INF-HW-K2017: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
 
Line 61: Line 61:


Kui on tööde esitamise tähtaeg siis laekub korraga paljude tudengite tööd ja nende läbivaatamine ning tagasisidestamine võtab aega. Lisaks on samal ajal ka õppetööd vaja veel läbi viia. Ka sellistele kirjadele vastamine võtab oma aja kus küsitakse kas info on jõudnud kohale ja millal tagasiside tuleb. Seetõttu ka ligikaudu poolte tööde esitamistähtaeg oli poole semestri peal, et ei jääks semestri lõppu korraga kõik tööd.
Kui on tööde esitamise tähtaeg siis laekub korraga paljude tudengite tööd ja nende läbivaatamine ning tagasisidestamine võtab aega. Lisaks on samal ajal ka õppetööd vaja veel läbi viia. Ka sellistele kirjadele vastamine võtab oma aja kus küsitakse kas info on jõudnud kohale ja millal tagasiside tuleb. Seetõttu ka ligikaudu poolte tööde esitamistähtaeg oli poole semestri peal, et ei jääks semestri lõppu korraga kõik tööd.
=Kiirsuhtlus=
* kiirsuhtlus (tekst, failivahetus, vajadusel ka heli ja video) aine kanalis ''#eik-inf-hw:matrix.org'' (server: [http://matrix.org/ matrix.org], klientprogramm: [https://riot.im Riot.im]).
* vajadusel kasutame ka [https://meet.jit.si/I027 aine veebinarikeskkonda], mille kohta [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/videoconference.txt leiab lisainfot siit]. Veebinarikeskkond võimaldab ka (vaid vaatamisõigusega) ekraani jagada. Vajadusel kasutada [https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_remote_desktop_software mõnda teist ekraanijagamise tarkvara] kui soovitakse ka nt muutmisõigust anda.
* võimalus ka [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/terminal-streaming-sharing.txt jagada terminali reaalajas üle veebi], näiteks [https://shellshare.net/ shellshare.net] (vaid vaatamisrežiimis)
Ärge kartke küsida - seda eriti aine kiirsuhtluskanalis! Seal on mul abiks ka üks tudeng küsimustele vastamisel. Kui ei küsi siis ka vastuseid ei saa. Ei ole olemas rumalaid küsimusi - on vaid rumalad vastused! Sageli on paljudel sama küsimus. Küsides aine kanalis saavad paljud vastuse küsimusele. Kui soovib personaalselt siis küsige - oluline, et küsimused leiaksid vastused! '''Kui ei oska küsida siis võimalus ka oma ekraani jagada ja saada vastused tundmatutele olukordadele.'''


=Aine materjalid=
=Aine materjalid=

Latest revision as of 03:32, 10 September 2021

2017.a. kevadsemestril loetud aine "Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse" info.

Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühiülevaade IT arengust.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse praktilised oskused. Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma. Ehk siis tegemist ei ole nõukogudeaegse lähenemisega kus aine konspekt või üks õpik andis vastused kõikidele küsimustele. Siiski on aine tundides, materjalides ja ka käesoleval lehel antud piisavalt viiteid ja juhiseid vajaliku info leidmiseks ning silmaringi laiendamiseks. Selline lähenemine on valdavalt levinud mitmetes kaasaegsetes ülikoolides. Oluline on osata sõnastada probleem ning otsingusõnad interneti otsimootorites. Lisaks on olemas õppeaine kiirsuhtluskanal info küsimiseks sisuliselt reaalajas. Ka on võimalus oma ekraani jagada erinevail viisil kui ei oska küsida (vt kiirsuhtluse alla). Õppejõu viki lehel on lisaviited erinevate kanalite kaudu suhtlemiseks. Iga tudeng konstrueerib oma arusaama ja teadmised just talle sobival viisil, mis vastab tema hetke teadmistele. Kellel vajalikud teadmised juba olemas siis võimalik sooritada hindamiseks vajalikud tööd ja saab aine kiiremini sooritatud.

Aine kood: I027

Aine läbinud õppur:

 • teab arvutikomponentide otstarvet
 • oskab valida ja hankida arvutiriistvara
 • tunneb levinud operatsioonisüsteeme ja rakendustarkvara ning oskab neid paigaldada ja seadistada
 • oskab lahendada riistvara ja tarkvara probleeme

Aineprogramm (PDF).

ÕISis olev õppematerjali viide viitab siia lehele! Eraldi loenguid ÕISi ei laeta, sest kui teed ainet järele ja ei deklareeri siis ei näe ÕIS'is asuvaid materjale. Aine viki on üks ja ainus koht kuhu kõik koondub ja eraldi asuvad materjalid on siit lehelt viidatud.

Töövahendid

Kuigi EIK'is saab kasutada virtuaallaboreid ja arvutiklassides olevat tehnikat siis kõiki asju virtuaallaborites teha ei saa ja kui soovitakse kaasa võtta virtuaalmasinaid siis on seda lihtsam teha oma (süle)arvutiga.

 • võimalusel palun võtta (süle)arvuti kaasa. Võimalusel võib juba eelnevalt ette valmistada ka virtuaalmasinad
 • USB-mälupulk, soovitavalt 8 GB või suurem (alglaaditava ISO kirjutamiseks) - olenevalt ISO-fail suurusest võib sobida ka väiksem
 • microSD kaart, soovitavalt 16 GB või suurem (Raspberry Pi sees kasutamiseks)

Õppejõud

Edmund Laugasson, lisaks külalisõppejõud ja abilised.

Abiks on EIK'i tudeng Artur Ovtsinnikov, lisaks peavad loenguid Mati Tombak (TTÜ), Märt Kalmo (EIK), Anti Kuiv (F9 Distribution Estonia OÜ), Lauri Võsandi.

Õpimapp

Veebivorm - kasutada esmase info, sh õpimapi lingi edastamiseks õppejõule.
NB! Salvestada peale vastamist antud link endale kindlasse kohta! See on vajalik edasiseks info muutmiseks.

Õpimapp on link kataloogile. Vaja on jagada üks link kuhu oma tööd pannakse. Palun üksikute tööde linke eraldi mitte jagada.

NB! Rühma kuuluvate tudengite nimed ja link seminaritööle kirjutada siia vormi. Seminaritöö võib olla (ja on ka soovitav) samas kataloogis kus ülejäänud tööd on. Kuna see on rühmatöö siis on vaja rühma kohta seminaritöö viidet - kus see täpselt asub.

Valida vabalt pilvepõhine keskkond, mida kasutada õpimapina. Soovitav on valida keskkond kus saab veebipõhiselt kommenteerida dokumenti ja seeläbi anda tagasisidet (nt Google Drive, MS OneDrive vms). Kui olete dokumendi koostanud arvutipõhises kontoritarkvara programmis siis enne üleslaadimist veenduge, et on sisse lülitatud veebipõhiselt redigeeritavasse vormingusse konverteerimine (vt õpetus muuhulgas siin), millega omakorda võib paigutus ka sassi minna. Seetõttu on soovitav dokument otse pilverakenduses koostada - siis ei teki neid paigutuse sassiminemisi. Tagantjärgi konverteerimine käib sõltumata üleslaaditud dokumendifailivormingust nii.

Peale kataloogi jagamist veenduda, et see on sisestatud ka siin viidatud veebivormi.

Jagada kataloog vähemalt kommenteerimisõigusega, võib ka muutmisõigusega.

Palun e-postiga mitte saata oma töid kuna:

 • postkast täitub kiiresti failidega (e-postkast ei ole failivahetuses tegelikult mõeldud)
 • e-postiga saates võib kiri sattuda ka rämpsposti hulka ja nii võib töö tähelepanuta jääda
 • faili muutes tuleb see e-postiga uuesti saata ja nii tekib ühe tudengi kohta mitu faili postkastis ning võib olla aeganõudev tuvastada, milline neist on viimane seis
 • pilvekettal on dokumentidest ühtlasi ka varukoopia olemas
 • pilvepõhine keskkond võimaldab kõikidel osapooltel sama tarkvara (sh fondid) kasutada ja ei teki ühilduvusprobleeme
 • tudengil säilib võimalus jooksvalt faile muuta ega pea midagi uuesti saatma

Kui jagate pilveketta kataloogi siis teavituskiri sellest võib ikka tulla.

Õpimapi eesmärgid:

 • infovahetus õppejõuga
  • tööde esitamised - praktilised tööd, seminaritöö
  • tagasiside - seda võib küsida ka kiirsuhtluse, e-posti, personaalse suhtlemise vms teel
 • vältida e-kirjade laviini õppejõu postkastis
 • ei ole vaja eraldi teavitada (tekitada e-kirjade laviini õppejõu postkastis), et nüüd edastati õpimapi link - veebivormi kaudu jõuab see kindlamini kohale kui e-postiga

Kui on tööde esitamise tähtaeg siis laekub korraga paljude tudengite tööd ja nende läbivaatamine ning tagasisidestamine võtab aega. Lisaks on samal ajal ka õppetööd vaja veel läbi viia. Ka sellistele kirjadele vastamine võtab oma aja kus küsitakse kas info on jõudnud kohale ja millal tagasiside tuleb. Seetõttu ka ligikaudu poolte tööde esitamistähtaeg oli poole semestri peal, et ei jääks semestri lõppu korraga kõik tööd.

Aine materjalid

Videosalvestused

Praktikumid

NB! Palun valitud praktikumid ja probleemilahendus panna kirja siia viki artiklisse.

Praktikumide raportite koostamisel julgustan kasutama ka käsurea salvestamist ekraanivideona - vt linkide all käesoleva viki lõpus.
Seal ka viited käsurea pildistamiseks juhul kui peaks vaja olema vaid käsureal töötavat programmi kasutada.

Virtuaalmasinad

Muud materjalid

Hindamine

Eksamihinne kujuneb jooksvate tööde põhjal:

 • 2 praktikumi, á 25p, 1.praktikumi tähtaeg: 26.03.2017 kell 23.59. 2.praktikum 25.05.2017 kell 23.59.
 • 1 probleemilahendus - punktid vastavalt valitud ülesandele (arvestuslikult vähemalt 5p), tähtaeg 25.05.2017 kell 23.59.
 • seminaritöö 45p, tähtaeg (esitamine loengus): päevaõpe: 6.04.2017; õhtuõpe: 3.04.2017, kaugõpe: 7.04.2017
 • kõikidele õppevormidele kõikide tööde esitamise viimane tähtaeg: 25.05.2017 kell 23.59.
 • NB! Soovitav on mitte jätta töid viimasele minutile!
 • Kui soovite teha rohkem praktikume ja probleemilahendusi kui nõutud siis neid arvestatakse 50% punktidest.

Eksam

Eksamite ja kordussoorituste ajad on siiski määratud ning nähtavad aine kalendris ÕIS'is (päevaõpe, õhtuõpe, kaugõpe) ja 2017 kevadsemestri ajad ka siin tekstifailis. Vastavalt õppekorralduseeskirjale on peale eksami (järeleksami) toimumist on 7 tööpäeva jooksul võimalus veel tulemusi sisestada ÕIS'i.

Lingid


Tagasiside

... saab anda siin veebivormis.