Difference between revisions of "Intensiivõppe nädal 2012"

From ICO wiki
(2011 aasta intensiivõppe nädal)
(Ülesanded)
Line 40: Line 40:
  
 
==Õpetajate ja õpperühmade koormusarvestuse infosüsteem==
 
==Õpetajate ja õpperühmade koormusarvestuse infosüsteem==
 +
* Ülesande omanik: Heiki Tähis, +372 56 957 000
 +
 +
Koolil on vaja hallata õpetajate tunnikoormusi, õpetatavaid õppeaineid ja õpetaja ning õppeainete vahelisi seoseid.
 +
 +
Koolil on hulk õppekavu, ühel õppekaval võib õppida üks või enam õpperühma. Õppekavad on jagatud õppeaineteks ning iga õppeainet õpetab üks või mitu õpetajat. Õppekava on jagatud õppeaastateks (kursusteks) ja iga õppeaasta kaheks semestriteks (poolaastaks). Iga õpperühm on ühel kindlal ajahetkel ühel kindlal õppeaastal (kursusel)Õppeaine võib olla jagatud mitmele semestrile (ehk õppeaine õpetamine võib kesta üks või mitu semestrit), erinevatel semestritel võib üht õppeainet õpetada erinev õpetaja või õpetajad. Igal semestril võib olla erinev arv kontakttunde, kontakttundide arv saadakse auditoorseõppetöö nädalate ja tundi arv nädalas korrutamisel.
 +
 +
Kontakttundide hulgast sõltub koormus, koormusel on pehme ja jäik ülempiir.
 +
 +
 +
Vajalik infosüsteem peab võimaldama sisestada õppekavad, õpperühmad ja õpetajad, siduda õpetajad konkreetsete õppeainetega ning seeläbi näha nende õppekoormust. Infosüsteem peab võimaldama raportite koostamist õppekavade, õpperühmade, õppeainete ja õpetajate lõikes/vaates.
 +
 +
===Lisainfo===
 +
'''Hetkel on nende andmete haldamiseks olemas suur ja keeruline Excel-i tabel. Probleem on reaalne ning huvi korral on võimalik eelnevalt kliendiga kohtuda, täpsustada lähteülesanne. Samuti on võimalik ülesande kasvatamine lõputööks '''

Revision as of 13:55, 27 January 2012Lühitutvustus

Pakume tudengitele võimalust saada väärtuslik ja reaalses töös kasutatav meeskonnatöö kogemus. Teise kursuse päevaõppe tudengitel on kevadisel vahenädalal (26.03.2012 kuni 30.03.2012) võimalus osaleda intevsiivõppe nädalal. Intensiivõppe nädala peamine eesmärk on luua tudengitele võimalus oma teadmiste ja oskuste proovilepanekuks selliste ülesannete lahendamisel, mis eeldavad mitmetest erinevatest ainetest omandatu rakendamist.

Inimkeeles tähendab see seda, et 3-6 liikmelistele meeskondadele antakse ülesanne ja nelja päeva jooksul tuleb sellele lahendus leida ning võimalusel realiseerida töötav prototüüp-lahendus. Viiendal päeval esitletakse valminud lahendusi ning antakse hinnang esitletud lahendustele. Vastutasuks saavad tudengid asendus- ja/või lisapunkte erinevates õppeainetes. Tuleb üks kõva andmine :)

Kasu tudengitele

Tudengid on tihti avaldanud arvamust, et praktilisi ja elulisi ülesandeid võiks IT Kolledži õppetöös olla rohkem. Nüüd pakumegi üht tõsiselt elulist nädalat, kus seniõpitut rakendada. Tudeng saab:

 • Meeskonnatöö kogemuse
 • Reaalelulise ülesande lahendamise kogemuse (reaalne klient, kindel tähtaeg)
 • Ausa hinnangu oma hetkeoskustele ja -teadmistele
 • Võimaluse töötada piiratud ajaraamis
 • Võimaluse saada asenduspunkte (ehk õppeainetes pääseb mõne kontrolltöö tegemise kohustusest) või lisapunkte (ehk saab õppeainetes ilusama lõpphinde)
 • Kena rea CV'sse ja ühe tehtud töö, mida töövestlustel on hea näitena tuua
 • Kunagi saab tudeng tänu sellele kogemusele hea palga, ilusama naise/mehe ja suurema auto
 • Higi ja verd valada...
 • Saab võimaliku lõputöö teema

Tugiteenused intevsiivõppe nädalal

Tudengitel on intevsiivõppe nädalal kasutada järgmisi ressursse:

 • ITK arvuti ja -loenguklassid
 • ITK raamatukogu
 • ITK maja on avatud tudengitele kell 8.00 - 23.00
 • Reaalse tellijaga ülesannete puhul kliendikohtumised
 • Õppejõud, kes täidavad ekspertide ja mentorite rolli, esialgne ajakava
  • Margus Ernits (E: T: K: N:)
  • Indrek Rokk (E: T: K: N: - täpne päevakava täpsustamisel, kuid kindlasti kättesaadav igal päeval mingil ajal)
 • Ettevõtete esindajad mentoritena

2011 aasta intensiivõppe nädal

2011 aastal toimunud intensiivõppe nädala wikileht.

Ülesanded

Õpetajate ja õpperühmade koormusarvestuse infosüsteem

 • Ülesande omanik: Heiki Tähis, +372 56 957 000

Koolil on vaja hallata õpetajate tunnikoormusi, õpetatavaid õppeaineid ja õpetaja ning õppeainete vahelisi seoseid.

Koolil on hulk õppekavu, ühel õppekaval võib õppida üks või enam õpperühma. Õppekavad on jagatud õppeaineteks ning iga õppeainet õpetab üks või mitu õpetajat. Õppekava on jagatud õppeaastateks (kursusteks) ja iga õppeaasta kaheks semestriteks (poolaastaks). Iga õpperühm on ühel kindlal ajahetkel ühel kindlal õppeaastal (kursusel)Õppeaine võib olla jagatud mitmele semestrile (ehk õppeaine õpetamine võib kesta üks või mitu semestrit), erinevatel semestritel võib üht õppeainet õpetada erinev õpetaja või õpetajad. Igal semestril võib olla erinev arv kontakttunde, kontakttundide arv saadakse auditoorseõppetöö nädalate ja tundi arv nädalas korrutamisel.

Kontakttundide hulgast sõltub koormus, koormusel on pehme ja jäik ülempiir.


Vajalik infosüsteem peab võimaldama sisestada õppekavad, õpperühmad ja õpetajad, siduda õpetajad konkreetsete õppeainetega ning seeläbi näha nende õppekoormust. Infosüsteem peab võimaldama raportite koostamist õppekavade, õpperühmade, õppeainete ja õpetajate lõikes/vaates.

Lisainfo

Hetkel on nende andmete haldamiseks olemas suur ja keeruline Excel-i tabel. Probleem on reaalne ning huvi korral on võimalik eelnevalt kliendiga kohtuda, täpsustada lähteülesanne. Samuti on võimalik ülesande kasvatamine lõputööks