Difference between revisions of "Hammas"

From ICO wiki
(XML andmefail)
(XML)
Line 144: Line 144:
 
</Products>
 
</Products>
 
</source>
 
</source>
 +
 +
===Skeemifail===
 +
<source lang="xml">
 +
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 +
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 +
  <xs:element name="Products">
 +
    <xs:complexType>
 +
      <xs:sequence>
 +
        <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Product">
 +
          <xs:complexType>
 +
            <xs:sequence>
 +
              <xs:choice maxOccurs="unbounded">
 +
                <xs:element name="Name">
 +
                  <xs:complexType>
 +
                    <xs:sequence>
 +
                      <xs:element name="et-EE" type="xs:string" />
 +
                      <xs:element minOccurs="0" name="ru-RU" type="xs:string" />
 +
                      <xs:element minOccurs="0" name="en-GB" type="xs:string" />
 +
                      <xs:element minOccurs="0" name="fi-FI" type="xs:string" />
 +
                    </xs:sequence>
 +
                  </xs:complexType>
 +
                </xs:element>
 +
                <xs:element name="Prices">
 +
                  <xs:complexType>
 +
                    <xs:attribute name="Sales" type="xs:decimal" use="required" />
 +
                    <xs:attribute name="Special" type="xs:decimal" use="optional" />
 +
                  </xs:complexType>
 +
                </xs:element>
 +
                <xs:element name="Properties">
 +
                  <xs:complexType>
 +
                    <xs:sequence minOccurs="0">
 +
                      <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Property">
 +
                        <xs:complexType>
 +
                          <xs:sequence>
 +
                            <xs:element name="Type" type="xs:string" />
 +
                            <xs:element name="Value" type="xs:string" />
 +
                          </xs:sequence>
 +
                        </xs:complexType>
 +
                      </xs:element>
 +
                    </xs:sequence>
 +
                  </xs:complexType>
 +
                </xs:element>
 +
                <xs:element name="Availability">
 +
                  <xs:complexType>
 +
                    <xs:sequence>
 +
                      <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Stock">
 +
                        <xs:complexType>
 +
                          <xs:sequence>
 +
                            <xs:element name="Name" type="xs:string" />
 +
                            <xs:element name="AvailableQty" type="xs:decimal" />
 +
                          </xs:sequence>
 +
                          <xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required" />
 +
                        </xs:complexType>
 +
                      </xs:element>
 +
                    </xs:sequence>
 +
                  </xs:complexType>
 +
                </xs:element>
 +
              </xs:choice>
 +
            </xs:sequence>
 +
            <xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required" />
 +
            <xs:attribute name="parentId" type="xs:int" use="optional" />
 +
          </xs:complexType>
 +
        </xs:element>
 +
      </xs:sequence>
 +
    </xs:complexType>
 +
  </xs:element>
 +
</xs:schema>
 +
 +
===Transformatsioon HTMLi===
 +
<source lang="xml">
 +
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 +
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 +
    xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
 +
>
 +
    <xsl:output method="html" indent="yes"/>
 +
 +
    <xsl:template match="/Products">
 +
      <html>
 +
        <head>
 +
          <h3>Tooted</h3>
 +
        </head>
 +
        <body style="list-style-type:square">
 +
          <xsl:for-each select="Product">
 +
            <div style="border-style:solid;margin-bottom:5px;width:33%">
 +
              <xsl:value-of select="Name/et-EE"/>
 +
            <xsl:if test="@parentId">
 +
              <span style="color:red"> Toode on hierarhias!</span>
 +
            </xsl:if>
 +
              <br/><br/>
 +
              <xsl:variable name="n" select ="count(Name/*)"/>
 +
              <xsl:if test="$n > 1">
 +
                Tõlked:
 +
                <!-- Tõlked. Kõik mis pole et-EE -->
 +
                <xsl:for-each select="Name/*[not(local-name()='et-EE')]">
 +
                  <li>
 +
                    <xsl:value-of select="local-name()"/>
 +
                    <xsl:text>: </xsl:text>
 +
                    <xsl:value-of select="."/>
 +
                  </li>
 +
                </xsl:for-each>
 +
                <br/>
 +
              </xsl:if>
 +
              Hind <xsl:choose>
 +
                <xsl:when test="Prices/@Special">
 +
                <strike>
 +
                  <xsl:value-of select="Prices/@Sales"/>                 
 +
                </strike>
 +
                <xsl:text> </xsl:text>
 +
                <xsl:value-of select="Prices/@Special"/>
 +
                  <br/>
 +
                  <br/>
 +
                </xsl:when>
 +
                <xsl:otherwise>
 +
                  <xsl:value-of select="Prices/@Sales"/>
 +
                  <br/>
 +
                  <br/>
 +
                </xsl:otherwise>
 +
               
 +
              </xsl:choose>
 +
              <xsl:if test="Properties/*">
 +
                Atribuudid:
 +
                <xsl:for-each select="Properties/Property">
 +
                  <li>
 +
                    <xsl:value-of select="Type"/>
 +
                    <xsl:text>: </xsl:text>
 +
                    <xsl:value-of select="Value"/>
 +
                  </li>
 +
                </xsl:for-each>
 +
                <br/>
 +
              </xsl:if>
 +
              <xsl:if test="Availability/*">
 +
                Saadavus:
 +
                <xsl:for-each select="Availability/Stock">
 +
                  <li>
 +
                    <xsl:value-of select="Name"/>
 +
                    <xsl:text>: </xsl:text>
 +
                    <xsl:value-of select="AvailableQty"/>
 +
                    <xsl:text> tk.</xsl:text>
 +
                  </li>
 +
                </xsl:for-each>   
 +
                <br/>
 +
              </xsl:if>
 +
            </div>
 +
          </xsl:for-each>
 +
        </body>
 +
      </html>
 +
    </xsl:template>
 +
</xsl:stylesheet>
 +
 +
===Transformatsioon XMLi===
 +
<source lang="xml">
 +
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 +
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 +
    xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
 +
>
 +
    <xsl:output method="xml" indent="yes" media-type="text/xml" />
 +
 +
 +
  <xsl:key name="groups" match="Product/Availability/Stock/Name" use="."/>
 +
 +
  <xsl:template match="Products">
 +
    <!-- get unique stocks by Muenchian grouping http://www.jenitennison.com/xslt/grouping/muenchian.html -->
 +
    <xsl:for-each select="Product/Availability/Stock/Name[generate-id()=generate-id(key('groups',.)[1])]">
 +
      <xsl:variable name="stockID" select="../@id" />
 +
      <stock>
 +
        <xsl:attribute name="id">
 +
          <xsl:value-of select="$stockID"/>
 +
        </xsl:attribute>
 +
        <name>
 +
          <xsl:value-of select="."/>
 +
        </name>
 +
 +
        <xsl:for-each select="key('groups',.)">
 +
 +
          <product>
 +
            <xsl:attribute name="id">
 +
              <xsl:value-of select="../../../@id"/>
 +
            </xsl:attribute>
 +
            <xsl:attribute name="qty">
 +
              <xsl:value-of select="../../../Availability/Stock[@id=$stockID]/AvailableQty"/>
 +
            </xsl:attribute>
 +
            <name>
 +
              <xsl:value-of select="../../../Name/et-EE" />
 +
            </name>
 +
          </product>
 +
        </xsl:for-each>
 +
        </stock>
 +
      </xsl:for-each>
 +
 +
 
 +
  </xsl:template>
 +
</xsl:stylesheet>
  
 
==Retsensioonid==
 
==Retsensioonid==

Revision as of 23:26, 16 May 2018

Meeskond

 • Sten Lunden

Projekti kirjeldus

E-poe lahendus hambaraviseadmeid ja -tehnikat müüvale ettevõttele. Eesmärk on ehitada võimalikult õhuke e-kommertskiht mis vastaks minimaalsetele ärilistele nõudmistele. Samas peaks lahenduse arhitektuur olema võimalikult modulaarne, võimaldades lisaarendusi tulevikus.

Minimaalsed ärilised nõudmised

Poe avalik osa (storefront)

 • Ladustatud toodete kuvamine
  • Otsing
  • Tootegrupi, hankija filtreering
  • Toodete variatsioonid
 • Hinnakujundus
 • Ostukorvihaldus
 • Omniva ja SmartPosti pakiautomaatide valikud transpordimeetodites
 • Integratsioon Maksekeskuse API'ga
 • Kasutajate autoriseerimine, konto, ostuajalugu
 • Lokaliseeritud EE\RU\EN
 • SEO

Poe haldusosa (backend)

 • Hinnakirja, hankijate, tootegruppide haldus (CRUD)
 • Müügikampaaniate haldus
  • Toote, hankija, tootegrupi tasemel
  • Protsentuaalne ja fikseeritud allahindlus
  • Kampaania kestus
  • Kampaania sihtgrupp (sisseloginud või VIP kliendid jne)
 • Dashboard (nice to have)
  • Viimased tellimused
  • Registreerunud kasutajad
  • ...

Skoobist (momendil) väljas

 • Responsive design
 • Väljatrükid (arve, tellimus) ja aruandlus ==> SSRS(?)
 • Tootepildid

Tehniline baas

 • ASP.NET Core 2.0 (API)
 • AngularJS (klient)
 • IdentityServer 4
 • Azure hosting

Andmemudel

Schema.gif

Põhilised kasutusjuhud

 • Lõppklient
  • Ligipääs ainult storefrondile
  • Soovi korral autendib ennast
  • Otsib tooteid
  • Lisab ja eemaldab tooteid oma ostukorvist
  • Viib ostuprotsessi lõpuni:
   • ..valides transpordimeetodi
   • ..valides maksemeetodi
  • Kui kasutaja on autenditud jääb ostusündmus kasutaja ajalukku
 • Administraator
  • Ligipääs poe halduslehele
  • Saab luua uusi tooteid ja toodetega seotud olemeid
  • Saab hõlpsasti navigeerida hinnakirjas ja seda muuta (in-line edit)
  • Saab defineerida müügikampaaniaid ja ad-hoc allahindlusi
  • Omab ülevaadet põhilistest ärilistest indikaatoritest
   • Tellimuste arv
   • Klientide arv
   • ...

XML

Andmefail

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Products>
 <Product id="727" parentId="600">
  <Name>
   <et-EE><![CDATA[TWINKY STAR refill, roheline 5cm 10g]]></et-EE>
   <en-GB><![CDATA[TWINKY STAR refill, green 5cm 10g]]></en-GB>
   <fi-FI><![CDATA[TWINKY STAR refill, vihreä 5cm 10g]]></fi-FI>
  </Name>
  <Prices Sales="860.00" Special="791.20" />
  <Properties>
   <Property>
    <Type><![CDATA[Värv]]></Type>
    <Value><![CDATA[Roheline]]></Value>
   </Property>
   <Property>
    <Type><![CDATA[Läbimõõt]]></Type>
    <Value><![CDATA[5cm]]></Value>
   </Property>
   <Property>
    <Type><![CDATA[Kaal]]></Type>
    <Value><![CDATA[10g]]></Value>
   </Property>
  </Properties>
  <Availability>
   <Stock id="1">
    <Name><![CDATA[Maneezi]]></Name>
    <AvailableQty>25.00</AvailableQty>
   </Stock>
   <Stock id="2">
    <Name><![CDATA[Hansakeskus]]></Name>
    <AvailableQty>19.00</AvailableQty>
   </Stock>
  </Availability>
 </Product>
 <Product id="231">
  <Name>
   <et-EE><![CDATA[ENDO BOX Dia-Dent 60+4pesa Medium ümar]]></et-EE>
  </Name>
  <Prices Sales="17.50" />
  <Properties />
  <Availability>
   <Stock id="2">
    <Name><![CDATA[Hansakeskus]]></Name>
    <AvailableQty>3.00</AvailableQty>
   </Stock>
  </Availability>
 </Product>
 <Product id="190">
  <Name>
   <et-EE><![CDATA[DENTIRO Light 5l]]></et-EE>
   <ru-RU><![CDATA[Light 5л]]></ru-RU>
  </Name>
  <Prices Sales="24.50" Special="14.95" />
  <Availability>
   <Stock id="1">
    <Name><![CDATA[Maneezi]]></Name>
    <AvailableQty>114.00</AvailableQty>
   </Stock>
   <Stock id="2">
    <Name><![CDATA[Hansakeskus]]></Name>
    <AvailableQty>223.00</AvailableQty>
   </Stock>
  </Availability>
  <Properties>
   <Property>
    <Type><![CDATA[Varjund]]></Type>
    <Value><![CDATA[A4]]></Value>
   </Property>
  </Properties>
 </Product>
</Products>

Skeemifail

<source lang="xml"> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

 <xs:element name="Products">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Product">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:choice maxOccurs="unbounded">
        <xs:element name="Name">
         <xs:complexType>
          <xs:sequence>
           <xs:element name="et-EE" type="xs:string" />
           <xs:element minOccurs="0" name="ru-RU" type="xs:string" />
           <xs:element minOccurs="0" name="en-GB" type="xs:string" />
           <xs:element minOccurs="0" name="fi-FI" type="xs:string" />
          </xs:sequence>
         </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Prices">
         <xs:complexType>
          <xs:attribute name="Sales" type="xs:decimal" use="required" />
          <xs:attribute name="Special" type="xs:decimal" use="optional" />
         </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Properties">
         <xs:complexType>
          <xs:sequence minOccurs="0">
           <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Property">
            <xs:complexType>
             <xs:sequence>
              <xs:element name="Type" type="xs:string" />
              <xs:element name="Value" type="xs:string" />
             </xs:sequence>
            </xs:complexType>
           </xs:element>
          </xs:sequence>
         </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Availability">
         <xs:complexType>
          <xs:sequence>
           <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Stock">
            <xs:complexType>
             <xs:sequence>
              <xs:element name="Name" type="xs:string" />
              <xs:element name="AvailableQty" type="xs:decimal" />
             </xs:sequence>
             <xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required" />
            </xs:complexType>
           </xs:element>
          </xs:sequence>
         </xs:complexType>
        </xs:element>
       </xs:choice>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required" />
      <xs:attribute name="parentId" type="xs:int" use="optional" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>

</xs:schema>

Transformatsioon HTMLi

<source lang="xml"> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"

  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"

>

  <xsl:output method="html" indent="yes"/>
  <xsl:template match="/Products">
   <html>
    <head>

Tooted

    </head>
    <body style="list-style-type:square">
     <xsl:for-each select="Product">
       <xsl:value-of select="Name/et-EE"/> 
      <xsl:if test="@parentId">
       Toode on hierarhias! 
      </xsl:if>
       

<xsl:variable name="n" select ="count(Name/*)"/> <xsl:if test="$n > 1"> Tõlked: <xsl:for-each select="Name/*[not(local-name()='et-EE')]">
 • <xsl:value-of select="local-name()"/> <xsl:text>: </xsl:text> <xsl:value-of select="."/>
 •        </xsl:for-each>
          
  </xsl:if> Hind <xsl:choose> <xsl:when test="Prices/@Special"> <xsl:value-of select="Prices/@Sales"/> <xsl:text> </xsl:text> <xsl:value-of select="Prices/@Special"/>

  </xsl:when> <xsl:otherwise> <xsl:value-of select="Prices/@Sales"/>

  </xsl:otherwise> </xsl:choose> <xsl:if test="Properties/*"> Atribuudid: <xsl:for-each select="Properties/Property">
 • <xsl:value-of select="Type"/> <xsl:text>: </xsl:text> <xsl:value-of select="Value"/>
 •        </xsl:for-each>
          
  </xsl:if> <xsl:if test="Availability/*"> Saadavus: <xsl:for-each select="Availability/Stock">
 • <xsl:value-of select="Name"/> <xsl:text>: </xsl:text> <xsl:value-of select="AvailableQty"/> <xsl:text> tk.</xsl:text>
 •        </xsl:for-each>   
          
  </xsl:if>
       </xsl:for-each>
      </body>
     </html>
    </xsl:template>
  

  </xsl:stylesheet>

  Transformatsioon XMLi

  <source lang="xml"> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"

    xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl" 
  

  >

    <xsl:output method="xml" indent="yes" media-type="text/xml" />
  


   <xsl:key name="groups" match="Product/Availability/Stock/Name" use="."/>
  
   <xsl:template match="Products">
    <xsl:for-each select="Product/Availability/Stock/Name[generate-id()=generate-id(key('groups',.)[1])]">
     <xsl:variable name="stockID" select="../@id" />
     <stock>
      <xsl:attribute name="id">
       <xsl:value-of select="$stockID"/>
      </xsl:attribute>
      <name>
       <xsl:value-of select="."/>
      </name>
  
      <xsl:for-each select="key('groups',.)">
  
       <product>
        <xsl:attribute name="id">
         <xsl:value-of select="../../../@id"/>
        </xsl:attribute>
        <xsl:attribute name="qty">
         <xsl:value-of select="../../../Availability/Stock[@id=$stockID]/AvailableQty"/>
        </xsl:attribute>
        <name>
         <xsl:value-of select="../../../Name/et-EE" />
        </name>
       </product>
      </xsl:for-each>
      </stock>
     </xsl:for-each>
  


   </xsl:template>
  

  </xsl:stylesheet>

  Retsensioonid