ISd kava arendusversioon

From ICO wiki
Revision as of 10:26, 15 May 2009 by Mernits (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Õppekava õpiväljundid

  • Teadmised tarkvaraarenduse metoodikatest
  • Teadmised tarkvara testimise metoodikatest
  • Teadmised andmeturbe põhialustest ja metoodikatest
  • Teadmised projektijuhtimisest ja infosüsteemide analüüsist
  • Üldised teadmised majanduse põhialustest

Oskused

  • Programmeerimisoskus mitmes levinud programmeerimiskeeles