Incman

From ICO wiki
Revision as of 22:44, 1 November 2015 by Ktilk (talk | contribs) (Ülevaade)


Meeskonna nimi: IncMan

Projekt

Tööjuhtumite (intsidentide) haldus- ja teavitussüsteem.


Meeskonna koosseis

  • Sergei Fatejev
  • Nele Sergejeva
  • Marko Koiduste
  • Kaspar Tilk
  • Jaanus Türnpuu


Projektijuht: Marko Koiduste


Projektist

Ülevaade

Rakendus on loodud intsidentide haldamiseks. Rakenduse peaeesmärk on lihtsustada ja kiirendada intsidendihaldust ning tulevikus võimaldada ülevaadet intsidentidest, probleemidest ning nendega seotud statistikast. Intsidendihaldus on oluline osa tagamaks ja säilitamaks teenuste kvaliteeti.

Rakenduse põhiobjektideks on kasutaja ja intsident. Rakenduse kasutajaliidesel on mitu vaadet, mis sõltub vastava kasutaja vastavatest õigustest. Rakendus vajab andmebaasi olemasolu. Rakendus jaotub nelja kihti: Data Access Layer, Business Logic Layer, Service Layer, Presentation Layer.

Kasutatav .NET tehnoloogia

Kasutatav raamistik: .NET Framework 4.5

Kasutatav tehnoloogia: C#, Windows Presentation Foundation, Entity Framework, LINQ


Täpsemalt rakenduse tööst

Meie peamine eesmärk on luua võimalikult dünaamiline rakendus intsidendihalduseks.

Lihtne, tagasihoidlik GUI
GUI loome WPF raamistikus.

TODO

Planeeritavad funktsionaalsused

Kasutajate haldus
Rakendusega seotud kasutajate haldus(loomine, kustutamine, muutmine jne)
Intsidentide haldus(peamine funktsionaalsus)
Todo
Monitooring
Automaatne raporti koostamine, statistika ja ajalugu intsidentidest.
Logid
Kasutaja ja rakenduse automatiseeritud osade tegevus.