Difference between revisions of "Kodutöö aines "Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine" 2011"

From ICO wiki
(Liikmed)
(Meeskonnad 2010)
Line 162: Line 162:
  
 
==[[Meeskond "RSS"]]==
 
==[[Meeskond "RSS"]]==
Kirjuta siia miski kaks lauset
+
[[RSS voogude värskete uudiste korjamise rakendus]]. Kasutaja koostab RSS voogude jada, rakendus võttab välja nimekiri viimastest uudistest...
 
==Liikmed==
 
==Liikmed==
  

Revision as of 12:34, 16 April 2010

Kodutöö aines "Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine"

Eesmärk

Saada praktiline kogemus hajussüsteemide ehitamisest XML veebiteenus ja vastava kliendi loomise abil ning süvendada meeskonnatööoskust. Kaugem eesmärk on loomulikult hinne :).

Reeglid

Kodutöö koosneb kolmest eraldiseisvast ülesandest:

 • Luua XML fail vabalt valitud andmete edastamiseks,selle faili skeemifail ning XSL fail(id) erinevate transformatsioonide tarvis (soovitavalt vähemalt andmete HTML ja XML kujul kuvamiseks)
 • Luua veebiteenus, mis võimaldaks pakkuda teenust, eristada kasutajaid ning näidata teenuse kasutamise statistikat kasutajate ja tegevuste lõikes
 • Luua klientrakendus mõnele olemasolevale või endaloodud veebiteenusele

Ühte projektimeeskonda kuulub 3..5 tudengit (erandjuhul ka 2) ning ühel teemal teostab projekti üks meeskond. Töö käiku kajastatakse ajaveebis (blogis) või http://wiki.itcollege.ee keskkonnas. Ajaveebi pidamise eesmärke on kaks: nii on võimalik kirja panna kõik mõtted ja ideed (ning nendest jääb jälg) ning õppejõul on hiljem võimalik saada ülevaade iga projektimeeskonna liikme panusest. Ajaveebi loob ja ajaveebi haldab projektimeeskond vabalt valitud (avalikus) keskkonnas.

Tähtaeg

Teema ning meeskonna koosseis peab olema õppejõuga kooskõlastatud hiljemalt 12. aprill 2010. Üldjuhul on kõige hilisem projekti esitamise/kaitsmise tähtaeg 12. mai 2010.

Hindamine

Iga kolmest alamülesandest hinnatakse eraldi. Meeskonnal tuleb teha oma lahenduste esitlemine, mis toimuvad semestri viimastes loengutes ja praktikumides. Kui esitlust ei toimu, siis on maksimaalne hinne "2".

Üldised kriteeriumid

Teostatuks loetakse projekt juhul, kui lähteülesanne on realiseeritud, lahendus on töötav, kuid esineb suuremaid vigu ning piirsituatsioonidega ei ole arvestatud.

Maksimumtulemuse saavutamiseks peab projekt olema teostatud tehniliselt veatult ning varustatud dokumentatsiooniga, milles sisaldub arendusprotsessi kirjeldus (peab selguma ka iga rühmaliikme panus projekti teostamisel), kasutajajuhend ning lahenduse kirjeldus. Tehnilisi ja vormistuslike puudujääke on võimalik korvata lisavõimaluste realiseerimisega.

Lisapunkte annab:

 • Majanduslik mõtlemine (kas loodav rakendus oleks kasutatav ka ärilistel eesmärkidel)
 • AJAX / Silverlight
 • Kasutajamugavus
 • Läbimõeldud töökorraldus
 • Lisavõimaluste realiseerimine (vt näidisteemad)


XML andmefail

Ülesande täitmiseks tuleb luua XML fail andmete edastamiseks, selle XML faili skeemifail ning paar kolm sobivat XSL faili loodud XML failis olevate andmete transformeerimiseks HTML formaati ja XML faili formaadi muutmiseks.

Veebiteenus

Loodav veebiteenus peab võimaldama:

 • Teenuse pakkumist
 • Teenuse kasutajate tuvastamist ning haldamist
 • Teenuse kasutajate ja kasutusstatistika üle arve pidamist kasutajate lõikes

Soovitav on luua teenus (FE) ja teenuse seadistamiseks ning kasutajate haldamiseks mõeldud rakendus (BE).

Klientrakendus

Klientrakendus mõnele olemasolevale veebiteenusele, võib olla teostatud veebirakendusena, Silverlight, WPF või vormirakendusena.

Variant1: teha klientrakendus enda loodud veebiteenusele

Variant2: teha klientrakendus mõnele levinud veebiteenusele. Näiteks:

Konsultatsioonid

Igal projektimeeskonnal on piiramatu õigus saada õppejõu käest konsultatsiooni ja juhendamist oma
töö tegemiseks, kas harjutuste ajal või pärast harjutusi ja loenguid. Eriaegade suhtes saab sõlmida
õppejõuga kokkuleppeid kontaktidel +372 56 957 000 või heiki.tahis [ät] eesti.ee
(teksti originaalautor Priit Raspel)

Teemad 2010 kevad

Kodutöö koosneb kolmest eraldiseisvast ülesandest:

 • Luua XML fail vabalt valitud andmete edastamiseks,selle faili skeemifail ning XSL fail(id) erinevate transformatsioonide tarvis (soovitavalt vähemalt andmete HTML ja XML kujul kuvamiseks)
 • Luua veebiteenus, mis võimaldaks pakkuda teenust, eristada kasutajaid ning näidata teenuse kasutamise statistikat kasutajate ja tegevuste lõikes
 • Luua klientrakendus mõnele olemasolevale või endaloodud veebiteenusele


Näidisteemad

Nimede pakkumise teenus

Mõte selles, et luua nimede baas, mille abil pakkuda rakenduse loojale sobiva algusega nimesid. Reaalne rakendus: autocompleter tarvis teenuse pakkumine

Ülesanne

Luua sobiva alguse järgi nimede pakkumise teenus:

 • alates kahetähelisetest algustest pakkuda sobivad nimesid
 • luua võimalus kasutajatel nimesid lisada
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks

Lisavõimalused:

 • luua kontroll, et nimi lisatakse baasi alles siis, kui seda nime on pakkunud vähemalt kaks erinevat kasutajat
 • luua roll-back'i võimalus juhuks, kui mõni kasutaja on tegelenud spämmimisega

Külastusstatistika teenus

Mõte selles, et pakkuda teenust, kus kasutajal on võimalik registreerida külastused ning küsida oma külastusstatistikat.

Ülesanne

Luua külastusstatistika teenus:

 • kasutaja saab teenuses registreerida külastusi
 • kasutaja saab küsida külastusstatistikat päevade/kuude/kogu perioodi lõikes
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks

Lisavõimalused:

 • luua võimalus registreerida alamlehtede külastusstatistikat
 • luua võimalus külastusstatistikale lisaparameetrite lisamiseks (ip aadress, sirviku versioon jne)

Telefoniraamatu teenus

Mõte selles, et kasutaja saab teenuse abil salvestada kontakte ja nende seast otsida

Ülesanne

Luua telefoniraamatu teenus:

 • kasutaja saab teenuses kontakte lisada ja kustutada
 • kasutaja saab kontaktide nime/telefoninumbri jne abil otsida
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks

Lisavõimalused:

 • luua võimalus kasutajatel oma kontaktibaase omavahel jagada
 • luua võimalus pakkuda kontaktibaasis leiduvate nimede järgi sobivaid nimesid

RSS voogude kogumise ja uudiste kuvamise teenus

Mõte selles, et kasutaja saab teenuse abil salvestada talle huvipakkuvaid RSS vooge ja nendelt voogudelt uudiseid lugeda

Ülesanne

Luua RSS voogude haldusteenus:

 • kasutaja saab teenuses RSS vooge lisada ja kustudada
 • kasutaja saab pärida talle huvipakkuvate voogude viimaseid uudiseid
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks

Lisavõimalused:

 • luua võimalus kasutajatel erinevaid vooge grupeerida
 • luua võimalus voogudes leiduvate uudiste puhverdamiseks (voogude lugemine võtab enamasti üsna palju aega)

Meeskonnad 2010

Meeskond "Meeskonna nimi"

Teema

Liikmed

Meeskond "NipiTiri"

Teema

Mis iganes

Liikmed

 • Jaan Igamees

Meeskond "Jõrru"

Teema

Telefoniraamat ajaveebi aadress:

Liikmed

Aram Sahradyan, Kristel Viidik, Henri Veidenbaum,

Meeskond "Heiki Mis?"

Teema

Nimede pakkumise teenus [ajaveebi aadress:]

Liikmed

Arno Kender, Arto Vaas, Erki Veiko, Lili-Ann Polluks, Olavi Soosaar,

Meeskond "RSS"

RSS voogude värskete uudiste korjamise rakendus. Kasutaja koostab RSS voogude jada, rakendus võttab välja nimekiri viimastest uudistest...

Liikmed

Meeskond "Juutuub"

Teema

juutuubi playlisti generaator [ajaveebi aadress:]

Liikmed

Markus Lausmaa, Marko Väljaots

Meeskond "2tornot2t"

Teema

Näljaste teejuht - kohviku menüü [ajaveebi aadress:]

Liikmed

Tiia Tänav, Tiina Laast


Meeskond "näljased"

Teema

Menüü. (kuna meil karask juba rühmas on siis võiks ju miskit toiduteemalist teha) [ajaveebi aadress:]

Liikmed

Hannes Karask, Jürgen Hannus, Liisa Jõgiste, Kristjan Karri

Meeskond "Liivimaa keskmised"

Teema

Menüühaldus.

Liikmed

Indrek Ots, Joosep Püüa, Mait Poska, Madis Vellamäe, Toomas Talviste

Meeskond "X"

Teema

Ladu

Liikmed

Sergei Rumjantsev, Martin Hallang, Rauno Pihlak

Meeskond "Põhi lax!"

Teema

Veebi meediaplayer

Liikmed

Sergei Podust Jüri-Joonas Kerem, Urmas Sepp, Tiit Ojamets, Indrek Eiche, Silver Kuusik, Alar Järvesoo