Kippo SSH Honeypot: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
Line 34: Line 34:
mille sees on: [1]
mille sees on: [1]
<pre>data  dl  doc  fs.pickle  honeyfs  kippo  kippo.cfg  kippo.tac    log  start.sh  txtcmds    utils</pre>
<pre>data  dl  doc  fs.pickle  honeyfs  kippo  kippo.cfg  kippo.tac    log  start.sh  txtcmds    utils</pre>
dl – failid mis laeti alla wget-iga.
dl – failid mis laeti alla wget-iga.<br>
log/kippo.log – log/debug väljund.  
log/kippo.log – log/debug väljund. <br>
log/tty/ – sessioni logid.
log/tty/ – sessioni logid. <br>
utils/playlog.py – utiliidid, et vastata sessiooni logidele.
utils/playlog.py – utiliidid, et vastata sessiooni logidele. <br>
utils/createfs.py – vajalik fs.pickle loomiseks.
utils/createfs.py – vajalik fs.pickle loomiseks. <br>
fs.pickle – võlts failisüsteem.
fs.pickle – võlts failisüsteem. <br>
honeyfs/ – kataloog, mis hoiab endast võlts faile.
honeyfs/ – kataloog, mis hoiab endast võlts faile. <br>


Järgnevat käsku sisestada juurkasutajas [1]. Käsuga suunatakse ümber ...
Järgnevat käsku sisestada juurkasutajas [1]. Käsuga suunatakse ümber ...

Revision as of 09:17, 20 May 2015

Sissejuhatus

Install

Kõik käsud toimuvad juurkasutaja õigustes!

Vajalike pakkide install [1]:

# apt-get update && apt-get install python-twisted

Esimesel katsel proovivad ründajad port 22, seega tuleb konfiguratsioonis teha kerged muudatused. [1]

# nano /etc/ssh/ssh_config

Konfiguratsioonis muuta port 22 näiteks 2222. Salvestada muudatus ja lahkuda failist.[1]

Host *
...
#  Port 2222

Taaskäivitada teenus. [1]

# service ssh restart

Lisada uus kasutaja kippo ja logida sisse loodud kasutajana. [1]

# adduser kippo

Installida uusim Kippo pakk (https://github.com/desaster/kippo) [1]

$ wget http://kippo.googlecode.com/files/kippo-0.8.tar.gz

Allalaetud pakk lahti pakkida. [1]

$ tar xzf kippo-0.8.tar.gz

Lahti pakkimisel luuakse kataloog kippo-0.8, [1]

$ ls kippo-0.8 LABOR

mille sees on: [1]

data dl doc fs.pickle honeyfs kippo kippo.cfg kippo.tac  log start.sh txtcmds  utils

dl – failid mis laeti alla wget-iga.
log/kippo.log – log/debug väljund.
log/tty/ – sessioni logid.
utils/playlog.py – utiliidid, et vastata sessiooni logidele.
utils/createfs.py – vajalik fs.pickle loomiseks.
fs.pickle – võlts failisüsteem.
honeyfs/ – kataloog, mis hoiab endast võlts faile.

Järgnevat käsku sisestada juurkasutajas [1]. Käsuga suunatakse ümber ...

# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -j REDIRECT --to-port <enda pordi nr.> 

Start Kippo
Kasutatud kirjandus

[1] http://www.unixmen.com/kippo-ssh-honeypot-monitor-brute-force-attacks-debian-7-ubuntu-13-10/