Difference between revisions of "Intevsiivõppe nädal"

From EIK wiki
(Administreerijad)
(Tugiteenused intevsiivõppe nädalal)
Line 23: Line 23:
 
* ITK arvuti ja -loenguklassid
 
* ITK arvuti ja -loenguklassid
 
* ITK raamatukogu
 
* ITK raamatukogu
 +
* ITK maja on avatud tudengitele kell 8.00 - 23.00
 
* Reaalse tellijaga ülesannete puhul kliendikohtumised
 
* Reaalse tellijaga ülesannete puhul kliendikohtumised
 
* Õppejõud, kes täidavad ekspertide ja mentorite rolli, esialgne ajakava
 
* Õppejõud, kes täidavad ekspertide ja mentorite rolli, esialgne ajakava
 
** Margus Ernits (E: T: K: N:)
 
** Margus Ernits (E: T: K: N:)
** Indrek Rokk (E: T: K: N: - täpne päevakava täpsustamisel, kuid kindlasti kättesaadav igal päeval)
+
** Indrek Rokk (E: T: K: N: - täpne päevakava täpsustamisel, kuid kindlasti kättesaadav igal päeval mingil ajal)
 
** Heiki Tähis (E:17.30-21.00 T:8.15-9.30 ja 17.30-21-00  K: 8.15-9.30 ja 17.30-21-00 N: 10.00-20.00 )
 
** Heiki Tähis (E:17.30-21.00 T:8.15-9.30 ja 17.30-21-00  K: 8.15-9.30 ja 17.30-21-00 N: 10.00-20.00 )
  

Revision as of 12:30, 21 January 2011

Lühitutvustus

Pakume tudengitele võimalust saada väärtuslik ja reaalses töös kasutatav meeskoonnatöö kogemus. Teise kursuse päevaõppe tudengitel on kevadisel vahenädalal (28.03.2011 kuni 1.04.2011) võimalus osaleda intevsiivõppe nädalal. Intevsiivõppe nädala peamine eesmärk on luua tudengitele võimalus oma teadmiste ja oskuste proovilepanekuks selliste ülesannete lahendamisel, mis eeldavad mitmetest erinevatest ainetest omandatu rakendamist.

Inimkeeles tähendab see seda, et 3-6 liikmelistele meeskondadele antakse ülesanne ja nelja päeva jooksul tuleb sellele lahendus leida ning võimalusel realiseerida töötav prototüüp-lahendus. Viiendal päeval esitletekse valminud lahendusi ning antakse hinnang esitletud lahendustele. Vastutasuks saavad tudengid asendus- ja/või lisapunkte erinevates õppeainetes. Tuleb üks kõva andmine :)

Kasu tudengitele

Tudengid on tihti avaldanud arvamust, et praktilisi ja elulisi ülesandeid võiks IT Kolledži õppetöös olla rohkem. Nüüd pakumegi üht tõsiselt elulist nädalat, kus seniõpitut rakendada. Tudeng saab:

 • Meeskonnatöö kogemuse
 • Reaalelulise ülesande lahendamise kogemuse (reaalne klient, kindel tähtaeg)
 • Ausa hinnangu oma hetkeoskustele ja -teadmistele
 • Võimaluse töötada piiratud ajaraamis
 • Võimaluse saada asenduspunkte (ehk õppeainetes pääseb mõne kontrolltöö tegemise kohustusest) või lisapunkte (ehk saab õppeainetes ilusama lõpphinde)
 • Kena rea CV'sse ja ühe tehtud töö, mida töövestlustel on hea näitena tuua
 • Kunagi saab tudeng tänu sellele kogemusele hea palga, ilusama naise/mehe ja suurema auto
 • Higi ja verd valada...

Tugiteenused intevsiivõppe nädalal

Tudengitel on intevsiivõppe nädalal kasutada järgmisi ressursse:

 • ITK arvuti ja -loenguklassid
 • ITK raamatukogu
 • ITK maja on avatud tudengitele kell 8.00 - 23.00
 • Reaalse tellijaga ülesannete puhul kliendikohtumised
 • Õppejõud, kes täidavad ekspertide ja mentorite rolli, esialgne ajakava
  • Margus Ernits (E: T: K: N:)
  • Indrek Rokk (E: T: K: N: - täpne päevakava täpsustamisel, kuid kindlasti kättesaadav igal päeval mingil ajal)
  • Heiki Tähis (E:17.30-21.00 T:8.15-9.30 ja 17.30-21-00 K: 8.15-9.30 ja 17.30-21-00 N: 10.00-20.00 )

Võimalikud ülesanded

Arendajad

Õppekavade infosüsteem

Luua rakendus, mis Võimaldaks sisestada, vaadata, muuta jne õppekavasid ja nendega seotud õppematerjale

 • Iga õppekava koosneb moodulitest
 • Iga mooduliga on seotud õppematerjalid (samas võib olla, et õppematerjale ei ole)
 • Õppekavu peab olema võimalik välja importida (kuvada) ka antud etteantud kujul (pärast muutmist, täiendamist)
 • Õppematerjalide kaardistust peab olema võimalik välja importida (kuvada) ka antud etteantud kujul (pärast muutmist, täiendamist)
 • Peab olema võimalik teha erialade analüüsi: näha palju on ühiseid mooduleid kahel õppekaval

Lisavõimalused

 • Võimalda siduda mooduliga märksõnad ning kuvada moodulid ka märksõnade kaupa
 • Iga moodulis käsitletud teema võiks olla omaette märksõna
 • Erialade analüüsi: näha palju on ühiseid märksõnu kahel õppekaval

TantsuCAD

Loo tantsuskeemide joonistamiseks mõeldud rakendus:

 • Tantsuskeeme peab olema võimalik koostada
 • Tantsuskeeme peab olema võimalik salvestada pildifaili
 • Olemasolevaid pildifaile peab olema võimalik importida

Lisavõimalused:

 • Luba lisada pildifaile, mis sisaldavad uusi objekte
 • Luba tantsuskeeme salvestada (näiteks XML faili) ja hiljem nende kosotamist jätkata
 • Luba lisada tekste tantsuskeemidele

Kunagi tehtud katsetus: http://heiki.tpt.edu.ee/tants/tantsuCad2.html

Laborikohtade reserveerimise süsteem

Luua süsteem, mis võimaldaks tudengil endale laborisse koha reserveerida. Lisatingimused:

 • Süsteem peab võimaldama isikliku reserveeringu tühistamist.
 • Tundide ajad peaks võetama ÕISi tunniplaanist.
 • Võimalik peaks olema sisestada eritingimusi. Näiteks labor toimub üks kord eriajal, õppejõul on komandeering regulaarsel labori ajal.

Ettevõtete poolt pakutavad ülesanded

Administreerijad

Väikeettevõtte IT lahendus

Töötada välja kaks võimalikku lahendust väikeettevõtte (10-25 töötajat) IT infrastrukuuri realiseerimiseks. Nõutud kriteeriumid:

 • Kasutajad peavad olema keskselt hallatavad
 • Tööjaamadena peavad olema toetatud nii statsionaarsed kui ka mobiilsed seadmed
 • Süsteem peab võimaldama ettevõtte reeglistiku (sisekorraeeskirjade, IT vahendite kasutamise eeskirja jne) rakendamist.
 • Süsteemi käideldavus peab olema tagatud 99,4% ulatuses

Nõutud teenused:

 • Failiserveri teenus, erinevate ligipääsupiirangutega jagatud kataloogid
 • Meiliteenus
 • Grupikalendrid
 • VOIP keskjaam
 • Avalik veebilehekülg
 • Siseveeb
 • Kaugtöö võimalus (ligipääas failiserverile, siseveebile)

Implementeerida üks võimaliku lahenduse prototüüp, tuua välja süsteemi loomise ja ülalhoiu (sh palgakulu) maksumus.

Ettevõtete poolt pakutavad ülesanded

Ühisülesanded

Hindepakkumised: arendajad

Võrgurakendused II

 • Asenduspunktid:-
 • Lisapunktid: kuni 10% lõpphindest

Veebirakenduste koostamine ASP.NET abil

 • Asenduspunktid: projekti arvestatakse ühena (kahest) ainesisese projektina

või

 • Lisapunktid: kuni 15% lõpphindest

Traadita side aluse

 • Asenduspunktid: projekti arvestatakse iseseisva kirjaliku töö asemel

Hindepakkumised: administreerijad

Skriptimiskeeled

 • Asenduspunktid: projekti arvestatakse PowerShell'i iseseisva töö asemel

või

 • Asenduspunktid: ?

Traadita side aluse

 • Asenduspunktid: projekti arvestatakse iseseisva kirjaliku töö asemel