Keybase

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Millega tegemist

Tegemist suhtlusrakendusega, mis toimib sarnaselt Slack'iga, Discord'iga kuid mitmed võimalused on juures. Keybase on oluliselt kõrgema turvalisuse- ja privaatsusega tänu võtmepõhisele arhitektuurile - kõik andmed on vaikimisi krüpteeritud. Kogu rakendus toimib nii graafiliselt kui ka käsureal ehk siis sisuliselt võimalik seda ka IRC asemel kasutada.

Lisaks tegemist sisuliselt pilvelahendusega: suur võrguketas (kasutatav nii arvutist kui nutiseadmest) + krüpteeritud versioonihaldus Git

Rakenduse koduleht https://keybase.io/

Allalaadimine ja paigaldamine

Suhtlemine

Peale konto loomist

 • peale konto loomist on väga soovitav luua pabervõti (paper key) - võimaldab hiljem oma kontole ligi saada kui Keybase on kõikidest varasematest seadmetest kustutatud või kui soovitakse teises seadmes lihtsamalt sisse logida. Muidugi tuleks seda loodud pabervõtit identiteedivarguse vältimiseks väga turvaliselt hoida - sisuliselt on see konto taastamise võti (recovery key), mis võimaldab teie kontole täielikku ligipääsu. Kui pabervõtit ei ole siis vajalik Keybase'i poolt kasutatav PGP privaatne võti kõigepealt eksportida ja siis see eksporditud võti teise seadmesse kopeerida ja seal teise seadme käsureal importida Keybase'i, mida ei ole väga mugav teha (eriti nutiseadmetes).
 • soovitav on sisse logida vähemalt kahes seadmes, näiteks lisaks arvutile ka nutitelefonis. Kui tekib probleem kontole ligipääsuga siis nutitelefoni kaudu QR-koodi lugedes saab hõlpsasti ligi. Muidugi pabervõti päästab siin ka.
 • soovitav on rakendada täiendav turvalisus, võrreldav mitmeastmelise isikutuvastusega
 • tõsiselt võetavuse huvides on väga soovitav tõestada, et see olete just teie kes te loodud konto taga olete
  • võimalus on importida sama võti, mida kasutatakse ka näiteks Enigmail'i abil e-kirjade krüpteerimiseks
 • mõistlik oleks sisse logida rohkem kui ühes seadmes - näiteks lisaks telefonile ka arvutis. Kui ühe seadmega midagi juhtub siis teise kaudu saab veel ligi. Muidugi aitab siin eespool kirjeldatud pabervõtme loomine - nii on võimalik ligi saada ka siis kui ühtegi seadet enam saadaval ei ole kus teie Keybase'i konto sisse oleks logitud, et saaks pabervõtit luua. Kuid nagu soovitatud siis pabervõti tuleks kohe luua ja turvaliselt alles hoida. Siin võib kaaluda ka näiteks Cryptosteel'i, Mooltipass'i kasutamist ligipääsuandmete turvaliseks hoidmiseks.
 • avalik kasutajaprofiil on nähtav kujul https://keybase.io/kasutajanimi kus kasutajanimi asemel on siis valitud Keybase'i kasutajanimi.
 • ülevaade vestlemise võimalustest

Rühmaga liitumine

See on võimalik rakenduses Teams->Join a team kaudu. Kui rühm ei ole avalik siis näeb rühma peale sisselogimist. Kui Veebis haldamine on keelatud (2FA sisuliselt rakendatud) siis veebis ei saa oma kontot hallata ega sellele rühma lisada. Kui on antud rühma aadress siis see esineb kujul: https://keybase.io/team/rühmanimi - siin asendada rühmanimi siis tegeliku nimega. Rühmanimi võib olla ka kujul pearühm.alamrühm1.alamrühm2.alamrühmN kus asendada siis rühmade nimed õigetega. Üksteise sees olevate rühmade arvu ei piirata (1...N).

Liituda saab:

 • veebis kui ollakse eelnevalt oma kasutajaga sisse loginud
 • rakenduses kui teab rühmanime

Loodud on ülikooli rühmade hierarhia:

 • taltech
 • taltech.school_of_it.itcollege

Siia võib muidugi kõik ülikooli instituudid luua

Instituudi alla saab siis luua kas aine nime vms järgi alamrühmad. Ainekoodi ei soovita kuna see võib muutuda. Pigem aine nimi lühendatud kujul, näiteks aine ja selle vastava semestri alamrühm:

 • taltech.school_of_it.itcollege.osadmin
 • taltech.school_of_it.itcollege.osadmin.k2020

Turvalisus ja privaatsus

... see kõik on rajatud tugevale krüptograafiale. Arvestades, et elame Snowdeni-järgses maailmas (post-Snowden era) siis ei pääse me kõrgema turvalisuse- ja privaatsusega rakendustest ei üle ega ümber. E-posti maailmas peame ju täna SPF+DKIM+DMARC'i rakendamist iseenesest mõistetavaks, sama peab tulema ka teiste rakenduste ja teenuste osas.

Positiivne on ka see, et võtmete puhul on peale RSA toetatud ka elliptiline krüpto (ECC - Elliptic Curve Cryptography). Nüüd kus ka GnuPG ja analoogid on hakanud ka elliptilist krüptot toetama, on see hea võimalus endiselt rakendada sama võtit nii e-posti kui ka Keybase'i suhtluse krüpteerimiseks.

Sama GPG-võtmepaari saab kasutada ka näiteks krüpteeritud e-kirjade saatmiseks. Kuid olgu mainitud, et erinevalt varasemast enam ei rajane Keybase'i krüptograafia GPG-võtmel ja seda põhjusega, et siis oleksid värskelt loodud kontod kaitsetud. Seega on kohe konto loomisel tugev krüptograafia kasutusel isegi kui värskelt loodud kasutaja midagi krüptograafiast ei tea.


Lisateavet leiab https://keybase.io/docs/chat/crypto

Koduleht ja failide jagamine

Kui tekitada Keybase'i võrgukettal aadressile /keybase/public/kasutajanimi faile
siis hakatakse seda avalikult näitama aadressidel:

Muidugi tuleks kasutajanimi asendada siin tegeliku Keybase'i kasutajanimega.

Lisateave https://keybase.io/docs/kbfs/keybase.pub

Suhtlemine iseendaga

Võib muidugi küsida, et milleks see kuid siiski:

 • võimalus iseendale midagi hilisemaks lugemiseks panna
 • võimalus vestlusakna kaudu ka teksti (sh viiteid) edastada eri seadmete vahel, mis Keybase'iga ühendatud
  • failide liigutamiseks eri seadmete vahel saab kasutada sisseehitatud võrguketast (näiteks Google Drive pakub vaikimisi 15 GB tasuta kuid Keybase poolt 250 GB)

Käivitamiseks:

 • avada võrguketas: Files -> Private -> <kasutajanimi> (siseneda oma kasutaja privaatsesse kausta)
 • kolme punktiga menüüst (More actions) valida Chat with them
 • avanebki vestlus iseendaga

Veel võimalusi

Lisateave

Autor(id)