Difference between revisions of "I026 - Kevad 2017 - Industry 4.0"

From ICO wiki
Line 29: Line 29:
 
Juhatuseliikmed: Henning Kagermann ning Siegfried Dais
 
Juhatuseliikmed: Henning Kagermann ning Siegfried Dais
  
TR 1 – Tark tööstus: Manfred Wittenstein
+
*TR 1 – Tark tööstus: Manfred Wittenstein
TR 2 – Keskkond: Siegfried Russwurm
+
*TR 2 – Keskkond: Siegfried Russwurm
TR 3 – Majandus: Stephan Fische
+
*TR 3 – Majandus: Stephan Fische
TR 4 – Inimene ja töö: Wolfgang Wahlster
+
*TR 4 – Inimene ja töö: Wolfgang Wahlster
TR 5 – Tehnoloogia faktor: Heinz Derenbach
+
*TR 5 – Tehnoloogia faktor: Heinz Derenbach
  
  

Revision as of 20:18, 12 May 2017

Industry 4.0Autorid: Meelis Osi, Liis Talimaa, Sander Pihelgas, Aare Taveter

Ajalugu ja eeldused mis viisid...Eelnevad tööstusrevolutsioonid


Alguses tuli aur ja esimesed masinad, mis mehaniseerisid nii mõnedki tööd, mida meie eelkäijad tegid. 18.sajandi lõpus Suur-Britannias vahetus põllumajandusel põhineva majanduse mehaanilise tööstusega. Suudeti vallutada vee- ning aurujõud ning seda kutsutakse esimeseks tööstusrevolutsiooniks - Industry 1.0.

Järgmisena tuli elekter, konveier ning sündis massproduktsioon. Loodi tehased ning konveierilindil sõitis sisse uus tööstuse ajastu ning soodsad hinnad tänu masstoodangule - see oli teine tööstusrevolutsioon ehk Industry 2.0.

Kolmandaks tööstusajastuks oli arvutite sünd ning automaatika teke, kus robotid hakkasid asendama inimesi konveierliinidel. Kolmas tööstusrevolutsioon sai alguse transistori leiutamisega. Sellest hetkest sai võimalikuks informatsiooni hoidmine ning töötlemine digitaalselt ning seejärel sai “lihtsaid” ülesandeid nagu kalkulatsioone ning info manipulatsioone automatiseerida. 1940ndatel loodi üha keerukamaid arvuteid, mis said hakkama ka üha keerukamate ülesannetega. Kuuekümnendatel aastatel varustati masinad programmeeritavate konsoolidega ning kõik muutus järjest digitaalsemaks ning tööstuse elemendid liikusid üha rohkem automaatika ning robotite poole. Samas jäi siiski see tööstusrevolutsioon tasemele, kus digitaliseeritud seadeid peavad kontrollima inimesed ning seadmed ise ei mõista oma ülesandeid ning eesmärke. See iseloomustab kolmandat tööstusrevolutsiooni - Industry 3.0.

Neljas tööstusrevolutsioon


Neljas ehk siis ka hetkel kõige viimane tööstusrevolutsioon hõlmab intellegentsuse, seotuse ning palju laiema digitaalsuse kaasamist tööstuses. Industry 4.0 on suuresti edasiarendus eelnevast ning sai alguse 2010. aastal Saksamaal.

Saksamaa Riiklik Haridus- ning Teadusministeerium alustas uuringuid Industry 4.0 jaoks juba enne kui nähtusele üldsegi nimi sai pandud - esimene viide Industry 4.0’le toimus aastal 2011 Hannoveri messil. Sakslased soovisid tuvastada kõrgtasemelise tehnoloogia elemente selleks, et edendada maailma ning innustada tehnoloogia arengut. Siiski on skeptikute arvates raske konkreetselt eristada Industry 3.0 ja Industry 4.0 vahet, ometigi on tänapäevased tehnoloogiad kaugelt arenenumad kui ühe liigutuse tegemine.

2012. aastaks olid sakslased teinud juba piisavalt tööd ning kogunud nõnda palju materjali, et oli võimalik pidada esimene esitlus kõrgtasemelise tööstuse teemal. Selles esitluses tõid nad näiteks ‘targa tehase’ ning näitasid kuulajatele selle ülesseadmise potentsiaali. Läbi selle said võimalikud kliendid ning tegevusala professionaalid parema arusaama kõigist võimalustest. Selle järgi masinad suudavad justkui ise mõelda ning reageerida päris elu situatsioonidele, et tõsta efektiivsust ning teha tööstust veelgi paremaks. Saksamaa valitsus oli uuringute tulemustega väga rahul ning hakkas suurendama Industry 4.0 uurimistöö rahastust lootuses, et see aitab neil ronida maailmas tööstusrevolutsiooni eestvedajaks.

Industry 4.0 töörühmad

Juhatuseliikmed: Henning Kagermann ning Siegfried Dais

  • TR 1 – Tark tööstus: Manfred Wittenstein
  • TR 2 – Keskkond: Siegfried Russwurm
  • TR 3 – Majandus: Stephan Fische
  • TR 4 – Inimene ja töö: Wolfgang Wahlster
  • TR 5 – Tehnoloogia faktor: Heinz Derenbach


Pärast esmase teadustöö lõpetatamist jõuti arusaamale, et internet on palju võimsam, kui algselt arvati. Interneti vahendusel informatsiooni vahendamise hõlmamine tööstuses aitas kaasa ‘internet of things’i, mis juba mujal maailmas oli tõusva tähtsusega, edasiarendamisele. Tänu piisavale rahastusele hakkas ‘targa tööstuse’ protsess jalgu alla saama ning sellel ajal tutvustati maailmale Industry 4.0 platvormi.

Aastal 2014 hakkasid liituma ka ettevõtted väljaspoolt Saksamaad. Naaberriikide koostööl loodi mitmeid efektiivseid lahendusi ning mõisteti, et detsenraliseerimine on protsessi üks tähtsamaid osi ning digitaalse tööstuse edasiarendamine oleks kõigi osapoolte huvides. [1]

Järgnes areng, kus hakkasid ilmuma uuendused tänu teadus- ja arendustegevusele, mis olid toimunud neljanda tööstusrevolutsiooni ajal. Seal hulgas arenesid meditsiinitehnoloogia, tõhusa kulude kokkuhoiu mehaanika tootmisjaamad jms. Me elame põneval ajal, kus on võimalik olla tunnistajaks võrratutele muutustele, mis on aset leidmas.

Millega tegemist....Alapealkiri


Internet of things


Tehnoloogiad


Mõned näited Eestis

Starship

ABB

Ericsson

Auvere

Tulevik


Info jagamine ettevõtete vahelViited

The site is Under Construction