Juhend: Kodutöö aines "Programmeerimine CSharp keeles" (2012): Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
Line 238: Line 238:
Meeskonna wiki leht: [[AFFA]]<br>
Meeskonna wiki leht: [[AFFA]]<br>
Meeskonna liikmed:
Meeskonna liikmed:
*Tõnn Talpsepp
*Projekti juht
*Madis Allikmaa
*Madis Allikmaa
*Ranno Rass
*Ranno Rass

Revision as of 20:16, 7 February 2013

Kodutöö aines "Programmeerimine C# keeles"

Eesmärk

Saada praktiline arenduskogemus .NET keskkonnas ning arendada meeskonnatöö kogemust ja analüüsivõimet.

Reeglid

Ühte projektimeeskonda kuulub 3-5 tudengit. Ühel teemal võib teostada projekti üks või mitu meeskonda.Töö käiku kajastatakse https://wiki.itcollege.ee keskkonnas või soovi korral võib seda teha ka ajaveebis(blogis). Ajaveebi pidamise eesmärke on kaks: nii on võimalik kirja panna kõik mõtted ja ideed (ning nendest jääb jälg ja dokumentatsioon) ning õppejõul on hiljem võimalik saada ülevaade iga projektimeeskonna liikme panusest. Ajaveebi loob ja ajaveebi haldab projektimeeskond vabalt valitud (avalikus) keskkonnas.

Tähtaegadest kinnipidamine

Projekt jaguneb alamosadeks, millele on määratud tähtajad. Maksimumpunktide saavutamiseks tuleb tähtajaks esitada töö, mis vastab püstitatud nõuetele. Kui töö esitatakse tähtajast hiljem ,kaotatakse iga hilinenud päeva kohta 10% punktidest. Maksimaalselt kaotatakse 50%.

Näide: Töö esitamise tähtaeg on 4.09.2012 kell 23:59 ja selle osa eest on võimalik teenida 8p. Meeskond1 esitab töö, mis vastab nõuetele, tähtajaks. Tulemus:8p Meeskond2 esitab töö, mis vastab nõuetele 05.09.2011 02:00 (ehk tähtajast paar tundi hiljem). Tulemus: 7,1 punkti. Meeskond3 esitab töö, mis vastab nõuetele 06.09.2011 12:00 (ehk tähtajast paar päeva hiljem). Tulemus: 6,4 punkti.

Hindamine

Teostatuks loetakse projekt juhul, kui lähteülesanne on realiseeritud, lahendus on töötav, kuid esineb suuremaid vigu ning piirsituatsioonidega ei ole arvestatud. Maksimumtulemuse saavutamiseks peab projekt olema teostatud tehniliselt veatult ning varustatud dokumentatsiooniga, milles sisaldub arendusprotsessi kirjeldus (peab selguma ka iga rühmaliikme panus projekti teostamisel), kasutajajuhend ning lahenduse kirjeldus. Tehnilisi ja vormistuslike puudujääke on võimalik korvata lisavõimaluste realiseerimisega.Üldjuhul tuleb loodud lahendust ka praktikumides või loengutes teistele tudengitele tutvustada (ca 10 min). Nagu eelpool mainitud, koosneb projekt erinevatest osadest. Punktide arvu määramisel arvestatakse ka tähtajast kinni pidamist, mille toimimisloogika on kirjeldatud eespool.

Meeskonna kokkupanek ja idee

28.10.2012 (2p)

Tekitatakse meeskonna wiki lehekülg. Meeskonnal peab olema nimi ning see koosneb kolmest kuni viiest liikmest. Määratakse projektijuht. Juhul kui hakatakse blogi pidama kuskil mujal keskkonnas ilmub selle kohta link. Paari sõnaga peaks kirjeldama idee olemust nii, et selle üldine suund oleks arusaadav.

Analüüs

04.11.2012 (6p) Analüütilise osa eesmärgiks on arendada tudengite analüüsioskust, mida on vaja ka päris tarkvaraarenduse protsessi juures.NB! Miinimum sõnade arv 700 Selle osa käigus peab valmima loodava rakenduse analüüs, mis sisaldab muu hulgas ka:

 • Analüüs rakendusele. (Mida see endas sisaldab? Mis on selle eesmärk? Mida tavakasutaja sellega teha saaks? Milliste osade realiseerimine võib osutuda problemaatiliseks?) Kui on tööjaotus paigas, siis tuua ka see välja.
 • Tuua välja nimekiri funktsionaalsusest, mida plaanitakse kindlasti teostada(Must have)
 • Nimekiri funktsionaalsustest, mis võiks olla, aga mida ei pruugita ajapuuduse tõttu realiseerida.(Nice to have)

Retsensioon 11.11.2012 (3p)

Prototüüp

25.11.2012(10p)

Valmib projekti esmane realisatsioon. Laias laastus on peafunktsionaalsused realiseeritud(Nimekiri funktsionaalsusest, mida plaanitakse teostada). Programmis võib esineda üksikuid, kuid mitte väga suuri vigu.

Retsensioon 02.12.2012(5p)

Lõpptoode

16.12.2012(20p) Selleks faasiks peab projekt maksimumpuntkide saavutamiseks olema teostatud tehniliselt veatult ning varustatud dokumentatsiooniga, milles sisaldub arendusprotsessi kirjeldus (peab selguma ka iga rühmaliikme panus projekti teostamisel), kasutajajuhend ning lahenduse kirjeldus.

Retsensioon 05.01.2012(5p)

Esitlus/Kaitsmine

Toimub loengutes/praktikumides (4p) Esitlusel kaitstakse projekti. Tutvustatakse tehnoloogiat, mida kasutati rakenduse realiseerimiseks. Lühidalt räägitakse tööjaotusest ning probleemidest, mis tekkisid projekti realiseerimisel. Näidatakse lähtekoodi ja demonstreeritakse oma rakendust teistele tudengitele, kes võivad selle kohta küsimusi küsida. Kestvus ~20min.


Kaitsmise ajad

Esmaspäev Ruum B316

 • 14:00 - 14:15 - AFFA
 • 14:15 - 14:30 - Tech Support
 • 14:30 - 14:45 - Kajarist
 • 14:45 - 15:00
 • 15:00 - 15:15
 • 15:15 - 15:30

Ruum B317

 • 16:00 - 16:15
 • 16:15 - 16:30
 • 16:30 - 16:45
 • 16:45 - 17:00
 • 17:00 - 17:15
 • 17:15 - 17:30

Neljapäev

Ruum B319

 • 8:15 - 8:30-Games or What? Inc.
 • 8:30 - 8:45- A_Bunch_Of_Asians
 • 8:45 - 9:00 -
 • 9:00 - 9:15 - Team Woop Woop
 • 9:15 - 9:30 - REM
 • 9:30 - 9:45-Baller

Ruum B410

 • 12:00 - 12:15 -
 • 12:15 - 12:30 - WAFIOP
 • 12:30 - 12:45 - Leffe
 • 12:45 - 13:00 - Taksobaas
 • 13:00 - 13:15 - Kahurid

Konsultatsioon

Igal projektimeeskonnal on piiramatu õigus saada õppejõu käest konsultatsiooni ja juhendamist oma töö tegemiseks, kas harjutuste ajal või pärast harjutusi ja loenguid. Eriaegade suhtes saab sõlmida õppejõuga kokkuleppeid kontaktidel +372 53 469 734 või mait.poska [ät] itcollege.ee (teksti originaalautor Priit Raspel)

Teemad 2012 sügis

Kodutööna tuleb luua:

Kodune raamatukogu

Kodudes on tihti erinevaid raamatuid (filme, muud nänni) ja sõbrad tahavad neid vahel laenutada. Loo rakendus, mis

 • Võimaldaks sisestada kodused raamatud
 • Võimaldaks luua laenutajate profiile
 • Raamatuid välja laenutada (tähtajaliselt)
 • Laseks koostada erinevaid aruandeid (kodusolevad raamatud, väljalaenutatud raamatud, tähtaja ületanud laenutused jne)


Lisavõimalused

 • Kui laenutaja profiilis on e-mail, siis saada automaatselt e-kiri „kallis sõber see ja see, Sinu käes on minu raamat, kas tood tagasi ka?”
 • Kuva hoiatused, kui laenutaja laenutuste ajalugu on vilets või kui mõni raamat on tagastamata.
 • Lase lisada raamatutele pilt
 • Loo lihtne veebiliides (et sõbrad saaksid veebist vaadata, mis raamatud kasutajal kodus veel alles on)

Või

CRM

Oma klientidest peab olema ülevaade. Loo rakendus, mis võimaldab:

 • Kliente ning nende kontaktisikuid sisestada, muuta ning kustutada
 • Võimalda sisestada kliendikontakte
 • Koostada hinnapakkumisi klientidele, kusjuures hinnapakkumine lisatakse süsteemi ka kui kliendikontakt ning saadetakse samast süsteemist kliendile.
 • Kliendi andmete vaatamisel kuvatakse ka kliendikontaktid


Lisavõimalused

 • Loo võimalus, kus kontaktisiku sünnipäeva saabumisel saadetakse automaatselt inimesele meil õnnesoovidega
 • Õnnitlusmeilide template’sid võiks olla mitu
 • Loo võimalus kliendi huvide (huvialade) kajastamiseks süsteemis

Tetris(XNA)

XoniX(XNA)

Nõuded rakendusele

Loodav rakendus peab:

 • Peab kasutama andmebaasi (erikokkuleppel ka XML formaadis andmeallikat)
 • Peab võimaldama tegevuste kohta registri pidamist (logi)
 • Kasutama kasutajaliidesena ühte järgmistest: Windows Forms, WPF, SilverLight (ka Windows Phone 7) või ASP.Net

Loodav rakendus peab olema loodud objektorienteeritud lähenemist kasutades! Klassid, klassid, klassid

Lisapunkte annab:

 • Silmailu
 • Kood on kirjutatud häid praktikaid järgides ja on veatu(testimine, testimine, testimine)
 • Orginaalsed ideed ja hea äriidee

Nõuded XNA projektile

Loodav mäng peab sisaldama:

 • Erinevaid tasemeid
 • Punktiarvestust
 • XBox puldi tuge
 • Klaviatuurilt juhtimise tuge

Loodav mäng peab olema loodud objektorienteeritud lähenemist kasutades! Klassid, klassid, klassid

Lisapunkte annab:

 • Silmailu
 • Kood on kirjutatud häid praktikaid järgides ja on veatu(testimine, testimine, testimine)
 • Orginaalsed ideed ja hea story


Meeskonnad 2012

Meeskond Test

Meeskonna wiki leht: Meeskond Test Meeskonna liikmed:

 • Peeter Pakiraam
 • Agu Sihvka

Analüüsi retsensioon siin on midagi

Meeskond Kahurid

Meeskonna Wiki leht: Kahurid
Meeskonna liikmed:

 • Kristjan Tõnismäe
 • Andreas Plado
 • Kullo-Kalev Aru
 • Xiangwei Zuo
 • Jaan Kängsepp

Analüüsi retsensioon meeskonnalt Leffe

Analüüsi retsensioon meeskonnalt Baller

Meeskond A_Bunch_Of_Asians

Meeskonna wiki leht: A_Bunch_Of_Asians Meeskonna liikmed:

 • Mardo Pahk
 • Kristi Paakspuu
 • Madis Peep
 • Kaur Pääro
 • Kaspar Urban

Retsensioon[1] meeskonna Baller [2] analüüsi kohta.

Retsensioon[3] meeskonna RMS [4] prototüübi kohta.

Retsensioon[5] meeskonna Baller [6] lõpptoote kohta.

Meeskond Taksobaas

Meeskonna wiki leht: Meeskond Taksobaas Meeskonna liikmed:

 • Marek Kirillov
 • Siim Treilmann
 • Tiit Tallermaa
 • Rando Laisaar

Retsensioon meeskonna Kajarist analüüsile [7]
Retsensioon meeskonna REM prototüübile [8]
Retsensioon meeskonna Kajarist lõpptootele [9]

Meeskond Baller

Meeskonna wiki leht: Baller Meeskonna liikmed:

 • Magnus Pääru
 • Lennart Ploom
 • Veiko Lääts
 • Sten Teeorg

Meeskond Leffe

Meeskonna wiki leht: Leffe
Meeskonna liikmed:

 • Jarmo Poolak
 • Arvi Alamaa
 • Rene Ott

Meeskond WAFIOP

Meeskonna wiki leht: WAFIOP
Meeskonna liikmed:

 • Veiko Vainu
 • Kaisa Taelma
 • Rauno Mäger
 • Mark-Hendrik Mäeste

Analüüsi retsensioon
Prototüübi retsensioon

Meeskond AFFA

Meeskonna wiki leht: AFFA
Meeskonna liikmed:

 • Projekti juht
 • Madis Allikmaa
 • Ranno Rass
 • Marek Leinjärv

Retsensioon meeskonna R&T Soft[10] analüüsi kohta.

Retsensioon meeskonna R&T Soft[11] prototüübi kohta.

Retsensioon meeskonna WAFIOP[12] lõpptoote kohta.

Meeskond Kajarist

Meeskonna Wiki leht : Kajarist
Meeskonna liikmed:

 • Kalev Kärpuk
 • Jaak Peldes
 • Kristjan Veskimäe
 • (TTÜst Richard Samarüütel - Kujundus)

Lõpptoote retsensioon meeskonnalt Kahurid
Lõpptoote [13] retsensioon meeskonnale A_Bunch_of_Asians

Meeskond Default Name

Meeskonna wiki leht: Meeskond Default Name
Meeskonna liikmed:

 • Raul Špilev


Analüüsi retsensioon meeskonna REM kohta SIIN!

Prototüübi retsensioon meeskonna A Bunch of Asians kohta SIIN!

Lõpptoote retsensioon meeskonna REM kohta [14]

Meeskond REM

Meeskona wiki leht: REM
Meeskonna liikmed:

 • Mart Lehtmets
 • Egon Lund
 • Renet Pirso

Analüüsi retsensioon meeskonna RMS-i kohta SIIN!

Prototüübi retsensioon meeskonna Kahurid kohta SIIN!

Lõpptoote retsensioon meeskonna Kahurid kohta SIIN!

Meeskond Tech Support

Meeskonna Wiki leht : Tech Support
Meeskonna liikmed:

 • Katre Paabo
 • Kristjan Luik
 • Mart Tarvis
 • Erkko Kebbinau
 • Robert Kolk

Analüüsi retsensioon meeskonnalt Kahurid

Analüüsi retsensioon SIIN!
Prototüübi retsensioon SIIN!
Lõpptoote retsensioon SIIN!

Meeskond 3xMG

Meeskonna Wiki leht : 3xMG

Meeskonna liikmed:

 • Martin Molvõgin
 • Matthias Mõttus
 • Mauri Molvõgin

Retsensioon meeskonna A Bunch Of Asians analüüsist asub siin.

Meeskond Games or What? Inc.

Koduleht : Games or What? Inc
Asjapulgad:

 • Heimar Kroonsaare
 • Silver Vanamets
 • Kristo Roosileht
 • Reio Ruus

Meeskond R&T Soft

Meeskonna Wiki leht : R&T Soft

Meeskonna liikmed:

 • Rasmus Kuusmann
 • Tanel Tumanski

Retsensioonid:

Meeskond 'Team Woop Woop'

Meeskonna Wiki leht : Team Woop Woop

Meeskonna liikmed:

 • Fredi Poobus
 • Laura Närska
 • Oscar koitla

Meeskond RMS

Meeskonna Wiki leht : RMS

Meeskonna liikmed:

 • Ilja Semjonov
 • Kirill Rõžkov
 • Konstantin Žavoronkov

RMS meeskonna retsensioon meeskonna Kajarist prototüübi kohta
Prototüübi retsensioon meeskonnalt Void
Prototüübi retsensioon meeskonnalt Games or What?
Lõpptoote retsensioon meeskonnalt Games or What?

Meeskond Void

Meeskonna wiki leht: Void
Meeskonna liikmed:

 • Karl Kadalipp
 • Ats Rand
 • Reelika Lõhmus
 • Robert Pärn


Analüüsi retsensioon tiimilt Void tiimi Default Name mängu kohta

Analüüsi Retsenseeris meeskond Kajarist siin

Prototüübi retsensioon meeskonnalt Kahurid

Meeskond Oma Toode

Meeskonna leht wordpressis: Oma Toode
Meeskonna liikmed:

 • Kristo Paisnik
 • Aldo Bergmann – projektijuht
 • Heiki Vaher

Meeskond Forever Alone

Meeskonna wiki leht: ForeverAlone
Meeskonna liikmed:

 • Rasim Mehtijev

Analüüsi retsensioon meeskonnalt Games or What?

Meeskond Tuhat Hiilgavat Päikest

Meeskonna wiki leht: A Thousand Splendid Suns
Meeskonna liikmed:

 • Margus Pärt