Difference between revisions of "Incman"

From ICO wiki
(Täpsemalt rakenduse tööst)
(Täpsemalt rakenduse tööst)
Line 37: Line 37:
  
 
'''Kasutaja'''<br>
 
'''Kasutaja'''<br>
Kasutajaid saab luua admin ja juht tüüpi kasutaja. Teisi kasutajaid saavad hallata vaid admin ning juht. Iga kasutaja saab muuta enda andmeid ning parooli. Kasutaja õigused seome kasutajaga kasutaja-tüüp olemi kaudu. Igal isikul on maksimaalselt üks kasutaja, seega iga kasutajaga on seotud ühed andmed.
+
Kasutajaid saab luua admin ja juht tüüpi kasutaja. Teisi kasutajaid saavad hallata vaid admin ning juht. Iga kasutaja saab muuta enda andmeid ning parooli. Kasutaja õigused seome kasutajaga kasutaja-tüüp olemi kaudu. Igal isikul on maksimaalselt üks kasutaja, seega iga kasutajaga on seotud ühed andmed. Kasutaja näeb pooleliolevaid intsidente, saab neid muuta ning enda loodud intsidente sulgeda. Lisaks on kasutajal võimalus sorteerida käimasolevaid intsidente näiteks tähtsuse, kuupäeva, omaniku, intsidenditüübi jne järgi. Tavakasutaja saab muuta teiste kasutajate poolt loodud intsidente, kuid sulgemisõigus on ainult intsidendi loojal ehk omanikul ning tema ülemusel ehk juhil.
 
   
 
   
 
'''Intsident'''<br>
 
'''Intsident'''<br>

Revision as of 23:04, 1 November 2015


Meeskonna nimi: IncMan

Projekt

Tööjuhtumite (intsidentide) haldus- ja teavitussüsteem.


Meeskonna koosseis

  • Sergei Fatejev
  • Nele Sergejeva
  • Marko Koiduste
  • Kaspar Tilk
  • Jaanus Türnpuu


Projektijuht: Marko Koiduste


Projektist

Ülevaade

Rakendus on loodud intsidentide haldamiseks. Rakenduse peaeesmärk on lihtsustada ja kiirendada intsidendihaldust ning tulevikus võimaldada ülevaadet intsidentidest, probleemidest ning nendega seotud statistikast. Intsidendihaldus on oluline osa tagamaks ja säilitamaks teenuste kvaliteeti.

Rakenduse põhiobjektideks on kasutaja ja intsident. Rakenduse kasutajaliidesel on mitu vaadet, mis sõltub vastava kasutaja vastavatest õigustest. Rakendus vajab andmebaasi olemasolu. Rakendus jaotub nelja kihti: Data Access Layer, Business Logic Layer, Service Layer, Presentation Layer.

Kasutatav .NET tehnoloogia

Kasutatav raamistik: .NET Framework 4.5

Kasutatav tehnoloogia: C#, Windows Presentation Foundation, Entity Framework, LINQ


Täpsemalt rakenduse tööst

Kasutaja
Kasutajaid saab luua admin ja juht tüüpi kasutaja. Teisi kasutajaid saavad hallata vaid admin ning juht. Iga kasutaja saab muuta enda andmeid ning parooli. Kasutaja õigused seome kasutajaga kasutaja-tüüp olemi kaudu. Igal isikul on maksimaalselt üks kasutaja, seega iga kasutajaga on seotud ühed andmed. Kasutaja näeb pooleliolevaid intsidente, saab neid muuta ning enda loodud intsidente sulgeda. Lisaks on kasutajal võimalus sorteerida käimasolevaid intsidente näiteks tähtsuse, kuupäeva, omaniku, intsidenditüübi jne järgi. Tavakasutaja saab muuta teiste kasutajate poolt loodud intsidente, kuid sulgemisõigus on ainult intsidendi loojal ehk omanikul ning tema ülemusel ehk juhil.

Intsident
Intsidente saavad luue kõik kasutajad. Intsidenti saavad hallata kõik kasutajad. Intsidendi omanikuks määratakse kasutaja, kes selle lõi. Intsidenti saab sulgeda ning arhiveerida omanik ning tema juht(admin saab seda kõike teha).

Kasutajaliides
Kasutajaliidese loomine on rakenduse loomise viimane samm enne lõplikku testimist. Kasutajaliidese loome WPF raamistikus. Kasutajaliides peab olema tagasihoidlik ja viisakas. Kasutajaliides võiks olla kasutajasõbralik, näidata kasutajale ette formaati, õpetada ning suunata. (Näiteks viies hiire mõne nupu kohale selgitab, mida nupp teeb). Kasutajaliides kuvab statistikat, logisid, haldamata/hallatud intsidente. Andmebaas Andmebaasis hoiame esialgu kasutajaid, intsidente, logisid ja arhiivi. Tulevikus peaks arhiivi jaoks olema eraldi andmebaas, kuid meie projekti loomise ning testimise perioodil pole see oluline.

Data Access Layer
Rakenduse kiht, kus luuakse ühendus andmebaasiga.

Business Logic Layer
Äriloogika kiht. Siin defineerime objektid.

Service Layer
Rakenduse kiht.

Presentation Layer
Kasutajaliidese kiht.

Planeeritavad funktsionaalsused

Kasutajate haldus
Rakendusega seotud kasutajate haldus(loomine, kustutamine, muutmine jne)
Intsidentide haldus(peamine funktsionaalsus)
Todo
Monitooring
Automaatne raporti koostamine, statistika ja ajalugu intsidentidest.
Logid
Kasutaja ja rakenduse automatiseeritud osade tegevus.