupmod -g 1045 raamatupidajad

Kirje failis /etc/group pärast käsu sisestamist: raamatupidajad:x:1045:mati,kati,azamat.

Kokkuvõte

Groupmod käsuga saab lihtsasti muuta grupi id-d või grupi nimetust. Kuigi antud käsul on suhteliselt piiratud võimalused on see kindlasti vajalik igale Linuxi-tüüpi masina administraatorile. Groupmod on kasutajahalduses "lollikindel" käsk(alternatiivina saaks näiteks ka otse /etc/group faili muuta, kuid vigade tegemine võib seisata kogu süsteemi töö).[7]

Viited

1. http://www.tutorialspoint.com/unix_commands/groupmod.htm
2. http://www.tutorialspoint.com/unix_commands/groupmod.htm
3. http://www.yolinux.com/TUTORIALS/LinuxTutorialManagingGroups.html
4. http://www.sanfoundry.com/groupmod-command-usage-examples/
5. http://www.sanfoundry.com/groupmod-command-usage-examples/
6. http://www.sanfoundry.com/groupmod-command-usage-examples/
7. http://unix.stackexchange.com/questions/79176/is-there-any-reason-to-avoid-editing-etc-group-directly