I253 Informatika eelkursus

From ICO wiki
Revision as of 09:15, 22 August 2016 by Lvosandi (talk | contribs)

Üldinfo

Ainepunkte: 2 ECTS

Hindamisviis: Test + kodutööd

Õppejõud: Lauri Võsandi koos tuutoritega Arti Zirk, Marvin Martinson,


Eeldused ja sihtgrupp

Kursus on mõeldud esmakursuslastele, et neid ette valmistada sügissemestril õpetatavate ainete jaoks ning kurssi viia IT Kolledži taristuga. Power userid ilmselt on võimelised jooksvalt selgeks tegema vajalikud asjad ning võivad oma valikainete punktid täis saada muudest ainetest.


Eesmärk ja sisu

Teemad pole ilmtingimata õiges järjekorras aga selleks et ainepunktid kätte saada peaks olema selgeks tehtud:

  • Kiirklahvid Windowsis, Ubuntus - kui Alt-Tab puusalt ei tule ja klikitakse hiirega nagu metslane on päris piinlik ikka küll
  • Failidega majandamine Windowsis, Ubuntus
  • Tekstiredaktori Notepad++ Windowsis, Gedit Ubuntu kasutamine. Oskab seadistaada treppimist, reavahetusi ning kooditabelit (UTF-8)