Hammas

From ICO wiki
Revision as of 23:27, 16 May 2018 by Slunden (talk | contribs) (Skeemifail)

Meeskond

 • Sten Lunden

Projekti kirjeldus

E-poe lahendus hambaraviseadmeid ja -tehnikat müüvale ettevõttele. Eesmärk on ehitada võimalikult õhuke e-kommertskiht mis vastaks minimaalsetele ärilistele nõudmistele. Samas peaks lahenduse arhitektuur olema võimalikult modulaarne, võimaldades lisaarendusi tulevikus.

Minimaalsed ärilised nõudmised

Poe avalik osa (storefront)

 • Ladustatud toodete kuvamine
  • Otsing
  • Tootegrupi, hankija filtreering
  • Toodete variatsioonid
 • Hinnakujundus
 • Ostukorvihaldus
 • Omniva ja SmartPosti pakiautomaatide valikud transpordimeetodites
 • Integratsioon Maksekeskuse API'ga
 • Kasutajate autoriseerimine, konto, ostuajalugu
 • Lokaliseeritud EE\RU\EN
 • SEO

Poe haldusosa (backend)

 • Hinnakirja, hankijate, tootegruppide haldus (CRUD)
 • Müügikampaaniate haldus
  • Toote, hankija, tootegrupi tasemel
  • Protsentuaalne ja fikseeritud allahindlus
  • Kampaania kestus
  • Kampaania sihtgrupp (sisseloginud või VIP kliendid jne)
 • Dashboard (nice to have)
  • Viimased tellimused
  • Registreerunud kasutajad
  • ...

Skoobist (momendil) väljas

 • Responsive design
 • Väljatrükid (arve, tellimus) ja aruandlus ==> SSRS(?)
 • Tootepildid

Tehniline baas

 • ASP.NET Core 2.0 (API)
 • AngularJS (klient)
 • IdentityServer 4
 • Azure hosting

Andmemudel

Schema.gif

Põhilised kasutusjuhud

 • Lõppklient
  • Ligipääs ainult storefrondile
  • Soovi korral autendib ennast
  • Otsib tooteid
  • Lisab ja eemaldab tooteid oma ostukorvist
  • Viib ostuprotsessi lõpuni:
   • ..valides transpordimeetodi
   • ..valides maksemeetodi
  • Kui kasutaja on autenditud jääb ostusündmus kasutaja ajalukku
 • Administraator
  • Ligipääs poe halduslehele
  • Saab luua uusi tooteid ja toodetega seotud olemeid
  • Saab hõlpsasti navigeerida hinnakirjas ja seda muuta (in-line edit)
  • Saab defineerida müügikampaaniaid ja ad-hoc allahindlusi
  • Omab ülevaadet põhilistest ärilistest indikaatoritest
   • Tellimuste arv
   • Klientide arv
   • ...

XML

Andmefail

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Products>
 <Product id="727" parentId="600">
  <Name>
   <et-EE><![CDATA[TWINKY STAR refill, roheline 5cm 10g]]></et-EE>
   <en-GB><![CDATA[TWINKY STAR refill, green 5cm 10g]]></en-GB>
   <fi-FI><![CDATA[TWINKY STAR refill, vihreä 5cm 10g]]></fi-FI>
  </Name>
  <Prices Sales="860.00" Special="791.20" />
  <Properties>
   <Property>
    <Type><![CDATA[Värv]]></Type>
    <Value><![CDATA[Roheline]]></Value>
   </Property>
   <Property>
    <Type><![CDATA[Läbimõõt]]></Type>
    <Value><![CDATA[5cm]]></Value>
   </Property>
   <Property>
    <Type><![CDATA[Kaal]]></Type>
    <Value><![CDATA[10g]]></Value>
   </Property>
  </Properties>
  <Availability>
   <Stock id="1">
    <Name><![CDATA[Maneezi]]></Name>
    <AvailableQty>25.00</AvailableQty>
   </Stock>
   <Stock id="2">
    <Name><![CDATA[Hansakeskus]]></Name>
    <AvailableQty>19.00</AvailableQty>
   </Stock>
  </Availability>
 </Product>
 <Product id="231">
  <Name>
   <et-EE><![CDATA[ENDO BOX Dia-Dent 60+4pesa Medium ümar]]></et-EE>
  </Name>
  <Prices Sales="17.50" />
  <Properties />
  <Availability>
   <Stock id="2">
    <Name><![CDATA[Hansakeskus]]></Name>
    <AvailableQty>3.00</AvailableQty>
   </Stock>
  </Availability>
 </Product>
 <Product id="190">
  <Name>
   <et-EE><![CDATA[DENTIRO Light 5l]]></et-EE>
   <ru-RU><![CDATA[Light 5л]]></ru-RU>
  </Name>
  <Prices Sales="24.50" Special="14.95" />
  <Availability>
   <Stock id="1">
    <Name><![CDATA[Maneezi]]></Name>
    <AvailableQty>114.00</AvailableQty>
   </Stock>
   <Stock id="2">
    <Name><![CDATA[Hansakeskus]]></Name>
    <AvailableQty>223.00</AvailableQty>
   </Stock>
  </Availability>
  <Properties>
   <Property>
    <Type><![CDATA[Varjund]]></Type>
    <Value><![CDATA[A4]]></Value>
   </Property>
  </Properties>
 </Product>
</Products>

Skeemifail

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="Products">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Product">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:choice maxOccurs="unbounded">
        <xs:element name="Name">
         <xs:complexType>
          <xs:sequence>
           <xs:element name="et-EE" type="xs:string" />
           <xs:element minOccurs="0" name="ru-RU" type="xs:string" />
           <xs:element minOccurs="0" name="en-GB" type="xs:string" />
           <xs:element minOccurs="0" name="fi-FI" type="xs:string" />
          </xs:sequence>
         </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Prices">
         <xs:complexType>
          <xs:attribute name="Sales" type="xs:decimal" use="required" />
          <xs:attribute name="Special" type="xs:decimal" use="optional" />
         </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Properties">
         <xs:complexType>
          <xs:sequence minOccurs="0">
           <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Property">
            <xs:complexType>
             <xs:sequence>
              <xs:element name="Type" type="xs:string" />
              <xs:element name="Value" type="xs:string" />
             </xs:sequence>
            </xs:complexType>
           </xs:element>
          </xs:sequence>
         </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Availability">
         <xs:complexType>
          <xs:sequence>
           <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Stock">
            <xs:complexType>
             <xs:sequence>
              <xs:element name="Name" type="xs:string" />
              <xs:element name="AvailableQty" type="xs:decimal" />
             </xs:sequence>
             <xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required" />
            </xs:complexType>
           </xs:element>
          </xs:sequence>
         </xs:complexType>
        </xs:element>
       </xs:choice>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required" />
      <xs:attribute name="parentId" type="xs:int" use="optional" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

Transformatsioon HTMLi

<source lang="xml"> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"

  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"

>

  <xsl:output method="html" indent="yes"/>
  <xsl:template match="/Products">
   <html>
    <head>

Tooted

    </head>
    <body style="list-style-type:square">
     <xsl:for-each select="Product">
       <xsl:value-of select="Name/et-EE"/> 
      <xsl:if test="@parentId">
       Toode on hierarhias! 
      </xsl:if>
       

<xsl:variable name="n" select ="count(Name/*)"/> <xsl:if test="$n > 1"> Tõlked: <xsl:for-each select="Name/*[not(local-name()='et-EE')]">
 • <xsl:value-of select="local-name()"/> <xsl:text>: </xsl:text> <xsl:value-of select="."/>
 •        </xsl:for-each>
          
  </xsl:if> Hind <xsl:choose> <xsl:when test="Prices/@Special"> <xsl:value-of select="Prices/@Sales"/> <xsl:text> </xsl:text> <xsl:value-of select="Prices/@Special"/>

  </xsl:when> <xsl:otherwise> <xsl:value-of select="Prices/@Sales"/>

  </xsl:otherwise> </xsl:choose> <xsl:if test="Properties/*"> Atribuudid: <xsl:for-each select="Properties/Property">
 • <xsl:value-of select="Type"/> <xsl:text>: </xsl:text> <xsl:value-of select="Value"/>
 •        </xsl:for-each>
          
  </xsl:if> <xsl:if test="Availability/*"> Saadavus: <xsl:for-each select="Availability/Stock">
 • <xsl:value-of select="Name"/> <xsl:text>: </xsl:text> <xsl:value-of select="AvailableQty"/> <xsl:text> tk.</xsl:text>
 •        </xsl:for-each>   
          
  </xsl:if>
       </xsl:for-each>
      </body>
     </html>
    </xsl:template>
  

  </xsl:stylesheet>

  Transformatsioon XMLi

  <source lang="xml"> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"

    xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl" 
  

  >

    <xsl:output method="xml" indent="yes" media-type="text/xml" />
  


   <xsl:key name="groups" match="Product/Availability/Stock/Name" use="."/>
  
   <xsl:template match="Products">
    <xsl:for-each select="Product/Availability/Stock/Name[generate-id()=generate-id(key('groups',.)[1])]">
     <xsl:variable name="stockID" select="../@id" />
     <stock>
      <xsl:attribute name="id">
       <xsl:value-of select="$stockID"/>
      </xsl:attribute>
      <name>
       <xsl:value-of select="."/>
      </name>
  
      <xsl:for-each select="key('groups',.)">
  
       <product>
        <xsl:attribute name="id">
         <xsl:value-of select="../../../@id"/>
        </xsl:attribute>
        <xsl:attribute name="qty">
         <xsl:value-of select="../../../Availability/Stock[@id=$stockID]/AvailableQty"/>
        </xsl:attribute>
        <name>
         <xsl:value-of select="../../../Name/et-EE" />
        </name>
       </product>
      </xsl:for-each>
      </stock>
     </xsl:for-each>
  


   </xsl:template>
  

  </xsl:stylesheet>

  Retsensioonid