Difference between revisions of "Juhend: Kodutöö aines "Programmeerimine CSharp keeles" (2015)"

From ICO wiki
(Meeskond: GlobalElite)
(Meeskond: IncMan)
Line 327: Line 327:
 
*Analüüsi retsensioon meeskonnale '''LetsDoIt''' asub [https://wiki.itcollege.ee/index.php/Talk:Meeskond:_LetsDoIt siin]
 
*Analüüsi retsensioon meeskonnale '''LetsDoIt''' asub [https://wiki.itcollege.ee/index.php/Talk:Meeskond:_LetsDoIt siin]
 
*Prototüübi retsensioon meeskonnale '''GlobalLite''' asub [https://wiki.itcollege.ee/index.php/Talk:GlobalLite siin]
 
*Prototüübi retsensioon meeskonnale '''GlobalLite''' asub [https://wiki.itcollege.ee/index.php/Talk:GlobalLite siin]
 +
*Lõpptoote retsensioon meeskonnale '''BIT''' asub [https://wiki.itcollege.ee/index.php/Talk:BIT#L.C3.B5pptoote_retsensioon_meeskonnalt_Incman siin]
  
 
===Meeskond: Lebokeiss OÜ===
 
===Meeskond: Lebokeiss OÜ===

Revision as of 19:14, 28 January 2016


Kodutöö aines "Programmeerimine C# keeles"

Eesmärk

Saada praktiline arenduskogemus .NET keskkonnas ning arendada meeskonnatöö kogemust ja analüüsivõimet. Kasutada arendusprotsessis koodihoidlat.

Reeglid

Ühte projektimeeskonda kuulub 3-5 tudengit(Soovituslik meeskonna suurus on 3-4). Ühel teemal võib teostada projekti üks või mitu meeskonda.Töö käiku kajastatakse https://wiki.itcollege.ee keskkonnas või soovi korral võib seda teha ka ajaveebis(blogis). Ajaveebi pidamise eesmärke on kaks: nii on võimalik kirja panna kõik mõtted ja ideed (ning nendest jääb jälg ja dokumentatsioon) ning õppejõul on hiljem võimalik saada ülevaade iga projektimeeskonna liikme panusest. Ajaveebi loob ja ajaveebi haldab projektimeeskond vabalt valitud (avalikus) keskkonnas.

Projekti loomine ja arendamine Projekt lisatakse versioonihaldusesse, kasutades selleks [Team Foundation Service'it http://tfs.visualstudio.com/] ning õppejõule antakse ligipääs. Õppejõu live id: maitposka ät hotmail.com . Projekt peab olema alates algfaasist lisatud TFSi ning kogu tööprotsess toimub versioonihaldust kasutades

Tööde esitamine (prototüüb ja lõpptoode) Töö esitamisel pakitakse see kokku ning lisatakse wiki leheküljele link lähtekoodile. Kui töö lähtekoodi ei soovita mingil põhjusel avalikustata, tuleb õppejõuga selle jaoks sõlmida eraldi kokkulepe. Lähtekood on vajalik, et tööd oleks võimalik hinnata nii õppejõul kui kaastudengitel selle kohta retsensiooni kirjutada.

Team Foundation Service kasutamine (tänasel päeval Visual Studio online) Step-by-Step juhend

NB! Siia tuleb õppejõu poolt lihtne screencast ka, kuid ideeliselt ei tohiks selle kasutamine olla väga keeruline.

Tähtaegadest kinnipidamine

Projekt jaguneb alamosadeks, millele on määratud tähtajad. Tähtaegade ületamisel võimalike punkte ei kaotata. Kui töö aga on esitatud tähtajaks, siis on võimalik selle eest teenida boonuspunkte (enamasti 0-10% võimalikust maksimumist boonust). Enne tähtaega esitatud töö ei tähenda automaatselt maksimumpunkte, kui see ei ole sooritatud korralikult.

Hindamine

Teostatuks loetakse projekt juhul, kui lähteülesanne on realiseeritud, lahendus on töötav, kuid esineb suuremaid vigu ning piirsituatsioonidega ei ole arvestatud. Maksimumtulemuse saavutamiseks peab projekt olema teostatud tehniliselt veatult ning varustatud dokumentatsiooniga, milles sisaldub arendusprotsessi kirjeldus (peab selguma ka iga rühmaliikme panus projekti teostamisel), kasutajajuhend ning lahenduse kirjeldus. Tehnilisi ja vormistuslike puudujääke on võimalik korvata lisavõimaluste realiseerimisega.Üldjuhul tuleb loodud lahendust ka praktikumides või loengutes teistele tudengitele tutvustada (ca 10 min). Nagu eelpool mainitud, koosneb projekt erinevatest osadest. Punktide arvu määramisel arvestatakse ka tähtajast kinni pidamist, mille toimimisloogika on kirjeldatud eespool.

Meeskonna kokkupanek ja idee

25.10.2015 (2p)

Tekitatakse meeskonna wiki lehekülg. Meeskonnal peab olema nimi ning see koosneb kolmest kuni viiest liikmest. Määratakse projektijuht. Juhul kui hakatakse blogi pidama kuskil mujal keskkonnas ilmub selle kohta link. Lühidalt peaks kirjeldama idee olemust nii, et selle üldine suund oleks arusaadav. Samuti peab olema märgitud tehnoloogia, milles hakatakse rakendust looma. Meeskond on loonud TFSi konto ning on saatnud õppejõule kutse.

Analüüs

01.11.2015 (6p) Analüütilise osa eesmärgiks on arendada tudengite analüüsioskust, mida on vaja ka päris tarkvaraarenduse protsessi juures.NB! Miinimum sõnade arv 700 Selle osa käigus peab valmima loodava rakenduse analüüs, mis sisaldab muu hulgas ka:

 • Analüüs rakendusele. (Mida see endas sisaldab? Mis on selle eesmärk? Mida tavakasutaja sellega teha saaks? Milliste osade realiseerimine võib osutuda problemaatiliseks?) Kui on tööjaotus paigas, siis tuua ka see välja.
 • Tuua välja nimekiri funktsionaalsusest, mida plaanitakse kindlasti teostada(Must have)
 • Nimekiri funktsionaalsustest, mis võiks olla, aga mida ei pruugita ajapuuduse tõttu realiseerida.(Nice to have)

Retsensioon 8.11.2015 (3p)

Prototüüp

13.12.2015 23:58(10p)

Valmib projekti esmane realisatsioon. Laias laastus on peafunktsionaalsused realiseeritud(Nimekiri funktsionaalsusest, mida plaanitakse teostada). Programmis võib esineda üksikuid, kuid mitte väga suuri vigu.

Retsensioon 20.12.2015(5p)

Lõpptoode

20.01.2016(20p) Selleks faasiks peab projekt maksimumpuntkide saavutamiseks olema teostatud tehniliselt veatult ning varustatud dokumentatsiooniga, milles sisaldub arendusprotsessi kirjeldus (peab selguma ka iga rühmaliikme panus projekti teostamisel), kasutajajuhend ning lahenduse kirjeldus.

Retsensioon 27.01.2016(5p)

Esitlus/Kaitsmine

Toimub loengutes/praktikumides või kokkulepitud ajal enne eksamit (4p) Esitlusel kaitstakse projekti. Tutvustatakse tehnoloogiat, mida kasutati rakenduse realiseerimiseks. Lühidalt räägitakse tööjaotusest ning probleemidest, mis tekkisid projekti realiseerimisel. Näidatakse lähtekoodi ja demonstreeritakse oma rakendust teistele tudengitele, kes võivad selle kohta küsimusi küsida. Kestvus ~20min.

Kaitsmise ajad

Tere, iga aja taha kirjutada meeskonna nimi, kes tuleb oma tööd kaitsma. Aegu palun täita võimaluse korral järjest.

Ideaalne esitlus, sisaldab endas ka powerpointi, kus on

 • väljatoodud meeskonna nimi ja liikmed
 • idee
 • realiseerimine
 • mis oli keerukas?
 • mida uut õpiti?
 • mõnede keerulisemate probleemide lahendamine
 • meeskonnaliikmete panus

Kaitsmise käigus vaadatakse üle ka kood.

Esmaspäev - 14.12.2015

 • 14:00 - LetsDoIt
 • 14:15 -
 • 14:30 -
 • 14:45 -
 • 15:00 - Incman
 • 15:15 -
 • 16:00 -
 • 16:15 - Meeskond: Travo
 • 16:30 - GlobalElite
 • 16:45 - BIT
 • 17:00 -
 • 17:15 - KTM Development
 • 17:30 -

Neljapäev - 17.12.2015

 • 08:15 - VVA
 • 08:30 - mc2
 • 08:45 -
 • 09:00 - Sporto
 • 09:15 - MinuKV
 • 09:30 -
 • 10:00 -Kodune raamat
 • 10:15 -
 • 10:30 - MSI
 • 10:45 -
 • 11:00 - Lebokeiss OÜ
 • 11:15 - OKVaatame

Teemad 2015 sügis

Kodutööna tuleb luua:

Nõuded rakendusele

Loodav rakendus peab:

 • Peab kasutama andmebaasi (erikokkuleppel ka XML formaadis andmeallikat)
  • Andmebaasis peab olema vähemalt 6 andmebaasi tabelit
 • Peab võimaldama tegevuste kohta registri pidamist (logi)
  • Rakenduses tehtavad tegevused salvestatakse
 • Kasutama kasutajaliidesena ühte järgmistest: Windows Presentation Foundation, Windows Phone , Windows Store App või ASP.Net
 • Kood on kommenteeritud ning rakendus on varustatud dokumentatsiooniga
 • Maksimumpunktide jaoks kasutatakse vastavalt valitud tehnoloogiale soovitatud arendusmustreid
 • Kood on kirjutatud C# programmeerimiskeeles
  • Kuna aine nimi on "Programmeerimine C# keeles" ei tohi esitada rakendust, mis on loodud Javas, PHPs vms keeles
 • Rakendus on jaotatud kihtidesse

Loodav rakendus peab olema loodud objektorienteeritud lähenemist kasutades! Klassid, klassid, klassid

 • Kood on kommenteeritud

Lisapunkte annab:

 • Silmailu
 • Kood on kirjutatud häid praktikaid järgides ja on veatu(testimine, testimine, testimine)
 • Orginaalsed ideed ja hea äriidee

Kodune raamatukogu

Kodudes on tihti erinevaid raamatuid (filme, muud nänni) ja sõbrad tahavad neid vahel laenutada. Loo rakendus, mis

 • Võimaldaks sisestada kodused raamatud
 • Võimaldaks luua laenutajate profiile
 • Raamatuid välja laenutada (tähtajaliselt)
 • Laseks koostada erinevaid aruandeid (kodusolevad raamatud, väljalaenutatud raamatud, tähtaja ületanud laenutused jne)


Lisavõimalused

 • Kui laenutaja profiilis on e-mail, siis saada automaatselt e-kiri „kallis sõber see ja see, Sinu käes on minu raamat, kas tood tagasi ka?”
 • Kuva hoiatused, kui laenutaja laenutuste ajalugu on vilets või kui mõni raamat on tagastamata.
 • Lase lisada raamatutele pilt
 • Loo lihtne veebiliides (et sõbrad saaksid veebist vaadata, mis raamatud kasutajal kodus veel alles on)

Või

CRM

Oma klientidest peab olema ülevaade. Loo rakendus, mis võimaldab:

 • Kliente ning nende kontaktisikuid sisestada, muuta ning kustutada
 • Võimalda sisestada kliendikontakte
 • Koostada hinnapakkumisi klientidele, kusjuures hinnapakkumine lisatakse süsteemi ka kui kliendikontakt ning saadetakse samast süsteemist kliendile.
 • Kliendi andmete vaatamisel kuvatakse ka kliendikontaktid


Lisavõimalused

 • Loo võimalus, kus kontaktisiku sünnipäeva saabumisel saadetakse automaatselt inimesele meil õnnesoovidega
 • Õnnitlusmeilide template’sid võiks olla mitu
 • Loo võimalus kliendi huvide (huvialade) kajastamiseks süsteemis

Mäng(Unit)

Loodav mäng peab sisaldama:

 • Erinevaid tasemeid
 • Punktiarvestust
 • XBox puldi tuge
 • Klaviatuurilt juhtimise tuge

Loodav mäng peab olema loodud objektorienteeritud lähenemist kasutades! Klassid, klassid, klassid

Lisapunkte annab:

 • Silmailu
 • Kood on kirjutatud häid praktikaid järgides ja on veatu(testimine, testimine, testimine)
 • Orginaalsed ideed ja hea story

Meeskonnad 2015

Päevaõpe

Meeskond: MinuKV

Liikmed:

 • Martin Luik
 • Ahto Elken
 • Silver Ohlo

Meeskonna koduleht: Meeskond: MinuKV

Retsensioonid

Analüüsi retsensioon meeskonnale mc2 asub siin.

Retsensioon meeskond LetsDoIt lõpp-produktile asub siin.

Lõpptoode

Meeskonna MinuKV lõpptoode asub siin ja juhend wiki meeskonna kodulehel.

Meeskond: Travo

Liikmed:

 • Tarvo Reinpalu

Meeskonna koduleht: Meeskond: Travo

Retsensioonid

Retsensioon meeskonna Lebokeiss OÜ rakenduse analüüsile

Retsensioon meeskonna Lebokeiss OÜ rakenduse prototüübile

Retsensioon meeskonna Lebokeiss OÜ lõppproduktile

Meeskond: Freshmen

Liikmed:

 • Siim Haas - Projektijuht
 • Piret Pomerants
 • Semjon Greef

Meeskonna koduleht: Freshmen

Retsensioonid

Retsensioon Qlibrium analüüsi kohta

Meeskond: mc2

Liikmed:

 • Martin Betlem
 • Johannes Tamm
 • Martin Mägi
 • Jana Pipar

Meeskonna koduleht: Meeskond: mc2

Retsensioonid

Retsensioon MinuKV kohta

Retsensioon rühma VVA prototüübi kohta

Retsensioon meeskond VVA lõppproduktile

Prototüüp

Meie prototüüp asub SIIN

Meeskond: Sporto

Liikmed ja panus projekti:

 • Kelli Lukas 100%
 • Vladimir Rõkovanov 100%
 • Alar Ameerikas 100%
 • Mikk Raudsepp 100%

Meeskonna koduleht (Dokumentatsioon): Sporto

Retsensioonid

Retsensioon meeskonna KTM Development projekti analüüsile

Retsensioon meeskonna KTM Development projekti prototüübile

Retsensioon meeskonna KTM Development projekti valmistootele

Prototüüp

Laadi alla

Lõpptoode

Laadi alla

Juhend

asub siin

Meeskond: LetsDoIt

Liikmed:

 • Liisa Suurkaev(projektijuht)
 • Melissa Eenmaa
 • Tanel Vähk
 • Taavi Kliss
 • Aleks Luik

Meeskonna koduleht: LetsDoIt

Retsensioonid

Analüüsi retsensioon meeskonnale LendBook asub retsensioon siin.

Prototüübi retsensioon meeskonnale mc2 asub siin.

Valmis toode

Meeskonna LetsDoIt valmis toode asub siin.

Meeskond: VVA

Liikmed:

 • Vladislav Lahtarin
 • Vladislav Kovaltšuk
 • Aleksandr Babõkin

Meeskonna koduleht: Meeskond:_VVA

Retsensioonid

Analüüsi retsensioon meeskonnale Sporto asub siin

Prototüübi retsensioon meeskonnale mc2 asub siin

Lõpptoote retsensioon meeskonnale "Sporto" asub siin

Prototüüp

Mäng ja lähtekood

Lõpptoode

Mäng ja lähtekood

Meeskond: IncMan

Liikmed:

 • Sergei Fatejev
 • Nele Sergejeva
 • Marko Koiduste
 • Kaspar Tilk
 • Jaanus Türnpuu

Meeskonna koduleht: IncMan

Retsensioonid

 • Analüüsi retsensioon meeskonnale LetsDoIt asub siin
 • Prototüübi retsensioon meeskonnale GlobalLite asub siin
 • Lõpptoote retsensioon meeskonnale BIT asub siin

Meeskond: Lebokeiss OÜ

Liikmed:

 • Joonas Jõeleht - Projektijuht
 • Iris Tambaum
 • Timo Lanno
 • Karell Veskimeister
 • Kerli Edasi

Meeskonna koduleht: Meeskond:_Lebokeiss_OÜ

Retsensioonid

Retsensioon meeskond Travo analüüsile

Retsensioon meeskond Travo prototüübile

Retsensioon meeskond Travo lõppproduktile

Meeskond: MSI

Liikmed:

 • Siim Ivask
 • Martin Saar
 • Indrek Tamm

Meeskonna koduleht: Meeskond: MSI

Meeskond: LendBook

Liikmed:

 • Egle Arge
 • Liina Kolk

Meeskonna koduleht: LendBook

Retsensioonid

Retsensioon meeskonna PenguinHorde analüüsile

Retsensioon meeskonna mc2 prototüübile

Retsensioon meeskonna mc2 lõppproduktile

Meeskond: BIT

Liikmed:

 • Merilyn Renser
 • Marko Hartikainen
 • Ants Kristjan Rooma
 • Konstantin Burdakov

Meeskonna koduleht: BIT

Lõpptoode:
Lõpptoode Lõpptoote kasutusjuhend

Retsensioonid
analüüsi retsensioon meeskonnale VVA

proto retsensioon meeskonnale VVA

Lõpptoote retsensioon meeskonnale VVA

Meeskond: PenguinHorde

Liikmed:

 • Laura Leon
 • Marko Saluste
 • Terje Sõelsepp
 • Mari-Liis Oldja

Meeskonna koduleht: PenguinHorde

Retsensioonid

Retsensioon meeskond BIT analüüsile.

Retsensioon meeskond mc2 prototüübile.

Retsensioon meeskond mc2 lõppproduktile.

Meeskond: GlobalElite

Liikmed:

 • Marek Kivikink
 • Indrek Nurja
 • Imre Teras
 • Aapo Kersalu
 • Erling Tammisto

Meeskonna koduleht: GlobalLite

Prototüüp Lae alla (RAR fail)

Lõpptoode

Veebi versioon asub siin

Failid (mäng ja mängu kood) asub siin, lae alla(RAR fail)

Retsensioonid

Analüüsi retsensioon meeskond RJ kohta.

Prototüübi retsensioon meeskond VVA kohta.

Meeskond: KTM Development

Liikmed:

 • Kristian Laupa
 • Tauno Otti
 • Mart Abel

Meeskonna koduleht: KTM Development

Lõpptoote kasutusjuhend: Simple Team Manager Kasutusjuhend

Retsensioonid:

Analüüsi retsensioon meeskonnale mc2 asub siin

Prototüübi retsensioon meeskonnale mc2 asub siin

Lõpptoote retsensioon meeskonnale VVA asub siin

Meeskond: Bob?

Liige:

 • Priit Aarne

Meeskonna koduleht: Bob?

Retsensioonid

Meeskonna IncMan analüüsi retsensioon

Meeskonna IncMan prototüübi retsensioon

Lõpptoode

Lõpptoode

Meeskond: RJ

Liige:

 • Richard Jalonen

Meeskonna koduleht: RJ

Meeskond: Qlibrium

Liige:

 • Karl Frank

Meeskonna koduleht Qlibrium

Retsensioon [1]

Meeskond: Kodune Raamat

Liikmed:

 • Siim Osa
 • Taavi Kivimaa

Meeskonna koduleht: Kodune Raamat

Retsensioonid

Meeskond: TaTa

Liikmed:

 • Talis Tammearu

Meeskonna koduleht: Meeskond:TaTa

Retsensioonid

Retsensioon meeskonna Bob? lõpptootele

Meeskond: Ktreikel

Liikmed:

 • Kert Treikelder

Meeskonna koduleht: [2]

Meeskond: OkVaatame

Liikmed:

 • Aleks Tatter
 • Vaiko Vällik


Meeskonna koduleht: Meeskond:_Ok_Vaatame

Retsensioonid

[3] [4]

Kaugõpe

Meeskond: Premium

Liikmed:

 • Tarmo Petrovits
 • Karin Talumäe
 • Jevgeni Gavrilov

Meeskonna koduleht: Meeskond: Premium

Retsensioonid

Analüüsi retsensioon meeskonnale LIB asub siin

Prototüübi retsensioon meeskonnale LIB asub siin

Meeskond: Spooky Scary Skeletons

Liikmed:

 • Kärt Palm DK22
 • Karina Egipt DK22 (Projektijuht)
 • Erika Ehmann D32
 • Silver Saks AK21

Meeskonna koduleht: Meeskond: Spooky Scary Skeletons

Esimene Prototüüp (13.12.2015)

Rakenduse Server (20.01.2016) - Lõpptoode

Rakenduse Klient (20.01.2016) - Lõpptoode

Lõpptoote kohta lugeda kindlasti ka meie wikist.

Retsensioonid

Retsensioon meeskonna Premium projekti HomeLibrary analüüsile

Retsensioon meeskonna Fontastic projekti Fontastic prototüübile

Retsensioon meeskonna GreekQMark lõpptootele

Meeskond: Nocturne No. 20 in C-sharp Minor

Liikmed:

 • 10142848 (Projektijuht)
 • 10090107
 • 10143193
 • 10143313

Meeskonna koduleht: Meeskond: Nocturne No. 20 in C-sharp Minor

Retsensioonid

Retsensioon meeskonna Fontastic rakenduse analüüsile

Retsensioon meeskonna Fontastic rakenduse prototüübile

Retsensioon meeskonna Konsa lõpptootele

Meeskond: LIB

Liikmed:

 • Sigrid Pachel DK22 (Projektijuht)
 • Diana Nikolajeva DK22
 • Kristjan Adrat DK41

Meeskonna koduleht: Meeskond: LIB

Retsensioonid

Analüüsi retsensioon Mardo meeskonnale

Retsensioon meeskonnale Põhjavesi

Meeskond: Greek?Mark

Liikmed:

 • Karit Kilgi DK22 (Projektijuht)
 • Sten Kaasik DK22
 • Siim Veskilt DK22

Meeskonna koduleht: Meeskond: GreekQMark

Retsensioonid

Retsensioon meeskonna Spooky Scary Skeletons rakenduse AVE 2.0 analüüsile

Retsensioon meeskonna Spooky Scary Skeletons rakenduse AVE 2.0 prototüübile

Retsensioon meeskonna Spooky Scary Skeletons rakenduse AVE 2.0 lõpptootele

Meeskond: Tarraxacum

Liikmed:

 • Silja Kralik DK21 (Projektijuht)
 • Liina Laumets DK21
 • Ragne Auling DK22

Meeskonna koduleht: Meeskond: Tarraxacum

Retsensioon meeskonnale Põhjavesi

Retsensioon prototüübile

Meeskond: Fontastic

Liikmed:

 • Erik Hirmo DK22 (Projektijuht)
 • Piret Reinumägi DK21

Meeskonna koduleht: Meeskond: Fontastic

Retsensioonid

Retsensioon meeskonna Konsa projekti Ostukorv analüüsile

Meeskond: TTT

Liikmed:

 • Ave Karjus DK22
 • Joonatan Uusväli DK22 (Projektijuht)
 • Kaidar Viikman DK21 (Wiki pidaja)
 • Oliver Tiks AK21

Meeskonna koduleht: TTT (Trellid Teevad Tugevaks)

Retsensioonid

Retsensioon meeskonna Greek?Mark projekti analüüsile

Retsensioon meeskonna Premium projekti prototüübile

Meeskond: Codezilla

Liikmed:

 • Anna Linskaja DK21 (Projektijuht)
 • Alisa Dudinova DK21
 • Sergei Hristoforov DK21

Meeskonna koduleht: Codezilla

Retsensioonid

Retsensioon meeskonna Maker projekti analüüsile

Retsensioon meeskonna TTT (Trellid Teevad Tugevaks) prototüübile

Meeskond: Konsa

Liikmed:

 • Marko Konsa DK13

Meeskonna koduleht: Ostukorv

Retsensioonid

Meeskond: Johhaidii

Liikmed:

 • Yogesh Sharma
 • Juhan Trink
 • Marju Niinemaa

Meeskonna koduleht: Johhaidii

Retsensioonid

Retsensioon meeskonna Maker analüüsile

Meeskond: Sildur

Liikmed:

 • Andreas Papp (Projektijuht)
 • Germo Väli
 • Andres Trei

Meeskonna koduleht: Sildur

Retsensioonid

Meeskond: JT

Liikmed:

 • Tõnis Luik (Projektijuht)
 • Juri Nikitin

Meeskonna koduleht: JT

Retsensioonid

Meeskond: Maker

Liikmed:

 • Marek Öövel (Projektijuht)

Meeskonna koduleht: Maker

Retsensioonid

Retsensioon meeskonna Codezilla analüüsile


Meeskond: Põhjavesi

Liikmed

 • Indrek Pruul (Projektijuht)
 • Jan Eerik
 • Eeva Koplimets

Meeskonna koduleht: Pohjavesi


Retsensioonid

Retsensioon meeskonnale Spooky Scary Skeletons analüüsile

Meeskond: MMTL development

Liikmed

 • Martin Mänd (Projektijuht)
 • Taavi Lõhmus

Meeskonna koduleht: Meeskond: MMTL development

Retsensioonid


Meeskond: Mardo

Liikmed:

 • Mardo Halapuu

Meeskonna koduleht:Mardo